Browsing: islam

Din İslamda Bilginin Kaynakları

İslamda Bilginin Kaynakları

0

İslamda bilginin kaynakları nelerdir? Açıklamaları, İslamda eğitim kurumları hakkında bilgi. İSLAM DİNİNDE BİLGİNİN KAYNAKLARI NELERDİR? İslam dininde doğru bilginin kaynakları; akıl, vahiy ve duyulardır. 1. Akıl İnsan, aklıyla iyiyi, kötüyü, doğruyu ve yanlışı, faydalı ve zararlı olanı kavrar. İradesiyle de seçimini yapar ve buna göre de sorumlu tutulur. İslam dini, akla büyük önem verir. Kur’an’da

Din namaz

10. Sınıf İslamda İbadet Konusu Özeti

0

10. sınıf Din Kültürü dersi İslamda İbadet Konusu kısaca özeti. İslamda İbadet nedir, açıklaması, kısa konu anlatımı. İSLAM’DA BAŞLICA İBADETLER (10. SINIF) * İnanç-ibadet ilişkisi: İslam’da ibadetlerin geçerli olabilmesi için inanç düzleminde kabul görmesi gerekir. İnandığımız değerler için ibadet ederiz. İnandığımız şeyden yardım bekleriz ve ona teşekkür ederiz. İnanç hem kalpte olan bir duygudur hem

Din İslam - Kabe

İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıkları ve Sebepleri

0

İslam düşüncesinde yorum farklılıkları nelerdir, neden meydana gelir? İslamda yorum farklılıklarının sebepleri hakkında bilgi. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ Hz. Muhammed yaşadığı sürece gerek Kur’an’ın anlaşılıp yorumlanmasında gerekse diğer dini problemlerin çözümünde Müslümanlar tarafından tartışmasız tek yetkiliydi. İnsanlar onun açıkladığından başka bir yoruma ihtiyaç duymazlardı. Ancak Hz. Muhammed‘in vefatından sonra değişik nedenlere bağlı olarak farklı

Tarih turkler

Türk İslam Devletleri Kronolojik Sıralaması

0

Türk İslam devletlerinin tarihi, kronolojik sıralaması, özellik ve etkinlikleri, hükümdar ve kurucuları ile siyasi kronolojisi Türk İslam Devletleri Kronolojik Sıralaması Devletler Hakimiyet Alanları Bilinen önemli kurucu ve Hükümdarları Özellikleri – Etkinlikleri Karahanlılar Batı Türkistan Bilge Kül Kağan Satuk Buğra Han zamanında Müslümanlığa kitlesel katılımlar başlar. 840 -1212 Maveraünnehir Satuk Buğra Han Gerçek anlamada ilk Türk

Din

İslam Hikmetinde Bilgi Anlayışı

0

Hüccet’ul-İslam İmam Gazali (k.s.)’nin Bilgi Anlayışı “İslâm’ın delili” ya da kanıtı anlamına gelen “Huccet’ul- İslâm” lakabıyla tanınan İmam Gazâlî (d.l058/ö.llll) bilgi meselesine yaklaşırken önemli gördüğü ve açıklığa kavuşturması gerektiğine inandığı bazı temel noktalar vardır. Bunlar: Bilgi için güvenilir ve sağlam bir metod bulmak; bilgiye bir sınır tayin etmek; aklı yine kendisiyle eleştirmek; verdiği hükümlerin ve

Bilgi Dünyası islam

İslam ve Estetik (11. Sınıf)

0

Din Kültürü 11. sınıf konusu İslam ve estetik ilişkisi, kısaca konu anlatımı. İslam ve estetik konu özeti. İSLAM VE ESTETİK (11. SINIF) Allah her şeyi bir ölçü ve ahenge göre yaratmıştır. Bu düzenin bozulması bütün canlılara zarar verir. Evrendeki yaratılış bir estetik barındırır. İnsanda da estetik duygusu yaratılışı gereği vardır, insanın güzel olanı fark etmesi,

