Browsing: İlişkisi

Fizik Çekim Potansiyel Enerjisi

Potansiyel Enerji İle Kinetik Enerji Arasındaki İlişki ve Mekanik Enerjinin Korunması

1

Potansiyel enerji ile kinetik enerji arasında nasıl bir ilişki vardır? Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi ve mekanik enerjinin korunması konu anlatımı. POTANSİYEL ENERJİYLE KİNETİK ENERJİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE MEKANİK ENERJİNİN KORUNUMU Yerden belli bir yüksekliğe çıkarılmış bulunan bir taş mgh değerinde bir potansiyel enerji kazanır. Bu yükseklikten taşı serbest bırakırsak hızlanarak aşağı düşer, dolayısıyla kinetik

Din Toplum

Din ve Toplum Düzeni Arasındaki İlişki

0

Din ve toplum düzeni arasında nasıl bir ilişki vardır? Din ve toplumsal düzen özellikleri, hakkında bilgi. Din ve Toplumsal Düzen Din, toplumsal kontrol araçlarından biridir ve bu nedenle toplumun düzeninin ve sürekliliğinin sağlanmasında katkısı vardır. İnsanlar, dinsel yasaklara uyduklarında toplum daha düzenli olur. İlkel kavimlerde din, toplumsal örgütlenmede de toplumun manevi değerler etrafında birleşmesinde de

Genel Kültür Eğitim ve Toplum

Eğitim ve Toplum İlişkisi

0

Toplum için eğitimin önemi nedir? Eğitilmiş bir toplumda neler değişir? Eğitim ve toplumsal değişmenin bağlantısı, ilişkisi. Sağlıklı bir toplum; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerden oluşur. Bireylerin sağlıklı olabilmesi ise çocukların eğitimine ve çok yönlü gelişimine bağlıdır. Eğitim kurumları bireylerin sosyalleşmesine, toplumsal ve kültürel değerleri kazanmasına katkı sağlayarak toplumsal yapının devamlılığını sağlar. Eğitim, bir

Sağlık Bilgileri Sağlıklı Beslenme

Beslenme ve Sağlık Arasında Ne Gibi Bir İlişki Vardır?

0

Beslenmek ile sağlık arasında ne gibi bir ilişki mevcuttur? Dengeli ve düzenli beslenmek sağlığı etkiler mi, hakkında bilgi. Beslenme ve Sağlık Arasında Ne Gibi Bir İlişki Vardır? Gıda hayatımızın temel parçasıdır. Fakat bazen dengeli bir beslenme ile sağlığımız arasındaki bağlantı yokmuş gibi davranırız. Araştırmalar besin bakımından zengin gıdalar tüketen insanların yaşamlarından daha fazla keyif aldıklarını,

Anne&Çocuk

Çocuk Eğitiminde Ailece Dikkat Edilmesi Gerekenler

0

Çocuk eğitiminde ailece dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Çocuk eğitimi ve ailenin çocuk eğitimindeki yeri hakkında bilgi. Eğitim: Sürekli gelişmekte olan toplumlara uyum sağlama ve belli konularda beceri kazandırma amacıyla bilgi aktarımıdır. Eğitim, yalnızca bir konunun detaylarını öğrenmek veya ezberlemek değildir. Bu nedenle okul =eşittir= eğitim demek doğru olmaz. Okul, eğitimin yalnızca bir parçasıdır; tamamı

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Coğrafya İlişkisi

0

Sosyolojinin coğrafya bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji coğrafya ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Coğrafya İlişkisi Sosyoloji – Coğrafya Coğrafya, toplumların yaşadıkları bölgenin iklimini, bitki örtüsünü, yüzey şekillerini, yeryüzündeki konumunu, yer altı ve yer üstü zenginliklerini inceleyen, bu ülkelerdeki nüfusun dağılımını ve ekonomik etkinliklerin özelliklerini araştıran bilim dalıdır. Sosyoloji ise toplumla ve toplumsal olaylarla ilgilenen

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Ekonomi İlişkisi

0

Sosyolojinin ekonomi bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji ekonomi ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Ekonomi İlişkisi Sosyoloji – Ekonomi Ekonomi, sınırsız olan insan ihtiyaçlarıyla sınırlı olan mal ve hizmetler arasında bir denge sağlamayı amaçlayan bilim dalıdır. Ekonomik yaşam, en gelişmişinden en basitine kadar tüm toplumlarda vardır. Çünkü insanların beslenme ve korunma gibi karşılanması zorunlu bazı

