Browsing: ışık

Fizik

Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanamayan Olaylar

0

Işığın tanecik modeli ile açıklanamayan olaylar nelerdir? Bu olayların maddeler halinde açıklaması, şekiller, formüller, konu anlatımı. Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanamayan Olaylar 1. Saydam bir yüzeye düşen ışık demetinin aynı anda hem yansıma hem de kırılma olayı. Işığı taneciğe benzettiğimizde, tanecik ya yansır yada iletilir. Taneciğin yarısı yansır yarısı iletilir diye bir şey olamaz. 2.

Fizik

Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanan Olaylar

0

Işığın tanecik modeli ile açıklanan olaylar nelerdir? Bu olayların maddeler halinde açıklaması, şekiller, formüller, konu anlatımı. Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanan Olaylar 1. Işığın Doğru Boyunca Yayılması Bir cisim yatay olarak atılınca parabolik yörünge izler. Cismin kütlesi azaltılıp atış hızı artırılırsa yörüngesi doğruya yaklaşır. Bu atış hızı ışık hızına yaklaştığında yörünge düz bir doğru halini

Cümle Örnekleri Işık Kelimesi ile İlgili Cümleler

Işık Kelimesi ile İlgili Cümleler

0

Işık ile ilgili cümleler. Işık kelimesi içeren “Işık” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Işık İle İlgili Cümleler *** Bilimin ışığında yürümek Mustafa Kemal’in yolunda yürümek demektir. *** Işıkları açarsan ortalığı daha iyi görebiliriz. *** Işık saçan gök cisimleri ile ilgili ödev hazırlamam lazım. *** Her iki ampulde aynı derecede ışık vermesine

Bilgi Dünyası

12. Sınıf Işığın Kırılması Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi ışığın kırılması konusu özeti. Kırılma kanunları, görünür derinlik, kırılma indisi, prizmalar konu anlatımı 12. Sınıf Işığın Kırılması Konu Anlatımı Işığın saydam bir ortamdan diğerine geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Işığın kırılmasının nedeni farklı ortamlarda farklı hıza sahip olmasındandır. Kırılma Kanunları 1. Gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. 2.

Ders Konuları

Işığın Dalga Doğası Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. sınıf fizik dersi Işığın dalga doğası konusu özeti, ışık teorileri, ışığın dalga modeli, girişim, kırınım, örneklerle konu anlatımı. Işığın Dalga Doğası Konu Anlatımı (12. Sınıf) Işık Teorileri Işığın yapısını açıklayabilecek üç teori vardır. Bunlar Tanecik Teorisi, Dalga Teorisi ve Elektromanyetik Teori’dir. Tanecik teorisi 1670 yıllarında Isaac Newton‘la başlar. Newton’a göre ışık, ışık kaynaklarından çıkan

Bilgi Dünyası

12. Sınıf Işığın Yansıması Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi ışığın yansıması konusu özeti, düzlem ve küresel aynaların özellikleri, formüller ve ışığı yansıtması. 12. Sınıf Işığın Yansıması Konu Anlatımı Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Aynaya gönderilen ışığın normal ile arasındaki açı gelme açısı, yansıyan ışığın normal ile yaptığı açı ise yansıma açısı ise Gelme açısı, yansıma

Bilgi Dünyası

Işık Hızı Nasıl Bulundu? Nasıl Ölçülür?

0

Işık hızını ilk kim ölçtü? Işık hızının bulunması, ölçülmesi için yapılan deneyler, ışık hızının özellikleri nelerdir? Işık Hızı Nasıl Bulundu? Nasıl Ölçülür? Işığın boşluktaki (vakumdaki) hızı için günümüzde kabul edilen değer saniyede 299.792,5 ± 0,2 km’dir. Bu hız c ile gösterilir ve dalgaboyu ne olursa olsun bütün elektromagnetik dalgalar (örn. radyo dalgaları, ışık, gamma ışınları

Bilgi Dünyası ışık tayfı

Işık Tayfı Nedir? Hakkında Bilgi

0

Işık tayfı nedir? Işık ve renk tayfının özellikleri nelerdir? Işık tayfı üzerine çalışma yapan bilim adamları, hakkında bilgi. IŞIK TAYFI Işık tayfı, renk. Işık elektromagnetik tayfta 400 nm ile 700 nm arasındaki çok dar bir dalgaboyu aralığını kaplar (1 nm [nanometre]= 10″‘ m). Bu dalgaboyları değişik renklere karşılık gelir; yaklaşık olarak 400-450 nm mor, 450-500

