Browsing: kaynaklar

Bilgi Dünyası

Cansız Doğal Kaynaklar Nelerdir?

0

Cansız doğal kaynaklar nelerdir? Cansız doğal kaynaklardan hava, su, toprak, maden ve fosil yakıtlar hakkında bilgi. Cansız Doğal Kaynaklar Cansız doğal kaynaklar kavramı canlıların doğal yaşama alanı kavramı ile eş anlamlıdır. Hava, su ve toprak gibi asıl çevre öğelerinin yanında yeraltı zenginlikleri denilen madenler ve fosil yakıt da sayılabilir. Sınırsız ekonomik büyüme tutkusu kaynakların tükenmesine,

Bilgi Dünyası Orman

Canlı Doğal Kaynaklar Nelerdir?

0

Canlı doğal kaynaklar nelerdir? Canlı kaynaklardan bitki, hayvan ve mikroorganizma hakkında bilgi. Canlı Doğal Kaynaklar Canlı doğal kaynaklar denilince bitki, hayvan ve mikroorganizmalardan oluşan biyolojik çeşitlilik anlaşılır. Genel olarak belirli bir yerdeki tüm bitki, hayvan ve mikroorganizma türleri biyolojik çeşitlilik olarak tanımlanır. İnsanlığın geleceği büyük ölçüde biyolojik çeşitliliğin değerlendirilmesine bağlıdır. Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin çok az

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin Yeraltı Suları ve Kaynakları – Kaplıcaları

1

Türkiye’de bulunan yeraltı suları, kaynaklar hangileridir? Türkiye’deki kaplıcalar ve maden suları hakkında bilgi. Türkiye’nin Yeraltı Suları ve Kaynakları: Yağışlarla yeryüzüne düşen suların bir kısmı yüzeyden akarken bir kısmı da yer altına sızarak orada akış oluştururlar. Bunlara yer altı suyu, yer altı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere de kaynak adı verilir. 1. Yer Altı Suları *

Bilgi Dünyası

Doğal Kaynakların Verimliliği ve Uluslararası İlişkilere Etkisi

0

Doğal kaynakların verimliliği, verimli kullanımı ve uluslararası ilişkilere etkisi nasıldır, hakkında bilgi. Doğal Kaynakların Verimliliği ve Uluslararası İlişkilere Etkisi Su, maden, petrol, orman, toprak (tarım) gibi doğal kaynaklar toplumların kalkınmasında ve ilişkilerinde “önemli rol oynamıştır. Dünya nüfusunun artması, ihtiyaçların çeşitlenmesi doğal kaynak talep ve tüketimini arttırmıştır. Bazı ülkeler ormanlar ve su kaynakları bakımından, bazı ülkeler

Bilgi Dünyası

Sınırlı Kaynakların Etkili Kullanımı

0

Sınırlı kaynaklarımız nelerdir? Doğal kaynakların kullanımın çevreye verdiği etkilere örnekler, etkili kullanımı nasıl olmalıdır hakkında bilgi. Sınırlı Kaynakların Etkili Kullanımı Dünya’da sınırlı kaynaklar denince ilk akla gelen ve kısıtlı olan su kaynaklarıdır. Dünya’daki tatlı su miktarı sınırlıdır. Nüfus artışına bağlı olarak artan su talebiyle birlikte su kaynakları miktar, kalite ve kullanım açısından ciddi sorunlarla karşı

Bilgi Dünyası Petrol Kuyusu

Doğal Kaynakların Kullanımı

0

Doğal kaynaklar ve kullanım şekilleri nelerdir? Doğal kaynakların kullanım alanları hakkında bilgi. Doğal Kaynakların Kullanımı Geçmişten günümüze kadar insanlar, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynaklardan yararlanmışlardır. Bilinçsizce kullanılan her doğal kaynak çevreye zarar vermektedir. 1. Taşlar: Geçmişten günümüze insanoğlu kayaçlardar değişik şekillerde yararlanmıştır. Paleolitik dönemde ilk insanlar kendilerini vahşi hayvanlardan korumak, beslenmek, avlanmak ve zaman

Bilgi Dünyası

Yeraltı Suları ve Kaynaklar Hakkında Bilgi

0

Yeraltı suları nelerdir ve nasıl oluşurlar? Yeraltı suları ve kaynaklarının çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi. Yüzey sularının (yağış, akarsu, göl vb) yeraltına sızarak geçirimsiz tabaka üzerinde birikmesine yeraltı suları denir. Yeraltı sularının miktarını ve beslenmesini öncelikle yağış belirler. Daha sonra yüzeyin eğimi, bitki örtüsü ve yüzeydeki kayaçların direnci etkiler. Yeraltı sularının en çok görüldüğü bölgeler

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası Doğal Kaynakları

0

Asya kıtasında bulunan doğal kaynaklar, yer altı kaynakları nelerdir? Asya kıtası ülkelerindeki ticaret hakkında bilgi. Asya Kıtası Doğal Kaynakları Asya ülkeleri, doğal kaynaklar açısından oldukça zengindir. Kömür üretiminde Çin (800 milyon ton), eski SSCB ülkeleri (500 milyon ton), Hindistan (160 milyon ton) Güney Kore (25 milyon ton), Japonya (16 milyon ton), önde gelir. Ancak Japonya’nın