Browsing: kanunu

Fizik Torriçelli Deneyi

Torriçelli Deneyi Nedir? Deney Nasıl Yapılmıştır ve Hangi Kanunu Bulmuştur?

0

Torriçelli deneyi nedir? Torriçelli deneyi nasıl yapılmıştır, hangi kanun bulunmuştur, sonuçları ve deneyin yapılış şekli hakkında bilgi Torriçelli Deneyi Nasıl Yapılmıştır? Açıklaması Nasıldır? Torriçelli, deniz kıyısında, 85 santim uzunluğunda bir ucu kapalı cam bir boru içine cıva doldurduktan sonra boruyu gene cıva dolu bir kabın içine ters çevirip batırmış. Cam tüpün üst ucunda civanın biraz

Bilgi Dünyası Cebri İcra Kanununa Hakim Olan İlkeler

Cebri İcra Kanununa Hakim Olan İlkeler

0

Cebri İcra Kanununa Hakim Olan İlkeler nelerdir? Kendine özgü ilkeleri olan bu durumlarda ki ilkelerin özellikleri, açıklaması, hakkında bilgi. CEBRİ İCRA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Temel yargılama ilkelerinin cebr-i icra hukukunda uygulanmasının yanında cebr-i icra hukukunun kendine has ilkeleri de bulunmaktadır. 1. Temel Yargılama İlkelerinin Cebr-i İcra Hukukunda Uygulanması ***Tasarruf İlkesi: Uyuşmazlığı başlatmak, uyuşmazlık konusunu

Bilgi Dünyası edward thorndike

Thorndike Etki Yasası

0

Thorndike’nin etki yasası, kanunu nedir, özellikleri nelerdir? Etki kanununda davranış ve sonucu arasındaki ilişki hakkında bilgi. Thorndike Etki Yasası Thorndike Öğrenme Kuramı İçin Tıklayınız. Thordike hayvanların zekâları üzerinde çalışmalar yapar. Yaptığı çalışmalar neticesinde hayvanların (ki insanlarda dâhil olmak üzere) problemleri mantık yoluyla değil; pek çok davranışı deneyerek tesadüfen çözdüğü sonucuna varır. Thordike, bu gözlem verilerine

Bilgi Dünyası Sözlük

Olağanüstü Hal Nedir?

0

Olağanüstü Hal nedir, ne anlama gelir? Olağanüstü Hal en fazla kaç ay süreyle ilan edilebilir? Olağanüstü Hal kanunu nedir? OLAĞANÜSTÜ HAL Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu “Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hâl ilan edebilir.” – Anayasa OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU 2935 Sayılı

Bilgi Dünyası

Joule Kanunu Nedir? Kısaca

0

Joule Kanunu Nedir? Joule Kanununun açıklaması, formülleri, kısaca konu anlatımı. JOULE KANUNU İletkenin uçları arasındaki potansiyel fark nedeniyle harekete geçen elektronlar iletken içindeki atom ve moleküllerle çarpışmaları sonucu hareket enerjilerinin bir kısmını ısıya dönüştürürler. Isıya dönüşen enerji ile ifade edilir. Buna Joule Yasası denir. İletkenin birim zamanda ısıya dönüştürdüğü enerji miktarına o iletkenin gücü denir.

Bilgi Dünyası

Coulomb Kanunu Nedir?

0

Coulomb kanunu nedir, nasıl hesaplanır? Coulomb kuvveti ve coulomb kanunu hakkında bilgi. Coulomb Kanunu: Yüklerin birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetle ilgilidir. *** dir. *** dir. *** dir. ***Küreler birbirlerini aynı büyüklükteki kuvvetle çeker veya iterler. 1. dır. 2. dır. 3. dır. 4.

Bilgi Dünyası

Teşkilât-ı Esasîye Kanunu Özellikleri

0

Cumhuriyetimizin ilk anayasası olma özelliğini taşıyan Teşkilât-ı Esasîye Kanunu ne zaman ilan ve kabul edildi. Teşkilât-ı Esasîye Kanunu özellikleri nelerdir? 24 Mayıs 1924’te de yeni bir «Teşkilât-ı Esasiye Kanunu» (Anayasa) yapıldı. Bu yeni Anayasa’nın en önemli tarafı, Atatürk’ün Cumhuriyet rejimini ölümsüz hale getirmiş olmasıdır. Anayasa’ya göre, Türkiye Devleti’nin bir cumhuriyet olduğuna dair olan 1. maddesinin

Bilgi Dünyası

Türk Medeni Kanunu Kabulü ve Önemi

0

Türk Medeni Kanunu nasıl, ne zaman ve niçin kabul edildi. Atatürk’ün devrimleri içerisinde bir adım olan Türk Medeni Kanununun kabulu ve önemi nedir? TÜRK MEDENİ KANUNU Türk Medeni Kanunu, Türk toplumunu çağdaş düzeye ulaştırmak için yapılan en büyük devrimlerden bir tanesidir. O zamana kadar Türk kadını kara bir çarşaf içinde, erkeğinin tutsağı idi. Erkek dört

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal’e Atatürk Soyadının Verilmesi

0

Gazi Mustafa kemal paşaya Atatürk soyadının verilmesi, ünvanların kaldırılması ve Mustafa Kemal’in Atatürk soyadını alması hakkında bilgiler. SOYADI YASASI VE GAZİ MUSTAFA KEMALİN ATATÜRK SOYADINI ALMASI, UNVANLARIN KALDIRILMASI Türk halkını soyadı almaya mecbur eden devrim 21 Haziran 1934’te kabul edilen yasa ile oldu. Türklerde ünvan pek kullanılmazdı. Ancak köy, kasaba ve kentlerde bazı kimseler ünvanları

Biyografi Gay-Lussac

Gay-Lussac Hakkında Kısa Bilgi

0

Kendi adı ile anılan Gay-Lussac kanunlarını bulan ünlü Fransız bilim insanı Joseph Gay-Lussac ve kanunu hakkında kısa bilgiler. Joseph Gay-Lussac (1778-1850) tanınmış bir Fransız kimya ve fizik bilginidir. Yaptığı işlerin arasında en önemlisi, hidrojenle doldurulmuş bir balonla deniz seviyesinden 6.000 metre kadar yükseğe çıkarak atmosferin üst tabakalarını incelemesi, havanın hangi maddelerin birleşmesinden meydana geldiğini araştırmasıdır.

Bilgi Dünyası Arşimet Kolu

Arşimet Burgusu ve Arşimet Prensibi Hakkında Bilgi

0

Büyük Yunanlı bilgin Arşimet’in bulmuş olduğu ve kendi adı ile anılan prensibi ve Arşimet burgusu hakkında bilgi. Arşimet Prensibi : Herhangi bir sıvı ve ya bir gaz içinde bulunan bir cisim yer çekimi kuvvetinin ters yönünde yani, aşağıdan yukarıya doğru bir itilme kuvvetine maruz kalır. Arşimet bunu şu şekilde izah etmiştir: Sıvı veya gaz içine