Browsing: ilkeleri

Atatürk Atatürk ve Şapka Devrimi

Halkçılık İlkesi Nedir?

1

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Halkçılık ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. Halkçılık ilkesinin özellikleri maddeler halinde Halkçılık; Halk, “bir ülkede yaşayan bütün yurttaşların oluşturduğu topluluk”tur. “Millet” ile “halk” arasındaki fark şudur: Millet soyut, halk ise somut bir kavramdır. “Halk”, milleti oluşturan insanların somut bir biçimde belirmesiyle oluşan topluluktur. 1. Halkçılık, devlet yönetiminde halka dayanma, halktan güç

Bilgi Dünyası edward thorndike

Thorndike Öğrenme Kuramı

0

Edward Thorndike’nin öğrenme ilkeleri, öğrenme kuramının temel kanunları ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Thorndike Öğrenme Kuramı THORNDİKE’IN ÖĞRENME İLKELERİ 1. Bağlaşımcılık Bağlaşım, uyarıcı ile tepki arasında kurulan sinirsel (nöronlar-sinir hücresi-çeşitli biçim ve büyüklükte olabilir. Sinirsel uyarıları elektriksel ve kimyasal yolla iletir. Kısa uzantıları dentrit, uzun uzantıları akson olarak adlandırılır. Beynimizde 100 milyar ile 1 trilyon

Bilgi Dünyası Sayıları Öğrenme

Davranışçı Öğrenme Kuramının Temel İlkeleri

0

Davranışçı öğrenme kuramı nedir, temel ilkeleri nelerdir? Maddeler halinde davranışçı öğrenme kuramının ilkeleri hakkında bilgi. DAVRANIŞÇI ÖĞRENME KURAMI Kurucusu Amerika’lı John Watson (1878-1958)dır. Watson, 1920’de zihinde olup bitenlerle hiç ilgilenmeden, bireyin gözlenebilen davranışlarını incelemeyi amaçlamış ve davranışçı yaklaşımı kurmuştur. Davranışçı yaklaşım, bireyin doğrudan gözlenebilen davranışlarını psikolojinin temel konusu olarak görür. Yaklaşımın diğer öncüleri ivan Pavlov

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk İlkelerini Bütünleyici İlkeler

0

Atatürk ilkelerini bütünleyici ilkeler nelerdir, özellikleri nedir? Bütünleyici ilkeler hakkında bilgi. Atatürk İlkelerini Bütünleyici İlkeler; 1. Ulusal Egemenlik Cumhuriyetçilik ilkesinin tamamlayıcısı-dır. Gerçek çumhuriyet, egemenliğin halkta olduğu bir bir devlet biçimidir. Ulusal egemenlik ilkesine göre tüm güç ulusun elindedir. Ulus her türlü isteğini yerine getirme gücüne sahiptir. Ulus, egemenliğini TBMM eliyle kullanır. Saltanatın kaldırılması ve TBMM’nin

Atatürk Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

0

Atatürkçülük nedir? Atatürkçülük ve Atatürk’ün ilkeleri nelerdir? Atatürk’ün ilkeleri ile ilgili açıklamalar, hakkında bilgi. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Atatürkçülük; Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi için Atatürk’ün toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda ileri sürdüğü ve devrimlerin gerçekleşmesinde uyguladığı ilkeler; bu ilkelere bağlılık (Kemalizm de denir). Atatürkçülük, bir kuram işi olmaktan öte bir uygulamanın ürünü, yönlendirici bir

Bilgi Dünyası Gelişim baştan ayağa doğrudur

Gelişim İlkeleri Nelerdir?

0

Gelişimin temel ilkeleri nelerdir? Gelişimin yaşa göre hızının değişimi, özellikleri, açıklaması. Gelişim ilkeleri hakkında bilgi. GELİŞİM İLKELERİ Birçok kaynak, gelişim ilkelerini farklı ifadelerle ve farklı sayıda aktarmaktadır. Ancak bu ilkeleri genel olarak aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. ♦Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur. Yani belli bir yönü vardır ya da yordanabilir, kestirilebilir, tahmin edilebilir bir sıra

Bilgi Dünyası Psikolojik Danışma

Rehberlikte Psikolojik Danışma Nedir?

