Browsing: İklim

Coğrafya İklim

İklimin Etkileri Nelerdir? Kısaca

0

İklimin etkileri nelerdir? İklimin insanlar, sosyal ve ekonomik hayat ve doğal çevre üzerindeki etkileri nelerdir, maddeler halinde. İKLİM Bir bölgenin iklimi, o bölgenin çok uzun dönem seyreden ortalama hava düzenidir. Hava günden güne değişebilir ancak iklim aynı kalır. Bir bölgenin iklimi, denize olan mesafesine, yüksekliğine ve en önemlisi; Ekvator’dan ne kadar uzakta olduğuna (enlemine) bağlıdır.

Bilgi Dünyası Türkiye İklim Haritası

Türkiye’de Görülen İklimler ve Özellikleri

10

Türkiye’de görülen iklim tipleri hakkında bilgi. Türkiye’de görülen iklim türleri ve özellikleri, görüldüğü bölgeler. TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİMLER Ülkemizin matematik ve özel konum özelliklerine bağlı olarak iklim özellikleri çeşitlilik göstermektedir. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve Karasal iklim ülkemizde etkili olan iklimlerdir. Şimdi bu iklimlerin özelliklerini birlikte inceleyelim. AKDENİZ İKLİMİ ✓ Yaz ayları sıcak (28° – 29°C)

Bilgi Dünyası İklim

Asya Kıtası İklim Özellikleri

0

Asya kıtasında görülen iklimler, iklim özellikleri nelerdir? Asya hava kütleleri ve rüzgarlar, topografyanın etkisi hakkında bilgi. Asya Kıtası İklim Özellikleri Hava kütleleri ve rüzgârlar. Asya’ nın olağanüstü büyüklüğünün yanında dağ engellerinin ve iç bölgelerdeki çöküntülerin çokluğu da, güneş ışıması, atmosfer dolaşımı ve bir bütün olarak iklim koşullarında büyük değişikliklere yol açmıştır. Geniş kara kütlelerine bağlı

Bilgi Dünyası İklim Grafiği

İklim Grafikleri Yorumlama

0

İklim grafikleri nasıl yorumlanır? Bir iklim grafiği yorumlama örneği ve açıklaması. Yukarıdaki bir bölgenin aylara göre sıcaklık ve yağış dağılımını gösteren grafiği inceleyecek olursak; ✓ Sütunlarla gösterilen mavi kutular yağışdır. Yağışın miktarı aylara göre fazla değiştiği için yağış rejimi düzensizdir. ✓ Dalgalı kırmızı çizgiyle gösterilen sıcaklıktır. Genelde iklim grafikleri bu şekilde gösterilir. ✓ Eğer grafiklerde

Bilgi Dünyası İklim

İklimin Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

0

Üretim, tüketim ve dağıtıma iklimin etkisi nasıldır? İklimin etkisi hakkında bilgi. İklimin Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi Yıllık yağış miktarı ve yağış rejimi tarım ürünleri üzerinde etkilidir. Yağış miktarı yüksek olan ve her mevsimi yağışlı geçen yerlerde yetiştirilen ürünlerle yağış miktarı az olan kurak ve yarı kurak bölgelerde yetiştirilen ürünler farklıdır. Sıcaklığın belli bir derecenin

Bilgi Dünyası

Toprağın Oluşumunu Etkileyen Faktörler

0

Toprakların oluşumu, toprağın oluşumunu etkileyen faktörler ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı maddeler halinde bilgiler veren yazımız. TOPRAKLARIN OLUŞUMU Toprak, ana kayaçların ufalanması ve ayrış-masıyla oluşan, içinde canlı kalıntıları ile hava ve su bulunan yeryüzü örtüşüdür. Toprak; bitkiler, toprak altı canlıları ve çok çeşitli mikroorganizmalar için bir yaşam ortamı oluşturmaktadır. Kayaların ufalanması ve ayrışması ile

Bilgi Dünyası Orta kuşağın karasal ikliminde sıcaklık ve yağış

Orta Kuşağın Karasal İklimi Özellikleri

0

Orta kuşağın karasal iklimi özelliklerinin maddeler halinde verildiği ve orta kuşağın karasal ikliminde sıcaklık ve yağış grafiği Bu iklim, karaların deniz etkisinden uzak iç kısımlarında görülür. 1. Buralarda kışlar çok soğuk geçer ve uzun sürer. 2. Yazlar ise hayli sıcaktır. 3. Yıllık sıcaklık farkı büyüktür. 4. Yağış, miktar olarak azdır ve 500-1000 mm arasındadır. 5.

