Browsing: Hz. İsa

Sanat Hz. İsa'nın Doğumu

Hıristiyan Sanatında Dönemlerine Göre Hz. İsa’nın Doğumu

0

Hz. İsa ‘nın doğumu nasıl betimlenmiştir? Hz. İsa’nın doğumu ile ilgili inanışlara göre Hıristiyan Sanatında Hz. İsa’nın doğumunun yeri ve tarzı. Hz. İsa’nın Doğumu Hz. İsa’nın Doğumu, Hristiyan sanatında, yeni doğmuş İsa’yı Meryem Ana ve başka figürlerle birlikte gösteren sahnedir. Karmaşık bir ikonografisi olan bu konu ilk kez 4. yüzyılda Hristiyanlarca işlenen Roma lahitlerinde kabartma

Bilgi Dünyası

Hz. İsa’nın Vaftiz Edilmesi

0

Hz. İsa ne zaman vaftiz edilmiştir? Hristiyan inancında Hz. İsa’nın vaftiz edilmesi, bu konunun sanata yansımaları hakkında bilgi. Hz. İsa’nın Vaftiz Edilmesi İsa’nın Vaftiz Edilmesi, Hristiyan sanatının yaygın konularından biridir. Çoğunlukla İncil’lerde anlatılan iki olayı içine alır: İsa’nın Şeria (Ürdün) Irmağında Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmesi ve bunun ardından Kutsal Ruh’un bir güvercin biçiminde gözüktüğü

Bilgi Dünyası

Hz. İsa’nın Nura Bürünüşü Yortusu

0

Hristiyan inanışında Hz. İsa’nın nura bürünüş yortusu, İncilde nura bürünüşünün anlatılması, hakkında bilgi. Hz. İsa’nın Nura Bürünüşü Yortusu İsa’nın Nura Bürünüşü Yortusu, Hristiyan inanışında Hz. İsa’nın nura bürünüşünün (Markos 9:2-13; Matta 17:1-13; Luka 9:28-36) kutlandığı Hristiyan yortusu. İncil’ lerdeki öyküye göre İsa havarilerinden Petrus, Yakub ve Yuhanna’yı yanına alarak yüksek bir dağa çıkarır. Onların önünde

Bilgi Dünyası

Hz. İsa’nın Mezara Konması

0

Hz. İsa’nın çarmıhtan indirildikten sonra mezara konmasının hikayesi, inanışlar ve sanattaki anlatımı hakkında bilgi. Hz. İsa’nın Mezara Konması İsa’nın Mezara Konması, Hristiyan sanatında, çarmıhtan indirilen İsa’nın gömülmesini betimleyen sahnedir. Ortaçağın sonlarında İsa’nın yaşamına ve çektiklerine ilişkin mistik düşüncenin yayılmasına koşut olarak önem kazandı. Sahnenin standart ikonografisi bu dönemin gizem oyunlarından esinlenerek biçimlendi. 14. yüzyıldan başlayarak,

Bilgi Dünyası Hz. İsa'nın Göğe Yükselmesi

Hz. İsa’nın Göğe Yükselmesi

0

Hz. İsa’nın göğe yükselmesi ile ilgili Hristiyan inancı nasıldır? Hz. İsa’nın göğe çıkışı ile ilgili sahneler ve sanata yansıması. Hz. İsa’nın Göğe Yükselmesi İsa’nın Göğe Çıkışı, Hristiyan inanışında, Hz. İsa’nın, dirilişini izleyen 40. günde göğe yükselmesi. Resullerin İşleri’nin birinci bölümüne göre, 40 gün boyunca çeşitli zamanlarda Havarilere görünen Hz. İsa, onların önünde göğe yükselmiş ve

Din

Hz. İsa İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa ile ilgili olan ayetler hangileridir? Hz. İsa hakkındaki ayetler ve anlamları. 3/45-47,51,52,53,59-62 – Al-i İmran 45- Melekler demişti ki: “Ey Meryem! Allah seni kendinden bir söz ile müjdeliyor: Adı Meryem oğlu İsa olan Mesih, dünya ve ahirette şerefli ve Allah’a yakın kılınanlardandır.” 46- “İnsanlarla beşikte iken de, yetişkin iken de konuşacaktır

Bilgi Dünyası

Hz. İsa Peygamber’in Hayatı

0

Hz. İsa kimdir? Hz. İsa peygamberin hayatı, özellikleri, Hristiyanlığın kurulması, havarileri hakkında bilgi. Hz. İsa; Hristiyanlığın kurucusudur. Hristiyanlar, onun «Tanrı’nın oğlu» olduğuna, insanlığı kurtarmak için gökten yeryüzüne indiğine inanmışlardır. Müslümanlık’ta da Hz. İsa’ nın peygamberliği kabul edilmiştir. İslâm dininde Hz. İsa, Hz. Peygamber’den sonra bütün peygamberlerin en büyüğüdür ve Müslümanlığın ortaya çıkışına kadar «hak dini»