Browsing: isim

Dil ve Edebiyat Türkçe

Adların Cümledeki Görevleri

0

İsimlerin cümle içindeki görevleri nelerdir? Addan özne, addan tümleç ve nesne, addan yüklem oluşu nasıldır? Örnekler. Adların Cümledeki Görevleri Adların tümcede kullanılış yerlerine göre türlü görevleri vardır: 1— Özne 2— Tümleç, nesne 3— Yüklem Addan Özne Bütün adlar tümcede çoğunlukla özne olarak kullanılır. Genellikle özel adlar özne görevindedir: “Hüseyin Efendi, hiç sesini çıkarmadı; defterlerin yığılı

Dil ve Edebiyat Türkçe

Adların Öteki Sözcük Türlerine Kayması

0

İsimlerden, adlardan sıfat oluşu, isimden belirteç oluşu, sıfattan isim oluşu, belirteçten isim oluşu örnekleri, örnek cümleler. Adların Öteki Sözcük Türlerine Kayması Adın Sıfat Oluşu Sözcükler kendileriyle birlikte bulunan adların niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirttikleri zaman sıfat olurlar: güzel kız, sarı çiçek, bir adam, yarım elma gibi. Bu yönüyle sözcüklerde ad sıfat ayrımı kesin değildir. Bu konuya

Bilgi Dünyası Türkçe

Zincirleme İsim Tamlaması Nedir? Cümle Örnekleri

0

Zincirleme isim tamlaması nedir? Zincirleme isim tamlamasının özellikleri, Zincirleme tamlama ile ilgili cümle örnekleri. Zincirleme İsim Tamlaması Nedir? Cümle Örnekleri Zincirleme Tanılama Tamlayanı ad tamlaması olan tamlama, zincirleme tamlamadır. Tamlayanlar ya da tamlananlar birden çok sözcükten kurulabilir: “Kuş seslerinin korosu eşliğinde aşağı çayırlığa inildi.” “Okulun bando takımının öğretmeni rahatsızlanınca ders işlenemedi.” “Bahçe kapısının kolu aylardır

Dil ve Edebiyat Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları

Belirtisiz İsim Tamlaması Nedir? Cümle Örnekleri

0

Belirtisiz isim tamlaması nedir? Belirtisiz isim tamlamasının özellikleri, belirtisiz tamlama ile ilgili cümle örnekleri. Belirtisiz İsim Tamlaması Nedir? Cümle Örnekleri Belirtisiz İsim Tamlaması Bu tamlamada, yalnız tamlanan ek alır. Tamlayan ek almaz, yalın durumdadır. Tamlananı da 3. kişi iyelik ekini alır. Tamlanana gelen bu iyelik eki ünlü ya da ünsüzle biten sözcüklere göre değişik biçimlere

Dil ve Edebiyat Türkçe

Küçültmeli Ad (İsim) Nedir? Örnekler

0

Küçültmeli Ad (İsim) nedir? Küçültmeli ad nasıl bir anlam katar, nasıl kullanılır? Küçültmeli Ad ile ilgili örnek cümleler. Küçültmeli Ad (İsim) Nedir? Örnekler KÜÇÜLTMELİ AD Türkiye Türkçesinde küçültme, adlara genellikle -cik (-cık-, -cuk, -cük; -çik, -çık, -çuk, -çük) ‘eki getirilerek yapılır. Bunlardan kimi küçültme anlamı (kitapçık), kimi sevgi (yavrucuk),’ kimi şefkat (ninecik), kimi de acıma

Bilgi Dünyası Türkçe

Takısız İsim Tamlaması Nedir? Cümle Örnekleri

0

Takısız isim tamlaması nedir? Takısız isim tamlamasının özellikleri, Takısız tamlama ile ilgili cümle örnekleri. Takısız İsim Tamlaması Nedir? Cümle Örnekleri Takısız Tamlama Anlam yönünden birbirini bütünleyen adların kurduğu, tamlayan ve tamlananın ek almaksızın oluşturduğu tamlamadır. Takısız tamlama terimi, daha önceki tamlama türlerinin tersine, biçim açısından bir bölümlemeyi temel alır. Bu konuda çeşitli görüşler vardır. Kimi

Dil ve Edebiyat Türkçe

Belirtili İsim Tamlaması Nedir? Cümle Örnekleri

0

Belirtili isim tamlaması nedir? Belirtili isim tamlamasının özellikleri, belirtili tamlama ile ilgili cümle örnekleri. Belirtili İsim Tamlaması Nedir? Cümle Örnekleri Belirtili İsim Tamlaması Belirtili tamlamada, tamlayan da tamlanan da ek alır. Belirtili ad tamlamasında sınırlı, kesin ve belirli bir kavram bağlantısı vardır. Bu tür tamlamada tamlayan -in, tamlanan 3. kişi iyelik eki -i ekini almaktadır.

Bilgi Dünyası Türkçe

İsim Kök Nedir? Örnekler

0

İsim kök nedir ve isim kök olan kelimeler nasıl anlaşılır? İsim köklerin özellikleri nelerdir, isim kök örnekleri, örnek kelimeler, isim kök hakkında bilgi. İsim Kök Nedir? Örnekler Bir varlığı, duyguyu ve kavramı belirten köklerdir. Bu köklerin sonuna “-mek / -mak” mastar eki gelmez. “Kalemler” sözcüğünün, sözcüğün tamamıyla anlamca ilişkili olan, anlamlı en küçük parçası yani

Bilgi Dünyası

Basit Türemiş ve Birleşik İsim Nedir?

0

Basit, türemiş ve birleşik isimler nasıl olur, nedir? Biçimlerine göre isimlere örnekler, Basit, türemiş, birleşik adlar hakkında bilgi. Adlar, biçim bakımından türlü özellikler gösterir. Ek almamış, ek almış ya da birlikte kullanılmış olarak biçimlenirler. . Adlar bu biçim özelliklerine göre bölümlere ayrılır. Ek almayanlar yalın, yapım eki alarak türetme yoluyla oluşan adlar türemiş, iki ya