Browsing: islamda

Din

İslamda Mizan Nedir?

0

İslamiyette mizan ne demektir? Mizan anlamı, açıklaması, İslamiyetteki yeri hakkında bilgi. Mizan; Ahiret Günü kurulacak olan adalet meydanında insanların hayır ve şerleri kendilerine gösterilecek, bunlar eksiksiz ölçülerek kitaplar dağıtılacaktır. Mizan ilâhi bir terazidir. Bununla insanların gözleri önünde, iyilik ve kötülükleri tartılır. Kimseye haksızlık yapılmaz. Cebrail aleyhisselamın memuriyeti ile kurulan mizanda Cennete hesapsız gireceklerle, tamamen kafir

Din

İslamiyette İlim Nedir?

0

İslama göre ilim nedir? İslamiyette ilimin önemi, ilim ile ilgili Peygamberimizin hadisi, ilme verilen önem hakkında bilgi. İslamiyette İlim; İlim kelimesi lügatta “haber, marifet, okuma suretiyle elde edilen bilgi” manâlarına gelir. İslâm dininde ilme verilen değer çok yüksektir. İlim tahsili için çalışmak şeref ve faziletlerin en büyüğü, âlimler peygamberlerden sonra insanların en üstünüdür. İlim tahsili,

Din

İslamda Fal Bakmak

0

İslamiyette fal bakmak nedir? İslama göre fal bakmak haram mıdır? Fal gerçek çıkabilir mi, gayb bilinebilir mi? İslamda Fal Bakmak; Henüz meydana gelmemiş bir olayda bilgi sahibi olmak için başvurulan ve meşru olmayan çeşitli yollardır. Bu tür yolların hepsi dinimizce yasaklanmış olup, gayb yani istikbal hakkında ancak Allah’ın bilgi sahibi olduğu açıklanmıştır. Bakla falı, kahve

Din

İslamiyette Faiz Nedir?

0

İslamda faiz nedir? İslama göre faiz haram mıdır? Hangi durumlar faiz olarak kabul edilir? İslamiyette faiz hakkında bilgi. Faiz; Faiz lügatta, ribâ kelimesinin karşılığı olarak “fazlalık” manasına gelir. İslâm ıstılahında ise; aynı cins malların birbiri ile karşılıklı satışında şart koşulan bir fazlalık demektir. Mesela on gram ağırlığındaki bir altını onbir grama satmak gibi. Faiz yani

Bilgi Dünyası

Araf Ne Demek?

0

Araf ne demektir? İslamiyete göre Araf nerededir, özellikleri, Araf hakkında bilgi. Araf; Arapça bir isim olup “her şeyin tümseği, yüksek yer” mânasına gelen “Arf” kelimesinin çoğuludur. A’raf denildiğinde daha çok Cennet ile Cehennem arasındaki bir surun yüksek tepeleri anlaşılır. İmam-ı Suyuti “A’raf Cennetin sûrudur” demiştir. Kur’an-ı Kerim’de A’raf isimli bir sûre vardır. Müfessirler A’raf ehlinin