Bilgi Dünyası islam bilim

İslam ve Bilim Arasındaki İlişki

0

İslam ve bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? İslam’da bilginin kaynakları nelerdir? İslam ve bilim kısaca konu anlatımı. İslam ve Bilim Din ile bilim iki süt kardeştir. Birbirlerine ihtiyaç duyar. İslam dini bilimsel gerçekleri kabul etmiştir. Zaten bilimsel gerçeklerin varlığı Kur’an’da net ifadelerle açıklanmıştır. Kur’an bilgiye ulaşma kaynakları olarak akıl ve mantığı kullanır. Bilim insan

Bilgi Dünyası

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

0

İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar nelerdir? 12. sınıf tasavvufi yorumlar konusu, yesevilik, kadirilik, mevlevilik, alevilik, nusayrilik anlatımı. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR • İslam düşüncesinde itikadi (inançla ilgili), fıkhi (ibadetle ilgili) ve siyasi yorumlar olduğu gibi ahlaki yorumlar da ortaya çıkmıştır. Ahlak üzerine yoğunlaşan bu yorumlara tasavvuf denir. Tasavvufi düşünce ile uğraşan kişilere “mutasavvıf” denir. Tasavvufi düşüncenin

Bilgi Dünyası islamiyet

İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıkları

0

11. sınıf, İslam düşüncesinde yorumlar, yorum farklılıklarının sebepleri, İslam düşüncesinde siyasi yorumlar, inançla ilgili yorumlar. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR İslam düşüncesinde çeşitli yorum farklılıkları meydana gelmiş fakat bu farklılıklar sadece uygulama ve anlayış boyutunda kalmıştır. Allah’a, meleklere, Kur’an’a, Hz. Muhammed’e, ahiret hayatına ve kadere inanmak gibi ana ilkelerde hiçbir zaman fikir ayrılığı yaşanmamıştır. Uygulama alanında ortaya

Bilgi Dünyası İslam - Kabe

İslam ve Barış

0

İslam ve barış nedir? İslam bir barış dinidir, İslam dininin barışa verdiği önem, bu konudaki ayet ve hadisler, hakkında bilgi. İSLAM VE BARIŞ BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR İnsan, toplumsal bir varlıktır ve her bir insan bir başkasına muhtaçtır. Bu nedenle insanın barış içinde yaşama anlayışı olmalıdır. Hayatı anlamlandırmanın temel şartlarından biri de barış içinde

Bilgi Dünyası hac

İslamda Emredilen Başlıca İbadetler

0

İslam dininde emredilen başlıca ibadetler hangileridir? Zorunlu ve zorunlu olmayan ibadetler ve bunlar hakkında bilgi. İslamda Emredilen Başlıca İbadetler Kur’an ayetlerinden anlaşıldığı üzere İslam dininde olduğu gibi oruç ve namaz da önceki peygamberlerin ümmetine farz kılınan bir ibadettir. Namazın maddi, manevi, bireysel ve toplumsal birçok yararları vardır. “…Namaz insanı her türlü kötülük ve çirkin işlerden

Din

İslam Medeniyetinde Estetik

0

İslam medeniyetinde estetik konulu yazımız. İslam medeniyetinde mimari, edebiyat, musiki, hat,tezhip,ebru ve minyatür sanatlarında estetik konulu yazımız. İslam sanatı deyince, aklımıza estetik ruhu ve anlayışı gelir. İslam sanatı, İslam düşüncesini en kibar ve nazik bir sanat eserinde canlandırılmasıyla vücut bulmuştur. İslam sanatı, çirkinliği değil, insana yaraşan güzeli ortaya koyan ve sosyal ortama sunan bir sanattır.