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyolojinin Siyaset Bilimi İle İlişkisi

0

Sosyolojinin Siyaset bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji Siyaset bilimi ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyolojinin Siyaset Bilimi İle İlişkisi Sosyoloji – Siyaset Bilimi Siyaset bilimi; yönetme ve yönetilme olayını ve bunun kurumsallaşma sürecini inceler. Siyasi parti tipleri, partilerin işlevleri, çeşitli grupların siyasi iktidar üzerindeki etkileri, seçme ve seçilme davranışı siyaset biliminin ele aldığı konuların başlıcalarıdır.

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Hukuk İlişkisi

0

Sosyolojinin hukuk bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji hukuk ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Hukuk İlişkisi Sosyoloji – Hukuk Hukuk; toplum yaşamının düzenli olması ve sürdürülebilmesi için gerekli olan, yaptırım gücü yüksek ve devlet güvencesindeki kurallardan oluşur. Bu kuralları normatif açıdan (nasıl olması gerektiği bakımından) inceleyen bilime de hukuk bilimi denir. Dolayısıyla, kural koyucu (normatif)

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Antropoloji İlişkisi

0

Sosyolojinin antropoloji bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji antropoloji ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Antropoloji İlişkisi Sosyoloji – Antropoloji Antropoloji, ilkel toplumları; kültür, toplumsal yaşam, evrim, insanın kökeni ve biyolojik yapısı ile ilgili yönleriyle ele alıp inceleyen bilim dalıdır. Antropolojinin insanın kökenini, evrimini, biyolojik ve anatomik yapısını inceleyen bölümü, fiziki antropoloji adını alır ve daha

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Psikoloji İlişkisi

0

Sosyolojinin psikoloji bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji psikoloji ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Psikoloji İlişkisi Sosyoloji – Psikoloji Psikolojinin konusu insan davranışlarıdır. Sosyolojinin konusu ise toplumdur. Toplum, bireylerden meydana gelir ve onlardan etkilenir. Bireyler de toplumdan ve diğer insanlardan etkilenir. Toplum ve birey arasındaki bu ilişki, sosyoloji ile psikoloji arasındaki ilişkiyi zorunlu kılar. Örneğin;

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Tarih İlişkisi

0

Sosyolojinin tarih bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji tarih ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Tarih İlişkisi Sosyoloji – Tarih Tarih de sosyoloji de toplumu ve toplumsal olayları konu olarak alır. Fakat ele alış yönleri ve biçimleri birbirinden farklıdır. Tarih, geçmişte yer alan olayları yer ve zaman göstererek, belgelere dayandırarak ortaya koyan bilimdir. Tarih, somut toplumsal

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Din Laiklik ve Atatürk – Sosyoloji

0

Din ve laiklik arasındaki ilişki nedir? Atatürk’ün din ve laiklik anlayışı, sosyolojide din laiklik ve Atatürk hakkında bilgi. Din, Laiklik ve Atatürk Laik sözcüğü, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Eski çağlarda bu sözcük, “rahipler sınıfına üye olmayan” anlamına geliyordu. Zamanla sözcük, daha geniş ve farklı bir anlamda kullanılmaya başlandı. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve

Bilgi Dünyası empati

Empatinin Sempatiden Farkı

0

Empatinin sempatiden farkı nedir? Empati nedir? Sempati nedir? Empati ile sempati ilişkisi ve farkı hakkında bilgi. Empatinin Sempatiden Farkı Kişi, sempati duyduğunda, objektifliğini kaybeder; karşısındakine, onun yaşantılarına sübjektif yaklaşır. Sempatik anlayışta kişinin, karşısındakinin yaşantısının etkisiyle benzer bir yaşantısına ilişkin duygularının canlanması ve karşısındaki kişi ile duygudaş olması söz konusudur. Benzer yaşantı geçirmek bir başkasını anlamayı

