Browsing: kent

Bilgi Dünyası Izgara Plan Kent

Izgara Plan Nedir? Izgara Kent Planı Özellikleri ve Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Izgara plan nedir? Izgara kent planının özellikleri, tarihçesi nedir? İlk ızgara plan kentler nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Izgara Plan Izgara plan, hippodamos planı olarak da bilinir, birbirlerini dik açıyla kesen yollarla bunların arasında kalan dikdörtgen ya da kare biçimli yapı adalarından oluşan kent planıdır. Yapı adaları hep aynı büyüklükte, yollar aynı genişlikte olur.

Cümle Örnekleri İle İlgili Cümleler

Kent İle İlgili Cümleler

0

Kent ile ilgili cümleler. Kent kelimesi içeren “Kent” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Kent İle İlgili Cümleler *** Kentteki araştırma kurumlarının en ünlüsü Pasteur Enstitüsü’dür (1887). *** Kentte, çıkarılan fosfatı sevkiyata hazırlayan bir fabrika da bulunur. *** 1811’de kuruldu, 1859’da kent statüsü kazandı. *** Lakhimpur ile Nepal’in Nepalganj kentini bağlayan demiryolu

Bilgi Dünyası göç

Köyden Kente Göç Nedenleri

0

Kırsal yerleşimlerden ve köylerden kentlere göçün nedenleri ve sonuçları nelerdir? Maddeler halinde açıklaması. Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göçün Nedenleri ve Sonuçları İnsanların çeşitli nedenlerle yaşadıkları yeri değiştirmelerine göç adı verilir. Ülkemizde göç genellikle köy ve kasaba gibi kırsal yerleşimlerden kentlere doğru olmaktadır. Kırsal Kesimden Kentlere Göçün Nedenleri ***Tarımda makineleşmenin başlamasıyla birlikte çok sayıda insan işsiz kalmıştır.

Bilgi Dünyası

Kent Toplumsal Yapısının Özellikleri

0

Kent nedir? Kent toplumsal grubunun, yapısının özellikleri nelerdir? Kent toplumsal yapısı hakkında bilgi. Kent; toplumsal yaşamın mesleklere, iş bölümüne ve farklı kültür gruplarına göre organize edildiği, kurumlaşmaların yoğunluk kazandığı, nüfusu fazla olan yerleşme birimidir. Kent Toplumsal Yapısının Özellikleri Kentlerde ekonominin temelini oluşturan sanayi, teknoloji, ticaret ve hizmet sektörü gelişmiştir. Gelişen teknoloji; köprüler, yollar, ulaşım araçları

Bilgi Dünyası

UR Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

Günümüzde ırak sınırları içerisinde yer alan Mezopotamya’nın önemli antik kentlerinden UR ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği sayfamız. Mezopotamya’da eski bir Sümer şehridir. Ur (yahut Uru), Fırat nehrinin eskiden denize döküldüğü yerde olduğu için gemilerin giriş ve çıkışına elverişli idi. Yüklü gemiler buradan Basra Körfezi’ne çıkarak Hint Okyanusu’na geçerdi. Yıkıntılarından anlaşıldığına göre, Ur, oldukça büyük

Bilgi Dünyası

Kent ve Kentleşme Hakkında Bilgi

0

Sosyolojide kent ve kentleşme nedir? Kentleşmenin nedenleri ve doğurduğu sonuçlar nelerdir? Metropol nedir? Hakkında bilgi. Kent (Şehir) Kent; artan bir nüfus yoğunluğuna sahip, toplumsal hayatın mesleklere ve işbölümüne göre organize edildiği, üretimin yoğun olarak sanayi, ticaret ve hizmet sektörüne dayandığı ve karmaşık insan ilişkilerinin yaygınlaştığı yerleşim biçimidir. Özellikleri: 1. Nüfusu çok, ilişkileri resmi ve yüzeyseldir.

Bilgi Dünyası Toplumsal Çözülme

Toplumsal Sapmanın Kentlerde Daha Fazla Olmasının Nedenleri

0

Toplumsal sapma nedir? Toplumsal sapmanın özellikleri nelerdir? Toplumsal sapmanın kentlerde fazla olmasının nedenleri ile ilgili yazı. Toplumsal Sapma Bir topluma ya da toplumsal gruba ait normların ihlâl edilmesi sapma olarak adlandırılır. Sapma davranışı, genel olarak alışılmış olan davranışlara uymayan davranışlardır. Toplum tarafından onaylamayan, başkalarına zarar verici nitelikte olan davranışlar olumsuz sapma olarak değerlendirilir. Örneğin; hırsızlık,

Bilgi Dünyası Sümer Kent devleti Kiş haritadaki yeri.

Sümer Kent Devleti : KİŞ

0

Sümerlilerin kent devlet olan ve modern ismi Tall al-Uhaymir olan KİŞ kenti ile ilgili olarak kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. KİŞ, Mezopotamya’da kurulmuş biı Sümer kent devleti. 1912’de Fransız arkeologları, 1923-1933 arasında da İngiliz-Amerikan ortak araştırma heyetince kazıldı. Kentteki yerleşme Cemdet Nasr evresinde başladı ve Er Hanedan döneminde doruğa ulaştı. Bu dönemde görkemli yapılarla süslendi

Bilgi Dünyası

Anşan Kenti ve Tarihi Hakkında Bilgi

0

Çin’in Anşan kenti hakkında temel bilgiler ve Anşan kentinin tarihi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız Anşan, Çin’in kuzeydoğusunda, Liaoning Eyaleti’nde kenttir. Şenyang-Lüta Demiryolu üzerinde, Şenyang’ın 88 km güney-güneybatısındadır. Ülkenin en büyük demir-çelik endüstrisi merkezlerinden biridir. Çin’in yıllık demir üretiminin 1/5’ini (10 milyon ton), çelik üretiminin 1/4’ünü (12 milyon ton) sağlar. Yanı sıra, petrol arıtma,

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Yerleşme Şekilleri

0

Türkiye’de Yerleşme Şekilleri ve özellikleri nelerdir? Kır, köy, köy altı, kent yerleşmeleri nelerdir, hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE YERLEŞME ŞEKİLLERİ Türkiye’deki yerleşmeler kır yerleşmeleri ve kent yerleşmeleri olmak üzere iki grupta toplanır. Bu yerleşmelerin gruplandırılmasında; *Nüfus miktarı, *İdari yapı, *iş bölümü, *Ekonomik faaliyet türü gibi faktörler ölçüt alınmıştır. Kır yerleşmeleri Kır yerleşmeleri, köy altı yerleşmeleri ve köyler