Bilgi Dünyası

Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler / Kişiler

0

Türklerin İslamiyet dinine geçmesi ile birlikte İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler / kişiler kimlerdir? İslam’ın, sonraki asırlarda bütün Türklerin ortak dini olmasında katkısı çok olan tarihi şahsiyetler olmuştur. Bu seçkin insanlar, bilgileri, üstün bilgi ve ahlaki şahsiyet sahibi oluşları, Allah yolunda yaptıkları hizmetleri, Allah ve peygamber sevgisinin onlarda doruk noktada oluşu gibi özellikleri, Türk

Din

İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder

0

İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder konusu ile ilgili yazılmış konuya açıklık getiren ve açıklayan yazımız. İslam’ın en belirgin özelliklerinden birisi de okuma, araştırma ve bilime büyük önem vermesidir. Zira Kur’an’ın ilk kelimesi “oku” (Alâk Suresi, 1-5.ayetler) emri, hiçbir sınırlama getirmeden her şeyi okumayı içine almaktadır. Diğer birçok ayeti ve Peygamberimizin hadisleri de dikkate

Din

İslam’da Bilginin Kaynakları Nelerdir?

0

İslam dininde bilginin kaynakları nelerdir? Akıl, vahiy, duyular gibi terimlerin maddeler halinde açıklamalarının yer aldığı yazımız. Bilgi, süje (kişi) ile obje (varlık) arasındaki ilişkiden doğan ürüne denir. Buna göre insanın, varlığı tanıma, anlama ve bilme çabası sonucu ortaya çıkan ürüne bilgi denir. İslam’da bilginin üç temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar akıl, vahiy ve duyulardır. Akıl Bilgi üretme

Din

İslam ve Bilim İlişkisi Nasıldır?

0

İslam ve bilim ilişkisi nasıldır? Din ve bilim ilişkisini kısaca açıklayan İslam’dan örneklerin verildiği yazımız. İslam devletlerinin yükselişte olduğu dönemlerde birçok Müslüman bilim adamı yetişmiş ve bilimsel faaliyetler çok yoğunlaşmıştır. İslam’ın Altın Çağı ya da İslam Rönesansı olarak adlandırılan 8. yüzyıldan 13. yüzyıl’a kadar olan süreç, İslam dünyasının yükselişini ifade eden dönemdir. Bu dönemlerde dinî

Din

İslam ve Barış Hakkında Bilgi

0

İslam ve Barış konusu ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İslamiyetin barışa ve savaşa bakış açısı nasıldır? İslam dini adıyla ve ilkeleriyle baştan sona kadar barış, huzur ve selamet demektir. Üç günden fazla küs durmayı men eden, başkasını eliyle, diliyle ya da davranışlarıyla rahatsız edeni gerçek ve samimi Müslüman derecesine ulaşmamış saymaktadır. Bu iman

Din

İslamiyette Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

0

İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar ile tasavvufi düşüncenin oluşumu hakkında bilgiler. Tasavvufi düşüncede Allah-varlık ilişkisi nasıldır? Tasavvufi yorumlar; Ahlakı güzelleştirmek, içtenlikle Allah’a kulluk ederek dini yaşamak için ortaya çıkmış anlayışlar bütünüdür. Bir başka ifadeyle Tasavvuf, dinin ahlakla ilgili esaslarının ön plana çıkarılmasıdır. Tasavvuf, Peygamberimizin ve sahabelerin yaşadığı hayatı örnek alarak, gösterişten uzak, samimi, sevgi ve saygıya

Din

İslam Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar Nelerdir?

0

İslam dünyasında bir çok farklı mezhep ve düşünce yapısı yer almaktadır ve İslam düşüncesindeki bu farklı yorumları birleştiren unsurlar hakkında bilgiler. İslam’daki mezheplerin çokluğuna ve aralarındaki uzlaşmazlıklara bakıp, onların birbirinden çok uzak olduğu sanılmamalıdır. Mezheplerin birbirinden ayrıldıkları noktalar, dinini temel konularında değil daha çok tali dediğimiz ikincil meselelerdedir. Tüm mezheplerde ibadet inancı olmasına rağmen, bu

Din

İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri

0

İslam düşüncesinde yorumlar konu anlatımı. İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının başlıca sebepleri nelerdir? İslam tek bir din olmasına rağmen, farklı sebepler yüzünden birçok İslam anlayışı ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle islam aslında tektir. Ancak bu “İslam” kavramını birçok kişi ya da grup, diğerlerinden az ya da çok farklılıklarla izah etmeye çalışmışlardır. İşte biz bu anlayış ve