Bilgi Dünyası edebiyat

Edebiyat Tarih İlişkisi

0

Edebiyat tarih ilişkisi ile ilgili yazı. Edebiyat ile tarih arasında nasıl bir bağ vardır. Kısaca edebiyat tarih ilişkisine bir bakış. Bir şeyleri yok saymak, o şeylerin gerçekten yok olduğu anlamına gelmez. Biz bazı gerçekleri, onlarla kendimiz arasındaki bağlantıyı kuramadığımız için inkar etsek bile sahip olduğumuz tarih ve coğrafya, bu gerçekleri bize hatırlatmak için her zaman

Astroloji

Oğlak Burcunun Diğer Burçlarla Uyumu

0

Oğlak burcu hangi burçlarla anlaşır, hangileri ile anlaşamaz? Oğlak burcunun diğer burçlarla olan ilişkisi, aşk uyumu nedir? OĞLAK İLE KOÇ Bu ilişkide çatışmalar kaçınılmazdır. Satürn Oğlak’ın yöneticisidir. Hareketli ve girişken Koç mizacı; soğuk, ciddi ve planlı Oğlak ile pek uyuşamaz. İlişkinin ilk zamanlarında da Koç burcu Oğlak’a karşı oldukça sabırsız ve hızlı davranmaya çalışır. Her

Astroloji

Balık Burcunun Diğer Burçlarla Uyumu

0

Balık burcu hangi burçlarla anlaşır, hangileri ile anlaşamaz? Balık burcunun diğer burçlarla olan ilişkisi, aşk uyumu nedir? BALIK İLE KOÇ Hayalperest ve duygusal Balık burcu insanı ile, gerçekçi, sosyal ve sabırsız Koç insanı anlaşmakta zorluk çeker. Koç, duygulu ama bir o kadar da tatlı olan Balık’ı ilk gördüğünde hemen harekete geçer. Yeni, farklı ve taze

Astroloji kova burcu

Kova Burcunun Diğer Burçlarla Uyumu

0

Kova burcu hangi burçlarla anlaşır, hangileri ile anlaşamaz? Kova burcunun diğer burçlarla olan ilişkisi, aşk uyumu nedir? KOVA İLE KOÇ Bu ateş ve hava ikilisi genel olarak birbiriyle iyi anlaşır. Kova burcu sosyal, özgürlükçü ve aktif bir burçtur. Aynı şekilde Koç burcu da hızlı, hareketli ve sıcakkanlıdır. Bu ikili ilk başta birbirlerinden etkilenirler. Uranüs yönetimindeki

Astroloji yay burcu

Yay Burcunun Diğer Burçlarla Uyumu

0

Yay burcu hangi burçlarla anlaşır, hangileri ile anlaşamaz? Yay burcunun diğer burçlarla olan ilişkisi, aşk uyumu nedir? YAY İLE KOÇ Her iki burç ateş grubu olduğu için bu beraberlik harika bir ilişkiye dönüşebilir. Mars jupiter ikilisi ortaya koydukları etkilerle birbirleri için uygun bir çift ortaya çıkartır. Her ikisi de coşkuludur, meraklıdır. Sosyalliklerine önem verirler, evlerinin

Astroloji akrep burcu

Akrep Burcunun Diğer Burçlarla Uyumu

0

Akrep burcu hangi burçlarla anlaşır, hangileri ile anlaşamaz? Akrep burcunun diğer burçlarla olan ilişkisi, aşk uyumu nedir? AKREP İLE KOÇ Bir ailede iki tane baş olmayacağı ne kadar doğru ise, bu beraberlik de o kadar zordur ve ideal bir beraberlik sayılmaz. Her iki burç da Mars gezegeni tarafından yönetilir. Mars gezegeni savaşı, gücü ve cesareti

Astroloji terazi burcu

Terazi Burcunun Diğer Burçlarla Uyumu

0

Terazi burcu hangi burçlarla anlaşır, hangileri ile anlaşamaz? Terazi burcunun diğer burçlarla olan ilişkisi, aşk uyumu nedir? TERAZİ İLE KOÇ Bu iki burç birbirlerine zıt burçlardır. Zıt burçlar kendimizi görebileceğimiz, eksik yönlerimizi tamamlayacağımız burçlardır. Zıt kutupların birbirini çekmesi gibi, zıt burçlar ilk bakışta birbirlerine çekilirler. Karşı taraftaki farklılık kişinin hoşuna gider. Ne de olsa kendisi

