Browsing: İmparatorluğu

Tarih Büyük Selçuklu İmparatorluğu haritası

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Kuruluşundan Yıkılışına Tarihi (Olaylar ve Savaşlar)

0

En büyük Türk imparatorluklarından olan Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına değin geçen dönemdeki olaylar ve savaşlar hakkında bilgiler Selçuklular Devleti XI. yüzyılda kurulmuş, XIII. yüzyıla kadar üçyüz yıl sürmüştür. Selçuklular Türkler’in Oğuz boylarından gelir. Bunun için, ilk önce Oğuzlar üzerine bilgi edinelim. OĞUZLAR BATIYA GÖÇ EDİYORLAR En eski, en büyük Türk uluslarından biri de Oğuzlar’dır.

Tarih Bizans Sanatı

Bizans İmparatorluğunun Tarihi, Uygarlığı ve Sanatı Hakkında Bilgiler

0

Bizans İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına kadar ki dönemler ile devlet yönetimi, din, dil ve sanatı ile ilgili de bilgiler ve örnekler BİZANS İMPARATORLUĞU, Roma İmparatoru Büyük Theodosius’un (379-395) imparatorluk topraklarını İS 395’te ikiye ayırmasıyla doğuda oluşan devletin ismidir. Doğu Roma İmparatorluğu adıyla da anıldı; Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet 1453’te İstanbul’u fethedince tarih sahnesinde kalktı. Kuruluş

Tarih Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Özeti

1

Osmanlı Devleti kurulduktan sonra İmparatorluk haline geldiği yükselme döneminin önemli aşamaları ve olayları hakkında bilgi. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı’nda yaşanan yenilgiden sonra toparlanma devrine girmiştir. Devletin kuruluştan Ankara Savaşına kadar geçen süredeki önemli olayları için TIKLAYIN. * Ankara Felâketi’nden İstanbul’un Fethi’ ne (1402-1453) — Bundan sonraki 51 yılda Osmanlı padişahları, Yıldırım‘ın son yıllarındaki güce erişmek

Tarih Osmanlı Gerileme Dönemi Haritası

Osmanlı Devletinde Duraklama, Gerileme ve Çöküş Dönemi

1

Osmanlı Devleti ne zaman ve neden duraklama gerileme dönemine girmiştir? Osmanlı Devletinin çöküşüne kadar ulaşan bu dönemin önemli olayları. Osmanlı Devletinde Duraklama, Gerileme ve Çöküş Dönemi Duraklama Başlıyor * İmparatorluğun Son Haşmet Çağı (1595-1683) — Bundan sonra gelen 88 yılda imparatorluk büyüklüğünden bir şey kaybetti sayılmaz. Zaman zaman IV. Murat devrinde, Köprülüler çağında Kanuni devrindekinden

Bilgi Dünyası

Ashikaga Takauji Kimdir?

0

Ashikaga Takauji kimdir ve ne yapmıştır? Ashikaga Takauji hayatı, biyografisi, imparatorluk dönemi hakkında bilgi. Ashikaga Takauji Ashikaga Takauji; Aşikaga Takauci (d. 1305, Japonya – ö. 7 Haziran 1358, Kyoto, Japonya), imparatorluk hükümetini devirerek 1338’den 1573’e değin Japonya’ya egemen olan Aşikaga şogunluğunu kuran savaşçı ve devlet adamı, imparatordur. Aşikaga şogunluğu sırasında da yalnızca simgesel olarak hükümdarlığını

Biyografi

Hümâyun Şah Kimdir?

0

Hümâyun Şah kimdir ve ne yapmıştır? Nasireddin Muhammed Hümayun hayatı, biyografisi, imparatorluk dönemi hakkında bilgi. Hümâyun Şah Hümâyun Şah; tam adı Nasireddin Muhammed Hümayun (d. 6 Mart 1508, Kâbil – ö. 26/28 Ocak 1556, Delhi), Hint-Türk İmparatorluğu’nun ikinci hükümdarıdır (hd 1530-40, 1555-56). İmparatorluğun temellerini güçlendirmekten çok sınırlarını genişletmeye çalışmıştır. Hint-Türk İmparatorluğu’nun kurucusu Babür’ün oğluydu. İyi