Din

İslam Dinine Göre İbadetlerin faydaları

0

İslam dinine göre ibadetlerin ne gibi faydaları vardır? İbadetin bireysel ve toplumsal faydaları hakkında bilgi veren yazımız. Allah’a ibadet etmenin faydalarını bireysel ve toplumsal olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. Bireysel Faydaları İbadetler insanın Allah ile manevi bir biçimde irtibat kurmasına vesile olur. İbadetler insanın şükür duygularını öne çıkarır. İbadetler insanda güven duygusunu geliştirir. İbadetler insanda

Din

İslam Kültür ve Uygarlığı Hakkında Bilgiler

0

İslamiyetin doğup yayılması ile birlikte yaşadığı coğrafyalarda oluşturduğu kültür ve medeniyet (uygarlşık) ile ilgili bilgiler. 1. İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞININ NİTELİĞİ • İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an; aynı zamanda islam kültür ve uygarlığının da temelini oluşturur. • İslamiyetten önce çok ilkel bir hayat sürdüren ve önemli bir kültürel varlık gösteremeyen Araplar, İslamiyetin çıkışından sonra

Din

İslamiyetin Doğuşu Özet Bilgiler

1

İslamiyetin doğuşu ile ilgili özet ve maddeler halinde bilgilerin yer aldığı özet yazımız ve konu anlatımımız. Hz. MUHAMMEDİN HAYATI • Hz. Muhammed, miladi takvime göre 570 yılının Nisan ayında Mekke’de dünyaya geldi. Babası Haşimogulları’ndan Abdullah Bin Abdülmuttalip, annesi ise Amine’dir. • Hz. Muhammed dogmadan altı ay önce babasını kaybetmişti. Altı yaşında da annesini kaybetti. •

Bilgi Dünyası

İslam Medeniyeti Tarihi Konu Anlatımı

0

İslam medeniyetinin doğuşu yayılması ve tarihi gelişimi ile ilgili olarak İslam medeniyeti konu anlatımının yer aldığı sayfamız. İslâm medeniyetinin gelişmesi dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olmuştur. 700 yılından 1200 yılına kadar geçen beş yüzyıl boyunca Müslümanlık, devlet şekli, hayat seviyesi, görgü, dini hoşgörülük bakımından Hıristiyan dünyasına önderlik etmiş, edebiyat, tıp, felsefe, bilim alanında da

Bilgi Dünyası

Tarih Boyunca İslam Sanatı

0

Geçmişten günümüze İslam sanatı, İslam sanatının doğuşu, Emeviler, Abbasiler, Eyyubi, Memluk vb. İslam sanatı ve özellikleri, hakkında bilgi. Tarih Boyunca İslam Sanatı İslam Sanatı, Müslüman milletlerin, ortaklaşa olarak, meydana getirdikleri sanattır. Bu sanat eserlerinde, onları yaratan milletlerin özellikleri bakımından birçok farklar varsa da, birbirlerine etki edişi, aynı dinin birtakım düşünce, duygu birliğinden ileri gelmiş eserler bulunuşu

Din İslam - Kabe

İslam ve Estetik İlişkisi

0

İslam ve estetik ilişkisi nedir, hakkında güzel sözler. Hz. Muhammed ve güzellik, İslam medeniyetinde estetik hakkında bilgi. İSLAM VE ESTETİK EVRENDEKİ ÖLÇÜ VE AHENK ► Evrenin mutlak yaratıcısı Allah’tır. “O, yeri ve göğü yaratandır.” ► Allah, yaratmasında kusursuzdur. “Onun yaratmasında bir kusur bulamazsınız.” ► Allah, Cemal (güzellik) sıfatını hem insanlarda hem de diğer varlıklarda gösterir.

