Browsing: İslamiyet

Din islam bilim

Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları Nelerdir? Bilim Adamları

0

Müslümanların, İslam medeniyetinin bilim ve medeniyete yapmış olduğu katkılar nelerdir? İslamiyetin bilim ve medeniyete katkıları hakkındaki yazımız. Müslümanlar ve Bilim Müslümanlar İslam’ın da vermiş olduğu öneme binaen bilim ve medeniyetin gelişmesi için büyük çaba harcamışlardır. 9. yüzyıldan itibaren sürekli gelişmeye başlayan İslam Medeniyeti 10-14. yüzyılın ortalarına kadar altın çağını yaşamıştır. Bu 4-5 asırlık devrede, Müslüman

Din Kandiller

Kandil Geceleri Hangileridir?

0

İslamiyet aleminde kutlanan kandillerin tam listesi ve neden o gecenin kandil olduğu ile ilgili bilgiler. Kandillerin listesi. Müslüman âleminin kutsal günleridir. Kandil gecelerinde minarelerde kandiller yakılır. Beş kandil gecesi vardır: 1. — Kadir Gecesi (Leyle-i Kadr): Ramazanın 27. gecesidir. Kuran’ın vahyedilmeye başladığı gece olarak kabul edilmiştir. 2. — Miraç Kandili (Leyle-i Mirâc) : Recep ayının

Din islamiyet

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) Hayatı

0

Hz. Muhammed nerede ve ne zaman doğmuştur? Hicreti, savaşları, peygamberliği ile ilgili kısa bilgi. Hz. Muhammed’in hayatı. Hz. MUHAMMED, (570 – 632) sonuncu peygamber ve İslam dininin kurucusudur. Mekke’de doğdu. Babası Abdullah (545-570), Hz. Muhammed doğmadan 25 yaşında ölmüştü. Anası Amine, Vehb İbni Abd Menâf ile Berre binti Abdu’l Uzze’nin kızıdır; 576 yılında Peygamber 6

Bilgi Dünyası islamiyet

İslamiyetin Doğuşu Hakkında Bilgi

0

İslamiyet nerede ve nasıl doğmuştur? İslamiyetin doğuşu, yayılışı, Hz. Muhammed dönemi, hicret ve sonuçları hakkında bilgi. İSLAMİYET’İN DOĞUŞU Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Babası Abdullah’ı daha doğmadan, annesi Amine’yi ise altı yaşındayken kaybetmiştir. Hz. Muhammed’i amcası Ebu Talib büyütmüştür. Dürüstlükten yana ve insanlara güven veren tavrı nedeniyle toplumda saygınlığı iyice artmış ve bundan dolayı

Bilgi Dünyası

İslamiyet Öncesi Arabistan

0

İslamiyetten önce Arabistan, Arap yarımadasında durum nasıldı? İslamiyetten önce Arabistanda siyasi yapı, inançlar, toplumsal ve ekonomik yapı hakkında bilgi. İSLAMİYET ÖNCESİ ARABİSTAN CAHİLİYE DEVRİ Arabistan Yarımadası coğrafi olarak üç bölgeden oluşmuştur: Kuzey Arabistan, hayvancılığın geliştiği; Hicaz, ticaretin yapıldığı, Yemen ise tarımla uğraşılan bölgeydi. SİYASİ YAPI Kuzeyde; Gassani, Nebati, Tedmürlü Devleti; Güney’de Main, Seba ve Himyeri

Bilgi Dünyası

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

0

islamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile ilgili bilgiler ve başlıca özellikleri ile İslamiyet öncesi türk Edebiyatı sözlü ve yazılı örnekleri. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının başlangıç tarihini bugün için kestirmek mümkün değildir. Yaklaşık olarak XI. yüzyıla kadar süren bu edebiyat, daha çok ulusal zevkin özelliklerini taşır. XI. yüzyıldan önce oluşan bu edebiyatı iki ana bölüm halinde incelememiz

Bilgi Dünyası

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

İslamiyet öncesi olan Türk edebiyatı ile ilgili olarak genel bilgiler. Sözlü ve yazılı olarak İslamiyet öncesi Türk edebiyatı hakkında bilgiler. Türk edebiyatının başlangıcıyla ilgili olarak belli bir tarih öne sürmek imkânsızdır. Fakat tarihin bilinmeyen dönemlerine kadar uzandığı kabul edilmektedir. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Döneminde Büyük Hun imparatorluğu, Göktürk ve Uygur devletlerinin bulunduğunu biliyoruz. Yazı olarak

Din İslamiyet

İslamiyet Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Semavi ve vahye dayalı dinlerden birisi olan İslamiyet ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. İslamiyet dininin inanç ve ibadet esasları. VII. Yüzyılın başlarında Arabistan Yarımadasında ortaya çıkmış olan İslamiyet, vahye dayalı dinlerin sonuncusudur, İslamiyet ve onun kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim, bütün insanlığa hitap eder. İslam kelimesi itaat etmek, boyun eğmek, esenlikte

Din

İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir?

5

İslamiyette temel inanç esasları nelerdir? Temel inanç esaslarının maddeler halinde açıklandığı ve bilgi verildiği yazımız. İslam inancında iman edilecek birtakım esasları bulunmaktadır. Bu esaslaraın tamamına veya bir kısmına iman etmeyen Müslüman olamaz, iman esasları altı tanedir. Allah’a İman Allah’a iman etmek demek Allah’ın varlığı, birliği, tek oluşu, eşi benzeri ile zıddının bulunmadığına iman etmek demektir.

