Browsing: kaynakları

Din İslamda Bilginin Kaynakları

İslamda Bilginin Kaynakları

0

İslamda bilginin kaynakları nelerdir? Açıklamaları, İslamda eğitim kurumları hakkında bilgi. İSLAM DİNİNDE BİLGİNİN KAYNAKLARI NELERDİR? İslam dininde doğru bilginin kaynakları; akıl, vahiy ve duyulardır. 1. Akıl İnsan, aklıyla iyiyi, kötüyü, doğruyu ve yanlışı, faydalı ve zararlı olanı kavrar. İradesiyle de seçimini yapar ve buna göre de sorumlu tutulur. İslam dini, akla büyük önem verir. Kur’an’da

Bilgi Dünyası

Biyokütle Kaynakları Nelerdir?

0

Biyokütle, biyokütle enerjisi nedir? Biyokütle enerjisi nasıl kullanılır, biyokütle kaynakları nelerdir, hakkında bilgi. Biyokütle Kaynakları Nelerdir? Biyokütle, fosilleşmemiş organik maddeler için kullanılan bir terimdir. Bitkilerden elde edilen madde, başka maddelere, kimyasallara, yakıta ve enerjiye dönüştürülebilir. Bazı türleri, sanayide faal biçimde kullanılabilir; örneğin tohum, şeker ve sebze yağından ya da bunların karışımından elde edilmiş bio yakıtların

Bilgi Dünyası

Yeraltı Suları ve Kaynaklar

0

Yeraltı suları, sıcak ve soğuk su kaynaklarının özellikleri nelerdir? Yamaç kaynakları, karstik ve artezyen kaynaklar hakkında bilgi. YERALTI SULARI VE KAYNAKLAR Yeryüzüne düşen yağmur sularının bir kısmı toprağın ve kayaların içine sızarak oradaki boşlukları, çatlakları ve gözenekleri doldurarak yeraltı sularını oluşturur. Bir yerde yeraltı sularının oluşabilmesi için; yüzeyde kum, çakıltaşı ve kireçtaşı gibi geçirimli tabakalar,

Bilgi Dünyası

Ordu İlinin Ekonomik Faaliyetleri

0

Ordu ilinde yetişen bitkiler, geçim kaynakları, ekonomik faaliyetleri nelerdir? Ordu ekonomisi hakkında bilgi. Ordu İlinin Ekonomik Faaliyetleri Ordu halkı geçimini başta fındık olmak üzere genellikle tarımla ve tarıma dayalı ticaret ve sanayiden sağlar. 1989 verilerine göre Türkiye fındık üretiminde Ordu ilinin payı yüzde 26’yı bulmaktaydı. Başlıca bitkisel ürünler 1989 rekolteleriyle birlikte fındık, mısır ve patatestir.

Bilgi Dünyası gül

Isparta İlinin Ekonomik Faaliyetleri

0

Isparta ilinde yetişen bitkiler, geçim kaynakları, ekonomik faaliyetleri nelerdir? Isparta ekonomisi hakkında bilgi. Isparta İlinin Ekonomik Faaliyetleri Gül, gülyağı ve halıcılık merkezi olan Isparta’da ekonomik etkinlikler oldukça çeşitlenmiştir. Tarım kesiminin yanı sıra, imalat sanayisi ve ticaret kesimlerinde de belirgin bir canlılık görülür. Halkın başlıca geçim kaynağı olan tarım modern ve pazara dönük bir yapı taşır.

Bilgi Dünyası

Enerji Nedir? Enerji Kaynakları ve Çeşitleri

0

Enerji nedir? Enerji tanımı ve enerji ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği sayfamız. Enerji kaynakları ve çeşitleri nelerdir? Bir cisimde bulunan ve ortaya bir iş çıkarmaya yarayan güce «enerji» (erke) denir. Bir insanda, bir makinede, dökülen bir su da, hareket eden bir cisimde her an bir iş yapabilme gücü olduğuna göre, bunlarda belli bir miktar

Bilgi Dünyası islam bilim

İslam ve Bilim Arasındaki İlişki

0

İslam ve bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? İslam’da bilginin kaynakları nelerdir? İslam ve bilim kısaca konu anlatımı. İslam ve Bilim Din ile bilim iki süt kardeştir. Birbirlerine ihtiyaç duyar. İslam dini bilimsel gerçekleri kabul etmiştir. Zaten bilimsel gerçeklerin varlığı Kur’an’da net ifadelerle açıklanmıştır. Kur’an bilgiye ulaşma kaynakları olarak akıl ve mantığı kullanır. Bilim insan

Din

Başlıca Hadis Kaynakları Nelerdir?

