Browsing: insan

Bilgi Dünyası Savunma Mekanizmaları Hakkında Bilgi

İnsanın Savunma Mekanizmaları Nelerdir?

0

İnsanlarda yer alan savunma mekanizmaları nelerdir? Psikolojik anlamda insanlardaki savunma mekanizmalarının çeşitleri, tepkileri ve özellikleri hakkında bilgi. İnsanlar; engellenme, çatışma ya da hayal kırıklığının neden olduğu psikolojik rahatsızlıkları gidermek için uyum bakımından zorunlu (kimi garip ve saçma olabilen) birtakım davranışlara başvururlar. Bunlara savunma mekanizmaları denir. Kişi, birçok durumda gösterdiği davranışları öğrenme yoluyla kazanır. Kişilik özellikleri

Cümle Örnekleri

İnsan İle İlgili Cümleler

0

İnsan ile ilgili cümleler. İnsan kelimesi içeren “İnsan” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. İnsan İle İlgili Cümleler *** Yaşam koşulları ve benzeri birçok konuda kendisini çıkmazda hisseden insanların yeni bir hayata adım atmak için en büyük hayallerinden biri yurtdışına yerleşmek olur. *** Sabah saat 04.36’da Ankara Radyosu’ndan yapılan bir anons nefesini

Biyoloji Bakteri Kültürü

Bakterilerin Biyolojik, Ekonomik Önemi ve İnsan Sağlığı ile İlişkisi

0

Bakterilerin biyolojik, ekonomik önemi ve insan sağlığı ile ilişkisi ile ilgili olarak kısaca genel bilgiler veren sayfamız. Bakterilerin Biyolojik, Ekonomik Önemi ve İnsan Sağlığı İle İlişkisi Hastalık yapan parazit bakterilere patojen bakteriler adı verilir. Patojenlerin hastalık yapma yetenekleri; kolayca yayılabilme özelliklerine, girdikleri canlıda çoğalma hızlarına, antijen özelliği göstermelerine ve çıkardıkları zehirlerin (toksin) etki derecesine bağlıdır.

Belirli Gün ve Haftalar İnsan Haklarıyla İnsandır

İnsan Hakları Haftası nedir? Ne zaman kutlanır?

0

İnsan hakları haftası nedir? İnsan hakları haftası ne zaman kutlanır? İnsan hakları haftası ile ilgili anlam ve önemini belirten yazı. İnsanlar aile, mahalle, köy, kasaba ve kentlerde toplu halde yaşarlar. Toplu halde yaşamanın kuralları vardır. Bunların başında; insanların birbirlerinin haklarına saygılı olmak gelir. Tarihin eski devirlerinde insan haklarına saygı gösterilmemiş. Zorla çalıştırılmışlar, savaşa götürülmüşler, parayla

Yazı - Şiir - Makale Kaliteli Toplum Kaliteli Yaşam Nedir

İnsanın en büyük dostu zorluklardır çünkü insanı onlar güçlendirir – Anlamı / Kompozisyon

0

İnsanın en büyük dostu zorluklardır çünkü insanı onlar güçlendirir sözünün anlamı ve ne demek olduğunu anlatan yazı / kompozisyon. GERÇEK DOST İşte bir yol ki hep çakıl ve diken Geçeceksin yarın bu yoldan sen… Geçeceksin ayakların yorgun, Ellerin şerha şerha bağrın hun. Halûk’un Vedası’nda Tevfik Fikret böyle söylüyor. Gerçekten de yaşam, taşlar ve dikenlerle dolu,

Yazı - Şiir - Makale Yararlı İnsan Olmak Konulu Kompozisyon

Yararlı İnsan Olmak Konulu Kompozisyon

0

Yararlı insan olmak konulu kompozisyon. Arı, öteki hayvanlardan daha iyidir, çalıştığı için değil, başkalarının yararına çalıştığı için sözü odaklanılarak yazılmış kompozisyon. YARARLI OLMAK Arı, küçücük, çalışkan bir hayvandır. Dünyanın en tatlı besinini insanoğluna sağlamak için durup dinlenmeden dağdan dağa, daldan dala, çiçekten çiçeğe uçan çalışkan bir yaratık. Fakat kendisinden çok, başkasının yararına çalışan bir yaratık…

Din

İnsan Hayatının Evreleri Nelerdir?

