Browsing: kavramlar

Bilim ve Teknoloji Bilim Felsefesi Nedir?

Bilim Felsefesi Nedir? Temel Yaklaşımlar ve Konusu

0

Bilim felsefesi nedir? Bilim felsefesinin temel yaklaşımları, konusu, başlıca soruları nelerdir? Bilim felsefesi hakkında bilgi. Bilim Felsefesi Nedir? Bilim Felsefesinin Konusu: Bilim felsefesi, bilimlerin ortaya koyduğu kavram, kuram (teori) ve yasalarla bunların ait olduğu olayları inceler. Felsefe, bilim felsefesi aracılığı ile bilim üzerinde düşünme, bilimin mantığını oluşturma gereğini duymuştur. Bilim felsefesinin yanıt aradığı başlıca sorular

Din Kur'an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim İle İlgili Kavramlar

0

Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak bazı kavramlar hakkında bilgiler. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni , Kur’an-ı Kerim’in okunması, anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili kavramlar. Kur’an-ı Kerim İle İlgili Kavramlar Kur’an-ı Kerim İslam dininin temel bilgi kaynağıdır. Müslümanların Kur’an-ı Kerim’den tam olarak yararlanabilmesi için onu, gerek okunuşu gerekse anlamı açısından iyi incelemeleri ve böylece çok iyi tanımaları

Din İslam'da Amel

11. Sınıf İnsan ve Kaderi Konu Özeti

0

11. sınıf Din Kültürü dersi İnsan ve Kaderi Konusu kısaca özeti. Kaderi il ilişkili kavramlar nelerdir, açıklaması, kısa konu anlatımı. İNSAN VE KADERİ (11. SINIF) Kader: Sözlük anlamı gücü yetmek, planlamaktır. Dindeki anlamı; Allah’ın sonsuz bilgisiyle evrendeki her şeyi planlaması, varlıkların yapacaklarını bilmesidir. Kaza: Allah’ın bilgisinin zamanı gelince gerçekleşmesi demektir. Allah tarafından yaratılan her şey

Bilgi Dünyası Toplumsal Değişme

Toplumsal Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar

0

Toplumsal değişmeyle ilgili temel kavramlar nelerdir? Gelişme, ilerleme, evrim, inkılap, ihtilal, isyan nedir, hakkında bilgi. Toplumsal Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar Toplumsal değişmeyle ilgili olan temel kavramların başında; gelişme, ilerleme, evrim, inkılap, ihtilal, isyan kavramları gelir. a. Gelişme, İlerleme, Evrim Gelişme Gelişme, belirli bir alanda çok sayıdaki öğede katedilen olumlu mesafeyi ifade eder. Toplumun her yönünde

Bilgi Dünyası

Özsaygı Nedir? Nasıl Geliştirilir?

0

Özsaygı nedir? Özsaygı ile ilgili kavramlar, özellikleri, öğrencilerin özsaygıları nasıl geliştirilir? Hakkında bilgi. ÖZ SAYGI Öz Saygıyla İlgili Kavramlar (Benlik İmgesi, İdeal Benlik, Öz Saygı) Benlik, bireyin sahip olduğu bütün özelliklere ilişkin kendini değerlendirmesi olarak tanımlanabilir. Benlik kavramı ideal benlik, benlik imgesi ve öz saygıyı içine alan şemsiye bir kavramdır. Burada benlik imgesi; bireyin ne

Bilgi Dünyası Kuran

Kur’an ve Kur’an İle İlgili Kavramlar

0

Kur’an’ın ana konuları nelerdir? Kur’an’ın iç düzeni ile, okunması ile, anlaşılıp yorumlanması ile ilgili kavramlar. Kur’an ve Kur’an İle İlgili Kavramlar • İslam dininin temel kaynağı Kur’andır. Allah tarafından vahiy (Allah’ın sözleri) yoluyla peygamberlere, onların tebliğ etmesiyle de insanlara ulaşmıştır. Hayatın amacına yönelik bilgiler barındıran Kur’an insana hangi davranışların iyi hangilerinin kötü olduğunun bilgisini verir.

Bilgi Dünyası

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

0

Gelişim, gelişim psikolojisi ile ilgili temel kavramlar nelerdir? Gelişim terimlerinin açıklamaları, hakkında bilgi. GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Gelişim Gelişim; olgunlaşma, yaşantı ve öğrenme sonucunda bireyde görülen, döllenmeden ölüme kadar devam eden düzenli ve sürekli değişiklikler olarak tanımlanabilir. Büyüme (Fiziksel Gelişim) insan gelişiminin gözlenebilir yönüdür. Diğer bir deyişle boy ve kilonun artarak farklılık göstermesine büyüme ya

Bilgi Dünyası

Kaderle İlişkilendirilen Kavramlar

0

Kaderle ilişkilendirilen bazı kavramlar nelerdir? Bu kavramların anlamları, açıklamaları, hakkında bilgi. Kaderle İlişkilendirilen Kavramlar Ecel ve Ömür İslam anlayışına göre ömür süresini ve ölüm anını belirleyen Allah’tır. “…Eceller gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.” A’raf suresi, 34. ayeti ile bu gerçek Kur’an’da dile getirilir. İnsana düşen görev, kendisi için

Din

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar

0

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı kerim’in anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili kavramların açıklama ve tanımlarının yer aldığı yazımız. Kuran-ı Kerim’in dili Arapça olduğundan, bu dili bilmeyen insanlar için çeviriler yapılmıştır. Edebi bir kitap olduğu ve aynı zamanda tarihsel arka planı bulunduğu için onu anlamak kolay olmamaktadır. Bundan dolayı Kur’an’ın tercümeleri zaman zaman yetersiz kalmakta

Din

Kur’an-ı Kerim’in Okunması İle İlgili Kavramlar

0

Kur’an-Kerim’in okunması ile ilgili kavramlar ve bu kavramların kısa açıklamalarının yer aldığı yazımız. Tecvid, mukabele, hatim, hafızlık nedir ne demektir? Kur’an’ın okunuşuyla ilgili birçok kavramlar türetilmiştir. Onlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz: Tecvid: Kuran-ı Kerim’i en güzel bir biçimde okumakla ilgili kurallar bütününden oluşan ilimdir. Bu ilmin amacı, Kur’an’ı en güzel bir şekilde okunmasını sağlamaktır. Mukabele:

Bilgi Dünyası Kuran

Kuran’la İlgili Kavramlar ve Anlamları

0

Kuran’ın iç düzeniyle ilgili kavramlar, Kuran’ın okunmasıyla ilgili kavramlar, Kuran’ın anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili kavramlar ve anlamları. KUR’ANL’A İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR Kur’an’ın İç Düzeniyle İlgili Kavramlar Ayet: Kur’an’daki sureleri oluşturan kısa ya da uzun vahiy ifadelerine denir. Kur’an’da tek kelimelik ayet olduğu gibi bir sayfayı bulan ayet de bulunmaktadır. Kur’an’da yaklaşık 6666 ayet vardır. Ayetler