Browsing: İktisat

Atatürk

Atatürk’ün Çeşitli Konulardaki Sözleri

0

Atatürk’ün çeşitli konularda söylemiş olduğu sözlerden seçkiler. Atatürk’ün uygarlık, bağımsızlık, din eğitim, kadınlar gibi konular için söylediği sözler. KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLANGICI 1919 Mayısı’nın 19. günü Samsun’a çıktım. Durum ve genel görünüş: • Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta hırpalanmış, şartları ağır bir antlaşma imzalanmış. Büyük savaşın uzun yıllarında ulus

Okul Taban Puanları Taban Puanları

İktisat Bölümü DGS Kontenjanları – Taban Puanları 2019

0

DGS 2019 yılı İktisat Bölümü’nün kontenjanları, 2018 yılına ait taban puanları listesi. İktisat DGS en küçük (taban) ve en yüksek (tavan) puanları. Aşağıda yer alan İktisat bölümüne ait olan ve 2018 yılında yapılan DGS sınavı sonrası oluşan taban puanları büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali ile bulabilirsiniz. 2019 İktisat DGS Taban Puanları PROGRAM ADI Fakülte Bölüm

Bilgi Dünyası

Avusturya İktisat Okulu Nedir?

0

Avusturya İktisat Okulu nedir? Avusturya İktisat Okulu kuramları, ve bu kuramların açıklamasının kısaca yapıldığı sayfamız. Avusturya iktisat okulu, Avusturyalı iktisatçılarca 19. yüzyıl sonlarında geliştirilen ve ürün değerinin belirlenmesinde, son tüketici açısından sağlanan faydanın önemini vurgulayan iktisat kuramlarının bütünü. Yeni değer kuramını Cari Menger 1871 ‘de ortaya atmış, William Stanley Jevons da aynı yıl İngiltere’de benzer

Bilgi Dünyası Ekonomi

İktisat Etiği Nedir?

0

İktisat Etiği Nedir? İktisat Etiği konuları ve örnekleri nelerdir? İktisat Etiğinin özellikleri hakkında bilgi. İktisat etiği Ekonomi etiği ya da iktisat etiği sosyal etiğin bir alt alanını oluşturur ve iyi bir hayatın etik ilkelerini verimlilik, yararlılık arttırımı ve değer yükseltme gibi iktisadi eylemin talepleriyle birleştirmeye çalışır. Bugün sırf kendi amaçları doğrultusunda ilerleyen bir ekonomik büyümenin

Bilgi Dünyası

İkinci Türkiye İktisat Kongresi Hakkında Bilgi

0

İkinci Türkiye İktisat Kongresi ne zaman ve ne amaçla toplanmıştır? İkinci Türkiye İktisat Kongresi kararları hakkında bilgi. İkinci Türkiye İktisat Kongresi İkinci Türkiye İktisat Kongresi; İstanbul Tüccar Derneğinin 22-27 Kasım 1948’de İstanbul’da; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), hükümet ve üniversitelerin 2-7 Kasım 1981’de İzmir’de düzenlediği kongrelerdir. Her iki kongre de İzmir İktisat Kongresi’yle (1923)

Biyografi

Adam Smith Çalışmaları ve İktisata Katkıları

0

Adam Smith’in hayat hikayesi, çalışmaları, başarıları, iktisat alanına katkıları nelerdir? Adam Smith hakkında bilgi. ADAM SMITH İskoçyalı iktisatçı ve felsefecidir (Kirkcaldy, 1723-Edinburgh, 1790). Bir gümrük denetim memurunun oğlu olan Adam Smith, öğrenimini Glasgow Üniversitesi’nde tamamladı (felsefe dersleri veren Hutcheson’la da burada tanıştı). Daha sonra din adamı olmak amacıyla Oxford’a gitti, ama tanrıbilimden çok felsefeye ilgi

Bilgi Dünyası

Ekonomi Nedir? Ekonomi Tarihi

0

Ekonomi (İktisat) ne demektir? Ekonominin özellikleri, tarihi, tarihçesi, Önemli ekonomistler hakkında bilgi. Ekonomi; kaynakların toplum gereksinimlerine ve isteklerine bağlı olarak üretilmesini, bölüşülmesini ve tüketilmesini inceleyen sosyal bilim dalıdır. Çeşitli ve sonsuz olan insan gereksinimleri zorunlu ve zorunsuz diye ayrılır. Sınırlı olan kaynaklardan doğada bulunmayanlar çeşitli yöntemlerle üretilir. Mal adı verilen bu kaynakların yanı sıra hizmetler