Bilgi Dünyası

Hoysala İmparatorluğu Hakkında Bilgi

0

Hoysala İmparatorluğu nerede ve ne zaman kurulmuştur? Hoysala tarihi, kültürü, eserleri, hüküm süren Hint hanedanları hakkında bilgi. HOYSALA İMPARATORLUĞU Hoysala hanedanı, y. 1006’dan y. 1346’ya değin Dekkan’ın güneyinde ve bir süre de Kaveri Vadisinde hüküm süren Hint hanedanıdır. Hanedanın ilk kralları, Dorasamudra’ nın (bugün Halebid) kuzeybatısındaki tepelerden geliyordu. Bunlar yaklaşık 1060’ta Dorasamudra’yı başkent yaptılar. Dağlarda

Din Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu Arması

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu (Kısaca)

0

Avrupa tarihine damga vurmuş ve Osmanlı ile sık sık karşı karşıya gelmiş olan Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu ile ilgili genel bilgilerin kısaca ve özet halinde verildiği yazımız. «Batı İmparatorluğu» (Almanya İmparatorluğu) na XV. yüzyıldan beri halk arasında verilmiş addır; doğru bir deyim değildir. Şarlman tarafından bu imparatorluk, Karolenjler’den sonra Alman hanedanlarına geçmiştir. Bu imparatorluğu, I. Napolyon,

Bilgi Dünyası

Selçuklu Devleti Hakkında Bilgiler

0

Selçuklu Devleti tarihi ile ilgili bilgiler. Türk ulusunu Orta Asya’dan Yakındoğu’ya Asya’ya getiren Türk Devleti olan Selçuklu Devleti hakkında bilgiler. SELÇUKLU DEVLETİ, XI. yüzyılda kurulan, XIII. yüzyılda sona eren büyük bir Türk devletidir. Osmanlı hanedanı bir yana bırakılırsa, Selçuklular Türk tarihinin en büyük hanedanıdır, dünya tarihinin de en önemli hanedanlarından biridir. Türk ulusunu Orta Asya’dan

Bilgi Dünyası

Sasani İmparatorluğunun Tarihi

0

İran’da kurulmuş ve 400 yıldan fazla süre hüküm sürmüş olan Sasani İmparatorluğu ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. İran’ın ünlü bir imparatorluk hanedanıdır. Sasaniler’in saltanatı 226’dan 642’ye kadar 416 yıl sürmüş, bu arada 31 «şehinşah» (büyük imparator) gelip geçmiştir; bunların 2’si imparatoriçedir. Hanedanın başkenti bugünkü Bağdat yakınlarındaki Medâyin şehriydi; 590-628 arasında Batı İran’da Destecird’e aktarıldı.

Bilgi Dünyası Roma İmparatorluğu Haritası

Roma İmparatorluğu Tarihi Hakkında Bilgiler

0

Tarihin en büyük ve en uzun süreli hüküm sürmüş imparatorluklarından olan Roma İmparatorluğu tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Roma İmparatorluğu, dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri, şimdiye kadar kurulan imparatorlukların da, gerek süreli oluşu, gerekse etkisi bakımından, en önemlilerindendir. Bu büyük imparatorluk, bugünkü Roma şehrinin tepelerinden biri olan Palatina’daki küçük bir

Bilgi Dünyası Pompei

Roma İmparatorluğu Tarihi

0

Roma İmparatorluğu tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Roma İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına, kültür ve uygarlığına kadar bilgiler. Roma İmparatorluğu, dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biridir. Bu büyük devlet, bugünkü Roma şehrinin tepelerinden biri olan Palatina’daki küçük bir köyden doğdu, savaş yolu ile genişledi. Önce bütün İtalya’yı ellerine geçiren Romalılar Cumhuriyet ve İmparatorluk

Bilgi Dünyası

Timurlular Devletinin Özellikleri

0

Timurlular Devleti ya da Timur İmparatorluğu ile ilgili özet bilgilerin ve özelliklerinin yer aldığı yazımız. XIV. Yüyılın ikinci yarısında Türkistan’da kuruldu, kısa sürede Hindistan’a, Anadolu’ya, Basra Körfezi’ne ve Aral Gölü’nün kuzeyi ile bugünkü Ukrayna’ya kadar genişledi. • Altın Orda Hanlığı ile mücadele ederek yıkılmasına neden oldu. • Ankara Savaşı’nda (1402), Yıldırım Bayezit’i yenen Timur, Anadolu’ya

