Browsing: ikinci

İnkılap Tarihi Birinci Meşrutiyet

I. ve II. Meşrutiyet Nedir? Kısaca Bilgi

0

Meşrutiyet nedir? Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde meşrutiyet, Birinci ve ikinci meşrutiyetin önemi, hakkında bilgi. Bir hükümdarın başkanlığı altındaki parlâmento idaresine «meşrutiyet» (meşruti krallık) denir. Osmanlı devletinde de padişahların nüfuz ve kudretlerinin Kanun-ı Esasi (Anayasa) hükümleriyle sınırlandırıldığı hükümet şekline «Meşrutiyet» denilmiştir. I. Meşrutiyet — Osmanlı hükümdarlarının mutlak yetkileri ilk defa, 23 aralık 1876 tarihli Kanun-ı Esasi ile

Tarih

İkinci Dünya Savaşında Hava ve Deniz Savaşları

0

İkinci Dünya Savaşı esnasında gerçekleşmiş olan hava ve deniz savaşları ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız. Hava savaşları. — Savaş başladığı sıralarda Almanlar’ın hava ordusu Müttefikler’in ordusundan çok kuvvetliydi. Üstelik, kitle halinde uçak yapımında da Müttefikler’den ileriydiler. Buna karşılık, Alman uçakları yıldırım savaşlarında kara kuvvetlerini desteklemeye elverişli şekilde yapılmamıştı. Fransa’nın işgalinden sonra Alman hava

İnkılap Tarihi İnönü Savaşları

İnönü Savaşları

0

Birinci ve İkinci İnönü savaşları hakkında bilgi ve İnönü savaşlarının sonuçları. İnönü Savaşları ne zaman ve nerede olmuş sonuçları ne olmuştur? Kurtuluş Savaşı içinde İsmet İnönü’nün komutanlığında Eskişehir yakınlarındaki İnönü’de Yunanlılara karşı kazanılan iki savaş. Birinci İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921): Batı Cephesi’ndeki Türk Ordusu’nun ilk önemli sınavıdır. Yunanlılar, 6 Ocak sabahı üstün kuvvetlerle İnönü

Tarih İkinci DÜnya Savaşı

2.dünya savaşı öncesi devletlerin durumu

0

İkinci dünya savaşı öncesi dünyadaki önemli devletlerin durumu nasıldı? Mihver ve Müttefik devletlerinin oluşması ve savaşın nedenleri. Mihver Ve Müttefik Devletlerin Oluşması Geniş anlamıyla Almanya ile II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa katılan italya ve Japonya’ya MİHVER DEVLETLER adı verilir. 1936’da Nazi Almanyası ile Faşist İtalya arasında kurulan birlikten sonra ortaya çıkmıştır. Almanya ve İtalya’nın

Bilgi Dünyası

İkinci Türkiye İktisat Kongresi Hakkında Bilgi

0

İkinci Türkiye İktisat Kongresi ne zaman ve ne amaçla toplanmıştır? İkinci Türkiye İktisat Kongresi kararları hakkında bilgi. İkinci Türkiye İktisat Kongresi İkinci Türkiye İktisat Kongresi; İstanbul Tüccar Derneğinin 22-27 Kasım 1948’de İstanbul’da; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), hükümet ve üniversitelerin 2-7 Kasım 1981’de İzmir’de düzenlediği kongrelerdir. Her iki kongre de İzmir İktisat Kongresi’yle (1923)

Bilgi Dünyası

İkinci Ulusal Mimarlık Akımı Özellikleri

0

İkinci Ulusal mimarlık akımı nedir, genel özellikleri nelerdir? İkinci mimarlık akımı örnekleri, hakkında bilgi. İkinci Ulusal Mimarlık Akımı II. Ulusal Mimarlık, yaklaşık 1940-50 arasında Türkiye’de yaygınlaşan mimarlık akımıdır. 1908-30 arasında egemen olan I. Ulusal Mimarlık akımı gibi Türkiye’ye özgü bir dil kurmayı amaçlayan düşünce sisteminin ürünüdür. 1930’lardaki Batı kökenli akılcı ve işlevci mimarlık anlayışına tepki

Bilgi Dünyası

Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem Sanatçıları

0

Tanzimat devri edebiyatı ikinci dönem sanatçıları kimlerdir? Tanzimat devri ikinci dönem sanatçılarının isimleri, eserleri ve özellikleri hakkında bilgi. Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem Sanatçıları İKİNCİ DÖNEM (İkinci Kuşak (1876 -1896) Bu dönemin başlıca şair ve yazarları Abülhak Hamit Tarhan, Recâizâde Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabızade Nazım’dır. İkinci dönem sanatçıları şu yönleri ile birinci dönem sanatçılarından