Astroloji başak burcu

Başak Burcunun Diğer Burçlarla Uyumu

0

Başak burcu hangi burçlarla anlaşır, hangileri ile anlaşamaz? Başak burcunun diğer burçlarla olan ilişkisi, aşk uyumu nedir? BAŞAK İLE KOÇ Bu beraberlik, zor bir beraberliktir. Başak, Merkür tarafından yönetilir ve astrolojik olarak savaşçı Koç’un özellikleri ile iyi bir karışım meydana getiremez. Ayrıca bu ikili birbirini görmekte ve anlamakta çok zorlanır. Başak, eleştiren mükemmeliyetçi yapısıyla Koç

Astroloji aslan burcu

Aslan Burcunun Diğer Burçlarla Uyumu

0

Aslan burcu hangi burçlarla anlaşır, hangileri ile anlaşamaz? Aslan burcunun diğer burçlarla olan ilişkisi, aşk uyumu nedir? ASLAN İLE KOÇ Bu beraberlik genellikle olumludur. Ateş-ateş grupları birbirini anlar ve bu da iyi bir ilişkinin en önemli anahtarıdır. Her iki burç yapısal olarak coşkulu, ateşli ve canlı olduklarından, amaçları ve hisleri aynı doğrultudadır. Aslan Koç’un gururunu

Astroloji Yengeç Burcu

Yengeç Burcunun Diğer Burçlarla Uyumu

0

Yengeç burcu hangi burçlarla anlaşır, hangileri ile anlaşamaz? Yengeç burcunun diğer burçlarla olan ilişkisi, aşk uyumu nedir? YENGEÇ İLE KOÇ Ateş ve su grupları genelde birbiriyle anlaşamaz. Su ateşi söndürür ama suyu bir kapta ateşe koyarsan da bu sefer su buharlaşır. Yani her iki taraf da karşı tarafın kimliğini ve kişiliğini değiştirmek için çok uğraşabilir.

Astroloji

İkizler Burcunun Diğer Burçlarla Uyumu

0

İkizler burcu hangi burçlarla anlaşır, hangileri ile anlaşamaz? İkizler burcunun diğer burçlarla olan ilişkisi, aşk uyumu nedir? İKİZLER İLE KOÇ Koç ve ikizler birlikte çok eğlenebilir. Koç burcunun enerjik yapısı, hiçbir zaman yorulmak bilmeyen ikizler insanıyla daha bir anlam kazanabilir. Bu ikili her şeyi beraber keşfedebilir. Bu ilişkide tek sorun, aralarındaki seks anlayış farklılıklarından dolayı

Astroloji

Boğa Burcunun Diğer Burçlarla Uyumu

0

Boğa burcu hangi burçlarla anlaşır, hangileri ile anlaşamaz? Boğa burcunun diğer burçlarla olan ilişkisi, aşk uyumu nedir? BOĞA İLE KOÇ Yan yana burçlar birbirlerine karşı iyimser duygular altında olsalar bile, kişilik özellikleri birbirinden farklı olduğu için anlaşmakta zorlanır. Ateş ve toprak elementi birbirleriyle uyumlu değildir. Toprak, ateşi söndürür. Ama zaman zaman toprağın kendini yenilemesi için

Astroloji KOÇ

Koç Burcunun Diğer Burçlarla Uyumu

0

Koç burcu hangi burçlarla anlaşır, hangileri ile anlaşamaz? Koç burcunun diğer burçlarla olan ilişkisi, aşk uyumu nedir? KOÇ İLE KOÇ Aynı burçta doğan kişilerden biri, diğerinin yöneten olmasına razı olursa ikisi arasında ilişki olası. Bununla beraber, kişiliklerin çatışması ve birbirlerinin eksik yönlerini görerek kendilerine gelmeleri de mümkün. Yine de Koçlardan her ikisi de horoskoplarında baskın

Bilgi Dünyası islam

İslam ve Estetik (11. Sınıf)

0

Din Kültürü 11. sınıf konusu İslam ve estetik ilişkisi, kısaca konu anlatımı. İslam ve estetik konu özeti. İSLAM VE ESTETİK (11. SINIF) Allah her şeyi bir ölçü ve ahenge göre yaratmıştır. Bu düzenin bozulması bütün canlılara zarar verir. Evrendeki yaratılış bir estetik barındırır. İnsanda da estetik duygusu yaratılışı gereği vardır, insanın güzel olanı fark etmesi,

