Browsing: ingiltere

Biyografi İngiltere Kralı Henry

İngiltere Kralları Henry’ler Hayatları – Dönemleri

0

İngiltere kralı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci Henry hayatları ve dönemleri ile ilgili bilgi. HENRY I, İngiltere kralıdır (İngiltere 1068 – Normandiya / Lyons-la-forêt 1135). Hükümdarlık dönemi: 1100-1135. Fatih William’in oğludur. 1087′ de babası Normandiya’yı büyük oğlu Robert’e, İngiltere’yi ortanca oğlu William’a (II. William) bırakınca, ağabeyleriyle mücadele ederek 1100’de derebeylerin desteğiyle

Genel Kültür emperyalizm

Emperyalizm Nedir?

0

Emperyalizm Nedir? Emperyalizmin tarihi ve emperyalizmin tarih boyunca gelişimi. Emperyalizmin tanımı.Emperyalist ülkeler Emperyalizm Nedir? Emperyalizm, bir ulusun bir başka ulusu politik, ekonomik ve kültürel açıdan egemenliği altına alarak yayılması ya da yayılmayı istemesi olarak tanımlanır. Çağdaş ve bilimsel bir kavram olarak ise emperyalizm kapitalizmin rekabetçi çağından tekelci çağına geçişini, yani en son aşamasını içerir. Emperyalizm,

Gezi Norwich İngiltere

Norwich Hakkında Bilgi

0

Norwich nerededir? İngiltere’de bir il merkezi olan Norwich ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Norwich, İngiltere’nin Norfolk ilinde (co-unty) ilçe (district) ve kent. Wensum Irmağının Yare ırmağı ile birleştiği yerin yukarısında yer alır. Yüzölçümü 39 kilometrekaredir. Bölgenin Saksonlann denetimi altında bulunduğu dönemde Wensum Irmağının yu-kansmda bir köy olarak kuruldu. Zamanla önemli bir pazar

Gezi Alnwick Şatosu - Northumberland

Northumberland Nerede?

0

Northumberland nerededir? Northumberland hakkında coğrafi ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Northumberland, İngiltere’nin en kuzeyindeki il (county). Kuzeyinde İskoçya, doğusunda Kuzey Denizi, batısı ile güneyinde Cambria, Tyne and Wear ve Durham illeri vardır. Yüzölçümü 5.032 kilometrekaredir. Coğrafi yapı büyük çeşitlilik gösterir: Doğuda kıyı ovalan, batıda seyrek nüfuslu, engebeli kırlık alanlar, güneyde kömür yatakları ve bir

Gezi Northamptonshire Haritası

Northamptonshire Nerededir?

0

Northamptonshire nerededir? İngiltere’de bir il olan Northamptonshire ile ilgili olarak genel ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Northamptonshire, İngiltere’de, Doğu Midlands bölgesinde il. Corby, Daventry, East Northamptonshire, Kettering, Northampton, South Northamptonshire ve Wellingborough adlı yedi ilçeye ayrılmıştır. Yüzölçümü 2.367 kilometrekaredir. İl topraklarının ortasında uzanan Jura Dönemine ait kayalıklar Nen Irmağı havzasını kuzeydeki Welland Irmağı havzasından

Gezi North Yorkshire

North Yorkshire Nerededir?

0

North Yorkshire nerededir? İngiltere’de bir il merkezi konumunda yer alan North Yorkshire hakkında bilgi ve North Yorkshire tarihi. North Yorkshire, İngiltere’nin kuzeyinde il (county). Yüzölçümü 8.309 kilometrekaredir. Craven, Mambleton, Harrogate, Richmondshire, Ryedale, Scarborough, Selby ve York adlı sekiz ilçeye bölünmüştür. İl topraklarında iki ayrı yükselti göze çarpar: Batıdaki Pennine Sıradağları ile doğudaki Kuzey York Kırlıkları.

