Browsing: ıslahatları

Biyografi Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Kimdir?

0

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa kimdir? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa hayatı ve dönemi ile ilgili olarak kısaca genel bilgilerin verildiği sayfamız. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa (1661 – 1676) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, babasının yerine sadrazam olduğu zaman 27 yaşındaydı. Babası gibi şiddetli değildi. Bilgin, akıllı bir adamdı. Gençliğinde iyi bir öğrenim görmüş, hatta müderris (profesör) olmuştu.

Bilgi Dünyası

Tanzimat Dönemi Islahatları

0

1839 yılında gerçekleşen Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanları ile ilgili olarak maddeler halinde kısaca bilgilerin yer aldığı sayfamız. a) Tanzimat Fermanı 1839: II. Mahmut’un yerine geçen Abdülmecit’te reform yanlısıydı. Bu nedenle devleti kurtarmak, batı desteğini sağlamak amacıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan reform programını kabul etti. Fermana göre; 1. Müslüman ve Hristiyan tüm Osmanlı

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

18. Yüzyılda Osmanlı’da Islahat Hareketleri

0

18. yüzyılda Osmanlı Devletinin gerileme döneminde yapılan ıslahat hareketleri ile ilgili bilgiler. Lal Devri, I. Mahmut devri ıslahatları ve III. Selim dönemi ıslahatları. XVIII. Yüzyıl Islahat Hareketleri: *Osmanlı Devleti’nde batılılaşma politikasına ilk bilinçli girişim XVIII. yüzyılın başlarında olmuştur. *Osmanlı ordularının Batı karşısında aldığı yenilgiler ve peşinden imzalanan Karlofça ve Pasarofça antlaşmaları Osmanlıları batı ile ilgilenmeye

Bilgi Dünyası

XIX. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri

0

XIX. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda II. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz ve II. Abdülhamit’in yapmış oldukları ıslahatlar, nedenleri, özellikleri ve sonuçları nelerdir? XIX. YÜZYIL ISLAHATLARININ AMACI VE ÖZELLİKLERİ Islahatların Amacı 1. Devletin dağılmasını önlemek 2. Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmasına engel olmak 3. Toplumsal huzuru ve barışı korumak II. Mahmut Dönemi Islahatları II. Mahmut, herşeyden önce, halkını din ve

Bilgi Dünyası

XVIII. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri

0

Osmanlı Devletinde XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatları kimler, neden ve nasıl yapmışlardır? 18. yüzyıl ıslahatlarının genel olarak amacı ve özellikleri. Islahatların Amaçları • Avrupa’daki gelişmelerden yararlanarak askerlik alanında yenilik yapmak, • Gerileme nedenlerini ortadan kaldırarak Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürmekti. Lale Devri Islahatları 1. İlk matbaa kuruldu (1727) ve çeşitli kitaplar basıldı. 2. Bir tercüme heyeti oluşturularak

Bilgi Dünyası

XVII. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri

0

XVII. Yüzyıl içerisinde Osmanlı Devleti içerisinde yapılan ıslahatların amacı ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Islahatların Amacı XVII. yüzyılda; idarî, askerî ve malî bozuklukları düzeltmek için bazı girişimlerde bulunuldu. Islahat hareketleri olarak adlandırılan bu girişimler; • Merkezi yönetimin, • Kul sisteminin, • Tımarlı sipahi ordusunun düzeltilmesi, • Devletin eski haline getirilmesi

Bilgi Dünyası

Tanzimat Döneminde Gerçekleşen Islahatlar

0

Tanzimat dönemi boyunca gerçekleştirilen yenilikler / ıslahatlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Maddeler halinde gerçekleşen ıslahatlar. Abdülaziz, Osmanlı Devleti’nde Avrupalılaşma hareketlerini hızlandırmıştır. Avrupa’nın Osmanlı Devleti’nden üstün olan yönlerini görmek için bizzat kendisi Avrupa seyahatine çıkmıştır. Abdülaziz döneminde padişah ve devlet adamları ülkeyi Avrupa tarzında donatılmış olan Dolmabahçe Sarayından yönetmişlerdir. Abdülaziz döneminde; *** Mekteb-i Mülkiye-i

Bilgi Dünyası

19. Yüzyıl Islahatlarının Amaçları

0

19. Yüzyıl ıslahatlarının yapılmasındaki amaçlar nelerdir? Islahatların nedenleri hakkında bilgi. 19. Yüzyıl Islahatlarının Amaçları Gerileme Dönemi’nde uygulanan ıslahatların yetersiz olması nedeniyle Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda, daha önceki dönemlerden farklı olarak her alanda Avrupa örnek alınarak ıslahat yapmayı amaçlamıştır. Bu dönemde, Fransız ihtilali’nin de etkisiyle Avrupa’da yaygınlaşan demokratikleşme alanındaki gelişmeler Osmanlı toplumunu da etkilemiştir. Bunun yanında,

