Browsing: Kanuni Sultan Süleyman

Biyografi Matrakçı Nasuh Efendi

Matrakçı Nasuh Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

0

Matrakçı Nasuh Efendi Kimdir? Matrakçı Nasuh Efendi’nin hayatı, biyografisi, eserleri nelerdir? Kanuni Sultan Süleyman Döneminde yaşamış olan Matrakçı Nasuh Efendi ile ilgili bilgi. Türk, minyatürcü. Ayrıca matematik ve tarih konularında kitaplar da yazmış çok yönlü bir bilgindir. Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Kâtip Çelebi ölüm tarihi olarak 1533′ü vermekteyse de, bunun doğru olmadığı bugün kesinleşmiştir.

Biyografi Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (Kısaca)

0

Önemli Osmanlı padişahlarından olan Kanuni Sultan Süleyman hayatı ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız Osmanlı padişahlarının onuncusudur. Yavuz Sultan Selim’in tek oğludur. Annesi Hafsa Sultan Kırım Hanı Mengli Giray’ın kızıdır. Kanuni Süleyman, Trabzon’da, babası orada sancakbeyi iken doğdu, Zigetvar Seferi sırasında 71 yaşında öldü. 46 yıl tahtta kaldı

Bilgi Dünyası

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Olayları

6

Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen önemli olaylar, siyasi durum, savaşlar, seferler, antlaşmalar, fethedilen yerler hakkında bilgi. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520 – 1566) Kanuni Sultan Süleyman, erkek kardeşi olmadığı için taht kavgası yapmadan rahatça tahta geçti. Bu dönemde Osmanlı Devleti, ekonomik ve askeri açıdan tartışılmaz bir üstünlüğe sahip oldu. İç İsyanlar Anadolu İsyanları 1526’da Yozgat’ta,

Bilgi Dünyası

Nahcıvan Seferi Hakkında Bilgi

0

Nahcıvan Seferi ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Nahcıvan Seferi tarihi, hakkında bilgi. Nahcıvan Seferi; Kanuni Sultan Süleyman‘ın İran üzerine düzenlediği üçüncü ve son seferdir (1553-1555). Şah Tahmasb, Osmanlı Ordusu’nun Macaristan seferiyle uğraşmasını fırsat bilerek Erciş, Adilcevaz, Bargın ve Ahlat kalelerini ele geçirdi; Erzurum’a saldırdı. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Üçüncü İran Seferi olan Nahçevan

Bilgi Dünyası

Zigetvar Seferi (Kısaca)

0

Zigetvar seferi ne zaman ve kim tarafından gerçekleşmiştir? Zigetvar seferinin önemi ve hakkında kısaca bilgi. Zigetvar Seferi; Kanuni Sultan Süleyman‘ın 13. ve son seferidir. 1562’de, sekiz yıl süreyle yapılan Osmanlı-Avusturya barış antlaşması gereği Avusturya İmparatoru’nun her yıl 30 bin duka altını ödemek yükümlülüğüne ardılı E. Maximillan, iki yıl arka arkaya uymadı. Sınır olaylarının sona erdirilmesi

Bilgi Dünyası

Kanuni Sultan Süleyman Seferleri

2

Kanuni Sultan Süleyman’ın düzenlediği seferler, savaşları, başarıları. Kanuni dönemi ile ilgili bilgi. SÜLEYMAN I., Kanuni (1495 – 1566) Osmanlı padişahlarının 10.’sudur. Yavuz Sultan Selim‘in tek oğludur. Annesi Hafsa Valide Sultan, Kırım Hanı I. Mengli Giray’ın kızıdır. Kanuni Süleyman babasının sancakbeyi bulunduğu Trabzon’da Kanuni Süleyman doğdu. Babası şehzadeyken «sancağa çıktı», yani vali oldu; büyükbabası olan Kırım

Bilgi Dünyası

Mohaç Meydan Savaşı

0

Mohaç Meydan Savaşı hakkında bilgi. Tarihin en büyük ancak en kısa imha savaşı ile ilgili bilgiler. Mohaç Savaşı kimler arasında ne zaman oldu? Mohaç Meydan Savaşı tarihin en kesin sonuçlu örnek imha savaşlarından biridir. 29 ağustos 1526’da Güney Macaristan’da Tuna kıyısındaki Mohaç’ta yapılan bu savaşta Osmanlı Ordusu Macar ordusunu 2 saat içinde yok ettiler. Türk

Bilgi Dünyası

Estergon Nerededir? Estergon Tarihi Hakkında Bilgi

1

Estergon nerededir ve hangi ülkeye bağlıdır. Estergon Kalesi ve Estergon tarihi ile ilgili bilgiler. Macarca ismi Esztergom’dur. Macaristan’ın kuzeyinde Komârom Yönetim Birimi’nde kenttir. Tuna kıyısında başkent Budapeşte’nin 43.3 km kuzeybatısında yer alır. 1950’den sonra hızlı bir endüstrileşme (makine, tekstil, duyarlı aygıt vb) süreci içine girdi. 12. yüzyılda yapılmış kaleyle, 1828’de yapılan katedral, önemli tarihsel eserlerdir.

Bilgi Dünyası

Irakeyn Seferi Hakkında Bilgi

0

Irakeyn Seferi ne zaman ve kimler arasında olmuştur, sonuçları nelerdir? Irakeyn Seferinde Pargalı İbrahim ve Kanuni Sultan Süleyman. Taraflar Safevi Devleti ile Osmanlı İmparatorluğu Kumandanlar I. Tahmasp Kanuni Sultan Süleyman ve Pargalı Damat İbrahim Paşa Irakeyn Seferi; Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’ın alınmasıyla sonuçlanan seferdir. (1534-1535) Anadolu’daki Şii yayılmasını önlemek amacıyla 27 Ekim 1533’de Sadrazam İbrahim

Bilgi Dünyası

Şehzade Mustafa Nasıl Öldü?

3

Kanuni Sultan Süleyman‘ın en büyük oğlu olan ve halk arasında da çok sevilmesine rağmen öldürtülen Şehzade Mustafa nasıl öldü? Şehzade Mustafa nasıl ve neden öldürüldü? Şehzade Mustafa, Kanuni Sultan Süleyman henüz şehzade olarak Manisa’da bulunuyor iken Mahidevran Sultan’dan 1515 yılında doğdu. Şehzade Mustafa çok iyi eğitim almış aynı zamanda da hem halk hem de Osmanlı’nın ileri

Bilgi Dünyası

Molla Kaabız Kimdir

0

Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul’a gelerek Hz. İsa’nın Hz. Muhammed’den daha üstün bir peygamber olduğunu öne sürerek kendine yandaş toplayan Molla Kaabız hakkında bilgi. Molla Kabız Kimdir 1527 senesinde Kanuni Sultan Süleyman devrinde geçer olay. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlının gücünün dorukta olduğu hem maddi hem de manevi olarak gücünün zirvesinde olduğu bir dönemdir. O

Bilgi Dünyası

Bosna-Hersek Tarihi

0

Bosna Hersek tarihi. Bosnalıların (Boşnakların) kökeni nedir? Osmanlı döneminde kısaca Bosna Hersek tarihi. Bosna – Hersek’te Müslüman Boşnaklar’la Katolik Hırvatlar ve Ortodoks Sırplar yaşar. Bunlar VII. yüzyılda buraya yerleşip Hıristiyan olmuş Slav kavimleridir ki Boşnaklar da esasen Müslüman olmuş ve Türk kültürünü kabul etmiş Hırvatlar’dır. XII. yüzyılda Macar hakimiyetini kabul ederek bu ülkede sonradan birçok