Browsing: jeolojik

Coğrafya

Asya Kıtasının Jeolojik Yapısı

0

Asya kıtasının jeolojik yapısı, kıtayı oluşturan etken ve süreçler, toprakların oluşumu, dağ kıvrımları hakkında bilgi. Asya Kıtasının Jeolojik Yapısı KITAYI OLUŞTURAN ETKEN VE SÜREÇLER. Asya kıtasının bir bölümü Prekambriyen Zamandan (y. 4 milyar-570 milyon yıl önce) bu yana neredeyse hiç kıvrılma geçirmemiş olan pek çok platformdan oluşur. Kıtada Prekambriyen’den sonra oluşan ve jeosenklinallerin ortaya çıkmasına

Coğrafya Kuzey Amerika Jeolojik Haritası

Kuzey Amerika Kıtasının Jeolojik Yapısı

0

Kuzey Amerika kıtasının jeolojik yapısı ile ilgili genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız. Kuzey Amerika Kıtasının Jeolojik Yapısı Kuzeyden güneye Kanada’nın Columbia Burnu ile Güney Panama arasında uzanan kıta, doğudan batıya Doğu Grönland’daki Kuzeydoğu Rundigen ile Alaska’daki Attu Adası arasında yer alır. Enlem genişliği 76°, boylam uzunluğu 175°’dir. Kuzey Amerika kıtası jeolojik çağlar boyunca

Bilgi Dünyası

Jeolojik Zaman Cetveli Hakkında Bilgi

0

Jeolojik zaman çizelgesi, cetveli nedir? Jeolojik zaman cetvelinin özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Jeolojik Zaman Cetveli Daha çok tortul (sedimanter) kayaçlardan elde edilen bilgilere dayanan jeolojik zaman cetveli, dünyanın uzun tarih süresini kapsar ve jeolojik olayların birbiriyle olan ilişkilerinin kronolojik bir düzende gösterilmesini ve zaman içinde doğru olan yerlerine yerleştirilmesini sağlar. Tortul kayaçlar, tortulların su altında

Bilgi Dünyası jeoloji

Jeolojik Devirler Tablosu

0

Jeolojik devirler ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. jeolojik Devirler ve bu devirlerin açıklamalarının yer aldığı tablo Yer kabuğunun oluşumu ve gelişimini inceleyen jeoloji bilimi, organik kalıntılardan (fosil) yararlanır. Yer kabuğunun tarihi; bazı önemli jeolojik olaylara ve canlıların geçirdikleri aşamalara dayanarak farklı beş döneme ayrılır. Bunlara jeolojik zamanlar denir. Jeolojik devirlerin ayrılmasında, fosilli

Bilgi Dünyası

Jeolojik Zamanlar ve Özellikleri

0

Jeolojik zamanlar denilince ne anlıyoruz. Jeolojik zamanların tamamı hakkında ve Anadolunun ve dünyanın oluşumunun jeolojik olarak anlatımı. Dünyanın kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği geniş devrelere denilmektedir. Bugüne kadar yapılan çeşitli araştırmalar sonunda dünyanın 3 – 4.000.000.000 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Bu muazzam zamanın yarısından çoğu dünyanın katılaşması ile geçmiş ve ancak ondan sonra en ilkel şekliyle

Bilgi Dünyası antarktika

Antarktika’nın Jeoloji ve İklim Özellikleri

0

Güney Kutup Bölgesindeki alanın / kıtanın ismi olan Antaktika’nın jeolojik ve iklimsel özellikleri hakkında bilgi Güney Kutup Dairesi çevresinde (66° 34′ güney enlemi) uzanan, dünyanın beşinci büyük kıtası. Yüzölçümü 14.245.000 kilometrekare. Dünya kara yüz ölçümünün hemen hemen 1/10’unu içerir. Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu’nun bir uzantısı olan Antarktik Okyanusu ile çevrilidir. Ross ve

Bilgi Dünyası

Kuzey Amerika Coğrafi Yapısı Hakkında Bilgi

0

Kuzey Amerika kıtasının coğrafi ve jeolojik özellikleri ile ilgili bilgiler Amerika’nın kuzey bölümü; dünyanın üçüncü büyük kıtası. Yeryüzündeki karaların % 17’sine, nüfusun % 7.1’ini içerir. Yüzölçümü 23.500.000 km. COĞRAFYA KONUMU. Batı Yarıkürede doğudan Atlas Okyanusu, batıdan Büyük Okyanus, kuzeyden Kuzey Buz Denizi ve güneyden Meksika’nın güney sınırıyla çevrelenen kıta, geleneksel olarak kuzeydoğuda Grönland’ı kapsadığı, ancak