Bilgi Dünyası

Işık İle İlgili Bilimsel Çalışmaların Tarihçesi

0

Tarih boyunca ışık üzerine hangi bilim adamları, nasıl çalışmalar yapmışlardır? Işığın bilimsel tarihçesi, çalışmaların sonuçları. Işık İle İlgili Bilimsel Çalışmaların Tarihçesi Düz ve küresel aynalar ile içbükey ve dışbükey mercekler ilk çağlarda hem Çinliler, hem de Yunanlılar tarafından biliniyordu. Işıkla ilgili bazı deneysel yasalar ve ışığın niteliğine ilişkin varsayımlar temel olarak Akdeniz (Eski Yunan ve

Bilgi Dünyası

Işık Enerjisi ve Özellikleri

0

Işık enerjisi hayatın devamlılığı için canlılar tarafından nasıl kullanılır? Işık çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Fotosentez ve ışık. Işık Enerjisi ve Özellikleri IŞIK ENERJİSİ VE HAYAT Heterotrof hipotezine göre, dünyamızda önce heterotrof canlıların oluştu. Oluşan heterotrof canlılar, çevrelerinde hazır olarak bulunan besinleri kullandılar. Zaman içinde heterotrofların sayılarının çok fazla artması besin kıtlığının başlamasına neden oldu. Organik

Bilgi Dünyası

Hava Kaması Konu Anlatımı

0

Hava kaması nedir? Işık dalgaları hava kaması özellikleri, formülleri, hesaplanması, konu anlatımı. HAVA KAMASI Özdeş iki cam levha ve kalınlığı ölçülecek cisimle birlikte Şekil:3-43’de oluşturulan kalınlığı sıfırdan başlayıp artan hava tabakasına hava kaması denir. Çok ince kağıt veya saç telinin.kalınlığı hava kaması yardımıyla bulunur. Cam levhalar arasındaki hava tabakası, sabun köpüğü zarında olduğu gibi girişim

Bilgi Dünyası

İnce Zarlarda Girişim Konu Anlatımı

0

Işığın ince zarlarda girişimi, özellikleri, formülleri, fizik ince zarlarda girişim konusu anlatımı. İNCE ZARLARDA GİRİŞİM Sabun köpüğü zarına veya su yüzeyine dökülen ince yağ tabakasına beyaz ışık düşünce renklenme gözlenir. Bunlar ışık dalgalarının ince zarlarda yansıması ve kırılmasından sonra meydana gelen birer girişim örneğidir. İnce zarlardaki girişimi tek renkli ışıkta incelemek, olayı anlamada kolaylık sağlar.

Bilgi Dünyası

Çözme Gücü Konu Anlatımı

0

Fizik, ışık dalgaları çözme gücü nedir, formülleri, konu anlatımı. Çözme gücü hakkında bilgi. ÇÖZME GÜCÜ İğne ucuyla açılan dar bir deliğin önündeki ışık kaynağından gelen ışık dalgaları deliği geçtikten sonra kırınıma uğrayarak dağılır. Deliği geçen ışık dalgalarının vereceği kaynağın görüntüsü olduğundan daha büyük görünür. İki noktasal kaynaktan gelip deliği geçen ışık dalgaları kırınıma uğrayarak çok

Bilgi Dünyası

Tek Yarıkta Girişim Konu Anlatımı

0

Işık dalgalarında girişim konusu tek yarıkta girişim, kırınım konusu anlatımı, özellikleri, formülleri, hakkında bilgi. TEK YARIKTA GİRİŞİM ( KIRINIM) Bir dar aralık üzerine gönderilen doğrusal su dalgalarının dalga boyu aralık genişliğine eşit ya da büyük olduğu zaman dalgaların aralıktan geçtikten sonra dağılarak eğrisel biçimde yayıldığını gördük. Kırınım dediğimiz bu olayı ışıkta da gözlemek istersek ışığın

