Browsing: Irmaklar

Coğrafya Karadeniz Bölgesi Harita

Karadeniz’e Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

0

Karadeniz’e dökülen akarsularımız nelerdir? Karadeniz’e dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. KARADENİZ’E DÖKÜLEN AKARSULAR Türkiye akarsularının yaklaşık üçte biri Karadeniz’e dökülmektedir. Karadeniz’deki akarsuları iki grupta inceleyebiliriz. Birinci grup, Karadeniz’deki dağlık alanlardan kaynağını alan, bu nedenle boyları kısa akarsulardır. Bunların başlıcaları Melet, Pazarderesi, İkizdere, Fırtınaderesi, Değirmendere ve Aksu‘dur. Bu akarsular

Coğrafya Yeşilırmak haritası

Yeşilırmak Nerededir? Nereye Dökülür?

0

Yeşilırmak nehri nereden doğar, nereleri sular ve nereye dökülür? Yeşilırmak’ın özellikleri, uzunluğu, hakkında bilgi. Yeşilırmak;İç Anadolu Bölgesi’ nin Yukarı Kızılırmak ve Karadeniz Bölgesi’nin Orta Bölümleri’nde ırmaktır. Uzunluğu 519 km (Köse Dağı-Karadeniz arası), akaçlama havzası 36.000 kilometrekare. Üç önemli suyun birleşiminden oluşur; Kelkit ırmağı ya da Tokat Çayı, Çekerek Suyu, Yeşilırmak ya da Tozanlı Çayı. Kelkit

Coğrafya Kuzey Amerika Kıtası Haritası

Kuzey Amerika Kıtası Irmakları ve Gölleri

0

Kuzey Amerika kıtasının akarsuları ve gölleri ile ilgili bilgiler. Kuzey Amerika kıtasında yer alan ırmaklar ve göller hakkında bilgi. Kuzey Amerika Kıtası Irmakları ve Gölleri Kuzey Amerika dünyanın en uzun ırmaklarından birine (Mississippi) ve en büyük su deposuna (Saint Lawrence-Büyük Göller sistemi) bağlı bir su toplama sistemine sahiptir. Kalkan ile kenar dağları arasındaki uzun ve

Bilgi Dünyası

Akdeniz’e Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

1

Akdeniz’e dökülen akarsularımız nelerdir? Akdeniz’e dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. AKDENİZ’E DÖKÜLEN AKARSULAR Akdeniz’de de dağlar kıyıdan itibaren yükseldiği için akarsular genellikle fazla uzun değildir. Bölgedeki uzun akarsular, kaynaklarını iç bölgelerden alarak Torosları dikine yarar ve Akdeniz’e ulaşırlar. Batıdaki akarsuların uzunlukları azdır. Fethiye Körfezi’nin iki tarafında denize dökülen

Coğrafya

Ege Denizine Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

0

Ege Denizine dökülen akarsularımız nelerdir? Ege Denizine dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. EGE DENİZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR Gediz, İç Batı Anadolu platoları üzerinde yükselen Murat dağından doğar. Gediz’in eskiden denize döküldüğü yer çok sığdı. Bu yüzden nehir, taşıdığı alüvyonlarla körfezi doldurma tehlikesi gösterdiğinden, daha güneyde olan alt çığırı değiştirilerek

Bilgi Dünyası

Marmara’ya Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

0

Marmara’ya dökülen akarsularımız nelerdir? Marmara’ya dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. MARMARA DENİZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR Marmara Denizine dökülen akarsuların tamamı Türkiye sınırları içinden doğar. Yer şekillerine bağlı olarak, bu denize dökülen akarsuların boyları kısa, havzaları dardır. Bu akarsulardan en önemlisi Susurluk’tur. Kocadere de denilen Susurluk; Kuş gölünden gelen Kocaçay

Bilgi Dünyası

Yurtdışına Dökülen Akarsularımız

0

Ülkemiz sınırları içerisinde doğupta sınırlarımızın ötesinde başka körfez ve denizlere dökülen akarsularımız hakkında bilgiler. BASRA KÖRFEZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR Basra Körfezi’ne dökülen akarsularımız Fırat ve Dicle’dir. Murat ile Karasu gibi büyük kolun birleşmesiyle meydana gelmiş olan Fırat, Türkiye’nin en önemli akarsularmdandır. Murat nehri, kaynağını Aladağlardan alır. Malazgirt ve Muş ovalarından geçerek batıya yönelir ve Keban baraj

