Browsing: İcra

Bilgi Dünyası Hukuk

İlamlı İcra Nedir? Nasıl Yapılır?

0

İlamlı icra nedir? İlamlı icra takibi nasıl yapılır, ilamlı icranın özellikleri nelerdir? İlamlı icra hakkında bilgi. İLAMLI İCRA > Alacaklının alacak hakkını bir ilama (mahkeme kararına) yahut ilam niteliğindeki belgelerden birisine dayandırması halinde alacak hakkının gereği ilamlı icra hükümlerine göre yerine getirilmektedir. > İlamsız icrada mahkeme kararı yahut buna eşdeğer bir belge bulunmadığından icra takibinin

Bilgi Dünyası Hukuk

İcra Takibinin İptali ve Taliki

0

İcra takibinin iptali ve taliki, ertelenmesi nedir, nasıl ve hangi durumlarda yapılır? İcra takibinin iptali ve taliki hakkında bilgi. İcra Takibinin İptali ve Taliki İcranın Geri Bırakılması a. İcra Takibinin İptali > Hakkında icra takibi başlatılmış olan bir borçlunun, borcunu icra dairesine ödemesiyle icra takibi son bulur. Ancak borçlu borcunu icra dairesine değil de değişik

Bilgi Dünyası Hukuk

İtirazın İptali Davası Nedir?

0

İtirazın İptali Davası Nedir? İtirazın iptali davası nereye açılır? İtirazın kaldırılması, kaldırılma talebinin kabülü ve reddi hakkında bilgi. İtirazın İptali Davası > İtirazın iptali davası genel bir eda (alacak) davasıdır. Borçlu, borca itiraz ettiğinde genel olarak, alacaklının alacak hakkına itiraz etmiş olur. Bu nedenle alacaklının açtığı itirazın iptali davası, borçlunun itirazının alacak hakkının varlığını ispatlamak

Bilgi Dünyası ilamsız icra

İlamsız İcra Nedir?

0

İlamsız icra, ilamsız icra takibi nedir? İlamsız icrada görev ve yetki itirazı, yetkili icra mahkemesi, hakkında bilgi. İlamsız İcra Nedir? > Alacaklı elinde bir ilam yahut ilam niteliğinde bir belge olmadan da doğrudan icra dairesine başvurarak icra takibi başlatabilir. Yani alacaklının alacak hakkını talep edebilmek için mahkemeye başvurmaksızın cebri icra yoluna başvurması mümkündür, ki bu

Bilgi Dünyası Hukuk

İcra Takip Yolunun Değiştirilmesi

0

İcra takip yolunun değiştirilmesi nedir? Başvurulan icra takip yolunun değiştirilmesi nasıl olur, özellikleri, hakkında bilgi. BAŞVURULAN TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ İflasa tabi olan bir borçlu, alacaklısı tarafından haciz yolu veya iflas yolu ile takip edilebilir. Alacaklı başlatmış olduğu takip yolunu bir defaya mahsus olmak üzere değiştirebilir. Yani alacaklı haciz yolu ile başladığı bir takip yolunu bırakıp

Bilgi Dünyası Hukuk

İcra Takibinin Tarafları

0

İcra takibinin tarafları kimlerdir? Taraf, takip ehliyeti, husumet, tarafların temsili, takip arkadaşlığı, tarafların değişmesi hakkında bilgi. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI Bir icra takibinin alacaklı ve borçlu olmak üzere iki tarafı vardır. Alacaklı, alacak hakkı için takip başlatan kişidir. Borçlu ise kendisine karşı takip başlatılan kimsedir, icra takibi bazı durumlarda üçüncü kişileri de ilgilendirebilir; ancak üçüncü kişiler

Bilgi Dünyası Hukuk

İcra Hukukunda Tebligat – Süreler – Tatil ve Talikler

0

İcra hukukunda tebligat nedir? İcra hukukunda süreler, tatil, talikler nelerdir? İcra Hukukunda Tebligat, Süreler, Tatil ve Talikler hakkında bilgi. İcra Hukukunda Tebligat – Süreler – Tatil ve Talikler 1. Tebligat > Hukuki bir işlemin, ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili makamın, yasa ve yöntemine (usulüne) uygun bir biçimde yazı ile veya ilanla yaptığı bildirim işlemine

Bilgi Dünyası madeni para

İcra Harç ve Giderleri

0

İcra Harç ve Giderleri nelerdir? Hangi durumlarda, neden icra harcı ödenir, özellikleri, hakkında bilgi. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ İcra takibinin yürütülebilmesi için harcanan paraların tümüne birden icra harç ve giderleri denir. İcra harcı, devletin icra hukuku alanındaki faaliyetlerine karşılık olarak makbuz karşılığı aldığı paraya denir. Devlet kamu hizmetlerini parasız olarak sunar. Ancak icra hukukunda devlet

Bilgi Dünyası mahkeme

İcra Mahkemesine Şikayet

0

İcra mahkemesine şikayet nasıl ve neden yapılır? İcra mahkemesine şikayet sebepleri, şikayet usulü ve sonuçları hakkında bilgi. İcra Mahkemesine Şikayet İcra (ve iflas) dairesi, İİK’de kendisine verilen görevleri yaparken kanunu yanlış uygular, kanunun kendisine tanıdığı takdir yetkisini hadiseye uygun olarak kullanmaz, bir hakkı yerine getirmez veya bir hakkın yerine getirilmesini sebepsiz yere sürüncemede bırakırsa usulsüz

Bilgi Dünyası Hukuk

İcra Hukukunun Bölümleri

0

İcra hukukunun bölümleri nelerdir? İcra hukukunun bölümlerinin özellikleri, açıklaması, hakkında bilgi. İCRA HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ İcra hukuku kendi içinde de alt bölümlere ayrılmaktadır. Bu açıdan “alacağın konusuna” ve “alacaklının alacak hakkını dayandırdığı belgeye” göre icra hukuku da çeşitli alt bölümlere ayrılmaktadır. Alacak hakkının dayandırıldığı belgeye göre icra hukuku iki ana alt bölüme ayrılmaktadır: ilamlı icra ve

Bilgi Dünyası hukuk

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

0

İcra ve iflas hukuku nedir, çalışma alanları nelerdir? İcra ve iflas hukuku genel özellikleri, hakkında bilgi. İcra ve İflas Hukuku Nedir? Hukuk, toplumdaki bireylerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinin, yine devletin koyduğu kurallar aracılığıyla düzenlenmesini konu alan kurallar ve bu kuralların uygulanmasını da kapsayan sisteme verilen genel addır. Toplumsal yaşamın karmaşıklığı dikkate alındığında hukukun da

Bilgi Dünyası

İcra Hakkında Bilgi

0

İcra nedir, ne demektir? İcra nasıl olur, çeşitleri nelerdir? İcra hakkında bilgi. İcra İcra; bir kimsenin, yerine getirmediği borcunu adli merciler aracılığıyla yerine getirmeye zorlanması. Sözleşmelere uyulması ve bunların gereklerinin yerine getirilmesi kuralı, borçlunun borcunu herhangi bir zorlayıcı işleme gerek olmaksızın, kendi isteğiyle yerine getirmesini zorunlu kılar. Bununla birlikte borçlunun borcunu yerine getirmemesi her yerde