Bilgi Dünyası Orta Kuşağın Okyanusal ikliminde sıcaklık ve yağış grafiği

Orta Kuşağın Okyanusal İklimi Özellikleri

0

Orta kuşağın Okyanusal iklimi özelliklerinin maddeler halinde verildiği ve orta kuşağın okyanusal ikliminde sıcaklık ve yağış grafiği Bu iklim tipi 30° – 60° enlemleri arasındaki karaların batı kıyılarında görülür. •Batı Avrupa, •Kuzey Amerika’nın kuzeybatısı, •Güney Şili, Avustralya’nın kuzeydoğusu •Yeni Zellanda bu iklim tipinin egemen olduğu yerlerdir. 1. Bu kuşakta kışlar çok soğuk, yazlar çok sıcak

Bilgi Dünyası Ekvatoral iklimde sıcaklık ve yağış

Ekvatoral İklim Özellikleri Nelerdir?

0

Ekvatoral İklim ne demektir? Ekvatoral iklimin maddeler halinde özelliklerinin ve yağış sıcaklık grafiğinin verildiği yazımız. 1. Yıllık ortalama sıcaklık, sürekli yüksektir. (25 °C dolaylarında). 2. Yıllık sıcaklık farkı 2-3 dereceyi geçmez. 3. En yüksek sıcaklık farkları gece ile gündüz arasındadır. Bu fark da 2-3 dereceyi geçmez. 4. Bu bölgede yıllık yağış miktarı 2 m civarındadır.

Bilgi Dünyası

İklim ve İklim Elemanları Hakkında Bilgi

0

İklim nedir iklim ile ilgili bilgiler ve iklim elemanlarının neler olduğu hakkında bilgi veren yazımız. İnsan hayatını biçimlendiren doğal şartların en önemlisi iklimdir. • Nüfusun yer yüzüne dağılışı, • ekonomik etkinlikler, • yetiştirilen ürünler, • toprak cinsleri, • akarsuların gücü ve rejimleri, • bitki örtüsü, • ulaşım, • konut özellikleri iklimin derin izlerini taşır. Ayrıca

Bilgi Dünyası Türkiye İklim Tipleri Haritası

Türkiye’de İklim Tipleri

0

Türkiye iklim tipleri ile ilgili genel bilgiler. Türkiye’de kaç çeşit iklim tipi vardır? Türkiye iklim tipleri haritası ile birlikte Türkiye’de, esas bakımından, birbirinden farklı 3 iklim tipi bulunur: Akdeniz İklimi. — Yurdun batı ve güney kıyılarında hüküm sürer, Yazları çok sıcak geçer. Bu mevsim aynı zamanda kuraktır. Yağış mevsimi sonbaharda başlar, ilkbahara kadar sürer. Her

Coğrafya İklim

Dünyadaki İklim Çeşitleri ve Özellikleri

0

Dünyanın değişik bölgelerinde görülen iklim çeşitleri nelerdir? İklim çeşitlerinin maddeler halinde özellikleri hakkında bilgi. Dünyadaki İklim Çeşitleri ve Özellikleri EKVATORAL (TROPİKAL) İKLİM ***Ekvator’un 10° kuzey ve güneyi arasında görülür. ***Sıcaklık yıl boyunca 20 °C üzerindedir. Tek mevsim yaşanır (Yaz). ***Her mevsim bol yağış alır. ***Yağış miktarı fazladır. ***Amazon Havzası, Kongo Havzası, Malezya ve Endonezya Adalarında

Bilgi Dünyası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü

0

Güneydoğu Anadolu bölgesinin iklim ve bitki örtüsü nasıldır? Bölgenin iklim ve doğal bitki örtüsü ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şiddetli bir kara iklimi hüküm sürer. Yalnız kuzeydeki dağların koruyucu etkisi dolayısı ile kışın soğuk Doğu Anadolu’daki kadar sert değildir. En soğuk olan ay ocak ortalaması 2 derecenin altına düşmez.

Bilgi Dünyası antarktika

Antarktika’nın Jeoloji ve İklim Özellikleri

0

Güney Kutup Bölgesindeki alanın / kıtanın ismi olan Antaktika’nın jeolojik ve iklimsel özellikleri hakkında bilgi Güney Kutup Dairesi çevresinde (66° 34′ güney enlemi) uzanan, dünyanın beşinci büyük kıtası. Yüzölçümü 14.245.000 kilometrekare. Dünya kara yüz ölçümünün hemen hemen 1/10’unu içerir. Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu’nun bir uzantısı olan Antarktik Okyanusu ile çevrilidir. Ross ve

