Browsing: karşıt anlamlı

Sözlükler Sözlük

C Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

C harfi, Türkçede bulunan C harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z cafcaflı: sade, süssüz, gösterişsiz, cahil: bilgili, okumuş, cahillik: bilgililik, okumuşluk. cakalı: gösterişsiz, çalımsız, cana yakın: sevimsiz, canhıraş: iç okşayıcı, tatlı, hoş. canlandırmak: öldürmek, hareketsizleştirmek. canlanmak: miskinleşmek, tembelleşmek, sakinleşmek. canlı: ölü, hareketsiz, canlılık: ölülük, miskinlik,güçsüzlük, tembellik, can sıkıcı: ferah,

Sözlükler

Z Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

Z harfi, Türkçede bulunan Z harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z zafer: yenilgi, mağlûbiyet, hezimet, zafiyet: güçlülük, zahiri: 1. görünmeyen. 2. içten. zahmet: kolaylık, zahmetli: sıkıntısız, eziyetsiz, kolay, zalim: merhametli, adil. zarafet: kabalık, çirkinlik, zevksizlik, zarar: kâr, yarar, menfaat, zarif: kaba. zaruri: gereksiz, zavallı: 1. mutlu, talihli. 2. güçlü.

Sözlükler

V Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

V harfi, Türkçede bulunan V harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z vadeli: süresiz. vadesiz: peşinatsız, veresiye, vadeli, ecelle, vahim: korkusuz, tehlikesiz, vahşi: evcil, uygar, vakar: ciddiyetsizlik, onursuzluk, vakur: onursuz, var: yok. varış: 1. başlangıç. 2. kalkış, varlık: yokluk, varlıklı: fakir, yoksul, varyemez: eli açık, cömert, vâsi: dar, ensiz, vaveylâ:

Sözlükler

Ü Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

Ü harfi, Türkçede bulunan Ü harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z ücretli: parasız, bedava, ümitsiz: iyimser, umutlu, ün salma: gölgelenme, sönme. üretim: tüketim. ürkek: atılgan, cesur. üryan: giyinik. üst: 1. alt. 2. ast. üstün: 1. yenilen, kaybeden. 2. düşük, üstünkörü: ayrıntılı, titizce, üstünlük: ikinci plânda kalma, gerileme, üşengeç: çalışkan,

Sözlükler

U Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

U harfi, Türkçede bulunan U harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z ucuz: pahalı, fahiş, ucuzluk: pahalılık, zam. uç: başlangıç, uçarı: ölçülü, uçsuz: sınırlı, uçucu: kalıcı, uçuk: renkli. ufacık: kocaman, iri, koskocaman, ufak: 1. küçük. 2. bütün, ufaklık 1. büyük, iri, koca. 2 bütün, uğrun: alenen, uğurlamak: karşılamak, uğurlu: kademsiz,

Sözlükler

T Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

T harfi, Türkçede bulunan T harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z taarruz: savunma, taban: tavan, tabansız: yürekli, cesur, tâbi: serbest, hür, müstakil, tabii: suni, yapay, tacil: yavaşlama, tahammül: sabırsızlık, tahkir: övme, meth, iltifat, tahliye: 1. tutuklama. 2. doldurma, tahmini: kesin, tahrik: yatıştırma, tahrip: yapma, tahripkâr: yapıcı, tahsilât: ödeme, tediye,

Bilgi Dünyası

Ş Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

Ş harfi, Türkçede bulunan Ş harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z şahane: çok kötü. şahsi: toplumsal, genel, şaka: ciddi, ciddiyet, şakacı: ağırbaşlı, ciddi, şaklaban: ciddi, şamata: sessizlik, şanlı: silik, şanssız: talihli, bahtlı, şapşal: tertipli, intizamlı, şark: garp, batı. şarlatan: dürüst, şartlı: serbest, kayıtsız şartsız. şaşaa: sade, gösterişsiz, şaşkın: düşünceli,

Bilgi Dünyası

S Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

S harfi, Türkçede bulunan S harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z saadet: mutsuzluk, bedbahtlık. sabah: akşam, sabahleyin: akşamleyin, sabıkalı: suçsuz, masum, sabırlı: 1. aceleci. 2. tahammülsüz, sabit: hareketli, saçma: mantıklı, yerinde, değerli, saçmak: toplamak, sadakat: ayrılık, sadakatsiz: sadık, bağlı, sade: süslü, gösterişli, ağdalı, sadık: sadakatsiz, vefasız, saf: 1. katışık.

