Browsing: işlemi

Bilgi Dünyası Haciz

Haciz Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Haciz nedir? Nasıl yapılır? Haciz işlemleri, taşınır ve taşınmaz malların haczedilmesi, izlenen prosedür hakkında detaylı bilgi. Haciz Nedir? Nasıl Yapılır?  “Haciz, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, bu yolda talepte bulunan alacaklı lehine, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara, icra dairesi tarafından

Bilgi Dünyası

Kareköklü Sayılarda Çıkarma İşlemi

0

Kareköklü sayılarda çıkarma işlemi nasıl yapılır? Kareköklü sayıların çıkarılması, örneklerle anlatımı, hesaplanması. Kareköklü Sayılarda Çıkarma İşlemi Kareköklü sayılarda çıkarma işlemi yapılırken, kat sayının farkı ortak kareköke katsayı olarak yazılır. Örnek: a) b) c) Örnek: Örnek: Uzun kenarının uzunluğu dm, kısa kenarının uzunluğu dm olan dikdörtgen şeklindeki LCD televizyonun uzun kenarının kısa kenarından kaç dm daha

Bilgi Dünyası

Dökme İşlemi Hakkında Bilgi

0

Dökme ne demektir? Dökme işlemi ne anlama gelir ve nasıl yapılır? Dökme işi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Demir endüstride başlıca üç halde kullanılır: 1) Salt demir; 2) Çelik; 3) Dökme demir. İşlenmesi ve yapılması salt demirden daha kolay olduğundan birçok yerlerde demir yerine dökmeden faydalanılır. Günlük hayatta çok kullandığımız soba, karyola,

Bilgi Dünyası

Gemi Havuzlama ve Havuzlar Hakkında Bilgi

0

Gemi havuzlama nedir? Havuz ve havuzlama hakkında genel bilgilerin verildiği yazımız. Havuz çeşitleri ve gemi havuzlama işlemi nasıl yapılır? Gemi suda bulundukça teknenin su içindeki bölümü üzerinde bir iş yapılamaz. Şimdiye kadar suyun altında hiç bozulmıyan, koruyucu tabaka olarak kullanılacak bir madde de bulunmamıştır. Zehirli boyaların etkisi yavaş yavaş azalır, boyayla korunan yüzeylere deniz hayvanları

Bilgi Dünyası

Matrislerde Toplama İşlemi

0

Matrislerde toplama işlemi nasıl yapılır? Matrislerin toplamı, örnekli anlatımı. Matrislerde Toplama ve matrislerinin toplamı cij = aij + bij koşulunu sağlayan matrisine denir. C = A + B biçiminde gösterilir. İki matrisi toplamak için karşılıklı elemanların toplanması gerekir. Aynı tipte olmayan matrisler toplanamaz. A + 0 = 0 + A = A dır. A +

Bilgi Dünyası

Matrislerde Çarpma İşlemi

0

Matrislerde çarpma işlemi nasıl yapılır? Matrislerin çarpımı, örnekli anlatımı. Matrislerde Çarpma İşlemi ve matrisleri verilmiş olsun. A ile B nin çarpımı; olan matrisine denir. C = A.B biçiminde gösterilir. A ve B matrislerinin çarpımlarının tanımlı olabilmesi için A nın sütun sayısının, B nin satır sayısına eşit olması gerekir. A.A = A2, AA2 = A3 ….

Bilgi Dünyası

Vektörlerde Çıkarma İşleminin Özellikleri

0

Vektörlerde çıkarma işlemi nasıl yapılır? Vektörel çıkarma işleminin kullanıldığı durumlar ve hesaplanması. Vektörlerde Çıkarma; Vektörel toplamanın uygulandığı olayla* gibi iki vektörün birbirinden çıkarılması ile açıklanabilen olaylar da vardır, örneğin biz bir trende giderken, yanımızdan geçmekte olan otomobili olduğundan da ha hızlı, ya da daha yavaş gidiyormuş gibi algılarız. İşte bu ve bunun gibi olaylarda vektörlerin

Bilgi Dünyası

Bölme İşlemi Nasıl Yapılır? Bölmede Kolaylıklar

0

Dört işlemlerden bölme işlemi nasıl yapılır? Bölme işlemi örnekleri, kuralları, sağlaması, bölmedeki kolaylıklar hakkında bilgi. Bölme; matematikte bir sayıyı daha küçük ve birbirine eşit parçalara ayırma işlemidir. Çarpmanın aksidir. Bölünecek sayıya bölünen, bu sayıyı bölen sayıya bölen, çıkan sonuca da bölüm denir. Bazı sayılar tam olarak bölünmez, bu durumda bölümden artan sayıya kalan denir. Bölme

Bilgi Dünyası

Çarpma İşlemi Nasıl Yapılır? Çarpmada Kolaylıklar

0

Dört işlemlerden çarpma işlemi nasıl yapılır? Çarpma işlemi nasıl kolay öğretilir, örnekleri, sağlaması, çarpmadaki kolaylıklar hakkında bilgi. Çarpma; matematikte dört işlemden biridir. Birçok aritmetik ve cebir işlemleri buna dayanır. Çarpma bir sayıyı birbiriyle birçok defalar toplamanın kısa yoludur. Mesela tanesi 60 liradan 5 tane kitabın tutarını bulmak için 60’ı beş defa birbiriyle toplayacağımıza, 5’le çarparak