Browsing: kavramı

Matematik

Yüzyıl Kavramı Nasıl Hesaplanır?

0

Yüzyıl nasıl hesaplanır? Yüzyıl yarım ve çeyrek hesabı. Yüzyıl hesaplama, yarım yüzyıl ve çeyrek yüzyıl kavramları. Yüzyıl Kavramı ve Hesaplamalar Yüzyıl: Yüzyıllık süre “Asır” anlamına gelir ve kısaca “yy” şeklinde gösterilir. Yüzyıl Hesaplamaları *** Tarihimiz eğer iki basamaklı ise 1. yüzyıldır. Örnek: 49 ⇒ 1. yy 97 ⇒ 1. yy ***Tarihimiz eğer üç basamaklı ise

Din İlahiyat Taban Puanları

İlahiyat Hakkında Bilgi – İlahiyat Nedir?

0

İlahiyat nedir? İlahiyat bir bilim midir? İlahiyat kavramının tarihçesi, İlahiyatın ilgi alanları, tarihçesi, özellikleri hakkında bilgi. İlahiyat; tanrıbilim ya da teoloji (Yunanca theos: “tanrı” ve logos: “bilim”) olarak da bilinir, dinsel inanç, davranış ve deneyimleri, özellikle Tanrı’yı ve onun dünyayla ilişkisini us aracılığıyla kavrayıp temellendirmeyi amaçlayan kurgusal düşünce dalıdır. Dinsel inancın konusunu oluşturan gizemlerin özünü kavramaya

Bilgi Dünyası

Matematikte Sonsuz Kavramı

0

Matematikte sonsuz kavramı nedir, nasıl açıklanır? Matematiksel çözümlemede sonsuz, hesabı, hakkında bilgi. Matematikte Sonsuz Kavramı Soyut sonsuz kavramı iki bin yıl boyunca metafizik tartışmalara yol açtı. XIX. yy’dan sonra sonsuz, anlamsızlıktan yoksun matematiksel tanımlamaların konusu oldu. SONSUZ Sonsuz, matematiksel çözümlemede değişken bir niceliğin, önceden belli her değişmez niceliği geçtiği problemlerde ortaya çıkar. Sözgelimi, kesinlikle pozitif

Bilgi Dünyası

Uzayda Doğrultu Kavramı

0

12. sınıf geometri dersi uzayda doğrultu kavramı konu anlatımı. Uzayda doğrultu örnek sorular, açıklamalar, kısa özet. UZAYDA DOĞRULTU KAVRAMI Uzayda bir doğrular kümesi ve bu doğrular kümesinde bir paralellik bağıntısı verilmiş olsun. Paralellik bağıntısına göre birbirine paralel olan doğrular bir denklik sınıfı oluşturur. Şekildeki dikdörtgenler prizmasının kenarlarından geçen ve aynı renkle gösterilen doğrular paraleldir. Paralel

Bilgi Dünyası Hukuk

Hukukta Kişi ve Kişilik Kavramları

0

Hukukta kişi ve kişilik nedir? Kişi ve kişilik kavramı ile ilgili terimler, kişi türleri ve açıklamaları, hakkında bilgi. KİŞİ KAVRAMI Kişi, haklara ve borçlara sahip olabilen, yani hak ve borçları bulunabilen (hak ehliyetine sahip bulunan) varlıklardır. Bu nedenle, “kişi” terimi ile “hak ehliyeti” terimi aynı anlama gelir. İnsanların yanında, “İnsan toplulukları” ve “mal toplulukları” da

Bilgi Dünyası hukuk

Hukukun Çeşitli Anlamları

0

Hukuk ile ilgili çeşitli kavramlar, hukukun çeşitli anlamları, pozitif hukuk, mevzu hukuk, tarihi hukuk vb. anlamları ve açıklamaları. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI Yürürlükteki Hukuk (Pozitif Hukuk, Müspet Hukuk): Belli bir ülkede, belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütününe denir. Bu deyimin içerisine, yetkili makamlar tarafından çıkarılan anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi yazılı hukuk kuralları girdiği

