Browsing: kime denir

Bilgi Dünyası

Patrik Nedir? Patrik Kime Denir?

0

Patrik Nedir? Patrik Kime Denir? Patrik anlamı, açıklaması, görevleri nelerdir? Patrik hakkında bilgi. Patrik Patrik; (Yunanca pater’ den: “baba”, “ata”), Hıristiyan kiliselerinde, tarihsel ve onursal üstünlüğü bulunan bazı piskoposlukların ruhani başkanının taşıdığı unvandır. Kitabı Mukaddes’te İsrailoğullarının atalarını (Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakub ve 12 oğlu) belirten “patrik” sanı daha 4. yüzyılda yer yer önde

Bilgi Dünyası

Pançen Lama Ne Demektir?

0

Pançen Lama nedir, ne demektir? Pançen Lama kime denir, özelliği nedir? Pançen Lama ile ilgili inanışlar, hakkında bilgi. Pançen Lama Pançen Lama, Tibet’te, nüfuzlu Tashilhunpo Manastırı’nın (Zhikatse yakınları) başkeşişi olan ve yeniden doğduğuna inanılan lamaların soyundan gelenlerin taşıdığı unvandır. Pançen Lama Tibet Budacılığının önde gelen tarikatı Dge-lugs-pa (Sarı Şapka) içindeki ruhani sıralamada Dalay Lama‘dan sonra

Bilgi Dünyası

Hükümlü Nedir? Hükümlü Kime Denir?

0

Hükümlü ne demektir? Hükümlü kime denir? Hukukta Hükümlü hakkında bilgi. Hükümlü Hükümlü; suç işlediği kesin yargı kararıyla saptanan kişidir. Hükümlü sıfatıyla birlikte sanık kimliği sona erer. Yargılamanın yenilenmesi durumunda hükümlü, yeniden sanık sıfatını alır. Hükümlüye verilen ceza, mahkemece ertelenmemişse hemen yerine getirilir. Para cezalan devlet hazinesine ödenir; hükümlü savcıdan cezasını taksitle ödemeyi isteyebilir. Özgürlüğü bağlayıcı

Din

Münafık Kime Denir?

0

İslamiyete göre münafık nedir, kime denir? Münafıkların özellikleri, tarihten münafık örnekleri. Münafık Lügatta: “Nifak çıkartan, ikiyüzlülük eden, mürai” kimse demektir. Hususen, kafir olduğu halde kendisini mü’min gibi gösteren, kalben inanmadığı şeyleri diliyle inanmış gibi söyleyen kimselere münafık denilir. Bunlar kafirlerden daha acıklı bir azaba uğrayacaklardır. İnkarlarını açıkça belirtmedikleri için Müslümanlar için çok büyük bir tehlike

Bilgi Dünyası

Cariye Nedir? Hakkında Bilgi

0

Cariye nedir? Cariye kime denir, görevleri nelerdir? Osmanlı Devleti zamanındaki cariyeler hakkında bilgi. Cariye; Savaş sonunda esir edilen ya da para ile satın alman erkeklere “Köle” denildiği gibi, kadın ve kızlara da “Cariye” adı verilmiştir. Bunlara “Halayık” da denirdi. Cariyeler Osmanlı Haremi’ne çeşitli yollarla geliyordu: 1-Savaş sonunda alınan esirlerin beşte biri padişahındı. 2-Gümrük Emini tarafından

Bilgi Dünyası

Muhaddis Nedir? Kısaca

0

Muhaddis nedir? Muhaddis kime denir? Kısaca muhaddis açıklaması, hakkında bilgi. Muhaddis; Arapça bir kelime olup, genelde hadis ilmiyle uğraşan kimse demektir. Bu zor ve ağır bir iş olduğu için herkes muhaddis olamaz. Bir muhaddis en azından Peygamberimizden rivayet edilen bir hadisin senetlerini, hadis rivayet eden râvilerin hallerini çok iyi bilmek, bunları ezberlemek zorundadır. Bu kuvvetli

Bilgi Dünyası

Vantrilok Nedir

0

Vantrilok nedir? Vantrilok nasıl ikinci bir ses konuşur. Karından konuşanlar Sesi bir başkasından geliyormuş gibi konuşabilen kimselere denir. “Karnından konuşanlar” diye de anılan vantriloklar kendi normal seslerini kullanmalarından başka ikinci bir ses daha çıkarabilirler. Gırtlaklarındaki bir anormallikten ileri gelen bu durum sayesinde vantriloklar iki ayrı ses çıkararak karşılarındakinde karşılıklı iki kişi konuşuyormuş izlenimi uyandırırlar. Pek

Bilgi Dünyası

Bey ve Beylik Nedir?

0

Bey kime denir? Osmanlı zamanın da Beylik ve beyler. Beylik ve Bey ünvanının kullanılması, hakkında bilgi. Tarihimizde, hükümdardan sonra gelen, devlet idareciyle uğraşan muhtelif derecelerdeki görevlilere «Bey» unvanı verilirdi (Bu kelimeye Türkçenin birçok diyelekierinde Beg, Big, Bî, Biy gibi değişik şekillerde ras-lanır.) «Bey» unvanı, İslamlıktan önce olduğu gibi, sonra da Türkler arasında pek sık kullanılmıştır.