Bilgi Dünyası islam bilim

İslam ve Bilim Arasındaki İlişki

0

İslam ve bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? İslam’da bilginin kaynakları nelerdir? İslam ve bilim kısaca konu anlatımı. İslam ve Bilim Din ile bilim iki süt kardeştir. Birbirlerine ihtiyaç duyar. İslam dini bilimsel gerçekleri kabul etmiştir. Zaten bilimsel gerçeklerin varlığı Kur’an’da net ifadelerle açıklanmıştır. Kur’an bilgiye ulaşma kaynakları olarak akıl ve mantığı kullanır. Bilim insan

Bilgi Dünyası Laiklik

Laiklik ve Din İlişkisi Nedir?

0

Laiklik ve din ilişkisi nasıldır? 9. sınıf konusu Atatürk’ün laiklik anlayışı, laiklik ilkesinin önemi, din ile olan ilişkisi hakkında bilgi. LAİKLİK VE DİN İLİŞKİSİ Laiklik, Fransızcadan dilimize gelmiştir. Avrupa’daki Hristiyan inancının baskı ve ayrıcalıklarının neticesinde doğmuştur. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılarak kişilerin dini inançlarını devletin yönlendirmesi olmadan kendilerinin hür ve demokratik olarak yaşamasıdır. Laik

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Felsefe İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin felsefe ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri felsefe ilişkisi Rehberliğin Felsefe İle İlişkisi Felsefe, bir bilim dalının ulaşmaya çalışacağı uzun vadeli amaçları vermektedir. İnsan hayatı ve davranışlarına ilişkin felsefi görüşler 2 grupta incelenebilir: I. Bireye dönük/bireyi merkeze alan, II. Topluma dönük/toplumu merkeze alan. Bireye dönük felsefelerde bireyin kişisel bütünlüğü ve

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Sosyoloji İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin sosyoloji ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri sosyoloji ilişkisi Rehberliğin Sosyoloji İle İlişkisi Sosyoloji (Toplumbilim), insanların toplumsal yaşamlarını, toplum içerisindeki rollerini ve karşılıklı ilişki biçimlerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle, toplum içinde insanı incelemektedir. Bireylerin davranışlarına yön veren toplumsal etmenleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Rehberlik bireyin dış dünyasına ilişkin bilgileri

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Psikoloji İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin psikoloji ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri psikoloji ilişkisi Rehberliğin Psikoloji İle İlişkisi Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yararlandığı bilim dallarının başında gelen psikoloji, insan davranışlarının nedenlerini, temel ilke ve kavramlarını açıklamaktadır. Bu alanda algı, davranış, duygu, gelişim gibi birtakım konular incelenmekte ve bireylerin çevreye uyumu ile ilgili sorunlar ele

Bilgi Dünyası

Yeniçeriler ve Bektaşilik

0

Osmanlı döneminde Yeniçeriler ile Bektaşilik arasında nasıl bir bağ bulunurdu. Yeniçeriler ve Bektaşilik üzerine kısa bilgiler veren yazımız. Hacı Bektaş Veli’nin Orhan Gazi zamanında yeniçeriliği manevi himayesi altına aldığı ve ilk kuruluşunda bu asker zümresine dua ettiği rivayetini tarihçiler kabul etmezler. Fakat Bektaşilik yeniçerileri sonradan tarikatın sınırları içine almıştır. Bundan dolayı, onlara «Taife-i Bektaşiyan» denilmiştir.

Bilgi Dünyası Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetin Özellikleri Nelerdir?

0

Cumhuriyet nedir, özellikleri nelerdir? Cumhuriyetin nitelikleri, demokrasi ile ilişkisi nedir, maddeler halinde açıklamaları. Cumhuriyetin Özellikleri CUMHURİYET NEDİR? Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millet olduğu, yönetme yetkisinin belli sürelerle ve seçim yoluyla halkın seçtiği temsiciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Atatürk “Türk Milleti’nin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim Cumhuriyet yönetimidir.” diyerek 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan etmiştir. ***Seçim

Din

İslam ve Bilim İlişkisi Nasıldır?