Bilgi Dünyası

Timuroğulları İmparatorluğu

0

Timuroğulları İmparatorluğu ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Timuroğulları İmparatorluğu hanedan üyeleri kimlerdi nerelerde hüküm sürmüşlerdi. Timur’la, ondan sonra aynı soydan gelen hükümdarların yönettikleri geniş ülke «Timuroğulları İmparatorluğu» diye anılır. Bu imparatorluk en geniş zamanında batıda Balkanlar’dan kuzeyde Volga kıyılarına, güneyde Hint Okyanusu’ndan doğuda Orta Asya’ya kadar uzanıyordu. İmparatorluk zaman zaman, ayrı adlar

Bilgi Dünyası

Moğolların Tarihçesi

0

Tarihte büyük bir rol oynamış ve büyük bir İmparatorluk kurmuş Moğolların tarihçesi hakkında genel bilgiler. MOĞOLLAR, Türkler’in en yakın akrabası olan bir kavimdir. Ural-Altay (Turan) ırklarının Altay topluluğunu meydana getiren üç ırk vardır: Türkler, Moğollar, Tunguzlar (Mançular). Bugün dünya coğrafyasında önemli bir yeri olmayan Moğollar, tarihte çok büyük rol oynamış bir kavimdir. Yalnız, Türkler gibi

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Sanatı (Kısaca) Hakkında Bilgi

0

Uzun yıllar boyunca üç kıtaya hükmetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu sanatına kısaca bakış. Osmanlı İmparatorluğu sanatı hakkında kısa bilgiler. OSMANLI SANATI BÜYÜK ESERLER YARATMIŞTIR Osmanlı Türkleri sanatta çok ileriydiler. Bu arada ilk gelişen, mimarlık (yapı sanatı) oldu. Osmanlı mimarlığı ilkin İznik’te doğmuş, Bursa’da, Edirne’de gelişmiş, İstanbul’da en olgun çağına ulaşmıştır. O çağda çöküntü halindeki Bizans sanatının

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanlı İmparatorluğu Çöküş Dönemi

0

Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemi ile ilgili olarak kısa ve özet bilgilerin mevcut olduğu yazımız. Osmanlı İmparatorluğu çöküş döneminde neler olmuştur? Osmanlı İmparatorluğu, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’ya kadar, üç kıtaya yayıldıktan sonra, XIX. yüzyılın ortalarında gerilemeye, çökmeye başladı. Bu da, o çağlarda bilimde Batı’dan geri kalmamızdan ileri geldi. Bu geri kalışı kapatmak için, 1839’da Tanzimat Fermanı ile

Bilgi Dünyası Osmanlı İmparatorluğu XVI. yüzyılda Asya'dan Afrika'ya, Orta Avrupa'ya kadar üç kıtaya yayılmış bulunuyordu.

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş ve Yükselme Dönemi

0

Dünya tarihine damga vurmuş büyük Türk imparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş ve yükselme dönemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlı İmparatorluğu Türkler’in tarih boyunca kurdukları en geniş devlettir. XVI. yüzyılda devletin yüzölçümü 20 milyon kilometrekareyi bulmuş, imparatorluk dünyanın üç ana karasına yayılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu, XIV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar, 600 yıl sürdü. SELÇUKLULAR’DAN SONRA

Bilgi Dünyası Çağatay İmparatorluğu Haritası

Çağatay İmparatorluğu

0

Çağatay İmparatorluğu’nun kurulması, önemli hanları, tarihçesi, özellikleri ve yıkılması hakkında bilgi. Çağatay İmparatorluğu Orta Asya’da büyük bir Türk devletiydi. Cengiz Han, ölümünden önce, muazzam imparatorluğunu dört oğlu arasında bölmüştü. Bunlar Moğolistandaki büyük hanı ( kağanı ) kendilerinin egemeni olarak tanımakla beraber, az zamanda bağımsız imparatorluklar halinde geliştiler. Cengiz’in ikinci oğlu Çağatay Han’ın hissesine Türkistan düşmüştü.