0

Psikolojik danışma nedir? Rehberlikte psikolojik danışma hizmetlerinin özellikleri, kimler yararlanır, kavramlar, ilkeleri hakkında bilgi. Psikolojik Danışma Tüm rehberlik hizmetlerinin temelini ve özünü oluşturan psikolojik danışma hizmetleri, psikolojik danışmanlar tarafından profesyonel düzeyde sunulan sözel iletişime dayalı bir psikolojik yardım türüdür. Psikolojik danışma, çeşitli nedenlerle uyum sıkıntısı çeken, kendini yalnız hisseden, başarısız ve değersiz gören kimselere, sorunlarının

Din islamiyet

10. Sınıf Allah İnancı Konusu Özeti

0

10. sınıf Din Kültürü dersi Allah İnancı Konusu kısaca özeti. Allah insan ilişkisi, temel inanç ilkeleri nelerdir, açıklaması, kısa konu anlatımı. ALLAH İNANCI (10. SINIF) Allah-İnsan İlişkisi: insan, Allah’ı ve kendi yaratılışını kavrayabilecek özellikte yaratılmıştır. Her varlık Allah tarafından belirlenmiş bir kanun ile yaratılmıştır. Her yaratılışın bir amacı vardır. Bunların hepsi, tesadüfi değil “bilinçli bir

Yakın Tarih Karl Marx

Komünizm Hakkında Bilgi

0

Komünizm nedir? Komünizmin özellikleri, doğuşu, kurucuları, ilkeleri nelerdir? Komünizm hakkında bilgi. Komünizm Nedir? Komünizm; Marksçı sosyalizmin üst ve yetkin aşamasıdır: Topluluk içinde kişilerin her türlü mülkiyet haklarını kaldırıp, her türlü mala kamuyu ortak kılmayı güden sınıfsız, toplumsal düzendir (rejim). Komünizm; üretici güçler-üretim ilişkileri karmaşasından (kompleks) oluşan bir üretim yöntemiyle varolur. Komünizmin bir gerçeklik durumuna gelmesi

Biyografi Woodrow Wilson

Woodrow Wilson Kimdir?

0

Amerika’nın 28. başkaın olan Woodrow Wilson’un politik ve kişisel hayatı hakkında bilgi. Wilson İlkeleri ve sonuçları. Thomas Woodrow WILSON (28 Aralık 1856, Staunton, Virginia, ABD – 3 Şubat 1924, Washington, DC, ABD) Amerika Birleşik Devletleri’nin 28. cumhurbaşkanı, aynı zamanda bir tarih ve hukuk bilginidir. Wilson, 1856’da Virginia’nın Stounton kasabasında doğdu. Babası rahipti. Küçük yaşta İngiliz

Atatürk Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeleri

0

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşması ile ilgili genel bir yazı ve Atatürkçü düşünce sisteminin açıklaması 1789 yılındaki Fransız İhtilali dünyaya eşitlik, milliyetçilik, özgürlük gibi kavramları tanıtmış ve dünyayı derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu bu olay yaşandığında, önce Fransa’nın kendi iç işleri olarak düşünmüş fakat zaman geçtikçe çok uluslu yapısının tehdit altında olduğunu anlamıştır. Zaten sekteye uğrayan imparatorluktaki

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir?

4

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Cumhuriyetçilik ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. Cumhuriyetçilik ilkesinin özellikleri maddeler halinde Cumhuriyetçilik Atatürk, Milli Mücadele’nin başından beri her fırsatta egemenliğin ulusa ait olduğunu belirtiyordu. Bu amaçla saltanat kaldırılmış, cumhuriyet yönetimi gerçekleştirilmiştir. Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı milli egemenliğe ve kişi özgürlüğüne yani, demokrasiye dayanır. a. Cumhuriyetçilik, bir yönetim ilkesidir. Çünkü cumhuriyet, bir devlet

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Atatürk İlkeleri İle İlgili Sözler

0

Atatürk’ün ilkeleri ile ilgili söylediği sözler nelerdir? Atatürk hangi ilkesi ile ilgili hangi sözü söyledi, sözleri. Atatürk İlkeleri İle İlgili Sözler ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİKLE İLGİLİ SÖZLERİ ♦ “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” ♦ “Türk milletinin karakterine ve âdetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” ♦ “Cumhuriyet

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk İlkeleri Amacı Nedir?