0

İslam ve bilim ilişkisi nasıldır? Din ve bilim ilişkisini kısaca açıklayan İslam’dan örneklerin verildiği yazımız. İslam devletlerinin yükselişte olduğu dönemlerde birçok Müslüman bilim adamı yetişmiş ve bilimsel faaliyetler çok yoğunlaşmıştır. İslam’ın Altın Çağı ya da İslam Rönesansı olarak adlandırılan 8. yüzyıldan 13. yüzyıl’a kadar olan süreç, İslam dünyasının yükselişini ifade eden dönemdir. Bu dönemlerde dinî

Din

İnanç ve İbadet İlişkisi (Kısaca)

0

İnanç ile ibadet arasındaki ilişkiyi kısaca açıklayan ve yapılış biçimlerine göre başlıca ibadetler hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. İnanç ve İbadet İlişkisi Dinlerin iki temel kavramı olan inanmak ile ibadet etmek farkı ancak biribiriyle ilişkili kavramlardır. İnanmak için ibadet etmek şart değilse de ibadetlerin geçerli olması için inanmak temel şarttır. İbadet etmeyen inancını kaybetmez ama

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Diğer Bilimler İle İlişkisi

0

Sosyoloji biliminin tarih, psikoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi ve coğrafya bilimleri ile olan ilişkisinin inceleyen ve kısaca açıklayan yazımız. Sosyoloji, toplumu konu alan bir bilimdir.Bu nedenle toplumla (insanla) ilgili tüm bilimlerle ilişkisi bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını gözden geçirelim: A. SOSYOLOJİ VE TARİH Tarih, olay ve olguları, oluştukları ve devam ettikleri yere ve zamana göre, belgelere dayanarak, gerçeğe

İlginç Bilgiler Japonya Pirinç terasları

Japonlar’ın Hayatında Pirincin Önemi

0

Japonya’da yaşayan halk için pirincin ne öneme geldiği ile ilgili bilgi veren yazımız. Japonya’ya gidenler, çoğu kere yerli halkın, «Haydi, pirinç hazır, sofraya oturalım» diye aralarında konuştuklarını duymuşlardır. «Pirinç hazır» sözü yemeğin hazır olduğunu anlatır. Japonların belli başlı yemeği pirinçle pişirilen yemeklerdir, öteki besinler ikinci, üçüncü derecede kalır. Bir Japon sofrada pirinçli bir yemek yemezse,

Yazı - Şiir - Makale

Komşuluk İlişkileri Hakkında Kompozisyon

0

Komşuluk ilişkileri ve komşuluk ile ilgili olarak yazılmış kompozisyon. Eski ve yeni dönem karşılaştırması, nerelerde komşuluk ilişkilerinin olduğu gibi konular yer almaktadır. Komşuluk kavramı insanoğlu için vazgeçilmez bir kavramdır. İnsanlar sosyal birer canlıdır ve sadece tek başına yaşayabilen izole canlılardan değildirler. Peki sosyal bir canlı olan insanın en önemli sosyal yaşantılarının başında gelen komşuluk ilişkilerinin

Bilgi Dünyası

Gerilim ve Akım Arasındaki İlişki

0

Gerilim ve akım arasındaki ilişki nasıldır? Bu ilişkinin diyagramla açıklaması, hakkında bilgi. GERİLİM VE AKIM ARASINDAKİ İLİŞKİ Ampul ve pilden oluşan bir elektrik devresindeki pillerin sayısını önce 2’ye sonra 3’e çıkararak ampermetrede okunan değeri kaydedersek devredeki gerilim ve akım arasındaki ilişkiyi görebiliriz. Böyle bir devredeki gerilim – akım grafiği aşağıdaki gibi çizilebilir. Grafikte de görüldüğü

Din İslam - Kabe

İslam ve Estetik İlişkisi

0

İslam ve estetik ilişkisi nedir, hakkında güzel sözler. Hz. Muhammed ve güzellik, İslam medeniyetinde estetik hakkında bilgi. İSLAM VE ESTETİK EVRENDEKİ ÖLÇÜ VE AHENK ► Evrenin mutlak yaratıcısı Allah’tır. “O, yeri ve göğü yaratandır.” ► Allah, yaratmasında kusursuzdur. “Onun yaratmasında bir kusur bulamazsınız.” ► Allah, Cemal (güzellik) sıfatını hem insanlarda hem de diğer varlıklarda gösterir.