Bilgi Dünyası

Tuna Nehri Hakkında Bilgi

1

Tuna nehri nerededir? Tuna nehri nereden doğar, nerelerden geçer ve nereye dökülür? Tuna nehrinin özellikleri, Tuna nehri hakkında bilgi. Tuna Nehri; (Almanca Donau, Macarca Duna, Romence Dunarea, Bulgarca Dvnav, Sırp-Hırvatça Dunav). Orta ve Güneydoğu Avrupa’da ırmaktır. Uzunluğu 2.850 km, akaçlama havzası 828.800 km2. Volga’dan sonra, Avrupa’nın ikinci uzun ırmağıdır. Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti’nde, Kara Orman’da, Konstanz

Bilgi Dünyası

Avrupa’da ki Akarsular ve Döküldükleri Noktalar

0

Avrupa kıtasında yer alan ırmaklar, nehirler kısacası belli başlı akarsuları ve döküldükleri noktalar hakkında bilgiler Avrupa’nın akarsuları oldukça kısadır. En uzun ırmağı olan Volga en uzun akarsuyumuz olan Kızılırmak’ tan ancak üç kat kadar uzundur. Avrupa’daki belli başlı ırmaklar, döküldükleri denizlere göre sınıflandırılabilir. Hazar Denizi’ne Dökülenler. — Volga, Ural. Akdeniz’e Dökülenler. — Ron, Po (Adriya

Rehber

Seine Nehri Hakkında Bilgi

0

Seine Nehri nerededir? Seine Nehri’nin uzunluğu, akarken izlediği yol, özellikleri, Seine Nehri nereye dökülür, hakkında bilgi. Seine Nehri;Fransa’da bir ırmaktır. 776 km uzunluğunda olan Seine, yelpaze biçiminde bir akarsu ağıyla Paris havzasının hemen hemen tümünü, yani 78 600 km2’lik bir alanı akaçlar. AKARKEN İZLEDİĞİ YOL Seine, kaynağını Châtillon-sur Seine dağında En-la-Duy denen yerde, 471 m

Bilgi Dünyası

Ganj Nehri Özellikleri – Resimleri

0

Ganj nehri nerededir? Ganj nehri nereye dökülür, neden kutsaldır, hikayesi, özellikleri hakkında bilgi. Ganj nehri fotoğrafları. Ganj Nehri; Hindistan’ın en büyük nehridir. Bilhassa Hindu dininde oynadığı önemli rol yüzünden Hintliler için kutsal bir önem taşımaktadır. Her sene binlerce Hintli, Hindistan’ın dört köşesinden Ganj kıyılarına akın eder. Hindu dinine bağlı olanlar Ganj nehrinin sularının her türlü

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası’ndaki Irmaklar ve Göller

0

Avrupa Kıtası’nda bulunan ırmaklar ve göller nelerdir? Avrupa’daki ırmakların ve göllerin özellikleri, hakkında bilgi. Avrupa’nın başlıca gölleri, iki buzullaşmış alanda toplanır. Bunlardan biri İskandinavya ile Rusya Federasyonu’nun kuzeybatısında, öteki de Alpler’in kenarlarında uzanır. En büyük göller, St. Petersbur’un (eski Leningrad) kuzeyinde ve doğusundaki Ladoga (18.135 km2) ve Onega’dır (9.700 km2).İsveç ve Finlandiya’ da da binlerce

Bilgi Dünyası

Gediz Irmağı Nerededir?

0

Gediz Irmağı hangi bölgededir? Gediz nehri nereye dökülür, özellikleri nelerdir? Gediz ırmağı hakkında bilgi. Gediz Irmağı; Ege Bölgesi nin İç batı Anadolu Bölümü’nde ırmaktır. (eski adı: Hermos). Uzunluğu 401 km, akaçlama havzası 18.000 km2. Büyük Menderes’ten (584 km) sonra Ege Bölgesi’nin ikinci büyük ırmağıdır. Kütahya-Uşak sınırına yakın Murat Dağı’ ndan (2.309 m) doğar. Kula’ya kadar