0

Atatürk ilkeleri nedir ve neden vardır? Atatürk ilkelerinin amacı, dayandığı esaslar ve özellikleri hakkında bilgi. ATATÜRK İLKELERİNİN AMACI Atatürk’ün Türk Devrimi dediği toplumsal gelişme ve oluşumun değişmez ilkeleri, onun ölümünden sonra Atatürk İlkeleri deyimiyle yeni Türkiye’nin yaşam felsefesinin ana kaynağı olmuştur. Atatürk ilkeleri, Türk devriminin dayandığı temel düşünce ve inançların özüdür. Devrimler, yeni Türkiye’nin ruhu,

Genel Kültür Altı Ok

Altı Ok Nedir? Altı Ok’un Açıklaması

0

Altı ok nedir ne anlama gelir. Altı Ok ilkeleri nelerdir ve bu ilkelerin kısaca açıklamalarının yer aldığı ve altı ok hakkında sadece ansiklopedik bilgi veren sayfamız. Altı Ok, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yönlendirici ilkelerini belirten simge. Bu altı ilke cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılıktır. CHP’nin 1931 Kurultayı’nda benimsenen altı

Bilgi Dünyası kuran

Kur’an’ı Ezberleme Yöntemleri

0

Kuran’ı Kerim’i nasıl ezberleyebiliriz? Kuran’ı ezberleme ilkeleri ve yöntemleri nelerdir, hakkında detaylı bilgi. Kuranı Ezberlemenin İlkeleri ve Yöntemleri Kur’an’ı ezberlemekle, bizlere ömür boyu sevap kazandıracak bir ibadete hazırlandığımızı ve Yüce Allah’ın kutsal sözlerini kalbimize yazacağımızı unutmayalım. Bilmeliyiz ki, Yüce Allah, bir mucize olarak Kur’an-ı Kerim’i, ezberlenmesi kolay ve insanı zorlamayacak bir kıvamda indirmiştir. Bu özellik

Bilgi Dünyası

Kaynaştırma Eğitimi Nedir? İlkeleri Nelerdir?

0

Kaynaştırma eğitimi nedir, nasıl uygulanır? Kaynaştırma eğitiminin ilkeleri nelerdir? Kaynaştırma eğitiminin amacı ve önemi. Kaynaştırma Eğitimi Kaynaştırma; özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitim öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmesi esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. Kaynaştırma eğitimi bireyselleştirilmiş eğitim programıyla (BEP)

Genel Kültür Ahilik

Ahiliğin Temel İlkeleri

0

Ahiliğin temel ilkeleri nelerdir? Ahiliğin ahlaki ilkeleri, ahilikten kovulmayı gerektiren davranışlar nelerdir, maddeler halinde. Ahiliğin Temel İlkeleri Ahiliğin temel ahlaki ilkelerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1. İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak, kinden, hasetten ve gıybetten kaçınmak 2. Anlaşmada, sözünde ve sevgisinde vefalı, gözü, gönlü ve kalbi tok olmak 3. Cömert, ikram, kerem sahibi, şefkatli,

Bilgi Dünyası

Hümanist Psikoloji Hakkında Bilgi

0

Hümanist psikoloji nedir? Hümanist psikolojinin özellikleri, temel ilkeleri, temsilcileri hakkında bilgi. Hümanist Psikoloji Hümanist Psikoloji; insanın kendi başına bir değer olduğunu, psikologlar ve psikiyatrlarca da böyle tanımlanıp ele alınması gerektiğini savunan 20. yüzyıl psikoloji akımıdır. 20. yüzyılda psikolojiye damgasını vurmuş iki ana akım olan davranışçılık ve psikanalize karşı bir seçenek oluşturmuştur. Hümanist psikologlar, insanı yalnızca

Bilgi Dünyası

Eğitsel Rehberlik Nedir? Konu Anlatımı

0

Eğitsel rehberlik nedir? KPSS konu anlatımı, eğitsel rehberlik özellikleri, amaçları, ilkeleri, konu alanları, öğretmen davranışları konu anlatımı. Eğitsel Rehberlik Nedir? Bireyin kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik yapısı, duygu, özellikleri, sosyal durumu ve zekâ seviyeleri dikkate alınarak uygun bir eğitim alanını seçmesi ve bu alanda başarılı olması için kendisine yapılan yardımlara “Eğitsel Rehberlik” denir. Eğitsel rehberlik,

Bilgi Dünyası

Rehberliğin İlkeleri Nelerdir?