Bilgi Dünyası

İkinci Viyana Kuşatması Tarihi

0

Osmanlı İmparatorluğu tarihinin dönüm noktalarından birisi olan İkinci Viyana Kuşatması ile ilgili olarak tarihi bilgilerin yer aldığı yazımız. İKİNCİ VİYANA KUŞATMASI, Osmanlı Türkleri’nin 154 yıl ara ile yaptıkları iki Viyana kuşatmasının sonuncusudur. İlki, 1529’da Kanuni tarafından yapılmıştı. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, büyük dikkatini Orta Avrupa’nın fethi üzerinde toplamış bulunuyordu. 9 haziran 1682′ de Almanya

Bilgi Dünyası

İkinci Dünya Savaşının Sebepleri

0

İkinci Dünya Savaşının sebepleri ve İkinci Dünya Savaşı başlamadan evvel dünya üzerinde oluşan askeri hareketlilik ile ilgili bilgi veren yazımız. İki dünya savaşı arasında geçen 20 yıl içinde dünya siyaset sahnesinde halledilmesi gereken birçok pürüzler ortaya çıkmıştı. Hem siyasi, hem de mali ve iktisadi sınai olan bu zorluklar çeşitli sebepler yüzünden halledilemiyordu. I. Dünya Savaşı’ndan

Bilgi Dünyası

I. ve II. Dünya Savaşı Döneminde Ordular

0

I. ve II. Dünya Savaşı döneminde orduların durumu ne idi ve bu savaşların ordular üzerinde ne gibi etkileri olmuştur. XX. yüzyılın başlarından beri bütün devletler ordularını geliştirmeye büyük önem vermeye başladılar. Almanya’nın 1870 Savaşı’nda Fransa’ya karşı gösterdiği başarı üzerine Alman orduları örnek olarak alındı. Almanya bütün yurttaşları, 20 yaşından başlayarak askere alıyor, askerliğini yapanları da

Bilgi Dünyası İnönü Savaşları

Birinci ve İkinci İnönü Zaferleri

0

Birinci ve İkinci İnönü zaferleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Bağımsızlık yolundaki ilk savaşımız olan İnönü Savaşları hakkında bilgiler. BAĞIMSIZLIK SAVAŞLARI BİRİNCİ VE İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERLERİ Birinci înönü Savaşına kadar gerek Yunan ordusuyla, gerekse yurttaki ayaklanmalarla uğraş veren kuvvetler, ulusal kuvvetlerdi. Bunlar yerel bazı kuvvetlerdi. Birleşik olmadıkları için yaptıkları savaşlar ancak bir

Bilgi Dünyası

Çar İkinci Nikola Kimdir

0

Son Rus çarı olan ikinci Nikola kimdir ve ne yapmıştır? Çar İkinci Nikola hayatı, döneminde yaşananlar hakkında kısa bilgi. Çar ikinci Nikola ve Nikolay tarihteki en sonuncu Rus çarıdır. III. Aleksander’in oğludur. 1894’te onun yerine geçti, 1917’ye kadar 23 yıl saltanat sürdü. II. Nikola babası gibi zorba değilse de zayıf, yumuşak karakterli olduğu için birçok

Bilgi Dünyası

İkinci Dünya Savaşında Türkiye

0

İkinci dünya savaşında Türkiye’nin durumu, pozisyonu ve diğer devletler ile olan ilişkileri. İtalyanların 7 Nisan 1939’da Arnavutluğu işgal etmeleri üzerine Akdeniz’in güvenliği için Türkiye ile İngiltere ve Fransa arasında görüşmelere başlanmıştı. Savaşın başlaması üzerine bu görüşmeler hızlandırıldı. 19 Ekim 1939’da Ankara’da bu üç devlet arasında bir yardım paktı imzalandı. Bu paktın başlıca hükümlerine göre Türkiye

Bilgi Dünyası

Newton’un İkinci Hareket Yasası Nedir?

0

Newton’un ikinci hareket kanunu, ivme ve kuvvet ilişkisi nedir? İkinci hareket yasasının açıklaması. «Eğer bir cisim üzerine bir kuvvet etkirse, bunun meydana getirdiği ivme, kuvvetin büyüklüğüyle doğru, cismin kitlesiyle ters orantılıdır». Birinci hareket kanunu gibi, ikinci hareket kanunu da hareket eden cisimlerin davranışlarıyla ilgilidir. Birincisi, bir cisme uygulanan, kuvvet ne kadar büyük olursa hızındaki değişmenin,