Bilgi Dünyası mantık

Doğru Düşünme ve Dil İlişkisi

0

Doğru düşünme ve dil ilişkisi nasıldır? Dilin görevleri hakkında bilgi. Mantık ve dil ilişkisi nedir? Doğru Düşünme ve Dil İlişkisi Dil bilimi; düşünceyi doğru bir biçimde ifade etmenin, mantık da doğru düşünmenin kurallarını verir. Canlıların birbiriyle iletişim kurmak amacıyla kullandıkları her türlü işaret sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim dalına semiotik (işaretler bilimi) denir, insanların

Bilgi Dünyası mantık

Mantık ve Pratik Yaşam Arasındaki İlişki

0

Mantık ve pratik yaşam arasında nasıl bir ilişki vardır? Mantık ve pratik yaşam, eleştirel düşünme ve akılcı tartışma hakkında bilgi. Mantık ve Pratik Yaşam Arasındaki İlişki Eleştirel Düşünme ve Akılcı Tartışma Mantığın pratik yaşamdaki işlevi özellikle eleştirel düşünme ve akılcı tartışma biçiminde ortaya çıkar. Bilgi edinme süreci, doğruya erişme ve yanlıştan kaçınmaya dayanır. Eleştirel düşünme,

Bilgi Dünyası mantık

Mantık İle Bilim Arasındaki İlişki

0

Mantık ile bilim arasındaki ilişki nasıldır? Mantıkla matematiğin, doğa bilimlerinin, teknolojinin ve felsefenin ilişkisi hakkında bilgi. MANTIK VE BİLİM a. Mantığın Matematikle İlişkisi ♦ Mantık da matematik de düşünsel varlık alanına ait objelerle ilgilidir. ♦ Mantık ve matematiğin temel yöntemi tümdengelimdir. Tümdengelim kesin ve zorunlu sonuçlar sağlar. ♦ Matematik, mantık gibi formel bir disiplindir. ♦ Matematik,

Bilgi Dünyası

Cümlede Özne Yüklem İlişkisi

0

Cümlede Özne ile Yüklem arasında nasıl bir ilişki vardır? Madde madde açıklamalı, örnekli anlatım. CÜMLELERDE ÖZNE VE YÜKLEM İLİŞKİLERİ : Cümledeki özne ile yüklem arasında gerek kişi ve gerekse nicelik (teklik – çokluk) bakımlarından uygunluk vardır. 1 — Cümlenin öznesi kişi bakımından tekil ise yüklem de tekil olur. (Ben çalıştım. Sen okudun mu? O geliyor

Bilgi Dünyası

Üçgenin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki

0

Bir üçgende kenar uzunlukları diğer kenarlarla olan ilişkisi, açı ile olan ilişkisi, bağıntılar ve özelliklerin örnekli açıklamaları AÇI-KENAR BAĞINTILARI 1″) Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. 2) Bir üçgenin iki kenarından uzun olanın karşısındaki açının ölçüsü, kısa olan kenarın karşısındaki açının ölçüsünden daha büyüktür. 3) Bir üçgende iki

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

0

Sosyolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi nasıldır? Sosyolojinin tarih, ekonomi, antropoloji, psikoloji ve siyaset bilimi ile olan ilişkisi nasıldır? Toplumsal bilimler birbirlerinden kuram, kavram, yöntem, veri ve bulgu açısından karşılıklı yardım ve ilişki sağlamak durumundadırlar. Sosyolojinin en yakın ilişki kurduğu toplumsal bilim dalları: Tarih, ekonomi, antropoloji, siyasal bilim, psikoloji ve sosyal psikolojidir. a) Sosyoloji

Bilgi Dünyası

Edebiyat Tarihi İle Genel Tarih İlişkisi

0

Edebiyat Tarihi ile genel tarih arasındaki ilişki nasıldır, özellikleri nelerdir, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi hakkında bilgi. EDEBİYAT TARİHİ – GENEL TARİH İLİŞKİSİ Genel tarih, ulusların geçmişte yaşadığı çevreyi, onun diğer topluluklarla ilişkilerini; din, hukuk, ekonomi, güzel sanatlar gibi kurumlarını ve bunların gelişmesini genel yapısıyla inceleyen, araştıran ve değerlendiren bir bilim dalıdır. Genel tarih, edebiyat tarihini

1 2