Bilgi Dünyası

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu

0

Avrupa’da uzun yıllar hüküm sürmüş olan Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu ile ilgili bilgiler Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu, Ortaçağ’da Avrupa’da kurulan ve siyasal yaşamını 1806’ya kadar sürdüren devlet. Tarihçiler arasında devletin kuruluş tarihine ilişkin değişik yaklaşımlar vardır. Kimi tarihçiler Frank Kralı Charlemagne’ın 800’de Roma’da Papa III. Leo’nun elinden Roma imparatoru olarak taç giymesiyle kurulduğunu ileriye sürerken, kimi tarihçiler

Bilgi Dünyası Büyük Hun İmparatorluğu Haritası

Büyük Hun İmparatorluğu Hakkında Bilgi

0

Büyük atalarımızdan sayılan Hunlar ve kurmuş oldukları Büyük Hun İmparatorluğu ile ilgili bilgiler. Ünlü Hun imparatorları, devletin kuruluşu, Hunların yaşayışı, ekonomik hayatı ile ilgili bilgiler. Hunlar eski Türk kavimlerinden biridir. Türkler’i ilk kez bir imparatorluk halinde birleştiren Hun’lar olmuştur. Başlıca 4 Hun devleti vardır: 1) Orta Asya Hunları; 2) Volga Hunları; 3) Avrupa Hunları; 4)

Bilgi Dünyası

Part İmparatorluğu Hakkında Bilgi

0

M.Ö 250 – M.S. 230 yılları arasında İran’ın kuzeydoğusunda hüküm sürmüş Part İmparatorluğu hakkında bilgi Parthlar, İÖ 1. binyılda İskit ülkesinden göç ederek İran’a gelen ve burada devlet kuran topluluk (İÖ 250-İS 230). Hazar Denizi’nin güney ve doğusunda Parthia’da Media ile Baktria arasında kuruldu. Kurucusu ve ilk kralı Arsakes’in adı verilen Arsakidler denildi. Yaklaşık 480

Bilgi Dünyası

Babür İmparatorluğu Kuruluşu – Tarihi Hakkında Bilgi

0

Babür İmparatorluğu ne zaman ve nerede kurulmuştur? Babür İmparatorluğunun kurucusu, tarihi, Babür medeniyeti ve eserleri hakkında bilgi. Babür İmparatorluğu; Babür’ün Hindistan’da kurduğu bir Türk devletidir. Tarihte yanlış olarak Büyük Moğol İmparatorluğu adıyla anılır. Babür Kimdir? Babür 1494’te Fergana tahtına çıktığı zaman henüz on bir yaşında bir çocuktu. Daha saltanatının ilk günlerinde, bir yandan amcası Sultan

Bilgi Dünyası

Ekber Şah Kimdir?

0

Ekber Şah kimdir ve ne yapmıştır? Ekber Şah hayatı, biyografisi, imparatorluk dönemi, önemli olayları nelerdir, hakkında bilgi. Ekber Şah; (1542-1605). Hindistan Timuroğulları’nın 3. imparatorudur. Tam adı Ebulfeth Gazi Celâlettin Muhammet Ekber’ dır. Babur Şah’ın torunu, Hümayun Şah’ın büyük oğludur. Annesi Hamide Banu Beğim (1527-1604) dir. Ekber Şah 15 ekim 1542’de Lahor yakınlarında Ömerkot kasabasında doğdu.

Bilgi Dünyası

Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bilgi

0

Trabzon Rum İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına kadar ki tarihi hakkında bilgi. Bizanslıların Trabzon ve çevresinde kurduklan devlettir. 1204 ile 1461 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Latinler, İstanbul’u ele geçirerek burada bir Latin İmparatorluğu kurdular (1204-1261). İstanbul’dan kaçan Kommenos Hanedanı’nın iki üyesi Aleksios ile David kardeşler, Gürcü Kraliçesi Tamara’nın yanına gittiler. Ondan aldıkları destek

Bilgi Dünyası

Bizans İmparatorluğu

0

Avrupa ve Anadolu’da 1058 yıl hüküm sürmüş dev imparatorluk: Bizans İmparatorluğu… Bizans İmparatorluğunun tarihi ve Bizans İmparatorluğu Medeniyeti hakkında bilgi. 395’ten 1453’e kadar 1058 yıl süren Doğu Roma İmparatorluğu’na verilen addır. 395’te Roma imparatorluğu Batı ve Doğu olarak bölününce merkezi Roma olan Batı imparatorluğuna karşılık merkezi Bizans (İstanbul) olan Doğu İmparatorluğu kuruldu. 476’da Batı Roma