Bilgi Dünyası ulaşım

İklimin Ulaşım Türleri Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

0

İklimin çeşitlerinin, türlerinin ulaşım türleri üzerinde ki etkisinin anlatıldığı kabaca bilgilerin verildiği yazımız. İklimlerin ulaşım üzerinde direkt olarak oldukça yüksek ve büyük etkileri bulunmaktadır. Bu etki sadece tek bir ulaşım ağı ve ya yöntemini değil her ulaşım çeşidini etkilemektedir. İklim türleri farklı da olsa bu etkiler hemen hemen aynı düzeyde gerçekleşmektedir. Sisli havalarda hemen hemen

Bilgi Dünyası Avrupa Haritası

Avrupa’nın İklimi ve Doğal Zenginlikleri (Kısaca)

0

Avrupa kıtasında yaşanan iklimler ve Avrupa kıtasının doğal zenginlikleri ile ilgili genel bilgiler. Avrupa, Orta Kuşak’ta yer aldığı, üç yanı da denizlerle çevrili olduğu için, genel olarak ılıman iklimli bir ana karadır. Ancak, gerek enlem, gerek denize yakınlık, uzaklık gibi etkenlerden dolayı, çeşitli yerlerinde çeşitli iklimler görülür. Bu bakımdan, Avrupa’yı 5 iklim bölgesine ayırabiliriz: Batı

Bilgi Dünyası

ABD İklimi İle İlgili Bilgiler

0

Amerika Birleşik Devletleri iklim özellikleri ile ilgili bilgiler. Amerika’nın iklim bilgileri. ABD’de çok değişik iklim kuşakları göze çarpar. Alaska’da görülen yarı arktik iklimle Hawai ve Puerto Rico’da egemen tropikal iklim bu kuşakların uç noktalarını oluşturur. Kıtanın büyük bir bölümünde ise günlük sıcaklık değişimlerinin önemli farklılıklar gösterdiği kara iklimi egemendir. Kara iklimi, yazm aşırı sıcağa, kışın

Bilgi Dünyası

Orta Amerika İklimi Hakkında Bilgi

0

Orta Amerika iklimi ile ilgili kısa ve temel bilgiler Kıstağın tüm bölgelerinin ılık deniz sularına yakın sayılabilecek bir konumda bulunması, mayıs-ekim arasında birçok alanın bol yağış almasını sağlar. Yıllık ortalama yağış tutarı yüksekliğe bağlı olarak 500-5.000 mm arasında değişir. Karayip kıyıları, özellikle kuzeydoğudan esen Alizelerin etkisinde kalan dönemeçli bölümler, yıl boyunca en çok yağış alan

Bilgi Dünyası

Kuzey Amerika İklimi Hakkında Bilgi

0

Kuzey Amerika iklim koşulları ve kuşakları ile ilgili bilgiler Kuzey Amerika’da Meksika’nın güneyinde tropikal iklimden, Grönland ve Kanada takımadalarında kutup iklimine kadar uzanan çeşitli iklim kuşakları gözlenir. Yüksek dağların yoğunlaştığı bölgelerin dışında iklim türleri net olarak birbirinden ayırt edilebilir. Yazlar genellikle sıcak, en azından ılık geçer. Temmuz ayı ısı ortalamaları güneybatıda 32°C, kuzey ucunda 10°C

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin İklimi

0

Türkiye’de ki iklim tipleri ile ilgili bilgiler. Türkiye’nin yağış ve ısı dereceleri ile ilgili bilgiler Özellikle son dönemde ülkemizde yarı tropikal iklim özellikleri gösteren olaylar (hortum gibi) gözükse de genel olarak normal şartlarda aşağıdaki bilgiler geçerlidir. YURDUMUZUN İKLİMİ Ülkemiz yeryüzünün Orta İklim Kuşağı içerisindedir. Ancak, çeşitli coğrafya koşullarının etkisiyle, yurdun her yanı iklim bakımından ayrı

Bilgi Dünyası

Almanya’nın İklimi İle İlgili Bilgi

0

Almanya’nın iklimi hakkında kısa ve temel bilgiler Ülkenin kuzeydoğusunda Doğu Avrupa iklimi gözlenirken, öteki bölümleri batı-doğu Avrupa iklimleri arasındaki sınır çizgisi üzerindedir. Kuzey Ovası ile Orta Yayla’da kışlar soğuk geçer. Toprak uzun süre karla örtülü kalmamasına karşın, gökyüzü bulutlu ve hava nemlidir. Yazlar ılık, ancak yağışlı geçer ve hava genellikle bulutludur. En yoğun yağış kış