Biyografi

Kraliçe 1. Elizabeth Dönemi

0

Kraliçe 1. Elizabeth kimdir, hayat hikayesi, biyografisi. Kraliçe 1. Elizabeth dönemi hakkında kısaca bilgi. ELIZABETH I. (1533-1603) İngiltere tarihinin en ünlü hükümdarlarından biridir. Kral I Henry VIII. ile Kraliçe Anne Boleyn’ in kızıdır. Elizabeth’in çocukluğu saraydan uzak, Hatfield malikânesinde geçti, birçok bilginlerden ders alarak yetişti. 1588’de üvey ablası Kraliçe Mary’nin ölümü üzerine, İngiltere Kraliçesi oldu.

Bilgi Dünyası

Liverpool Şehri Hakkında Bilgiler

0

İngiltere’nin özellikle futbol takımı ile ünlü şehri olan Liverpool şehri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İngiltere’nin 4. büyük şehri; dünyanın ise, New York ve Londra’dan sonra gelmek üzere üçüncü büyük limanıdır. Londra’nın 322 km. kuzeybatısındadır. Liverpool limanı doğal değildir; sonradan büyük masraflarla yapılmıştır. Buraya dökülen Mersey nehrinin ağzındaki kumlar temizlenerek, yatağını derinleştirebilmek

Bilgi Dünyası

İngiltere Tarihi

0

Dünyanın bir dönemler en büyük ve güçlü ülkesi pozisyonuna gelmiş olan İngiltere’nin tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İngiltere’nin M.Ö. 1000 yıllarında Manş Denizi’ni geçen Keltler tarafından işgal edildiği biliniyor. Bunlar parça parça kabileler halinde yaşıyorlardı. Savaşçı bir kavimdiler. M. Ö. 55-M. S. 43 yıllarında Roma imparatorlarından önce Sezar, sonra Claudius İngiltere’yi

Gezi

Birmingham Nerededir?

0

Dünya üzerinde iki adet Birmingham şehri yer almaktadır. İlki Amerika Birleşik Devletlerinde ve ikincisi (asıl bilinen) İngiltere sınırları içerisindedir. BİRMİNGHAM, Büyük Britanya’da, İngiltere’nin batısında, Batı Midlands’da kent. Londra’nın 160 km kuzeybatısında yer alır. Trent, Severn ve Avon ırmaklarınca sulanan bir yaylada kuruludur. Ülkenin ikinci büyük kentidir. Otomobil, motosiklet, bisiklet ve yedek parçaları, elektrik donanımları, madeni

Bilgi Dünyası

İngiltere İle İlgili Bilgiler

0

İngiltere’nin coğrafi konumu, fiziki özellikleri, iklimi, ekonomisi, yaşam koşulları, genel özellikleri hakkında maddeler halinde bilgiler. İngiltere ✓ İngiltere sanayi devrimini ilk gerçekleştiren ülkedir. Sanayi Devrimi’nin ingiltere’de başlamasının bazı nedenleri vardır. Bu nedenler sosyal, politik ve ekonomik nedenler olarak ele alınabilir. • İngiltere’nin merkezi otoriteye sahip olması, diğer Avrupalı devletlerdeki gibi çeşitli yerel otoritelere bölünmemesi •

Bilgi Dünyası

İngiltere’nin Osmanlı Politikası

0

19. yüzyılda İngiltere’nin Osmanlı politikasında ne gibi değişiklikler olmuştur, Osmanlı’ya karşı tutumu nasıldır, siyasi gelişmeler. İngiltere’nin Osmanlı Politikası Coğrafi Keşifler sonrasında büyük bir sömürge imparatorluğu kuran İngiltere, Avrupa politikasında Rusya’nın etkinliğinin artmasını engellemek amacıyla XIX. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmuştur. İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü korumasının başlıca nedenleri şunlardır: ✓ İngiltere’nin Orta Doğu’daki sömürgelerine