Bilgi Dünyası

İlk Türk İslam Devletleri

0

İlk Türk İslam devletleri hangileridir, ne zaman kurulmuşlardır ve özellikleri nelerdir? İlk Türk İslam devletleri hakkında bilgi. İlk Türk İslam Devletleri 1. TOLUNOĞULLARI (868 – 905) • Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. • Abbasi halifesi tarafından Mısır Valiliğine atanan Tolunoğlu Ahmet, şartlar elverişli olunca bağımsızlığını ilan etti (868) ve Fustat (eski Kahire) kentini yeniden

Bilgi Dünyası

İslam Felsefesi Hakkında Kısa Bilgi

0

İslam felsefe ile ilgili kısa bilgiler. İlk islam felsefecileri kimlerdir? Eski Yunan felsefesinin İslam felsefesine büyük etkileri olmuştur. Yunan etkisini İslam felsefesine ilk getirenler El-Kindî (Ölümü: 873) ile Farabi (ölümü: 950) ‘dir. İslâm felsefesine baştan başa hakim olan tek kavram «imkan» anlayışıdır. Buna göre, kendiliğinden var olan Tanrı evrenin hayat kaynağıdır. Evrende var olan başka her

Bilgi Dünyası

İslamda Anne ve Babaların Çocuklara Karşı Görevleri

0

Anne ve babaların çocuklara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir? İslam dinindeki bu görevler ve önemi hakkında bilgi. Gerçekte ana ve baba için eğer bunlar dejenere bir karaktere sahip değillerse evlat sevgisinden daha üstün bir sevgi düşünülmesi güçtür. Onlar ömürlerinin çoğu zaman gençlikle donatılmış güzel yıllarını çocuklarını büyütüp yetiştirmek uğrunda harcarlar; bazen hatta heba da ederler,

Din

İslamda Selamlaşmanın Önemi

0

İslamiyette selamlaşmanın yeri nedir? Selamlaşmanın önemi ve faydaları, selam vermek ile ilgili bilgi. İslam dininde adab-ı muaşeret (birlikte hoş geçinme görgüsü) ‘in ilk koşulları arasında: güleç yüzlü, yumuşak huylu olmak, kimseyi incitmek kasdında olmamak, dargın durmamaya çalışmak, ara bulma yolunda çaba harcamak, dostların yokluğunda onları savunmak, insanlarla tatlı tatlı sohbette bulunmak gibi güzel vasıfların geldiği

Bilgi Dünyası

İslamda Şükür Önemi

0

İslamiyette şükretmek nasıl olur? Şükür ne demektir? Neden önemlidir, anlamı, faydaları hakkında bilgi. Sözlüklerde: “Görülen nimet ve ihsanın kadr ve kıymetini bilip serıa ve dua ile neşretmek” şeklinde tanımlanan şükür (şükr), demek olur ki, ilk önce binlerce nimetine kavuştuğumuz Allahu Taala’ya karşı övgü ile O’nu yadetmemiz (anmamız) ‘ı kapsar. Sonra da iyiliğini gördüğümüz insanlara karşı

Bilgi Dünyası islam

İslam Mimarisinin Özellikleri

1

İslam mimarisinin önemli eserleri, camileri ve özellikleri nelerdir? İslam mimarisi nasıl bir değişme ve gelişme göstermiştir? İslam Mimarisinin Özellikleri İslam mimarlığı doğrudan doğruya Müslüman sanatçıların yarattığı mimarlıktır. Çeşitli milletlere mensup sanatların eseri olan bu mimarlığın üslûbundan bahsederken «Arap Üslûbu» deyimini kullanmak yanlış olur. Çünkü Araplar büyük ölçüde Müslümanlığın ilk zamanlarında işgal ettikleri ülkelerin mimarlık geleneklerinden,

Bilgi Dünyası Zekat İle İlgili Sözler

Zekat Nedir? Zekat Neden Verilir

12

Zekat nedir? Zekat kelime anlamı ve Zekat ile ilgili ayet ve hadislerden örnekler Zekat İslam’ın beş şartından birisidir. Zekatın hem kelime hem de dini anlamı bulunmakta ve bu iki anlam arasında bir bağ bulunmaktadır. Şöyle ki; kelime anlamı olarak zekat “Temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak” tır. Dini anlamı ise “Nisap miktarında mal