Browsing: işlevleri

Din Dinler

Dinin Toplumsal ve Psikolojik İşlevleri

0

Dinin toplumsal ve psikolojik işlevleri nelerdir? Maddeler halinde dinin toplumsal ve psikolojik etkileri hakkında bilgi. Dinin Toplumsal ve Psikolojik İşlevleri Güçlü bir inanç sistemi olan din, önemli toplumsal ve psikolojik işlevleri yerine getirir. Dinin toplumsal işlevleri şunlardır: • Toplumsal denetimi sağlayarak insanlara yol gösterir. Din kişilerin bilincine işleyerek, toplumsal kuralların vicdanlarda yer etmesini sağlar. •

Bilgi Dünyası

Toplumsal Grup Nedir? Özellikleri ve İşlevleri

0

Toplumsal grup nedir? Toplumsal grubun özellikleri ve işlevleri nelerdir? Toplumsal grup hakkında bilgi. TOPLUMSAL GRUPLAR Toplumsal grup, en az iki kişiden oluşan üyeleri arasında karşılıklı etkileşim, ortak amaç ve çıkarlar bulunan ve belli bir sürekliliği olan insan topluluğudur. Buna göre, bir otobüste veya trende seyahat eden insanlar, bir film veya tiyatroyu seyreden izleyiciler birer grup

Bilgi Dünyası

Toplumsal Normların Amacı ve İşlevleri

0

Toplumsal norm nedir? Toplumsal normların amacı nedir? Toplumsal normların işlevleri, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Toplumsal Normlar Toplumsal normlar, değerlerin açık ve kesin bir hâl almasıyla ortaya çıkan, yaptırım gücü olan toplumsal kurallardır. Normlar, toplumsal düzeni sağlar; bireylere yol gösterir; doğru ve yanlışı, olumlu ve olumsuzu belirler. Her toplumda, nasıl yemek yenileceğinden, belirli yerlerde nasıl oturulacağına

Bilgi Dünyası Sivil Toplum

Toplumsal Kontrol Nedir? İşlevleri

0

Toplumsal kontrol nedir? Toplumsal kontrolün işlevleri nelerdir? Toplumsal kontrol araçları hakkında bilgi. Toplumsal Kontrol Toplumun düzeninin korunması için bireylerin toplumsal normlara uymasını sağlayan uygulamalara toplumsal kontrol denir. Toplumsal kontrol mekanizması, toplumun düzenini ve sürekliliğini sağlar. Çünkü, toplumsal kontrolün amacı, toplumsal uyumun sağlanmasıdır. Toplumun iyi işlemesi ve varlığını sürdürebilmesi toplumsal kontrol mekanizmasının var olmasını gerekli kılar.

Bilgi Dünyası

Toplumsal İlişkilerin Özellikleri ve İşlevleri

0

Toplumsal ilişkilerin özellikleri nelerdir? Toplumsal ilişkilerin işlevleri nelerdir? Maddeler halinde açıklaması. Toplumsal İlişkilerin Özellikleri Günlük yaşamımızda bu derece geniş bir alana sahip olan toplumsal ilişkiler şu özelliklere sahiptir: • Toplumsal ilişkilerden söz edilmesi için en az iki kişinin ilişkide olması gerekir. Bu ilişkiler birey ile birey, birey ile grup ya da grup ile grup arasında

Bilgi Dünyası

Bitki Hormonları ve İşlevleri

0

Bitki hormonları nelerdir, ne işe yarar? Bitki hormonlarının işlevleri, etkileri ile ilgili bilgi. BİTKİ HORMONLARI VE ETKİLERİ Bitki hormonları organik moleküllerdir. Bu hormonlar kök ve gövde uçlarında bulunan meristematik (bölünen) dokularda oluşturulurlar. Oluştuğu bölgeden de difüzyonla başka bölgelere giderek etkili olurlar. Bu hormonların etkisiyle :0 1) Bitkinin büyüme bölgelerindeki hücreler uzar, 2) Yeni yan kökler

Bilgi Dünyası

İşlevlerine Göre Rehberlik

0

İşlevlerine göre rehberlik alanları nelerdir? İşlevlerine göre rehberlik çeşitleri ve özellikleri konu anlatımı. İşlevlerine Göre Rehberlik 1. Uyum Sağlayıcı Rehberlik Öğrencilerin çevrelerine sağlıklı bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar uyum sağlayıcı rehberliktir. Öğrencilerin yeni bir durum ya da ortama uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için yürütülen çeşitli etkinlikler, rehberliğin uyum sağlayıcı işlevini yerine getirmektedir.

Bilgi Dünyası Beyin ve Akıl

Belleğin Temel İşlevleri (Kısaca)

0

Kısaca belleğin temel işlevleri nelerdir? Kodlama, depolama ve çağırma işlevleri kısaca konu anlatımı. Belleğin Temel İşlevleri 1- KODLAMA: Uzun süreli belleğe giren bilgilerin kaydedilerek işler hale getirilmesidir. Öğrenmenin başlaması için bilgilerin önce kısa süreli belleğin daha sonra da uzun süreli belleğin kodlarına dönüştürülmesi gerekir. 2- DEPOLAMA: Kodlanarak belleğe kaydedilen bilgilerin, gerektiğinde kullanılmak üzere uzun süreli

Bilgi Dünyası

Devletin Özellikleri – Hakkında Bilgi

0

Devlet nedir? Devletin özellikleri, işlevleri nelerdir? Devlet hakkında bilgi. DEVLET; Devlet, belirli bir ülkede yaşayan insan topluluğunun, egemenlik ve bağımsızlık temelinde oluşturduğu siyasi örgütlenmedir. Devletin varlığı için zorunlu olan üç temel öge; halk, vatan ve egemenliktir. Halk, belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve devleti kuran insan topluluğudur. Devletin varlık nedeni halktır. Halkın üzerinde yaşadığı

Bilgi Dünyası

Kültürün İşlevleri Nelerdir?

1

Kültürün işlevleri nelerdir? Kültür ne işe yarar? Sosyolojide Kültürün işlevlerinin maddeler halinde ve açıklamalı anlatımı. Kültürün İşlevleri Kültür, bir bütün olarak çeşitli işlevleri gerçekleştirir. Bu işlevlerin başlıcaları şöyle sıralanabilir: 1. Kültür, toplum değerlerini bir bütün hâline getirir ve bunları gelecek kuşaklara aktarır. Topluma katılan kişiler, kültüre uygun olarak nasıl davranacaklarını yeniden kendi kendilerine öğrenmezler. Çünkü,