Bilgi Dünyası

Çift Yarıkta Girişimin Özellikleri

0

Çift yarıkta girişim nedir? Çift yarıkta girişimin özellikleri nelerdir? Formüller ve şekillerle açıklaması, konu anlatımı. ÇİFT YARIKTA GİRİŞİMİN ÖZELLİKLERİ 1. Ana ışık kaynağının hareketi a) Merkez doğrusu üzerinde yarıklar düzlemine doğru hareket ettirildiğinde, kaynaklar arasında faz farkı olmayacağından merkezi aydınlık saçakla birlikte diğer saçakların yerleri değişmez. Ayrıca saçak aralıkları da değişmez. Yalnız ana kaynağın yarıklar

Bilgi Dünyası

Saçak Aralığı Nedir?

0

Işık dalgalarında girişim konusu, saçak aralığı konusu, nedir, formülü, hesaplanması hakkında bilgi. SAÇAK ARALIĞI Girişim deseninde komşu iki aydınlık ya da karanlık saçakların orta çizgileri arasındaki uzaklığa saçak aralığı denir. (Şekil : 3-5) ( n+1) inci aydınlık saçağın, merkezi aydınlık saçağa olan uzaklığı ile, n inci aydınlık saçağın merkezi aydınlık saçağa olan uzaklığı arasındaki fark

Bilgi Dünyası

Işık Teorileri Nelerdir?

0

Işık teorileri nelerdir? Tanecik, dalga ve elektromagnetik teori kısaca özeti, ışık teorileri hakkında kısa bilgi. IŞIK TEORİLERİ Günümüzde ışığın yapısını açıklayabilecek üç teori üzerinde durulmaktadır. Tanecik Teorisi Bu teori ile ilgili bilimsel düşünceler 1670 yıllarında Isaac Newton‘la başlar. Newton’a göre ışık, ışık kaynaklarından çıkan sonsuz küçük taneciklerden oluşur. Bu tanecikler saydam ortamlarda çok büyük bir

Bilgi Dünyası

Işığın Kırılması Nedir Kısaca Bilgi

0

Işığın kırılması konusu ile ilgili olarak temel bilgilerin yer aldığı ışığın kırılması hakkında kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. Bir ışık ışını düşünelim, bu ışm yoğunlukları farklı bir ortamdan ötekine geçiyor olsun. Bu geçme sonunda ışının doğrultusunda bir değişme olur. işte bu görünüme biz ışığın kırılması deriz. Bir örnek alalım. Bir değneği suya batırsak, değnek, suyun

Bilgi Dünyası

Işık Nedir? ve Işık Nasıl Yayılır?

2

Işık nedir ve nasıl tanımlanır? Işığın özellikleri ışığın nasıl yayıldığı ve ışık hızı ile ilgili bilgiler. ÇEVREMİZİ, çevremizdeki eşyaları, insanları, hayvanları, kısaca her şeyi nasıl görürüz, hiç düşündünüz mü? Ya da gündüzün niye görürüz de gece göremeyiz? Ne fark var, gece ile gündüz arasında? Işık farkı değil mi? Gece güneş dünyamızı aydınlatmaz oluyor. O zaman

Bilgi Dünyası

Işık Akısı Formülü

2

Işık akısı nedir? Fizikte ışık akısı hesaplama, formülü ve çizimi, hakkında bilgi. Işık Akısı; Birim yüzeye birim zamanda düşen ışık miktarına ışık akısı denir. A = Yüzey (m²) E = Aydınlanma (Lüks) Φ= Işık Akısı (Lümen) Şekil-I deki yüzeyde ışık akısı Şekil-II’deki yüzeyde ışık akısı Şekil-III’deki yüzeyde ışık akısı cos 90° = 0 Φ= 0

Bilgi Dünyası

Kalın Kenarlı Merceğin Özellikleri

0

Kalın kenarlı mercek nedir, kalın kenarlı merceklerde ışığın kırılması, özel ışınlar ve görüntünün oluşumu, çizimli açıklamalar. Kalın Kenarlı Merceğin Özellikleri Kalın Kenarlı Mercekler: M = Küresel kırıcı ortamın çukur yüzünün merkezi F = Merceğin odak noktası (Sanal) Değişik kalın kenarlı mercekler ve şematik gösterilişi; ***Kalın kenarlı mercekler ışık ışınlarının kırarak asal eksenden uzaklaştırırlar. Bu yüzden