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Islahatları ve Islahatçıları

0

17. yüzyılda yapılan ıslahatlar ve amaçları nelerdir? 17. Yüzyılda ıslahat yapan devlet adamları ve yaptıkları ıslahatlar hakkında bilgi. XVII. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri 16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti’nin kurumlarında bozulmalar meydana gelmeye başladı. Askeri, idari ve ekonomik alanda başlayan bu bozulmalar bazı devlet adamlarının ıslahat hareketlerine girişmesine neden oldu. XVII. YÜZYILDA ISLAHAT YAPAN

Bilgi Dünyası

18. Yüzyıl Osmanlı Islahatları

0

18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan yenilikler, ıslahatlar, Lale Devri, Abdülhamit Dönemi ıslahatları ve ıslahatların genel özellikleri. XVIII. YÜZYIL ISLAHATLARI Osmanlı Devleti, kaybettiği yerleri geri alabilmek amacıyla XVIII. yüzyılda öncelikle askeri alandaki ıslahatlara önem vermiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, Avrupa’nın teknik ve askeri üstünlüğü kabul etmiştir. Lale Devri Islahatları Osmanlı tarihinde 1718’de imzalanan Pasarofça Antlaşmasından 1730’daki

Bilgi Dünyası

Humbaracı Ahmet Paşa Kimdir?

0

Humbaracı Ahmet Paşa Kimdir? Humbaracı Ahmet Paşa hayatı, biyografisi, dönemi ıslahatlar hakkında bilgi. Humbaracı Ahmet Paşa; Osmanlı devlet adamıdır (Coussae 1675 – İstanbul 1747). Fransız asıllıdır. Asıl adı: Claude Alexandre de Bonneval. Fransız Ordusu’nda ve İspanya Veraset Savaşları’nda başarı göstererek teğmenliğe yükseldi. Bir ara İtalya’da savaşlara katıldı ve Fransa kralı ile arası bozulunca, Avusturya’ya kaçtı.

Bilgi Dünyası

1. Petro Hayatı (Alekseyeviç Romanov)

0

1. Petro Kimdir? Alekseyeviç Romanov 1. Petro hayatı, biyografisi, ıslahatları, Rusya için önemi hakkında bilgi. Alekseyeviç Romanov 1. Perto (1672-1725) Batı tarihlerinde «Büyük Petro», bizim tarihlerde ise «Deli Petro» diye anılan Rus Çarı’dır. Çar Aleksey’in oğlu; anaları ayrı olan III. Fyodor’la V. İvan’ın kardeşidir. Önce baba bir, ana ayrı kardeşi V. İvan’la birlikte «İkinci Çar»

Bilgi Dünyası

Köprülü Numan Paşa Kimdir?

0

Köprülü Numan Paşa Kimdir? Köprülü Numan Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, ıslahatları hakkında bilgi. Köprülü Numan Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1670-Kandiye 1719) Fazıl Mustafa Paşa‘nın büyük oğludur. Köprülü vakıflarının mütevellisi, Amcazade Hüseyin Paşa’nın sadrazamlığı sırasında altıncı vezir ve hemen sonra da Erzurum Valisi oldu. 1703’te Eğriboz Muhafızlığına atandı. Bir yıl sonra da Kandiye muhafızı oldu. Dört

Biyografi

Köprülü Mehmet Paşa Kimdir?

0

Köprülü Mehmet Paşa Kimdir? Köprülü Mehmet Paşa hayatı, biyografisi, ıslahatları, dönemi ile ilgili bilgi. Köprülü Mehmet Paşa; Osmanli sadrazamıdır (Amasya/Köprü 1575-Edirne 1661). Tımarlı sipahi olarak devlet hizmetine başladı, saray hizmetine girdi. 1623’te hassa aşçılan arasındayken geçimsizliği yüzünden İstanbul’dan uzaklaştırıldı ve Köprü kasabasında oturmak zorunda bırakıldı (1634). Daha sonra İstanbul’a döndü ve rikab-ı hümayun kapıcıbaşısı ve

Biyografi

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Kimdir?

0

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Kimdir? Köprülü Fazıl Mustafa Paşa hayatı, biyografisi, ıslahatları, dönemi ile ilgili bilgi. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Köprü 1638, Salankamen 1691). Köprülü Mehmet Paşa’nın oğlu ve Fazıl Ahmet Paşa’nın küçük kardeşidir. Fazıl Ahmet Paşa‘nın Giriş Seferi sırasında annesiyle birlikte onun yanında bulundu. 1669’da annesiyle birlikte hacca gitti. Kardeşinin sadrazamlığı döneminde onun