Browsing: isyanları

Tarih Duraklama Dönemi İsyanları

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Yaşanan İsyanlar ve Sebepleri

0

Osmanlı Devletinin duraklama döneminde yaşanan isyanlar, isyanların sebepleri sonuçları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Duraklama Dönemi İsyanları İsyanların Genel Nedenleri 1. Merkez ve taşra yönetimin giderek bozulması, 2. Yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması, 3. Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi, 4. Tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi, yeniçeri ve sipahilerin disiplinsizliği, haksızlıkların önlenememesi sonucu halkın devlete

Bilgi Dünyası Celali İsyanları

Celali İsyanları Sebepleri ve İsyancılar Hakkında Bilgi

0

Celaliler kimlerdir? Kimlere Celaliler denir? Celali isyanlarına isim veren celaliler nedir haklarında bilgi. , Osmanlı İmparatorluğunda Anadolu’da merkeze karşı isyan edenlerin hepsine birden Celaliler adı verilir. 1519’da Bozoklu Celal’in isyanından dolayı sonraki bütün asilere “Celali” denilmiştir. Bu isyanlar bilhassa XVI. yüzyılın son, XVII. yüzyılın ilk yıllarında olmuştur. İstanbul’daki devlet adamlarının Anadolu’yu, yani imparatorluğun dayanağı olan

Bilgi Dünyası

19. Yüzyıl Yunan (Rum) İsyanları

0

19. yüzyılda Osmanlı devletine karşı ayaklanan Yunanlılar, Yunan Rum isyanları nedenleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. 19. Yüzyıl Yunan (Rum) İsyanları Rumların isyan etmelerinde; ✓ Milliyetçilik akımının Rumlar arasında yayılması ✓ Rusya, Fransa ve İngiltere’nin Rumları isyana teşvik etmeleri ve desteklemeleri ✓ Rus çarının yaveri Aleksander İpsilanti başkanlığında kurulan Etniki Eterya Cemiyeti’nin Rumları örgütlemesi ve

Bilgi Dünyası

19. Yüzyıl Sırp İsyanları

0

19. yüzyılda Osmanlı devletine karşı ayaklanan sırplar, Sırp isyanı nedenleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. 19. Yüzyıl Sırp İsyanları Sırpların isyan etmesinin bazı nedenleri şunlardır: ✓ Rusya ve diğer Avrupalı devletlerin Sırpları kışkırtması ✓ Sırplar arsında milliyetçilik düşüncesinin yayılması ✓ Sırbistan’da görev yapan memurların ve yeniçerilerin halka karşı sorumsuz davranışları ✓ Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Eyalet İsyanları

0

17. Yüzyıl Eyalet İsyanları, ayaklanmaları nedenleri, gelişmesi ve sonuçları nelerdir? 17. yüzyıl Eyalet isyanları hakkında bilgi. 17. Yüzyıl Eyalet İsyanları Merkezi otoritenin zayıflaması 17. yüzyılda eyaletlerde de kendini hissettirmeye başladı. Merkezdeki yönetim boşluğu yerel yöneticilerin bağımsızlık isteklerini arttırdı. Yöneticilerin tutum ve davranışlarına halkın tepkisi de eklenince eyaletlerde isyanlar çıktı. Sivas Valisi; Ali Paşa Erzurum Valisi;

Bilgi Dünyası Celali İsyanları

17. Yüzyıl Celali İsyanları

0

17. Yüzyıl Celali İsyanları, ayaklanmaları nedenleri, gelişmesi ve sonuçları nelerdir? 17. yüzyıl Celali isyanları hakkında bilgi. 17. Yüzyıl Celali İsyanları Osmanlı Devleti’ni sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yönden önemli ölçüde etkileyen Celali isyanları Yavuz Sultan Selim dönemindeki Bozoklu Celal’e kadar uzanmaktadır. Celali isyanlarının Nedenleri * Savaşların uzun sürmesi ve yenilgiyle sonuçlanması neticesinde askerden kaçanların Anadolu’da

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl İstanbul İsyanları

0

17. Yüzyıl İstanbul İsyanları, ayaklanmaları nedenleri, gelişmesi ve sonuçları nelerdir? 17. yüzyıl İstanbul isyanları hakkında bilgi. 17. Yüzyıl İstanbul İsyanları İstanbul isyanları daha çok askeri isyanlardır. Yeniçeriler ve sipahiler tarafından çıkarılmıştır. Bu isyanlara bazen ilmiye sınıfı bazen medrese öğrencileri ve bazen de halkın katıldığı görülmektedir. İsyanların Nedenleri * Devlet yönetiminde etkili olmak isteyen bazı devlet

Bilgi Dünyası

2. Mahmut Dönemi İsyanları

1

2. Mahmut Dönemi’nde meydana gelen isyanlar nelerdir? 2. Mahmut dönemindeki Sırp, Yunan ve Mısır İsyanları nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. 2. Mahmut Dönemi İsyanları 1789 Fransız ihtilali; etkisini Osmanlı toprakları üzerinde de göstermiş ve sırasıyla Sırplar ve Rumlar isyan etmişlerdir. Sırp isyanı (1804) Sırbistan Fatih devrinde Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Uzun süre Osmanlı idaresinde kalan