Bilgi Dünyası

İnce Kenarlı Merceğin Özellikleri

1

İnce kenarlı mercek nedir, ince kenarlı merceklerde ışığın kırılması, özel ışınlar ve görüntünün oluşumu, çizimli açıklamalar. İnce Kenarlı Merceğin Özellikleri İnce Kenarlı Mercekler: M = Küresel kırıcı ortamın tümsek yüzünün merkezi F = Küresel kırıcı ortamın odak noktası (Gerçek) Değişik ince kenarlı mercekler ve şematik gösterilişi: ***İnce kenarlı mercekler ışık ışınlarının kırarak asal eksene yaklaştırırlar.

Bilgi Dünyası

Prizmalarda Işığın Kırılması

0

Prizma nedir? Işığın prizmalarda kırılması ve özellikleri, renklere ayrılması hakkında bilgi ve çizimler. PRİZMALARDA IŞIĞIN KIRILMASI 1. Şekil saptırıcı prizma ve 2. Şekil Tam yansımalı prizmadır. Işığın kırılma özelliği ile ışığı saptıran sistemlerdir. Beyaz ışık prizmadan geçince renklerine ayrılır. Bunun nedeni prizmanın değişik renkler için ayrı kırılma indisine sahip olmasıdır. ***Cam için nmor > nkırmızı

Bilgi Dünyası

Kırılma İle Oluşan Görüntüler

0

Işığın kırılmasından doğan görüntüler, bu görüntülerin özellikleri ve göze yansıma şekli, çizimleri, hakkında bilgi. KIRILMADAN DOĞAN GÖRÜNTÜLER 1. Olay; Su içindeki K cismine bakan göz kırılmadan dolayı cismi yakınlaşmış olarak K’de görür. h = Gerçek derinlik h’ = Görünür derinlik KK’ doğrultusuna yakın bakan gözlemci için Su-hava için bu miktar h’ = 3/4 h oranındadır.

Bilgi Dünyası

Işığın Kırılması ve Kırılma Kanunları

0

Işığın kırılması nasıl olur? Işığın kırılma kanunları, hesaplamalar ve formülleri. Işığın Kırılması ve Kırılma Kanunları Işık ışınlan havadan cam, su gibi saydam ortamlara gelince bir kısmı yansır bir kısmı da saydam ortama geçer. Saydam ortama geçen ışınlar nasıl davranır? Bunu inceleyen bir deney yaptığımızda ışığın doğrultusunu ve hızını değiştirdiğini buluruz. i= Gelme Açısı r= Kırılma

Bilgi Dünyası

Işığın Yayılması Hakkında Bilgi

0

Işık ne demektir, nasıl yayılır, kaynakları nelerdir? Işığın yayılması hakkında bilgi. Işığın Yayılması Hakkında Bilgi ***Kendiliğinden ışık yayan kaynaklar Doğal Işık Kaynaklarıdır. Güneş ve yıldızlar gibi. ***Üzerlerine düşen ışığı yansıttıklarında görülen kaynaklar Dolaylı Işık Kaynaklarıdır. Ay, masa, tebeşir ışığı yansıttıklarında görülen dolaylı ışık kaynaklarıdır. ***Güneş ışığı Doğal ışıktır. Doğal ışık beyaz olarak görünür. Görünür beyaz

Bilgi Dünyası

Işığın Yansıma Kanunları

0

Işık nasıl yansır? Işığın yansıma ile ilgili kurallar, kanunlar nelerdir? Işığın yansıması hakkında bilgi. Işığın Yansıma Kanunları Çok ince paralel ışık demetine ışın denir. Düzgün bir yüzeye ışın düşürüldüğünde ışınların bir kısmı yansıyarak geldiği ortama geri döner. Düzgün yansıma, i= Gelme açısı r= Yansıma açısı 1. Yansıma kanunu: i (Gelme açısı) = r (Yansıma açısı)

Bilgi Dünyası

Işık Nedir? Nasıl Yayılır?