0

İnsan hayatının evreleri nelerdir? İslam dinine göre insan hayatı dört evreye ayrılır. Bu evreler hakkında kısa bilgilerin yer aldığı sayfamız. İnsan hayatı dört devreye ayrılabilir: a) Ruhların yaratılması: ‘Ben sizin Rabbiniz değimliyim?’ ilahi hitabından itibaren anne karnındaki cenine yaklaşık dört ay on gün sonra ruh üfleninceye kadar geçen devre. Bu devredeki halini Allah’ın izin verdiği

Sözlükler

İnsan Vücudu İle İlgili İngilizce Kelimeler

0

İnsan vücudu, vücudumuz ile ilgili ingilizce kelimeler nelerdir? İnsan vücudu, human body hakkında ingilizce kelimeler ve anlamları listesi. İngilizce Organ Şemaları İnsan Vücudu İle İlgili İngilizce Kelimeler A A M M abdomen karın mandible çene adenoids lenf bezleri metacarpal eltarağına ait adrenal gland böbreküstü bezi mouth ağız anatomy anatomi muscle kas ankle ayak bileği N

Bilgi Dünyası Evrim

İnsan Türünün Kökeni ve Gelişimi

0

İnsan türü ilk olarak nasıl ortaya çıkmıştır ve gelişimi nasıldır? İlk insanlar nasıldılar ve nasıl gelişmişlerdir, hakkında bilgi. İnsan Türünün Kökeni ve Gelişimi Memeli hayvanların en gelişmiş olanı olarak bilinen primatlar bundan 70 milyon yıl önce Tersier devrinin başlarında görülür, ilk primatlar küçük yaratıklardı. Çeşitli yönlerde geliştiklerinden Eosen zamanında bir çok primat grupları vardı. Bu

Din İslam'da Amel

11. Sınıf İnsan ve Kaderi Konu Özeti

0

11. sınıf Din Kültürü dersi İnsan ve Kaderi Konusu kısaca özeti. Kaderi il ilişkili kavramlar nelerdir, açıklaması, kısa konu anlatımı. İNSAN VE KADERİ (11. SINIF) Kader: Sözlük anlamı gücü yetmek, planlamaktır. Dindeki anlamı; Allah’ın sonsuz bilgisiyle evrendeki her şeyi planlaması, varlıkların yapacaklarını bilmesidir. Kaza: Allah’ın bilgisinin zamanı gelince gerçekleşmesi demektir. Allah tarafından yaratılan her şey

Bilgi Dünyası İnsan Ekolojisi

İnsan Ekolojisi Nedir?

0

İnsan ekolojisi nedir? İnsan ekolojisinin özellikleri, etkileri nelerdir? İnsan ekolojisi hakkında bilgi. İnsan Ekolojisi İnsan ekolojisi, insan ve çevresi arasındaki her türlü etkileşme. Canlıların çevresiyle karşılıklı ilişkileri üzerine biyologların yaptığı çalışmalardan etkilenen sosyal bilimciler, insan gruplarını da benzer biçimde incelemeye başladılar. Böylece sosyal bilimlerde ekoloji, doğal kaynakların özelliğine ve öbür insan gruplarının varlığına göre toplumsal

Bilgi Dünyası Toplum

İnsan Davranışı Nedir?

0

İnsan davranışı nedir? İnsan davranışının özellikleri, psikolojide insan davranışı ve üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi İnsan Davranışı İnsan davranışı, psikolojide, yaşamın fiziksel, zihinsel ve toplumsal alanlarında insanın potansiyel ya da eyleme dönüşmüş etkinlikleridir. Davranış üzerine çalışmalar kimi zaman yalnızca, “oluşum” yılları denen ve doğumdan ergenliğin sonlarına değin süren dönemi kapsarsa da, davranış, tüm insan yaşamı

Hayattan Kareler Bazı İnsanların Yaşaması Mucize

Bazı İnsanların Yaşaması Mucize

0

Aşağıda yer alan fotoğrafları görünce başlığımıza da hak vereceksiniz. Rahatlık mı dersiniz, mecburiyet mi dersiniz ne derseniz deyin ama bu durumlara düşmenin normal olmadığını kabul edelim. Bir çok fotoğraf İş Güvenliği ile ilgili olarak yapılan sunumlarda kullanılacak tarzda. İnsanlar kendi hayatlarını hiçe sayarak ama iş için ama eğlence için enteresan şeyler yapıyorlar.