Bilgi Dünyası

Osmanlı Rusya ve Osmanlı İngiltere Savaşları

0

19. yüzyıl Osmanlı Rusya ve Osmanlı İngiltere savaşları nedenleri, sonuçları ve imzalanan antlaşmaların önemi, hakkında bilgi.. Osmanlı Rusya ve Osmanlı İngiltere Savaşları Savaşların Nedenleri: ✓ Fransa’nın Mısır’ın işgali sırasında Osmanlı Devleti’ne yardım etmek amacıyla Ege Denizi’ne gelen Rus donanmasının Yedi Ada’ya yerleşerek buradan askerlerini geri çekmemesi üzerine Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya Boğazları kapatması ✓ Osmanlı Devleti’nin,

Bilgi Dünyası

Ortaçağ İngilteresi Hakkında Bilgi

0

Ortaçağ İngilteresi nasıldı, tarihi ve özellikleri. Ortaçağ İngilteresinde gelişen önemli olaylar, krallar, tarihçesi hakkında bilgi. Ortaçağ İngilteresi; MS 410-1453 yılları arasında geçen zamana Orta Çağ adı verilir. Ne son Roma orduları 4l0’da İngiltere’yi terk edince başlamıştır ne de İngiliz Kralı VII. Henri tahta geçtiğinde sona ermiştir. Orta Çag boyunca İngiliz krallarının Fransa ve tüm ingiltere

Bilgi Dünyası

Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları (19. Yüzyıl)

0

19. yüzyılda Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları nasıldır? İngiltere, Fransa, Rusya, Kırım, Almanya gibi büyük devletlerin Osmanlı Politikaları. Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları (19. Yüzyıl) Şark Sorunu 1815 Viyana Kongresinde Rusya tarafından ortaya atılan Osmanlı ile ilgili bir tabirdir. İlk bakışta Osmanlının yıkılmasını çıkarlarına uygun bulmayan Avrupalı devletler Osmanlının toprak bütünlüğünü koruma olarak bu tezi kullanmışlardır. 19.

Bilgi Dünyası

Shetland Adaları Nerededir?

0

İngiltere’de bulunan Shetland Adaları hakkında kısa bilgi. Shetland Adaları, Büyük Britanya’da, Kuzey İskoçya kıyısı açıklarında takımada, yönetim birimi. Yüzölçümü 1.427 km2, Merkezi Lerwick (Mainland Adası). İskoçya Adaları’nın 80 km kuzeydoğusunda yer alır. Büyük Britanya’nın en kuzey bölümünde, 20’si yerleşime açık 100 kadar adadan oluşur. Mainland (583 km2, en büyük ada), Fair, Unst, Fetlar, Whalsay, Foula,

Bilgi Dünyası

Sheffield Nerededir?

0

İngiltere’de bulunan Sheffield hakkında kısa bilgi. Sheffield, Büyük Britanya’da. Güney Yokshire Yönetim Birimi’nde kent. Kuzey İngiltere’de, Don Irmağı kıyısında, Birmingham’ın 109 km kuzey-kuzey-doğusunda yer alır. Büyük Britanya’nın en önemli çelik merkezlerinden biridir; çatal-kaşık, madeni mutfak eşyaları üretimiyle ünlüdür. Kimya, demir ve pirinç döküm, sac levha, hurufat, optik, boya, cila, kâğıt, bisiklet, besin öteki önemli endüstri

Bilgi Dünyası

Severn Irmağı Nerededir?

0

İngiltere’de bulunan Severn Irmağı hakkında kısa bilgi. Severn Irmağı, Büyük Britanya’ da, İngiltere Adası’nda (Doğu Galler, Batı İngiltere) ırmak. Uzunluğu 290 km, ağaçlama havzası 11.270 km2. Büyük Britanya’nın en uzun ırmağıdır. Galler’de, Montgomeryhire Yönetim Birimi’nde, Pumlumon Dağı’nın kuzeydoğu eteklerinden doğar, doğu yönünde akar, İngiltere’ye geçer. İngiltere topraklarında Shropshire, Worces-tershire, Gloucestershire’ı yan daire çizerek aşar ve

