Browsing: hükümdarları

Tarih Avrupa Hun Devleti

İlk Türk Devletleri Hangileridir? Nerelerde Kuruluşlardır? İsimleri Nelerdir?

0

İlk Türk Devletleri hangileridir, nerede kurulmuşlardır, özellikleri nelerdir? Tarihteki ilk Türk devletleri ve önemli hükümdarları hakkında bilgi. İlk Türk Devletleri BÜYÜK (ASYA) HUN DEVLETİ (M.Ö 220-M.S216) O Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Başkent Ötüken olmak üzere Orta Asya’da kurulmuştur. Hun Devleti’nin ilk dönemleri ile ilgilj bilgilerimiz MÖ. 318 tarihli Çince bir antlaşma metnine dayanmaktadır. O

Tarih İlhanlılar Devleti haritası

İlhanlılar Devleti Hakkında Bilgi

0

Cengiz İmparatorluğunun Yakın Doğu kolu olan İlhanlılar Devleti ve bu devletin hükümdarları ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. İLHANLILAR, İran Moğolları’na verilen addır. Yakın Doğu’yu içine alan bu büyük imparatorluk, Cengiz İmparatorluğunun parçalandığı 4 devletten biridir. Devletin kurucusu Hulâgu, Cengiz’in küçük oğlu Tuluy’un oğludur. Hulâgu’nun ağabeyleri Möngke ile Kubilay, Büyük Moğol İmparatorluk tacı için

Tarih İlhanlılar Devleti haritası

İlhanlılar Hakkında Bilgi

0

İlhanlılar Devleti ne zaman, kim tarafından ve nerede kurulmuştur? İlhanlıların tarihi, özellikleri hakkında bilgi. İlhanlılar; İran’da egemenlik kurmuş olan Moğol hanedanıdır (1256-1353). Büyük Moğol Hakanı Mengü, Batı Asya’daki Moğol yayılışını yeniden başlatma ve pekiştirme görevini kardeşi Hülagu Han’a verdi. Bu amaçla Hülagu, 1253’te İsmaililere ve Bağdat Halifeliği’ne karşı harekete geçti. Önce İsmaililier (Batıniler) ve önderleri

Bilgi Dünyası

Selçuklu Hükümdarlarının Listesi

0

Selçuklu hanedanları ve hüküm sürdükleri yerlerle saltanat yıllarının yer aldığı liste. Selçuklu hükümdarlarının listesi. I.BÜYÜK SELÇUKLULAR (HORASAN SELÇUKLULARI): 1) Sultan Tuğrul Bey (1040-1063) 2) Sultan Alp Arslan (1063-1072) 3) I. Melik-Şah (1072-1092) 4) Sultan Mahmut (1092-1094) 5) Sultan Berkyaruk (1094-1104) 6) II. Melik-Şah (1104-1105) 7) Sultan Mehmet Tapar (1105-1117) 8) Sultan Sencer (1117-1157) II. ANADOLU

Bilgi Dünyası

Karakoyunlular Hakkında Kısaca Bilgi

0

Karakoyunlu Devleti ile ilgili olarak kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. Karakoyunlu hükümdarları isimleri ve saltanat yılları. Bir Türk imparatorluğudur. Önce küçük bir beylik halinde başladı, Kara Yusuf devrinde büyüdü, Cihan-Şah’ın saltanatında imparatorluk haline geldiyse de bu büyüklüğünü elde tutamadı, Akkoyunlular tarafından yıkıldı. Karakoyunlular, Akkoyunlular’ın tersine, Timuroğulları’nın düşmanı, Osmanoğulları’nın bağlaşığı olmuşlardır. Cihan-Şah devrinde, İran, Irak, Kafkasya