0

Işık nedir? Işığın özellikleri nelerdir? Işık nasıl yayılır? Işığın yayılması ve dalgaları hakkında bilgi. Işık Nedir? Işık, cisimleri görmemizi, renkleri ayırdetmemizi sağlayan fiziksel bir enerjidir.Işıkla ilgili bütün olayları açıklayan çeşitli kuramlar vardır. Buna göre, ışık da, daha başka enerjiler gibi, bir enerjidir. Sıcak da olsalar, soğuk da olsalar bütün cisimler ışınım (radyasyon) la çevrelerine enerji

Bilgi Dünyası

Işığın Yansıması Kırılması ve Renklere Ayrılması Hakkında Bilgi

0

Işığın yansıması ve kırılması nasıl olur? Işığın renklere ayrılması hakkında bilgi. Işığın Yansıması ve Kırılması Yansıma. — Geçirgen bir ortamda yol alan ışık ışınları bir cisimle karşılaşırlarsa geri dönerler. Bu olaya “ışığın yansıması” denir. Kırılma. — Cisme çarpan ışığın hepsi yansımaz. Bir kısmı da cismin içine girer. Burada önümüze iki durum çıkar. Eğer cisim saydamsa

Bilgi Dünyası

Işığın Şiddeti Nedir? Ne İle Ölçülür?

0

Işığın şiddeti nedir? Işığın şiddeti ne ile ölçülür, birimi nedir? Işık akısı, ışık kaynağının verimi hakkında bilgi. Işığın Şiddeti; Elimizde çeşitli ışık kaynakları olsa, bunların hepsi de aynı ışığı vermeseler kaynakların kuvvetini belirtmek için bir “ışık şiddeti birimi” kullanmak gerekir. Eskiden ışık şiddeti birimi olarak saatte 7,8 gram yanan bir ispermeçet mumunun alevi kullanılırdı. Bu

Bilgi Dünyası

Işık Hızı Nedir?

0

Işık hızı nedir? Işık hızı ne kadardır, özelliği nedir? Işık hızının özellikleri, hakkında bilgi. Işık Hızı; Işık, yayılmasına elverişli bir ortam içinde çok büyük bir hızla ilerler. Bundan dolayı, ışığın hızını ölçmek için eskiden yapılan deneyler bir sonuç vermemiştir. Bu deneylerden birini Galileo yapmıştır. Birbirinden oldukça uzakta duran iki adam lâmbalarla işaret veriyorlardı. Adamlardan biri öbürünün

Bilgi Dünyası

Dalga Kuramı nedir? Hakkında Bilgi

0

Dalga kuramı nedir? Dalga kuramı ışık olaylarını nasıl açıklar? Dalga kuramının özellikleri, kim tarafında bulundu, hakkında bilgi. Dalga Kuramı; fizikte bazı olayların, bir dalga hareketi olduğunu öngören kuramdır. Dalga kuramı ilk kez, ışık olaylarını açıklamak üzere ortaya kondu. Işığın yapısına ilişkin ilk ciddi kuramlardan birisi 1669’da Isaac Newton‘un ileri sürdüğü Emanasyon Kuramıdır. Bu kurama göre

Bilgi Dünyası

Işık Ölçümü Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Işık ölçümü (fotometri) ne demektir? Işık ölçümü ne amaçla, nasıl, hangi cihazla yapılır? Işıkölçer (fotometre) nedir, hakkında bilgi. IŞIKÖLÇÜMÜ (FOTOMETRİ), optikte ışığın şiddet, aydınlanma akı gibi büyüklüklerinin ölçülmesinde kullanılan yöntemdir. Uygulamada karşılaştırmalı ve mutlak ışıkölçümü olmak üzere iki yöntem vardır. Sübjektif yöntem de denilen karşılaştırmalı yöntemde özellikleri bilinen bir ışık kaynağının bir yüzey üzerinde oluşturduğu

Bilgi Dünyası

Işık Nedir?

0

Işık ne demektir? Işık çeşitleri, özellikleri nelerdir? Işın nedir, ışık hakkında bilgi. Işık; yüksek derecede ısıtılan ya da çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin yaydığı ve görülmeyi, renklerin ayırt edilmesini sağlayan fiziksel enerji. Işık, bir ışık kaynağından doğarak boşlukta ya da maddi ortamlarda yayılır. Saydam, türdeş ve izotrop ortamlarda düz çizgi (doğru) halinde yol alır. Bir