0

Temel ve başlıca hadis kaynakları hangileridir / nelerdir? İslam dininin önemli kaynaklarından olan hadislerin kaynakları hakkında bilgiler. Hadis Kaynaklarının Türleri Hadis Kaynaklarının sınıflandırılarak çeşitlerinin belirlenmesinde, hadis kitaplarının içerikleri dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Örneğin; Câmi kitabı İman, ibadet, İslam Hukuku, Tefsir, ve Siyer gibi İslamiyet’te alakalı her konuya ait hadisleri içeren kaynaklardır. Sahih-i Buhari ve Müslim’in El-Cami

Bilgi Dünyası

Yeraltı Suları ve Kaynakları Hakkında Bilgi

0

Yeraltı suları ile ilgili olarak genel tanım ve bilgiler. Yeraltı su kaynakları nelerdir? Kaynaklar ile ilgili de bilgilerin verildiği yazımız. Yeryüzüne düşen suların önemli bir kısmı yer altına sızarak oradaki gözenek, yarık ve çatlak gibi boşluklarda yer alır. Böylece yeraltı suyunu oluşturur. Yeraltı suları ; • Ya kum ve çakıl gibi dağınık parçalar arasında birikir,

Bilgi Dünyası Ontario Gölü

Yerüstü Suları Nelerdir?

2

Yerüstü suları nelerdir? Yer üstünde bulunan su kaynakları nasıl oluşur, özellikleri, akarsular, göller, denizler hakkında bilgi. Yerüstü Suları Akarsular – Denizler Yeryüzündeki sular sürekli dünüşüm halindedir. Akarsular, bu dönüşümün bir parçasıdır. Yağışlarla yeryüzüne inen, kar ve buzulların erimesiyle açığa çıkan ve kaynaklar yolu ile yeryüzüne ulaşan suların bir oluk içerisinde akışa geçmesiyle akarsular meydana gelir.

Bilgi Dünyası

Çinkonun İnsan Vücudundaki Önemi

0

Çinkonun vücudumuzdaki görevleri, çinko eksikliğinde görülen hastalıklar nelerdir? Çinkoyu içeren besinler nelerdir, hakkında bilgi. Çinko (Zn) İnsan vücudunda 1-2 gram çinko vardır. Çinko organizmada büyük ölçüde depolanamaz, bu yüzden çinkoya çok sık ve fazla miktarlarda gereksinim duyulur. Çinko; Fiziksel, zihinsel, cinsel gelişmede ve yaraların iyileştirilmesinde önemli rol oynar. Birçok metabolik çalışma için şarttır. Karbonhidratların, yağların,

Bilgi Dünyası

Sodyum ve Potasyumdan Zengin Besinler

0

Sodyum ve potasyum içeren besinler nelerdir? Sodyum ve potasyum kaynakları nelerdir, içerdikleri miktarlar hakkında bilgi. a. Sodyum Kaynakları: Tuz, yemek tuzu, sodyum klorür sözcükleriyle tanımlanan sodyum bileşiği, sodyum için en önemli kaynaktır. Tuzlu ve salamura edilmiş yiyecekler sodyum bakımından zengindir. Zaten insan yaradılışı gereği tuzun lezzetini sevdiği için organizma, sodyum sağlamada hiçbir zorluk çekmez. b.

Bilgi Dünyası

Günlük Kalsiyum İhtiyacı Nasıl Karşılanır?

0

Günlük kalsiyum ihtiyacı nedir? Kalsiyum içeren besinler hangileridir, içerdikleri kalsiyum miktarları, kalsiyum kaynakları hakkında bilgi. Kalsiyum kaynakları Kalsiyum kaynakları, içerdikleri ve yararlanılabilir kalsiyum bakımından üç gruba ayrılır: a. En İyi Kaynaklar: Bunlar; süt, peynir, yoğurt çökelek, lor gibi süt ürünleridir. Normal bir insan günde en az 1/2 litre süt içmelidir. Gençlerin günde 1 litre, çocukların

Bilgi Dünyası

Demir Hangi Besinlerde Bulunur?

0

Demirin bulunduğu besinler hangileridir? Demir kaynakları, Demir çeşitleri ve bulunduğu besinler nelerdir, hakkında bilgi. Demir kaynakları a. En iyi demir kaynakları: Karaciğer, dalak (demir deposu sayılır) , siyah etler, böbrek ve yürektir (siyah etler, sığır, domuz, koyun, keçi, av hayvanları, kaz ve ördek etleridir). b. İyi kaynaklar: Yumurta sarısı, çeşitli pekmezler, kara üzüm, kuru üzüm,

Bilgi Dünyası

Türkiye’deki Enerji Kaynakları Nelerdir?

0

Türkiye’nin enerji kaynakları, kömür, petrol, doğalgaz, jeotermal, nükleer, güneş enerjisi ve özellikleri ile ilgili bilgi. Günlük hayatta evlerimizde, ulaşımda ve sanayide enerji tüketimi sürekli artmaktadır. Türkiye çeşitli enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bazı enerji kaynaklarında önemli rezervlere sahiptir. (Sugücü, linyit) Bazı enerji kaynaklarının üretimi az olup, dışarıdan başka ülkelerden ithal edilir (Petrol). Taşkömürü: Türkiye’de taşkömürü

Bilgi Dünyası

Enerji Tasarrufunun Önemi

6

Enerji nedir? Enerji Kaynakları nelerdir? Enerji tasarrufu nasıl yapılır? Enerji tasarrufunun bize ve ülke ekonomisine yararları, önemi. Enerji, maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güçtür. Başlıca enerji kaynaklarımız elektrik, su, güneş, kömür ve petroldür. Gereksinme duyduğumuz enerjinin yaklaşık yarısını sağlamak için gerekli petrol ve petrol ürünlerini dışarıdan alıyoruz. Petrole ödenen döviz ekonomimiz