Bilgi Dünyası Hz. Muhammed

Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

0

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri nelerdir? Peygamberin insan olmasını getirdiği kolaylıklar nelerdir, hakkında bilgi. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri Yüce Allah insanlardan birini peygamber olarak seçmiş olmasının nedeni, vahyin anlaşılmasını, kabul edilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmaktır. Peygamberler, toplumlarını her yönüyle iyi tanıdıklarından insanların problemlerini doğru bir şekilde çözmüş ve insanlara liderlik etmiştir. Peygamberler, vahyin yaşama aktarılmasında örnek bir

Hayattan Kareler

İnsan İnsana ne Kadar Benzeyebilir?

0

İnsan insana ne kadar benzeyebilir? Aşağıdaki göreceğiniz fotoğraflarda olduğu gibi birbirine inanılmaz benzeyen insanlar dünyada yaşıyor. İnsan İnsana ne Kadar Benzeyebilir? Aşağıda görmüş olduğunuz fotoğraflardaki insanlar birbirlerini şans eseri bulnuş kişilerdir. Örneğin en üstte gördüğünüz kızıl sakallı iki kişi aynı uçakta yanyana düşünce birbirlerini buluyorlar ve şok geçiriyorlar. Çünkü tüm fotoğraflarda da görüldüğü gibi sadece

Bilgi Dünyası

Kendini Gerçekleştiren İnsanın Özellikleri

0

Kendini gerçekleştirmekte olan bireyin özellikleri nelerdir? Maddeler halinde kendini gerçekleştiren insan özellikleri. Kendini Gerçekleştiren İnsanın Özellikleri Eksik ve kusurlu yanlarının farkında olma, bunları kişiliğinin istendik yönleri gibi kabullenebilme, kusurlu ve eksik yanlarına karşın kendinden hoşnut olabilme ve geçmişe pişmanlık, vicdan azabı gibi duygularla yüklü olmaksızın bakabilme, eleştiriye hoşgörülü olabilme, geleceğe ilişkin amaçlarında gerçekçi olabilme (kendini

Bilgi Dünyası

İnsanın Kaderle İlgili Özellikleri

0

İnsanın kaderi nedir? Kaza ve kader kavramları, insanın kaderle ilgili özellikleri, insanın kaderi değişir mi, hakkında bilgi İNSAN VE İNSANIN KADERİ Kaza ve Kader Kavramları Kader; sözlükte ölçmek, planlamak, değerlendirmek ve düzen gibi anlamlara gelir. Kaza ise karar vermek, gerçekleştirmek ve yaratmak gibi anlamlarda kullanılır. Terim olarak kader, Allah’ın olacakları öndeden bilip takdir etmesidir Kaza

Bilgi Dünyası

İnsanın Allah’la İletişimi

0

İnsanın Allah’la iletişim yolları nelerdir? İnsanın Allah ile olan iletişimi konusu hakkında kısa bilgi. İNSANIN ALLAH’LA İLETİŞİMİ İnsan kendisini yaratan, gözetip koruyan Allah ile iletişim kurmaya ihtiyaç duyar. Bu iletişim dua, ibadet, tövbe ve Kur’an okuma ile gerçekleşir. Allah ile iletişim içten ve samimi olmalıdır. İnsan, dua ile dileklerini aracısız olarak Allah’a iletir. Duada istenilen

Bilgi Dünyası

İnsan ve Din Konusu

0

İnsan doğası ve din, dinin insan hayatındaki yeri ve önemi, din ve insan konusu, hakkında bilgi. İNSAN VE DİN İNSANIN EVRENDEKİ KONUMU VE SORUMLULUĞU insan evrendeki tüm varlıklar içinde ayrıcalıklı ve üstün kılınmıştır. Hem biyolojik hem de ruhsal anlamda diğer varlıklardan ayrılan insana akıl, özgür irade ve düşünebilme özellikleri verilmiştir. Aşağıdaki ayetler bu durumu açıklar

Bilgi Dünyası

İnsan Hakları İle İlgili Gelişmeler

0

İnsan hakları kavramı tüm dünyada artık ciddiye alınan bir kavramdır. peki insan hakları konusunda özellikle ülkemizde yaşanan gelişmeler nelerdir? İnsan hakları alanında bugün dünyada önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Çocuk hakları, tüketici hakları, çevre hakkı, kadın hakları, hasta hakları, hayvan hakları bunların önde gelenleri arasında yer alır. İnsan hakları alanındaki iyileşme boyutunda önemli gelişmeleri yazılı ve görsel

