Browsing: ilişkileri

Genel Kültür Türkiye Bayrağı Kaplı Türkiye Haritası

Türkiye – Ortadoğu İlişkilerine Kısa Bir Bakış

0

Yakın tarihimizde Türkiye ile Ortadoğu arasındaki siyasi ilişkiler ile ilgili olarak kısaca bilgilerin verildiği sayfamız. Türkiye – Ortadoğu İlişkileri Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile münasebetlerinde; birbirinden farklı üç dönem vardı: Birinci dönem, 1950 – 1960 arası, ikinci dönem 1963 – 1964 Kıbrıs buhranından 1973 Petrol Krizine kadar olan dönem ve üçüncüsü de 1973’den sonraki dönemdir. Türkiye

Genel Kültür Türkiye-Yunanistan

Türkiye – Yunanistan İlişkileri

0

Türkiye – Yunanistan ilişkileri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Türkiye – Yunanistan ilişkilerine genel bir bakış. Türkiye – Yunanistan İlişkileri 1960 – 1980 arasındaki Türk – Yunan münasebetlerini, 1974 öncesi ve 1974 sonrası diye iki kısımda ele almak gerekir. 1974 öncesindeki münasebetler tamamen Kıbrıs meselesi etrafında dönmüş ve Batı Trakya Türkleri, Ege

Din aile

Aile ve Din Konusu

0

Ailenin dindeki yeri ve önemi nedir? Ailenin kurulması, aile içi iletişim, hısım akraba ve komşu ilişkileri, aile ve din konusu. AİLE VE DİN AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR Ailenin bireysel ve toplumsal açıdan birçok yarar ve amacı vardır. ► Aile toplumun temelini oluşturur, aile kavramı olmayan toplumlar varlıklarını kolay kolay sürdüremez. ► Aile toplumun aynasıdır, ideal bir

Bilgi Dünyası

Canlılarda Üretici Tüketici Ayrıştırıcı İlişkilerine Örnekler

0

Canlılarda üretici tüketici ayrıştırıcı ilişkileri nasıl olur? Bu ilişkilere değişik örnekler, açıklamalar. Canlılarda Üretici Tüketici Ayrıştırıcı İlişkilerine Örnekler Tabiata dikkatlice baktığımızda, canlıların karşılıklı ilişkilerinin sadece, ototrof-heterotrof dayanışmasından ibaret olmadığını görürüz. Canlılar diğer canlılarla sıkı bir ilişki kurdukları gibi, çevrelerini kuşatan cansız varlıklarla da bir ilişki içindedirler. Canlı ve cansız varlıklarla kurulan bu tabii ilişkilere biyologlar

Bilgi Dünyası

Canlıların Birbirleriyle İlişkileri

0

Canların, organizmaların birbirine neden ihtiyacı vardır? Canlıların birbirleriyle ve çevreyle etkileşimleri, ilişkileri hakkında bilgi. Canlıların Birbirleriyle İlişkileri Organizmaların Birbirine İhtiyacı Vardır Tabiattaki organizmalar, üreticiler ve tüketiciler olarak iki grupta ele alınabilir. Üreticilere ototrof, tüketicilere de genel olarak heterotrof canlılar denir. Ototrof canlılar besinlerini yapar ve depo edebilir. Tüketiciler ise heterotrofturlar. Yani besinlerini kendileri yapamadıkları için,

Bilgi Dünyası

Orta Asya Türklerinin Çevre Kültürler İle İlişkileri

0

İlk kurulan Türk devletlerinin diğer çevre kültür ve devletler ile olan ilişkileri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. 1. Türk – Çin İlişkileri • Türk topluluklarının en çok ilişkide bulundukları devlet Çin’di. • İlk dönemlerde, Çin topraklarına yapılan akınlar göçebe hayatın bir zorlamasıydı ve günlük ihtiyaçları gidermeye yönelikti, bir fetih hareketi değildi. Bunun dışında Türk-Çin

Bilgi Dünyası

Organizma ve Çevre İlişkileri

0

Organizma ve çevre ilişkileri nasıl gerçekleşir? Sosyolojide Sinir sistemi, duyum ve algı özellikleri hakkında bilgi. 1) Sinir Sistemi: Sinir sistemi canlının iç organlar ve dış dünya ile ilişkisini sağlayan bir sistemdir. İnsanda duyum ve hareket mekanizmalarının islemesi bu sistemle olur. Görme, işitme, tatma gibi duyumlar; konuşma, yürüme, araç kullanma gibi eylemler hep sinir sistemi sayesinde

Bilgi Dünyası

18. Yüzyıl Osmanlı İran İlişkileri

0

18. Yüzyılda Osmanlı ve İran ilişkileri nasıldı? Osmanlı İran savaşları nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. 18. Yüzyıl Osmanlı İran İlişkileri Osmanlı – İran Savaşları Pasarofça Antlaşması’ndan sonra doğu siyasetine önem veren Osmanlı Devleti, İran’daki karışıklıklardan yararlanarak İran’a savaş açtı. Rusların da İran’daki karışıklıklardan yararlanıp Kafkasya’ya girmesi üzerine Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerginlik oluştu. Fransa’nın

Bilgi Dünyası

18. Yüzyıl Osmanlı Venedik İlişkileri

0

18. yüzyılda Osmanlı Venedik, Avusturya ile lan ilişkileri nasıldı? Pasarofça Antlaşması hakkında bilgi. 18. Yüzyıl Osmanlı Venedik İlişkileri Kutsal ittifak Savaşları sonucunda Venedik yönetimine bırakılan Mora’daki Ortodoks halk, Venediklilerin baskıları nedeniyle Osmanlı Devleti’nden yardım istemekteydi. Bu sırada Venedikli korsanlar Ege Denizi’ndeki Osmanlı gemilerine saldırınca Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması’nın Venedikliler tarafından çiğnendiğini söyleyerek Venedik’e savaş açtı.

Bilgi Dünyası

18. Yüzyıl Osmanlı Rus İlişkileri

0

18. yüzyılda Osmanlı Rus ilişkileri nasıldır? Prut savaşı antlaşması ve sonuçları hakkında bilgi. 18. Yüzyıl Osmanlı – Rus İlişkileri XVII. yüzyılın sonlarında güçlenmeye başlayan Rusya, Kutsal İttifak Savaşları’na katılan Çarlık Rusyası, 1700 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile Azak kalesini alarak Karadeniz’e ulaşmayı başarmıştı. Bu dönemde Çar Petro yönetimindeki Rusya; sınırlarını sıcak denizlere ulaştırmak istiyordu. Bu