Haber

2014 Dünya Kupası İngiltere Kadrosu Hakkında Bilgi

0

Brezilya’da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Futbol Şampiyonasında mücadele edecek olan İngiltere’nin tam kadrosu, oyuncuların doğum tarihi ve oynadıkları kulüpler Teknik Direktör : Roy Hodgson No. Poz. Oyuncu Doğum Günü / Yaşı Sırrt Numarası Takımı 1 K Joe Hart 19 Mayıs 1987 ( 27) 41 England Manchester City 2 DF Glen Johnson 23 Ağustos 1984 (

Bilgi Dünyası

Londra Nerededir? Londra Tarihi

0

Londra hangi ülkededir? Londra şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, İngiltere Londra hakkında bilgi. Londra; Büyük Britanya’nın (Birleşik Krallık) başkentidir. Dünyanın büyük kentlerinden biridir. Londra, Corporation of London (City) ve 32 ilçeden (Borough) oluşur. 1988’de Middlesex, Kent, Surrey ilçelerinden (counties) oluşan ve konumunu 1963’e kadar koruyan Londra, eski kent çekirdeğiyle 28 ilçeyi (metropoliten boroughs) kapsıyordu. 1963’te Greater

Bilgi Dünyası

İngiltere Kralları Edward’lar Hayatları – Dönemleri

0

İngiltere kralı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci Edward hayatları ve dönemleri ile ilgili bilgi. EDWARD I, İngiliz kralıdır (Westminster 1239-Burgh by Sands 1307). Hükümdarlık dönemi: 1274-1307. III. Henry’nin büyük oğludur. 1268’deki Haçlı Seferi’ne katıldı. Müslümanlara kaşı başarılı olamadı. 1272’de babasının ölümü üzerine iki yıllık bir yolculuktan sonra Londra’ya döndü ve 1274’te

Bilgi Dünyası

Colchester Nerededir? Colchester Tarihi

0

Colchester hangi ülkededir? Colchester ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, İngiltere Colchester hakkında bilgi. Colchester;Büyük Britanya’nın güneydoğusunda, İngiltere’de, Essex Yönetim Birimi’nde kenttir. Colne Irmağı üzerinde yer alır, tahıl ve sığır ticareti merkezidir. Un, malt üretimi, şofben, motor, ayakkabı, tarım araçları yapımı, başlıca ekonomik etkinliklerdir. Colne Irmağı’ ndaki istiridye avcılığıda önemlidir. Kentte her yıl geleneksel “İstiridye Festivali” düzenlenir.

Bilgi Dünyası

Canterbury Nerededir? Canterbury Tarihi

0

Canterbury hangi ülkededir? Canterbury ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, İngiltere Canterbury hakkında bilgi. Canterbury;Büyük Britanya’da, İngiltere’nin güneydoğusunda, Doğu Kent Bölgesi’nde kenttir. Stour Irmağı’nın üzerinde, Londra’ya 85 km uzaklıktadır. Uzun süre İngiltere’nin din ve kilise işleri merkezi olmasıyla ünlüdür. Avrupa’da hac olayının başlangıcı bu kentte gerçekleşti. Chaucer’ın buna ilişkin eseri Canterbury Öyküleri dünyaca bilinir. 17. yüzyılda Aziz

Bilgi Dünyası

Cambridge Nerededir? Cambridge Tarihi

0

Cambridge hangi ülkededir? Cambridge ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, İngiltere Cambridge hakkında bilgi. Cambridge; Büyük Britanya’da, İngiltere’nin güneyinde kent, Cambridgeshire Yönetim Birimi’nin merkezidir. Londra’nın 90 km kuzeydoğusunda, Cam Irmağı üzerinde kuruludur. Endüstrinin (elektronik, tarım gereçleri, çimento) yanı sıra basım ve yayımcılığın ekonomik etkinliği oluşturduğu kentte 13. yüzyılda kurulan ve günümüzde 30 kadar fakülteden (college) oluşan ünlü

Bilgi Dünyası

Manchester Nerededir?

