Browsing: ivme

Bilgi Dünyası Düşen cisimlerin yerçekiminden ileri gelen ivmesi enlem (ekvatordan olan uzaklık) ile ve yükseklikle değişir. Londra'da, deniz seviyesinde ivme saniyede saniyede 981.18 santimetredir. Kuzey kutbunda saniyede saniyede 983.21 santimetredir. Ekvatorda deniz seviyesinde saniyede saniyede 978,04 santimetredir. Washington-da deniz seviyesinde saniyede saniyede 980.08 santimetredir.

Cisimlerin Yere Düşme Hızları – Süreleri

0

Yüksekten bırakılan cisimlerin yere düşme hızları ve süreleri neye göre değişir? Hangi cisimler, neden daha hızlı düşer? Cisimlerin Yere Düşme Hızları – Süreleri Cisimler hareket eder, çünkü bir kuvvet onları, itmek ya da çekmekle etkiler. Cisimler düşer, çünkü yerçekimi kuvveti onları dünyaya doğru çeker. Kuvvetler cisimleri hızlandırmaya çalışır, yerçekimi de bundan ayrık değildir. Örneğin bir

Bilgi Dünyası

Ortalama İvme ve Ani İvme Nedir?

0

Ortalama ivme ve ani ivme nedir? Ortalama ivme ve ani ivme formülleri, grafikleri, özellikleri hakkında bilgi. Ortalama ivme Hareketlinin hızı değişken olduğu durumlar için ortalama ivme hesaplanabilir. t1 -t2 aralığında ortalama ivme bu noktaları birleştiren doğrunun eğimidir. Ani ivme Hareketli yörüngesindeki herhangi bir anda hızındaki anlık değişme hız – zaman grafiğinde o noktaya çizilen teğetin

Bilgi Dünyası

Hareket Nedir? (Kısaca)

0

Hareket nedir? Hareket çeşitleri nelerdir? Düzgün hareket ve hız hakkında bilgiler. Hareketin genel Kanunları Nelerdir? Bir cismin, değişmez bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesine «hareket» (devinme) denir. Olduğu yerde kımıldamadan duran bir cisim dengededir. Her hangi bir etkiyle bu cismi denge durumundan uzaklaştırırsak cisim harekete başlar. Bu hareket cismin yapılışına, bulunduğu duruma göre çeşitli

Bilgi Dünyası

Ortalama İvme Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Ortalama ivme nedir? Ortalama ivme nasıl hesaplanır, formülü, konu anlatımı. ORTALAMA İVME Hızın artışı ya da azalışı gelişigüzel oluyorsa yani 1 saniyedeki hız değişikliği için belli bir kural bulmak olası değilse ivmenin hesabı oldukça güç-,hatta olanaksız olur. Fakat kontrol edemediğimiz bu gibi değişimlerin yerine bir ortalama değer alabileceğimizi önceki bilgilerimizden biliyoruz. O halde ortalama ivmeyi

Bilgi Dünyası

Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. 1. İvme-zaman grafiği : İvme sıfır olduğuna göre, ivmenin zamanla nasıl değiştiğini gösteren grafik Şekildeki gibidir. Grafik daima zaman eksenine çakışık bir doğrudur. 2. Hız-zaman grafiği : Hız sabit olduğu için bu hareketin hız-zaman grafiği, Şekil 1 deki gibi, zaman eksenine paralel bir doğru olur.

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette İvme

0

Düzgün dairesel harekette ivme nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette İvme Hızın değeri değişmeyip yönü değişse bile ivme vardır. Düzgün dairesel harekette de durum budur : Cisim çember üzerinde dolandıkça, hızın değeri değişmez ama yönü sürekli değişir. Bu nedenle de dairesel hareket ivmeli bir harekettir. Peki ivmenin değer ve yönü nedir, nasıldır?

Bilgi Dünyası

Newton’un İkinci Hareket Yasası Nedir?

0

Newton’un ikinci hareket kanunu, ivme ve kuvvet ilişkisi nedir? İkinci hareket yasasının açıklaması. «Eğer bir cisim üzerine bir kuvvet etkirse, bunun meydana getirdiği ivme, kuvvetin büyüklüğüyle doğru, cismin kitlesiyle ters orantılıdır». Birinci hareket kanunu gibi, ikinci hareket kanunu da hareket eden cisimlerin davranışlarıyla ilgilidir. Birincisi, bir cisme uygulanan, kuvvet ne kadar büyük olursa hızındaki değişmenin,