Browsing: islamiyette

Din İslamda Haset Nedir? Zararları Nelerdir?

İslamda Haset Nedir? Zararları Nelerdir?

0

İslamda haset (kıskançlık) nedir? İslamiyette kıskançlığın, haset etmenin zararları, günahı hakkında yazı. İslamda Haset Etmek Birini kıskanmak ve çekememek haset olarak tanımlanmaktadır. Hasedin değişik nedenleri olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: Düşmanlık beslemek, kibirli olmak, açgözlülük, önde olma arzusu ve kendini olduğundan farklı göstermek. Yüce Allah, haset etmenin çirkin ve yapılmaması gereken bir davranış olduğunu belirtmiştir. Müslümanlar

Bilgi Dünyası

Huri Nedir? Huriler Hakkında Bilgi

0

Huri nedir? İslamiyette huri nerede yaşar, ne yapar, özellikleri nelerdir? Huriler hakkında bilgi. Huri; İslam inanışında, Cennet’teki genç kızlara verilen addır. Farsça kökenli olan “huri” (çoğulu “huriyân”) sözcüğünün Arapçadaki biçimi hür, dişil havra ve eril ahver sözcüklerinin çoğuludur. Havra beyaz tenli, simsiyah gözlü kadınlar için, ahver de beyaz yüzlü, güzel gözlü erkekler için kullanılır. Ahver

Bilgi Dünyası

Kader ve Kaza Nedir?

1

İslamiyette kader ve kaza nedir? Kader ve kazaya iman nasıl olur, hakkında bilgi. Kader ve Kaza;Kader ve kazaya inanmak Amentü’nün altı esâsından biridir. Kader: “Ezelden ebede kadar olmuş ve olacak şeylerin hepsinin zamanının, yerinin ve nasıl olacaklarının Allah tarafından ezelde bilinmesi ve bu bilgiye uygun olarak takdir ve irâde edilmesidir.” Kaza ise: “Allah’ın bilip takdir

Din

İslamda Sadaka Nedir?

0

İslamda sadaka nedir? İslamiyette sadaka neden önemlidir? İslamda sadaka hakkında bilgi. İslamda Sadaka; Allah’ın rızasını kazanmak düşüncesiyle karşılıksız olarak yapılan yardım ve iyiliktir. Bunun sevap ve mükafatı çok büyüktür. Gücü yeten mü’minlerin fakir ve zayıf kardeşlerine yardım ellerini uzatmaları, onların ihtiyaçlarını gidermeleri İslâmi ve insanî bir durumdur. Sadaka ile fakirlerin yüzü gülecek, zengin ve yoksullar

Din

İslamda Sabır Nedir?

0

İslamiyette sabır nedir? İslam dininde sabır neden önemlidir? İslamda sabrın mükafatı, sabır hakkında bilgi. İslamda Sabır; Sabır lügatta acıya, üzüntüye ve sıkıntıya katlanma, başa gelen bela ve musibetlere dayanma, nefsi kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışma gibi manâlara gelir. Dinimizde, sabırlı olmak, üstün bir meziyet olarak kabul ve hatta emredilir. Başa gelen her türlü musibete karşı alçak gönüllülük

Din

İlahi Nedir? Hristiyanlıkta ve İslamiyette İlahi

0

İlahi ne demektir? İlahi nasıl söylenir? Hristiyanların ilahileri nasıl okunur, tarihçesi. İslamiyette ilahi okunması hakkında bilgi. İlahi; Tanrı’yı övmek, ona yakarmak için söylenen dinsel şarkıdır. İslam tekke edebiyatında din ve ahlaka ilişkin konularda yazılmış şiirler ve bu türden şiirlerin bestelenmesiyle oluşan dinsel müzik yapıtları da ilahi olarak adlandırılır. İslamda ilahi. Bir şiir türü olarak İslamda

Bilgi Dünyası

İslamiyette Merhamet

0

Merhamet nedir? İslam dininde merhamet nasıldır? İslamda merhametin önemi, hakkında bilgi. MERHAMET; İnsanların kalplerine yüce Allah’ın bağışladığı büyük bir sıfattır Esirgemek, acımak, şefkat göstermek gibi manâlara gelir. Rahm kelimesi de merhamet manâsında kullanılır. İyi insanlar merhamet sahibi olurlar. İnsanlara ve hayvanlara şefkatle muamele ederler. Yüce Allah da merhameti sınırsız ilahımızdır. O, dünyada iken kâfirlere dahi

Bilgi Dünyası

Keramet Ne Demektir?

0

Keramet nedir? Keramet İslamiyette ne anlama gelir? Keramet hakkında bilgi. Keramet; İslâm’da kerâmet; “Allah’ın dilediği an ve mekanda, veli kullarına bağışladığı ilâhî bir yardım ve mükafât” manâsına gelir. Lügatta ise; “belli bir zaman ve yerde tabiat kanunlarının işlememesiyle hasıl olan olağanüstü hâl” demektir. Kerâmet hak ve gerçektir. Onu inkâr etmek İslâm akaidine göre insanı dinden

Din

İslamda Fitne Fesad Nedir?

0

İslamiyette Fitne Fesad nedir? Fitne Fesad kavramının zararları, günahlar hakkında bilgi. İslamda Fitne Fesad; Fitne sözlüklerde değişik anlamlara gelir. Bir taraftan belâ, mihnet, sıkıntı, diğer taraftan kargaşa, ara bozma, azdırma hattâ ihtilâl anlamlarını kapsamına alır. Fesad’a gelince: Bu daha çok bozukluk (özellikle ahlâk bozukluğu) demek olur. İslâmiyet fitne ve fesadı da haram kılmıştır. Hattâ Allahu