0

Manchester hangi ülkededir? Manchester ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, İngiltere Manchester hakkında bilgi. Manchester;Büyük Britanya’da, İngiltere Adası’nın kuzeybatısında, Lancashire Yönetim Birimi’nde liman kentidir. Irwell, Irk, Medlock ırmaklarının kesiştiği noktada, Levirpool’un 48 km doğu-kuzeydoğusunda yer alır. Ülkenin en önemli endüstri (makine, elektronik, kimya, petrol işleme, dokuma, plastik, konfeksiyon, besin vb), pazarlama, dağıtım, sigorta, bankacılık, vb hizmet sektörleri

Bilgi Dünyası

Oxford Nerededir? Oxford Tarihi

0

Oxford hangi ülkededir? Oxford ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, İngiltere Oxford hakkında bilgi. Oxford; Büyük Britanya’da kent, Oxfordshire Yönetim Birimi’nin merkezi. Nüfusu 116.000 (1988). Orta İngiltere’de, Cherwell’in Thames’e kavuştuğu yerde, Londra’nın 84 km batı-güneybatısında yer alır. Zengin geleneklere sahip bir üniversite kenti olmasının yanı sıra, endüstri etkinlikleri de önemlidir. (makine ve motorlu araçlar yapımı, besin, konfeksiyon,

Gezi

Swindon Nerededir? Swindon Resimleri

0

İngiltere’de bir kent olan Swindon hakkında kısa bilgi ve Swindon Resimleri Swindon Büyük Britanya’da, Wiltshire Yönetim Birimi’nde kenttir. İngiltere’nin güneyinde, Londra’nın 113 km batısında yer alır. Yoğun bir endüstri (makine, lokomotif, vagon, elbise, tütün) merkezidir. Demiryolu fabrikaları, iş gücünün yarıdan fazlasına çalışma olanağı sağlar. Konser salonu, tiyatro, sanat galerisi ve konferans salonundan oluşan bir kompleksi

Haber

Euro 2012 İngiltere Takım Kadrosu

2

Euro 2012 Futbol Şampiyonasında yer alan İngiltere Milli Futbol Takımının 23 kişilik kadrosu. İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü : Roy Hodgson No. Pozisyonu Oyuncu Yaş Forma No Klübü 1 Kaleci Joe Hart 19 Nisan 1987 (25) 17  Manchester City 2 Defans Glen Johnson 23 Ağustos 1984 (27) 35  Liverpool 3 Defans Ashley Cole 20 Aralık

Gezi

Doncaster Nerededir? Doncaster Resimleri

0

Doncaster nerededir? Doncaster haritası, resimleri, fotoğrafları, hakkında bilgi. Doncaster; Büyük Britanya’da, İngiltere Adası’nın kuzeyinde Güney Yorkshire Yönetim Birimi’nde kenttir.  Don ve Trent ırmaklarının su bölümünün ayrıldığı noktada, Manchester’ın 72 km doğusunda yer alır. Ülkenin önemli kömür havzalarının tam ortasında, Doğu İngiltere Demiryolu üzerinde önemli bir istasyon olan kent, kanallarla kıyıdaki Hull Limanı’na bağlanır. Lokomotif, tarım

Din

2011 Yurtdışı Kurban Bayramı Namaz Saatleri

0

2011 yılı Kurban bayramı özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan ve Hollanda’da ki kurban bayramı namaz vakitleri. Sadece ilgili ülkede ki kalabalık ve büyük şehirlerin kurban bayramı namaz vakitleri aşağıda sıralanmıştır. Almanya 2011 Kurban Bayram Namazı Saatleri AACHEN — 8:26 BERLIN — 8:04 DUSSELDORF — 8:25 ESSEN — 8:25 FRANKFURT —

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşının Sebepleri

0

Birinci DÜnya Savaşının sebepleri nelerdir? Birinci DÜnya Savaşının çıkış sebepleri ve savaşa katılan devletlerin sebepleri. Veliaht Arşidük Ferdinand’ın Öldürülmesi 1914-1918 arasında 4 yıldan fazla süren o ana kadar dünya tarihinin benzerini görmediği genişlikte bir savaştır. Bu savaşın sebepleri oldukça eski ve çeşitlidir. Almanya’nın denizlerde ve sömürgelerde İngiltere ile rekabete kalkışması böyle bir şeye tahammül dahi