Bilgi Dünyası Demokrasi

Demokrasi Kavramının Açıklaması

0

Demokrasi ne demektir? Doğrudan ve yarı doğrudan demokrasi nedir? Demokrasinin özellikleri ve temel ilkeleri hakkında bilgi. DEMOKRASİ NEDİR? Gücünü halktan alan, yönetimde halk iradesinin etkin olduğu eşitlik, adalet, özgürlük, insan hakları prensibine dayanan anlayışa demokrasi denir. Demokrasi, ilk kez Yunan uygarlığında oluşmaya başlamıştır. Kelime olarakta Yunanca “Demos” (HALK) ve “Kratos” (iktidar) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Demokrasi;

Bilgi Dünyası Ekonomi

Ekonomi Nedir? Ekonominin Yapısal Özellikleri

0

Ekonomi nedir en demektir? Ekonomide mal kavramı ve ekonominin yapısı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ekonomi; toplumların üretim, bölüşüm, tüketim yapısını ve işleyişini inceleyen bir bilim dalıdır. Bir toplumun mal ve hizmetlerinin üretilmesi, dağıtımı ve tüketilmesi süreçlerinin tümü, o toplumun ekonomisini oluşturur. Ekonomik etkinliklerde iki özellik vardır: 1. İnsanın tabiatla ilişkisi (Her türlü

Din Arapça Allah Yazısı

Allah Kavramı İle İlgili Bilgiler

0

Allah kavramı nedir? Allah kavramı nasıl açıklanır? Allah kavramı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı ve Arapça Allah yazısının bulunduğu sayfamız. Var olan her şeyin yaratıcısı olduğuna inanılan yüce varlıktır. Tektanrılı dinlerde bir tek Allah (c.c) vardır; çoktanrılı dinler ise hemen hemen her kudret ve kuvvet için birer «tanrı» (ilah) kabul eder. Felsefede, dinlerin

Bilgi Dünyası

Fizikte Güç Kavramı Nedir?

0

Fizik’te güç kavramı ile ilgili genel bilgiler.Güç nedir nasıl hesaplanır ve ne işe yarar? Güç birimleri nelerdir? Fizikte hareket sağlayan kuvvete «güç» denir. Bir noktaya, bir makineye uygulanan bir kuvvet iş yapar. Kuvvet etkisi altında meselâ bir arabanın yürümesi, bir ağırlığın yukarı kaldırılması, bir tekerleğin döndürülmesi olaylarında hep iş yapılmaktadır. Ama, bu kuvvet kaynaklarını birbirleriyle

Bilgi Dünyası

Populasyon Nedir? Biyolojide Populasyon Kavramı

0

Populasyon nedir? Populasyon özellikleri, biyolojide populasyon kavramı hakkında genel bilgi. Populasyon, Lâtince “populus” kelimesinden türetilmiş olup, “özel bir alana yerleşen bir grup halk” manâsına gelir. Bu terim ekolojide daha geniş bir anlam kazanmıştır. Ekolojide, “populasyon” denildiği zaman, bir türün, tabiatın belli bir parçasında yaşayan bütün fertlerinin meydana getirdiği topluluk anlaşılmaktadır. Meselâ Ankara’nın tiftik keçisi, Van

Bilgi Dünyası

Kuvvet Nedir? Birimi Nedir?

0

Kuvvet nedir? Kuvvet kavramının örnekle açıklaması, kuvvet birimi nedir, hakkında bilgi. KUVVET; Cisimlerin şeklinde ve hareketinde değişiklikler oluşturan etkiye kuvvet denir. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Bize doğru atılan bir futbol topuna ayak vurduğumuzda şunlar olur : Topun hızı önce sıfıra indirilir. Bir an durur. Bu sırada ayak darbesi topu hafifçe içe çökertir. Sonra da darbe,