Bilgi Dünyası

R Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

R harfi, Türkçede bulunan R harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z rabıtalı: ilgisizlik, alâkasızlık. rağbet: isteksizlik, rahat: huzursuz, sıkıntılı, yorucu, rahatsız: sağlıklı, randımanlı: verimsiz, rasyonel: ölçüsüz, hesapsız, razı: isteksiz, refah: sıkıntı. rehavet: (vücutta) gerginlik, renkli: 1. soluk. 2. neşesiz, cansız. renksiz: 1. parlak. 2. neşeli, canlı. resmi: 1. hususi.

Sözlükler

P Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

P harfi, Türkçede bulunan P harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z pahalanmak: ucuzlamak, pahalı: ucuz. pak: kirli, pis. paklamak: 1. kirletmek. 2.karalamak, palavra: doğru, gerçek, paralı: 1. yoksul. 2. bedava, ücretsiz, parlak: donuk, mat. parlamak: 1. sönmek. 2. sakinleşmek, pasaklı: 1. temiz. 2. düzenli, tertipli, pasif: etken, aktif, patavatsız:

Sözlükler

O Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

O harfi, Türkçede bulunan O harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z objektif: sübjektif, obruk: dışbükey, konveks, obur: boğazsız, oğlan: kız. okkalı: 1. küçük. 2. hafif, okşamak: yermek, okumuş: cahil, olabilirlik: imkânsızlık, olağanüstü: sıradan, olanaksız: mümkün, olası: kesin, olgun: ham, çiğ. olumlu: menfi, olumsuz: müsbet. onamak: tasvip etmemek, onarmak: bozmak,

Sözlükler

Ö Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

Ö harfi, Türkçede bulunan Ö harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z öbür: 1. beri. 2. yakındaki, ödlek: cesur, yürekli, ödül: ceza. ödünç: peşin, öfkeli: sakin, öğmek: yermek, öğrenmek: unutmak, öksüz: analı babalı, ölçülü: aşırı. ölçüsüz: hesaplı, mutedil, ölgün: diri, canlı, taze. ölmek: yaşamak, ölü: diri. ölüm: yaşam, ölümsüz: 1.

Sözlükler

N Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

N harfi, Türkçede bulunan N harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z naçiz: değerli, nadir: sık, çok. nadiren: sıkça, naille: yerinde, yararlı, nahoş: hoş, güzel, nakıs: 1. tam. 2. artı. namahrem: mahrem, namert: mert, yiğit, nankör: değerbilir, kadirşinas, narin: kaba. nazari: uygulamalı, pratik, nazik: saygısız, kaba. necip: soysuz, nefret: hoşlanma,

Sözlükler

M Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

M harfi, Türkçede bulunan M harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z madde: mana. maddeten: manen, maddi: manevi, maderşahi: babaerkil. madrabaz: dürüst, mağlup: galip, mağlubiyet: galibiyet, mağrip: maşrık, mağrur: kibirsiz, maharetli: beceriksiz, hünersiz. mahcup: utanmaz, sıkılmaz, atak. mahdut: sınırsız, mahir: beceriksiz, mahpus: serbest, hür. mahvetmek: 1. var etmek. 2.onarmak, mahzun:

Sözlükler

L Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

L harfi, Türkçede bulunan L harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z lâğvetmek: kurmak, lâkayt: ilgili, alâkalı, lâtif: nahoş, çirkin, kaba. lâtife: ciddi söz. lâubali: ciddi, resmî, teklifli, lâzım: gereksiz, lüzumsuz, leh: aleyh, leylî: gündüzlü, leziz: nahoş. lezzetli: tatsız, liyakat: yetersizlik, lokavt: grev. loş: aydınlık. lüks: sade, gösterişsiz, basit, lütuf:

Sözlükler

K Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

K harfi, Türkçede bulunan K harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z kaba: ince, nazik, zarif, kabahatli: suçsuz, kabahatsiz: suçlu, kabalaşmak: nazikleşmek, kabalık: nezaket, kabız: ishal, sürgün, kabil: olanaksız, kabiliyetli: yeteneksiz, kabul: red. kaçık: akıllı. kaçırmak: 1. yakalamak. 2.yetişmek, kademli: uğursuz, kadın: erkek, kadir: güçsüz, erksiz. kadirbilir: değerbilmez, kadirbilmez, kafalı:

Sözlükler

İ Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

İ harfi, Türkçede bulunan İ harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z ibra: suçlama. ibraz: gizleme. icap: gereksizlik, lüzumsuzluk. icazet: yasak. iç: dış. iç açıcı: iç sıkıcı, içeri: dışarı, içerik: şekil, biçim, içli: duygusuz. içten: dıştan, sahte, yapmacık olarak, içtima: dağılma, içtimai: kişisel, idareli: müsrif, idaresiz: tutumlu, iffet: ahlâksızlık, iffetsizlik,

