Browsing: isyanı

Tarih Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı

0

Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı nedenleri ve sonuçları nedir? Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı tarihi, Kütahya Antlaşması hakkında bilgi. Aslı Kavala şehrinden olan Mehmet Ali Paşa, Napolyon’un Mısır’ı istilâ ettiği sırada gönüllü askerlerle birlikte Mısır’a gelmişti. Orada zekâsı ile kendisini göstermiş ve başıbozuk askerlere komutan olmuştu. Mehmet Ali zeki, çalışkan, iş bilir bir adamdı. Mısır’ın

Bilgi Dünyası

Pazvandoğlu İsyanı Nedir? Hakkında Bilgi

0

Pazvandoğlu İsyanı (Ayaklanması) nedir, ne zaman, nasıl ve neden gerçekleşmiştir? Pazvandoğlu İsyanı sonuçları ve özellikleri hakkında bilgi. Pazvandoğlu İsyanı Pazvandoğlu Ayaklanması, Bulgaristan’ ın batısı ile Doğu Sırbistan bölgelerini denetimi altına alan Vidin âyanı Pazvandoğlu Osman Ağa’nın çıkardığı ayaklanmadır (1795-1802). Rumeli’deki güçlü âyandan Pazvandoğlu Ömer Ağa, merkezî yönetimden bağımsız bir tutum izlemeye başlaması üzerine 1787’de idam

Bilgi Dünyası

Patrona Halil Ayaklanması Nedir?

0

Patrona Halil Ayaklanması Nedir? Patrona Halil Ayaklanması ne zaman ve neden meydana gelmiştir? Patrona Halil İsyanı hakkında bilgi. Patrona Halil Ayaklanması Nedir? Patrona Ayaklanması, III. Ahmed‘in tahttan indirilmesine yol açan ve Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak adlandırılan yenilikçi dönemi sona erdiren ayaklanmadır (28 Eylül-2 Ekim 1730). Lale Devri‘ndeki yenilikler özellikle tutucu çevrelerin tepkilerine yol açmıştı.

Biyografi

Babek (Babek Hürremi) Kimdir?

0

Babek (Babek Hürremi) Kimdir? Babek neler yapmıştır? Babek hayatı, biyografisi, isyanı hakkında bilgi. BÂBEK (Öl. 838) IX. yüzyılın ilk yarısında Azerbaycan’da Arap egemenliğine karşı yapılan en büyük ayaklanma hareketinin başıdır. Bâbek, Abbasi hükümdarlarından Me’mun’a karşı yıllarca savaştı. İnsan ruhuna nüfuz kudretine sahip olması sayesinde, kendi akidelerini kabul eden binlerce insanı ölüme kadar sürüklemeyi bildi. Bâbek,

Bilgi Dünyası

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Hayatı

0

Kavalalı Mehmet Ali Paşa kimdir? Kavalalı Mehmet Ali Paşa neler yapmıştır, hayatı, biyografisi ve valilik dönemi hakkında bilgi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa; (1769-1849) Unlü bir1 Mısır valisidir. Kavala’da doğdu, İbrahim Ağa’nın oğludur. (Kavalalılar) 18 yaşında gönüllü asker oldu. 1799’da alaylı teğmen rütbesiyle Mısır’a ayak bastı; sonra yüzbaşı oldu. Zekâsıyla, entrikalarıyla hızla yükseldi. Bonaparte’ın Mısır’ı 3

Bilgi Dünyası

İkinci Meşrutiyet Dönemindeki Siyasi Gelişmeler

0

2. Meşrutiyet ne zaman ve nasıl ilan edidli? İkinci Meşrutiyet döneminde yaşanan siyasi gelişmeler nelerdir, 31 Mart İsyanı hakkında bilgi. İkinci Meşrutiyet Dönemindeki Siyasi Gelişmeler Meşrutiyetin İlanı (1908) 1876’da ilan edilmiş olan I. Meşrutiyet dönemindeki Kanun-ı Esasi, Osmanlı padişahına meclisi kapatma yetkisi vermişti. II. Abdülhamid bu yetkiye dayanarak 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın getirdiği büyük sıkıntıları ileri

Biyografi

Demirci Mehmet Efe Kimdir?

0

Demirci Mehmet Efe kimdir? Demirci Mehmet Efe hayatı, biyografisi, isyanı hakkında bilgi. Demirci Mehmet Efe; Kuvayi Milliye öncülerinden, çetecidir (Nazilli/ Pirlibey 1885 – ay. y. 1959). Birinci Dünya Savaşı yıllarında uğradığı bir haksızlık nedeniyle askerden kaçarak dağa çıktı. Yanına topladığı 200 kadar çeteciyle Ege Bölgesi’nde eşkiyalık yapmaya başladı. Yunanlıların İzmir’e çıkmaları üzerine Kuvayi Milliye’nin öncüleri

Bilgi Dünyası

Kabakçı Mustafa İsyanı Hakkında Bilgi

0

Kabakçı Mustafa İsyanı (Ayaklanması) ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Kabakçı Mustafa İsyanı sebebi, sonuçları hakkında bilgi. Kabakçı Mustafa İsyanı (Ayaklanması); Kabakçı Mustafa önderliğinde gerçekleştirilen ayaklanmadır (28 Mayıs 1807). Rumelikavağı’nda muhafız asker Kabakçı Mustafa, III. Selim‘in gerçekleştirdiği Nizam-ı Cedit yeniliklerine karşı halkla asker arasında beliren hoşnutsuzluk üzerine ortaya çıktı. Sadaret kaymakamı Köse Musa Paşa ve Şeyhülislam Ataullah

Bilgi Dünyası

Patrona Halil İsyanı

0

Patrona Halil isyanı ile ilgili bilgi. Patrona Halil İsyanı neden çıktı ve sonuçları ne oldu. Osmanlı tarihinde Lale Devri‘ne son veren isyandır. Bu ayaklanmanın elebaşısı Patrona Halil adında bir hamam tellağıdır. İsyan bir sokak ayaklanması gibi görünürse de yıllardan beri mutlak şekilde iktidarda olan Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa‘nın açmış olduğu zevk-i sefa hayatına karşı

Biyografi

Düzmece Mustafa (Mustafa Çelebi) Kimdir?

0

Yıldırım Bayezıt’ın oğullarında Düzmece Mustafa diye bilinen Çelebi Mustafa kimdir? Çelebi Mustafa olayı, isyanı hakkında bilgi. MUSTAFA ÇELEBİ (?- 1422) Yıldırım Bayezıt’in oğullarındandır. Osmanlı devletinin Avrupa topraklarında saltanat sürmüştür. Çelebi, 28 temmuz 1402 Ankara Meydan Savaşı’na katıldı, bu büyük felakette babası Yıldırım ve kardeşi Musa Çelebi ile birlikte esir düştü. Ertesi yıl Timur, Anadolu’dan çıkarken,