Browsing: II: Mahmut

Tarih II. Mahmut

II. Mahmut Dönemi Islahatları

0

19. yüzyıl dönemi Osmanlı Islahat Hareketleri içerisinde en önemli dönem olan II. Mahmut dönemi / devri ıslahat hareketleri maddeler halinde. II. MAHMUT DEVRİ ISLAHATLARI Kabakçı Mustafa isyanından sonra Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa III. Selim‘i tahta çıkarmak amacıyla İstanbul’a geldi. III. Selim öldürülünce II. Mahmut‘u padişah yaptı, kendiside Sadrazam oldu. Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu ve

Bilgi Dünyası II. Mahmut Türbesi

II. Mahmut Türbesi Nerede?

0

Sultan Mahmut Türbesi olarak da geçen II. Mahmut Türbesi ile ilgili olarak genel ve kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. II. Mahmut Türbesi (Sultan Mahmut Türbesi). — İstanbul’da Divanyolu’nda, Türbe denilen yerdedir. Osmanlı mimarlığının en güzel örneklerindendir. 1840’ta yapılmıştır. Sekiz köşeli ve kubbelidir. Duvarları beyaz mermerle kaplıdır. Kubbe kabartmalar, çelenk ve çiçeklerle süslüdür. Pencerelerin üstünde binayı

Bilgi Dünyası II. Mahmut

II. Mahmut Dönemi

0

II. Mahmut döneminde gerçekleşen siyasal olaylar, yenilik çabaları, savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde bilgi veren yazımız. II. MAHMUT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1808-1839) Senedi İttifak (1808) II. Mahmut döneminin ilk önemli olayı Sened-i İttifak’tır. Sened-i ittifak, ayânlarla padişah arasında imzalanmıştır. Asıl nedeni, merkezî otoritenin çok zayıflamış olması ve ayanlara söz geçiremeyecek hale gelmesidir. Özellikleri a.

Bilgi Dünyası

II. Mahmut Döneminde Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

0

II. Mahmut döneminde özellikle Balta Limanı antlaşması ile sekteye uğrayan ekonomi alanındaki yenilikler / ıslahatların maddeler halinde sıralanmış hali. Anadolu şehirleri ile İstanbul arasındaki yolların düzenlenmesine önem verilerek Anadolu’da üretilen malların İstanbul’a kolayca gelmesi sağlandı. Böylece yerli üreticilerin ticaret alanındaki faaliyetlerine yardımcı olunmak istendi. Yerli malların kullanılması teşvik edildi, devlet memurluklarında yabancı kumaştan elbise yapılması

Bilgi Dünyası

II. Mahmut Döneminde Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

0

II. Mahmut döneminde eğitim ve kültür alanlarında yapılan yeniliklerin, ıslahatların maddeler halinde sıralandığı yazımız. *** Medreselerin yanında ilk kez sivil amaçlı, Avrupa tarzında eğitim kurumları açıldı. *** Avrupa’ya eğitim amacıyla öğrenci gönderildi. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi ve Avrupa tarzında sivil okulların açılması, Osmanlı ülkesinde kültür çatışmasına neden olmuştur. Eğitimde doğan bu iki başlılık, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun

Bilgi Dünyası

II. Mahmut Döneminde Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar

0

II. Mahmut döneminde yönetim alanında yapılan yenilikler ıslahatların maddeler halinde sıralandığı yazımız. *** XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’da idari alanda yapılan yenilikler nedeniyle Osmanlı Devleti’ndeki Divan Kurulu, yetersiz olmaya başlamıştı. II. Mahmut, ilk kez Orhan Bey‘in kurmuş olduğu Divan Kurulu’nu kaldırdı. Bunun yerine bugünkü anlamda bakanlıklar (nazırlıklar) kuruldu. Bakanlıklara geniş yetkiler verildi. *** Devlet memurları; dahiliye

Bilgi Dünyası

II. Mahmut Döneminde Askeri Alanda Yapılan Islahatlar

0

II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile sonuçlanan askeri alanda yapılan ıslahatlar ile ilgili bilgi II. Mahmut‘un ilk yıllarında devlet işlerinde daha çok sadrazam Alemdar Mustafa Paşa etkili oldu. Alemdar, Yeniçeri Ocağı’nın Osmanlı Devleti’nin askeri ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği bilinciyle, bazı askeri düzenlemeler gerçekleştirmiştir. *** III. Selim döneminde kurulmuş, fakat Kabakçı Mustafa isyanı sonrasında kaldırılmış olan