Bilgi Dünyası

Dünya Nüfusunun Dağılışı Nasıldır? Etkileyen Faktörler

0

Dünya Nüfusunun Dağılışı Nasıldır? Dünya nüfusunun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Dünya Nüfusunun Dağılışı hakkında bilgi. Dünya Nüfusunun Dağılışı Dünya nüfusunun yeryüzündeki dağılışı incelendiğinde; *** Nüfus dengeli dağılmamıştır. ***Dünya nüfusunun % 80’i Kuzey Yarımküre’de yaşamaktadır. ***Dünya nüfusunun % 61 “ı Asya’da, % 14’ü Amerika’da % 14’ü Afrika’da ve % 10’u Avrupa’da yer alır. Yeryüzünde Nüfusun Dağılışını

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri

0

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri ve özellikleri nelerdir? Akdeniz, Karadeniz, Karasal iklim, görüldüğü yerler ve özellikleri hakkında bilgi. AKDENİZ İKLİMİ Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlı geçer. (500-600 mm). Kar yağışı ve don olayı pek görülmez. Bu iklim Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi ve Marmara bölgesinin güney bölümünde görülür, kıyıdan 300-500 metre, bazı yerlerde 800metre

Sözlükler

İklim Nedir – Sözlük Anlamı

0

İklim ne anlama gelir? İklim kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? İklim ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım. *iklim isim, coğrafya Arapça i®l³m 1. isim, coğrafya Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu, abuhava “İklim ile toprağın bereketi ve insanın faaliyeti arasında yakın bir münasebet vardır.” – C.

Bilgi Dünyası

İklimlerin Oluşumunda Etkili Olan Faktörler

0

İklimlerin meydana gelmesinde etkili olan faktörler nelerdir? İklimleri meydana getiren şartlar nelerdir, hakkında bilgi. İklim; bir ülke veya bölgenin ortalama hava şartlarıyla beliren haline denir. Rüzgâr, yağmur, güneş, deniz bir bölgenin iklimini etkileyen şeylerin başında gelir, insanların yaşayışı üzerinde önemli rolü olan iklimlerin incelenmesine büyük önem verilir. İklimleri Meydana Getiren Şartlar Sıcaklık. — Dünyanın sıcaklık

Bilgi Dünyası

İklim Çeşitleri Nelerdir?

0

İklim çeşitleri nelerdir? Dünyadaki değişik iklim türleri ve özellikleri, görüldüğü yerler, iklim çeşitleri hakkında bilgi. İklim Çeşitleri Bir bölgede iklimin yağışlı veya kurak olduğunu yağan yağmurların miktarına bakarak söyliyemeyiz. Bir bölgeye yağan yağmur o kesimdeki bitkilerin istediğinden çoksa oranın iklimi yağışlı demektir; kurak iklimlerde ise bitkilerin istediğinden daha az yağmur yağar. Yeryüzünde hayatın başlamasından bugüne

Bilgi Dünyası Türkiye İklim Haritası

İklim Kuşakları Nelerdir?

0

İklim nedir? İklim kuşakları nelerdir, özellikleri, iklim çeşitleri ile ilgili bilgi. İklim Kuşakları İklim; belli bir yerde hava koşullarının mevsimlik ve yıllık gidişinin, uluslararası düzeyde varılmış bir karara göre 30 yıl boyunca gösterdiği ortalama durumdur. Hava koşulları her ne kadar değişken de olsa, bu değişim tanımlanabilir bir düzen içinde olur; çünkü astronomi (örneğin, dünyanın güneşe

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası’nın İklimi

0

Avrupa Kıtası’nda nasıl bir iklim hakimdir? Avrupa’nın iklim özellikleri nelerdir? Yağış oranı,iklim değişiklikleri hakkında bilgi. Orta enlemlerde, Atlas Okyanusu kıyısında yer alması, kıyı şeridinin su kütleleriyle oyulmuş olması gibi öğeler, Avrupa iklimi üzerinde önemli rol oynar. Alp dağ sisteminin kuzeyinde, kıtanın uzak iç kesimlerine kadar uzanan bölgede denizin etkisi, ısının aşırı boyutlara ulaşmasını önlerken bol

Bilgi Dünyası

İstanbul’un İklimi ve Bitki Örtüsü

9

İstanbul’un iklim nasıldır? İstanbul’un iklim özellikleri, bitki örtüsü, yetişen bitkiler ve özellikleri İstanbul’ da Akdeniz ile Karadeniz iklimleri arasında geçiş iklimi olan Marmara iklim tipi gözlenir. Güneyde Marmara Denizi kıyılarında yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık geçerken, kuzeye çıkıldıkça, Karadeniz kıyılarında yazlar daha ılık ve yağışlı, kışlar serin geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 14.0°C (Bahçeköy’de 13.6°C),