Browsing: ile ilgili yazı

Yazı - Şiir - Makale insanlar

Farklılıklarımız Zenginliklerimizdir Konulu Yazı

0

İnsanların farklılıklarının zenginlik olduğu sözü ne anlama gelir, açıklaması, Farklılıklarımız zenginliklerimizdir ile ilgili yazı FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİKLERİMİZDİR İnsanın kendini tanıması, güçlü, zayıf ve gelişmeye açık yönlerini bilmesi ve kendini açık bir biçimde ifade etmesi oldukça önemlidir. Kendini tanıyan insan gücünü, zayıflıklarını ve sınırlarını bilir. Duygu ve düşüncelerinin farkında olan, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini bilen bir

Yazı - Şiir - Makale Dostlukla İlgili Atasözleri ve Anlamları

Dostluk İle İlgili Yazı

0

Dostluğun önemi, dostluk sevgisi ile ilgili yazı. Dostluk hakkında tarihten örnekler ve yazı. Dostluk; Dostluk hayatta insanlar arasındaki bağların en yücelerin-den, en kutsallarından biridir. Gerçek dostluğun değeri pek az şeyle ölçülebilir; hele maddi şeylerle hiç ölçülemez. Dostluk en başta doğruluğa, açık sözlülüğe, güvene dayanır. Dostumuzun doğru söylediğine, açık konuştuğuna, bizim iyiliğimizi istediğine güvenebilmeliyiz. Araya bir

Belirli Gün ve Haftalar Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü İle İlgili Yazı

0

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı hangi amaçla ve ne zaman kurulmuştur? Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü önemi, hakkında yazı. Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü İle İlgili Yazı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin, toplum ve kişilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gereksinimlerini karşılayacak nitelik ve sayıya ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla 19

Yazı - Şiir - Makale Sanat İle İlgili Yazı - Hakkında Bilgi

Sanat İle İlgili Yazı – Hakkında Bilgi

0

Sanat nedir? Sanat insanlar için neden önemlidir? Sanatın özellikleri, faydaları, insanlara katkıları ile ilgili yazı. SANAT Sanat; çizim, resim, heykel-mimari ve bilgisayar grafiklerini kullanarak, imgeleri betimlemeye ve duyguları ifade etmeye yarayan yaratıcı çalışmalar olarak tanımlanabilir. Sanatın ilk örnekleri mağara duvarlarının oyulmasıyla elde edilen resimler ve imgelerdir. Mağara resimlerinin en eski örneği yaklaşık 40.000 yıl öncesine

Yazı - Şiir - Makale Kültür

Kültürlerarası Köprü

0

Farklı kültürlerin birbirleriyle iletişim kurması, aralarında köprü oluşturması nasıl gerçekleşir? Kültürlerarası köprü ile ilgili yazı. KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu ilk günden beri bütün ülkelerle ilişkilerinde yani dış politikasında barış esas alınmıştır. Yabancı ülke temsilcilerinin ziyareti, ülkemizdeki elçilikler ve konsolosluklar, devletler arası karşılıklı antlaşmalardaki tutumumuz, uluslararası kuruluşlara üye olmamız, Dünya’da barış çabalarını destek vermemiz

Bilgi Dünyası

Zeka Tarla Gibidir Ekip Bakmak İster Anlamı

0

Zeka Tarla Gibidir Ekip Bakmak İster ne demektir, anlamı, açıklaması. Zeka Tarla Gibidir Ekip Bakmak İster sözü hakkında yazı. Anafikir : Zekâyı geliştirmek için devamlı çalışmalıdır. İnsanlar alışkanlıklarının esiri olan varlıklardır. Davranışlarımız üzerinde şöyle bir düşünecek olursak, bizi alışkanlıklarımızın idare ettiğinin farkına varırız. Tabiî bu alışkanlıklar türlü türlüdür; aralarında iyileri de vardır kötüleri de… Hani

Bilgi Dünyası

Dans Ederken Uyulması Gereken Kurallar

0

Dans ederken uyulması gereken kurallar, görgü kuralları nelerdir? Dans ederken dikkat edilecekler hakkında yazı. Dans Ederken Uyulması Gereken Kurallar Danslı bir toplantıda, dansta erkeklerin de, kadınların da dikkat edecekleri bazı önemli noktalar var dır. Bunlar eskiden beri genelleşmiş dans kurallardır. Bunları 1) Danstan önce 2) Dans sırasında 3) Danstan sonra olarak sıralayabiliriz. Danstan Önce. —

Bilgi Dünyası

Çocuğu Hangi Sanata Doğru Yöneltmeli

0

Sanata ilgisi, hevesi olan çocuğu hangi sanata ve nasıl yöneltmeliyiz? Çocuğumuzun hangi sanata eğilimi olduğunu nasıl anlarız, hakkında yazı. Çocuğu Hangi Sanata Doğru Yöneltmeli Anne, babanın elbette kendileri ilgi duydukları bir sanat dalma karşı çocuklarını da yöneltmek isterler. Ne var ki bu konuda gözü kapalı, davranmamalı, dediği-dedik bir durum takınmamalıdırlar. Çocuk, aile çevresindekinden ayrı bir

Yazı - Şiir - Makale

Sanat Yetenek Gerektirir Mi?

0

Sanat yapmak sanatçı olmak için yetenek, kabiliyet şart mudur? Heves ve çalışma insanı sanatçı yapar mı? Sanat Yetenek Gerektirir Mi? Sanat Hevesi ve Kabiliyet “Sanat bir kabiliyet işidir” sözü çok kullanılır. Bunda gerçeğin büyük bir payı olduğuna şüphe yok. Yalnız, bir kabiliyetin, gelişmesi için yardım isteğini de unutmamalıdır. Sanata heves eden bir çocuğu, kendisine sanat

Yazı - Şiir - Makale

Sanatın İnsanlara Yararları

3

Sanatın insan psikolojisi, ruhu için yararları var mıdır? Sanatın ruh için faydaları hakkında yazı. Sanat Ruhu Yüceltir Sanat insanlara tabiat sevgisi, evren sevgisi, birbirini sevme sevgisi aşılayan sanat yaratma, yücelme, yüceltme duygusu da verir. Kişinin, kişilerden meydana gelmiş toplumun rastgele bir sürü olmadığını, kişinin beden yapısı dışında, belki o beden yapısından çok defa daha önemli

Anne&Çocuk

Sanatı Çocuklarımıza Nasıl Tanıtıp Sevdirebiliriz?

0

Çocuklarımızın gelişiminde sanatın önemi nedir? Sanatı çocuklara nasıl öğretiriz ve nasıl sevdirebiliriz ile ilgili yazı. Sanatı Çocuklarımıza Nasıl Tanıtıp Sevdirebiliriz? Çocuğun iyi, başarılı bir insan olabilmesi için, onun bilgi bakımından olduğu gibi duygu bakımından da gelişmesini gözetmeliyiz. Küçük yaşta verilecek sanat duygusu körpe fidanları türlü fırtınalardan koruyacak bir destek olur. İyi bir insan bedeni, kafası,