Bilgi Dünyası

Hive (Hıyve) Hanlığı Hakkında Bilgi

0

Hive (Hıyve) Hanlığı isimli Türk devleti tarihi ve Hive (Hıyve) Hanlığı hükümdarları hakkında bilgiler. Hive (Hıyve) Hanlığı tarihçesi 1804’ten 1918’e kadar 113 yıldan fazla yaşamış bir Türk devletidir. 1873’ten sonra dış işlerinde Rusya’ya bağlı olmakla beraber iç bağımsızlığını devam ettirmiştir. Devletin kapladığı alan Harzem idi. Başkenti Hıyve şehriydi. Hıyve Devleti’ni Kongrat hanedanı kurmuştur. Devletin kurucusu

Bilgi Dünyası Hamitoğulları Beyliği Harita

Hamitoğulları Beyliği Tarihi

0

Anadolu Türk beyliklerinden birisi olan Hamitoğulları Beyliği tarihi ve hükümdarları hakkında bilgiler. Anadolu Türk beyliklerindendir. 1280-1352 ve 1402-1423 arasında 133 yıl sürmüştür. 1280’den 1308’e kadar Selçuklular’a, ondan sonra 1327’ye kadar da İlhanlılar’a bağlı olmuş, hatta 1324-1327 arasında İlhanlı devletine katılmıştır. Prensliğin yayılma alanı Eğridir, Uluborlu, Yalvaç, Keçiborlu, Karaağaç, Beyşehri, Seydişehri, Akşehir, Şuhut, Isparta, Burdur, Antalya,

Bilgi Dünyası

Safeviler Devleti Hakkında Bilgiler

0

Safeviler Devleti ile ilgili olarak genel bilgilerin ve Safevi hükümdarların listesinin yer aldığı yazımız. Safeviler dönemi ile ilgili bilgiler. Safeviler, İran’da saltanat sürmüş büyük bir Türk hanedanıdır. 1502’den 1736’ya kadar 234 yıl sürmüştür. Kuruluşundan Büyük Şah Abbas’ın ölümüne ( 1628) kadarki devrede Safevîler, kesiksiz ve mutlak şekilde, Osmanlı devletinden sonra dünyanın en güçlü, en büyük

Bilgi Dünyası

Danişmentliler Beyliği Hakkında Bilgi

0

Danişmentliler Beyliği ne zaman ve nerede kurulmuştur? Danişmentliler Beyliğinin özellikleri, tarihi özellikleri hakkında bilgi. Danişmentliler; Orta Anadolu’nun doğu bölümünde kurulmuş bir Türk beyliğidir. 1071 Malazgirt zaferinden sonraki yıllarda Selçuklu Türkleri’nin Anadolu’yu almaları sırasında Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah’ın komutanlarından Emir Danişment Gazi Taylı, devletin kurucusu oldu. Danişment Gazi’nin asıl adı Mehmet veya Ahmet’tir, sonradan, Battal

Bilgi Dünyası

Adilşahlar Devleti Hakkında Bilgi

0

Adilşahlar Devleti ne zaman ve nerede kurulmuştur? Adilşahlar tarihi, hükümdarları hakkında bilgi. Adilşahlar;Hindistan’da Bicapur’da hüküm sürmüş Türk hanedanıdır (1490-1686). Devletin kurucusu, Behmenilerden II. Muhammet Şah’ın (1462-1482) Bicapur Valisi olan Türk kökenli Yusuf Adil Şah’tır. Behmeni Devleti’nin yıkılışının son yıllarında Bicapur Eyaleti’ni ele geçirdi. Kendine “şah” unvanını vererek Adilşahlar Devleti’ni kurdu (1490). Adilşahlar Şii idiler. Bunu

Bilgi Dünyası

Endülüs Emevi Halifeleri

0

Endülüs Emevi Devletinde başa geçmiş halifeler kimlerdir, tarihleri, Endülüs Emevi hükümdarlarının listesi. Endülüs Emevi Halifeleri I. Abdurrahman 756-788 I. Hişam 788-796 I. el-Hakem 796-822 II. Abdurrahman 822-852 I. Muhammet 852-886 el-Munzir 886-888 Abdullah 888-912 III. Abdurrahman 912-961 II. el Hakem 961-976 II. Hişam 976-1009 II. Muhammet 1009 Süleyman 1009-1010 E. Muhammet (2. kez) 1010 II.