Bilgi Dünyası İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

0

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasında ki yaşam, siyasi ve sosyal durum ile din ve inanışlar hakkında bilgiler. 1. SİYASİ DURUM • Arap Yarımadası eski zamanlardan beri, Uzakdoğu ve Afrika ülkeleriyle Akdeniz ülkeleri arasındaki ticaret yolları üzerinde önemli bir konuma sahipti. • iklimi elverişli, toprakları verimli olduğu için Güney Arabistan daha hızlı bir gelişme içindeydi. Burada Mina,

Genel

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu

1

İslamiyetin doğuşu esnasında dünyanın genel durumu nasıldı? Asya, Avrupa ve Afrika kıtasında islamiyetin doğuşu döneminde ki siyasi durum hakkında bilgiler. 1. ASYA İslamiyetin doğuşu sırasında “Dünya” kavramı sadece Eski Dünya denilen üç kıtayı anlatıyordu. Çünkü o dönemde; Amerika ve Avustralya kıtaları ile burada yaşayanların varlığı bilinmiyordu. A- SİYASÎ DURUM Bizans • Yakın Doğu’daki önemli devletlerdendi.

Din

Müslümanlık ve Batıl İnançlar

0

İslamiyet ile batıl inanışlar arasında ne gibi bir ilişki vardır. İslamiyetin batıl inanışlar ve bilime bakış açısı nedir? Müslümanlığın en büyük başarılarından biri yersiz inanışları yıkmış olmasıdır. Dinin kuruluşu sırasında «müşrik» Araplar her türlü yersiz, boş şeylere inanırlardı. Müslümanlığın doğuşunda Kabe’de 360 tane put vardı. Her kabilenin ayrı ayrı putu olurdu. Müslümanlık bütün bunları ortadan

Din Müslümanlık ve Kadın

Müslümanlık ve Kadın

0

İslamiyette kadın ve Müslümanlıkta kadının yeri konulu kısa ve net bir şekilde ayet ve hadis örnekleri ile bilgi veren yazımız. Batı dünyasındaki yanlış inanışların aksine Müslümanlık kadına, erkeğe eşit bir yer verir. «Erkek olsun, kadın olsun; hepiniz birbirinizden olduğunuz için çalışan hiçbir kimsenin sayini ve amelini heba etmem.» (Âli İmran Suresi, 194 ayet). «Erkek veya

Bilgi Dünyası İslam - Kabe

Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler

0

h4 style=”text-align: justify;”>Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler kimlerdir? Bu şahsiyetlerin İslam inancına katkıları hakkında bilgi. Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler Ebu Hanife Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden biri Ebu Hanife‘dir. Ası adı Numan bin Sabit’tir. İslami bilim dallarından kelam, fıkıh ve hadis alanında kendini yetiştirmiş ve uzmanlaşmıştır. Özellikle fıkıh

Bilgi Dünyası

Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri

0

Türkler İslamiyeti ne zaman ve neden kabul etmişlerdir? Türklerin İslamiyeti kabulü hakkında bilgi. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ • 8. Yüzyıl başlarında Emevi orduları, Amuderya’yı geçerek Maveraünnehir’e girdiler. Kısa sürede Semerkant ve Buhara kentleri Arapların eline geçti. • Talaş Savaşı’ndan (751) sonra Türk-Arap ilişkileri gelişti. Türkler, kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar. Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri 1.

Bilgi Dünyası

Amentü Nedir?

0

Amentü ne demektir? islamiyette amentü nün anlamı ve açıklaması hakkında bilgi Amentü, Müslümanlığın altı temel inancı. İmanın altı ilkesini belirleyen bir hadis “inandım” anlamanı gelen amentü sözcüğüyle başlar. Bu altı temel inanç; Allah, melekler, kutsal kitaplar, peygamberler, ahiret günü ve kadere inançtır. İmanm altı ilkesi topluca anlatılmak istendiğinde amentü deyimi kullanılır. İmanm yinelenme ya da

Bilgi Dünyası

İslamiyetten Önce Arap Yarımadası

0

İslamiyetten önce Arap Yarımadasındaki durum nasıldır? Hicaz bölgesi, Ortadoğunun siyasi durumu hakkında bilgi. İslamiyetten Önce Arap Yarımadası Arapların tarih sahnesine çıktıkları bölge Arabistantır. Arap yarımadasının doğusunda İran körfezi, batısında Kızıldeniz, Güneyi’nde Aden Körfezi ve Umman denizi, Kuzeyinde Suriye ve Filisten çölleri bulunur. Arap yarımadasında tarım yapılabilecek verimli topraklar güneyde Yemen’dedir. Orta kısmı çöllerle kaplıdır. İslamiyetten

Bilgi Dünyası

Sünnilik Nedir?

0

İslamiyette bir kavram olan ve dört büyük mezhebe ayrılmış olan Sünnilik ne anlama gelir ve mezhepleri nelerdir? Sünnilik Hz. Muhammed’in yolundan gitme, O’nun hadislerine ve Kuran hükümlerine dayanma anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet olarak da adlandırılan bu mezhepten olanlara Sünni denilir. İslam dininde sünnet denilen peygamber yolunda gitme, iki biçimde yorumlanır. İlkine akıl yolu, ikincisine inanç

Bilgi Dünyası

İslamiyette Sünnet Ne Anlama Gelir

0

İslamiyette ve uygulamada sünet ne anlama gelir. Sünnet ne demektir kısa açıklaması ve sünnetin sözlük anlamı Sünnet Arapça sunna’dan ütremiştir ve işlek yol anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed’in Müslümanlar tarafından uyulması gerekli sayılan ibadet, söz ve davranışlarının tümünü anlatan kavramdır. İslam inancında sünnet, Hz. Muhammed’in yaptıklarını ve söylediklerini anlatır, tutulması gerekli bir yol olarak ortaya çıkar.