Din

Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri

0

Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri konusu ile ilgili kısa ve özet açıklamaların yer aldığı Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri konu anlatımı. Yüce Allah insanı, kendisine yakışan şekliyle davranmaya yani insanca yaşamaya davet etmektedir. iyiliğe iyilikle, kötülüğe yine iyilikle muamelede bulunmayı, hoşgörü ve anlayışlı olmayı, affedici, cömert ve yardım sever olmamızı, fitne, yalan ve kul hakkı

Din

Bir İnsan Olarak Hz. Muhammed (s.a.v)

0

Hz. Muhammed (s.a.v) de bir insandır konusu ile ilgili ayetler ile örnekler verilmiş konu açıklamalı yazımız. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse siz geri mi döneceksiniz? Kim sözünden geri dönerse Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri ödüllendirir.” (Âl-i imran 144) ve başka

Din

İnsan ve Kaderi Konu Anlatımı

0

İnsan ve kaderi ile ilgili dini bilgilerin yer aldığı yazımız. Kader ile ilişkilendirilen tevekkül, ecel, rızık, hayır, şer, afet gibi kavramlar hakkında bilgiler. Kadir ile ilgili önemli kavramlardan birisi de insanın iradesi yani özgür olup olmadığı meselesidir. Bazı fiillerimiz vardır ki bizim irademiz dışıdır. Kalp atışları, midenin sindirimi gibi ıztırari fiillerimizin yaratıcısı Allah’tır. Bu tür

Din

Dinin İnsan hayatındaki Yeri ve Önemi

0

Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili olarak genel bilgiler. Dinin insan için öneminin maddeler halinde verildiği yazımız. Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Peygamberimizin hadisleri doğrultusunda dinin insan hayatındaki önemini şöyle sıralayabiliriz: İnsan hayatında çok önemli bir yere sahip olan din, insanı mutlu kılmayı hedef alan sosyal bir kurumdur. Din, insanla-insan, insanla-evren ve insanla-Allah arasındaki

Yazı - Şiir - Makale insanlar

İnsan Hakları Nedir?

0

İnsan hakları ne demektir ne anlama gelir? İnsan hakları nedir sorusuna geniş bir perspektiften bakarak yanıt arayan yazı / kompozisyon. İnsan Hakları Herkes İçin İnsan hakları, tüm insanlığın ortak değeridir ve her bir bireyin varlığının ve onurunun korunmasını amaç edinmiştir. Tüm insanlar sadece insan olduklarından dolayı temel insan haklarına sahiptirler. İnsan hakları herkes için geçerlidir

Atatürk Atatürk ve Çocuk

Atatürk’ün Vatan Millet ve İnsan Sevgisi İle İlgili Kompozisyon

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan, millet ve insan sevgisi ile ilgili yazılmış yazı / kompozisyon Mustafa Kemal Atatürk kabul edelim ki yaşadığı dönemin ve büyük dehalarından birisi idi. Yüksek bir enerji ve zeka ile donatılmış farklı bir insandı. Bu da kendisinin inanılmaz başarılı olmasını sağlamıştır. Bu başarı koskoca bir milletin aynı zamanda bağımsızlığına kavuşması

Bilgi Dünyası

İnsan İradesine Verdiği Önem Bakımından Demokrasi

0

Demokrasinin insana ve insan iradesine verdiği önem nedir? Maddeler halinde demokrasi ve insan ilişkisinin açıklaması. İnsan İradesine Verdiği Önem Bakımından Demokrasi İnsanın onurlu yaşama istek ve mücadelesi, insan onurunu en iyi koruyan yönetim biçimi olan çağdaş demokrasiyi ortaya çıkarmıştır. Demokrasi, insan iradesine, hak ve özgürlüklerine en yüksek değeri verir. Herkesin bu hak ve özgürlüklerden yararlanmasını