0

KPSS Konusu rehberliğin ilkeleri nelerdir, maddeler halinde yazımı ve açıklamaları. Rehberliğin ilkeleri konu anlatımı. Rehberliğin ilkeleri 1. Rehberliğin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Demokrasi; toplumda bireylerin kendi kendilerini yönetme, seçim yapma, karar alma hakkı olduğunu kabul eder. Rehberliğin doğuşu demokratik toplumun yapısından ve bireylerin ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır.

Bilgi Dünyası Demokrasi

Demokrasi Kavramının Açıklaması

0

Demokrasi ne demektir? Doğrudan ve yarı doğrudan demokrasi nedir? Demokrasinin özellikleri ve temel ilkeleri hakkında bilgi. DEMOKRASİ NEDİR? Gücünü halktan alan, yönetimde halk iradesinin etkin olduğu eşitlik, adalet, özgürlük, insan hakları prensibine dayanan anlayışa demokrasi denir. Demokrasi, ilk kez Yunan uygarlığında oluşmaya başlamıştır. Kelime olarakta Yunanca “Demos” (HALK) ve “Kratos” (iktidar) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Demokrasi;

Bilgi Dünyası

Akıl İlkeleri Nelerdir?

0

Mantıkta akıl ilkeleri nelerdir? Özdeşlik, çelişmezlik, yeter-neden, üçüncü halin imkansızlığı ilkesi hakkında bilgi. AKIL İLKELERİ Özdeşlik İlkesi: “Bir şey ne ise odur, başka şey olamaz.” şeklinde ifade edilebilir. Klasik mantıkta “A, A’dır.” önermesiyle dile getirilir. Bu önermede bir şeyin bir başka şeyle ilişkisi değil, yalnızca kendisi olarak düşünüldüğü ifade edilmektedir. Bu nedenle özdeşlik ilkesi benzerlik

Din

Kur’an-ı Kerim’i Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler

0

Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlamada temel ilkeler neledir? Konu ile ilgili olarak maddeler halinde açıklamaların yer aldığı yazımız. Kur’an-ı Kerim anlaşılması gerektiği kadar yorumlanması gereken bir kitaptır. Ancak bu işi herkes yapamaz. Kur’an’ın yorumlanması bir ilimdir. Bu ilme ‘Tefsir Usulü‘ denir. Tefsir ilmini bilen bir kimsenin yaptığı işe Tefsir, kendisine de Müfessir denir. Kur’an’daki ayetlerin

Atatürk Atatürk ve Türk Kadını

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İnkılapları

0

Atatürkçü düşünce sistemi ve Atatürkçülüğün özellikleri nelerdir? Atatürk ilkeleri, özellikleri hakkında kısaca bilgi. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE ATATÜRK İLKELERİ ATATÜRKÇÜLÜK: Temel esasları Atatürk tarafından belirlenen; Devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere denir. Atatürkçülük; Türk ulusuna, bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin ulus egemenliği esasına

Bilgi Dünyası Hukuk İle İlgili Sözler

Hukukun Üstünlüğü Nedir?

0

Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı nedir? Herkes için hukuk ne anlama gelir? Hukuk devleti anlayışının ilkeleri hakkında bilgi. Hukukun Üstünlüğü, Yargı Bağımsızlığı Hukuk; insanların birbirleriyle, çevreleriyle ve devletle olan ilişkilerini belirleyen yasaların bütünüdür. Hukukun temel ilkesi, insanlar arasında adaleti, eşitliği ve özgürlüğü yasalar yoluyla sağlayabilmektir. Adalet, haklı olana, hakkının verilmesidir. Hukuk devleti, devlet gücünün hukuk kurallarıyla

Atatürk Atatürk İlkeleri Nelerdir?