Sözlükler

I Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

I harfi, Türkçede bulunan I harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z ığıl ığıl: çabuk çabuk, süratli, hızlı. ılgıt ılgıt: hızlı, süratli, ılımlı: aşırı, ölçüsüz, ırak: yakın, ırgat: ağa, patron, ısı: soğukluk, ısınmak: üşümek. ısıtmak: soğutmak, ıslah: bozma, kötüleştirme, ıslak: kuru. ısmarlama: hazır, ıssız: kalabalık, dolu. ıstırap: neşe, sevinç, ışıklı:

Sözlükler Sözlük

H Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

H harfi, Türkçede bulunan H harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z haberleşmek: ilgiyi kesmek, haberdar: habersiz, habis: iyi. hadsiz: sınırlı, hafi: açık, belli, hafif: 1. ağır. 2. zor. hafifsemek: önemsemek, umursamak. hakikat: 1. yalan. 2. hayal. 3.uydurma, hakikatli: vefasız, hakikatsiz: vefalı, hakikî: yalan. hakkaniyet: adaletsizlik, haksızlık, hakkıyla: gelişigüzel, hakir:

Bilgi Dünyası Sözlük

G Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

G harfi, Türkçede bulunan G harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z gabi: zeki, uyanık, anlayışlı, gaddar: merhametli, gafil: uyanık, ihtiyatlı, akıllı, gaileli: dertsiz, galibiyet: yenilgi, mağlubiyet. gaip: ortada, meydanda, gam: sevinç, neşe. gamlanmak: sevinmek, neşelenmek, gammaz: barıştırıcı, ara bulucu. gani gani: az. garp: doğu, şark. gâvur: 1. dindar. 2.

Sözlükler Sözlük

F Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

F harfi, Türkçede bulunan F harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z faal: tembel, uyuşuk, çalışmaz. faaliyet: durgunluk, tembellik, hareketsizlik, fahiş: ehven, ucuz. fakir: zengin, fâni: kalımlı, baki. farklı: benzer, aynı. farksız: ayrımlı, fasıla: mütemadi, sürekli, devamlı. fasih: 1. ağdalı, kapalı. 2.müphem, fayda: zarar, faydalı: yararsız, faydasız: yararlı, fazla: az,

Bilgi Dünyası Sözlük

E Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

E harfi, Türkçede bulunan E harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z ebedi: ezeli, geçici, muvakkat, ebleh: akıllı, ecnebi: yerli. edepli: terbiyesiz, kaba, nezaketsiz, edepsiz: terbiyeli, ince, zarif, edilgen: etken, edinmek: kaybetmek, efendi: kaba, şımarık, efkârlanmak: sevinmek, gülmek, eğlenmek, eğik: dik, düz. eğlenmek: sıkılmak, eğreti: sağlam, kalıcı, ehemmiyetli: önemsiz, ehemmiyetsiz:

Sözlükler Sözlük

D Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

D harfi, Türkçede bulunan D harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z dağdağa: sessizlik, sakinlik, dağılmak: toplanmak, dağınık: derli toplu, düzenli, intizamlı, dağıtıcı: toplayıcı, dağıtılmak: toplanmak, dağıtmak: toplamak, birleştirmek, dahil: dış, hariç, dahili: harici. daim: bazen, zaman zaman, daima: bazen, arada, daimî: geçici, muvakkat, dalgalanmak: durgun olmak, hareketsiz olmak, dalgı:

Bilgi Dünyası Sözlük

Ç Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

Ç harfi, Türkçede bulunan Ç harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z çabucak: çok ağır, çok yavaş. çabuk: ağır, ağır ağır, yavaş, yavaş yavaş, çabuklaşmak: ağırlaşmak, yavaşlamak, çabuklaştırmak: yavaşlatmak, ağırlaştırmak, çabukluk: yavaşlık, ağırlık, çağcıl: geri kafalı, mutaassıp, çağıldamak: sessiz akmak, çakırkeyf: ayık. çakışmak: kopmak, ayrılmak, kurtulmak, çözülmek, serbest kalmak, çaktırmadan:

Sözlükler

B Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

B harfi, Türkçede bulunan B harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z babacan: sevimsiz, güvenilmez. bacaksız: 1. uzun boylu. 2.ergin, badire: mutluluk, bağdamak: çözmek, açmak, bağdaşmak: anlaşmazlık, uyuşmazlık. bağımlı: özgür, hür, müstakil, serbest, bağımsız: bağımlı, tutsak, esir. bağımsızlık: tutsaklık, kölelik. bağışlamak: azarlamak, kızmak. bağlamak: çözmek, gevşetmek, serbest bırakmak, bağlaşmak: ayrılmak,