Bilgi Dünyası

İnsan Faaliyetlerinin Doğaya Etkilerine Örnekler

0

İnsan faaliyetleri doğal koşulları nasıl etkiler? Bu etkilere verilebilecek örnekler nelerdir? Açıklaması. İnsan Faaliyetlerinin Doğaya Etkilerine Örnekler İNSANIN DOĞAYA ETKİSİ; Yüzey şekillerine etkisi; Kanal yapımı, suni limanlar, tüneller, yeraltı ulaşımı, taraça ve setler, yerleşmeler, deniz doldurma Sular Üzerinde Etkisi; Sulama kanalları, barajlar, suların kirlenmesi, akarsuların ulaşım için düzenlenmesi Mikroklimatik değişiklikler; Hava kirliliği, sera etkisi, ozon

Bilgi Dünyası

Vatandaşlık İle İlgili Kompozisyon

0

Vatandaşlık ile ilgili iyi insan iyi vatandaş konulu yazı / kompozisyon. İyi insan iyi vatandaş sözünden anlaşılanlar ile yazılmış yazı İYİ İNSAN, İYİ VATANDAŞ İyi insan ne demektir? Bu konu üzerinde ciltlerce kitap yazılabilir, iyi insanın bütün özellikleri sayılabilir, karakterlerine, düşüncelerine, duygularına dikkat etmeyen bir kimsenin karşılaşacağı fenalıklar anlatılabilir. Ama iyi insan, dolayısıyla iyi vatandaş

Bilgi Dünyası

İnsanın Kendi Kendini Fethetmesi Zaferlerin En Büyüğüdür Kompozisyon

1

Eflatun’un İnsanın Kendi Kendini Fethetmesi Zaferlerin En Büyüğüdür sözü ile ilgili kompozisyon örneği, yazı. Açıklama Yapmak İçin İzlenecek Yol: Dikkat edecek olursanız, konunun esas noktası, insan irade hakimiyetinin ve ruhî eğitiminin güçlüdür. Bu gerçeği yansıtmak amacıyla şöyle bir düşünce düzeni kurabilirsiniz : 1 — İnsan (Yaratılış ve karakter yönünden), 2 — Ruh (Eğitimi) 3 —

Bilgi Dünyası

Paranın İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

0

Para neden önemlidir? Paranın insanlar için önemi nedir? Anlamı nedir? Para ve insan ile ilgili yazı. Para insanoğlunun bulduğu en enteresan icatlardan biridir. Para hayatımızı yaşamamı için gereken bir araçtır. Parası bol olan insan teorik olarak düzenli ve mutlu bir yaşam süren her istediğini satın alabilen kişidir. Sağlık dahil bir çok konuda rahat yaşayabilmek için

Bilgi Dünyası

İnsanın Evrimi ve İlk İnsanlar Hakkında Bilgi

0

İnsan nedir? İnsanın kökeni, insanın evrimsel gelişimi, ilk insanların özellikleri hakkında bilgi. İnsan; Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde yürüyebilen, sözle anlaşabilen, aklı ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlıdır. Dünyanın oluşumundan bu yana geçen milyonlarca yıl boyunca yer yüzünde ortaya çıkmış onbinlerce canlı türünden yalnızca biri doğaya olağanüstü bir uyum gösterebilmiş; varlığını sürdürmekle

Yazı - Şiir - Makale

Vücudumuz Makine Değildir

0

İnsan vücudu makine değildir. İnsan vücudu ile makinenin arasındaki farklar nelerdir, vücudumuz makine olsaydı ne olurdu ile ilgili yazı. Vücudumuz Makine Değildir Düşünme ve mânevi değerler insanı yalnız makinadan değil, bütün başka canlılardan ayıran eşsiz bir özelliktir. Vücudumuz yapısı asla bir makinaya benzemez. Bir makina, aslında birbirinden ayrı parçaların bir araya getirilmesiyle yapılır. Makina ancak

Yazı - Şiir - Makale

Vücut Kendini Nasıl Yeniler?

0

İnsan vücudunun kendi kendini yenilemesi mümkün müdür? Vücudumuz kendi kendini nasıl tamir eder hakkında yazı. Vücut Kendini Nasıl Yeniler? Kendi kendine tamir ve yenileme vücudumuzun en büyük özelliğidir. Bu özellik olmasa hastalıklardan kurtulmamız imkânsız olurdu. Hücreler birleşerek dokuları meydana getirirler. Dokular organlarımızın temel taşıdır. Dokular olmazsa anatomik unsurlarımız da olamaz. Bütün organlarımızın çalışması, maddi, mânevi