Atatürk İlkelerinin Amaçları ve Özellikleri

0

Atatürk ilkelerinin amaçları nelerdir? Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri nelerdir, açıklaması ve hakkında yazı. Atatürk ilkelerinin amacı, Türk toplumunu, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak, bağımsız, onurlu ve mutlu bir hayat sürdürmesini sağlamaktır. Atatürk, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkabilmesi için, Türk milletini, en geniş varlık, araç ve kaynaklarına kavuşturmak gerektiğini belirterek hem

Atatürk Hareketli Atatürk Gifleri

Atatürk İlkelerinin Bizlere Kazandırdıkları

0

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmış olduğu Atatürk Devrimlerinin ya da Atatürk İnkılaplarının bize kazandırdıkları ile ilgili yazımız Öncelikle şunu kabul etmek gerekiyor. Atatürk olmasaydı bu ülke bugünkü gibi olmazdı. Atatürk boyu posu uzun ya da yerinde diye ATAMIZ değil fikri inkılapları ve onun sonuçları sebebi ile bizlerin değişmez ATASIDIR. Son dönemlerde güç kazanmış “unsur”ların

Bilgi Dünyası

Basit Makineler Hakkında Bilgi

0

Basit makine nedir? Basit makinelerin ilkeleri nelerdir? Basit makinelerin verimi, özellikleri, hakkında bilgi. Basit Makineler; Küçük bir kuvvetle büyük bir yükü dengelemeye yarayan ya da İş kolaylığı sağlayan araçlara basit makina denir. İlkeleri : 1. Her basit makinada bir kuvvet bir yükü dengelediğinden kuvvetin desteğe göre momenti, yükün momentine eşit olmak zorundadır. 2. Hiç bir

Atatürk

Laiklik İlkesi Nedir?

7

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Laiklik ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. Laiklik ilkesinin özellikleri maddeler halinde Laiklik; Laiklik; yönetimin, politikanın, eğitimin, devlet yönetimi ve toplum hayatının, hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Laiklik, çağdaşlaşmayı sağlayan Atatürk ilke ve inkılaplarının temelini meydana getirir. Duygu ve düşüncelerde tutum ve davranışlarda rahatlık, serbestlik sağlayan bir ilkedir.Gericiliği bağnazlığı

Atatürk

İnkılapçılık İlkesi Nedir? Kısaca

1

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan İnkılapçılık ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. İnkılapçılık ilkesinin özellikleri maddeler halinde İnkılapçılık; 1. “inkılap” sözcüğü değişme, biçim değiştirme, devrim” demektir. Bu kavram dilimizde daha çok “devlet ve toplum yapısında hızlı değişiklikler” anlamında kullanılmaktadır. 2. Bir ulusun, bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır. 3. Osmanlı Devleti, çağın gidişine ters düşen,

Atatürk

Devletçilik İlkesi Nedir?

0

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Devletçilik ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. Devletçilik ilkesinin özellikleri nelerdir? Devletçilik; Sermaye birikimi olmadığından cumhuriyetin ilk yıllarında büyük yatırımların özel kişiler tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olmamıştı. Bu durum devletin ekonomik alanda ağırlığını ortaya koymasını zorunlu kılmış ve özellikle büyük yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesini gerektirmiştir. 1929’larda dünyada yaşanan ekonomik kriz de devletin ekonomiye müdahalesini kaçınılmaz hale

Bilgi Dünyası

Aerodinamik Temel İlkeleri – Yasaları

0

Aerodinamik nedir? Aerodinamiğin temel ilkeleri, yasaları nelerdir? Bernoulli kuramı, uçuş ilkeleri, havanın akışkanlığı hakkında bilgi. Aerodinamik; havanın ya da öteki gazların hareketini ve bu hareket sırasında katılar üzerinde oluşturduğu etkilerle ilgilenen dinamik koludur. Yunanca aero (hava) ve dinamik (güç) sözcüklerinden oluşur. Havanın rölatif (görece) hareketi yalnızca uçak yapımcılarını ilgilendirmez. Örneğin otomobil yapımcıları, havanın direncinin bir