Browsing: Kimya

Biyografi Frederick Sanger

Frederick Sanger Kimdir? Nobel Ödüllü Bilim İnsanının Hayatı

0

Frederick Sanger kimdir ve ne yapmıştır? Frederick Sanger hayatı, biyografisi, kimya alanındaki çalışmaları ve buluşları hakkında bilgi. Frederick Sanger Doğum – ölüm yeri: doğumu 13 Ağustos, 1918 in Rendcomb, Gloucestershire, İngiltere, Birleşik Krallık – ölümü 19 Kasım 2013, Cambridge, Birleşik Krallık Uyruğu: İngiliz Önemli Çalışması: İnsülin amino asit dizisi, DNA diziliminin dideoksi yöntemi Ödülleri: Nobel

Kimya

Kimyanın Tarihçesi

0

Kimya bilimi nasıl ortaya çıktı? Kimya bilimin tarihi, önemli bilim adamları, gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Kimya Tarihi; Madde ve maddedeki değişimler daha ilkçağdaki Yunan filozoflarından bazılarının ilgisini çekti ve bu olayları incelediler. Demokritos ve Epikuros gibi filozoflar atom kuramım ortaya atarak “evren, boş mekândan, sonsuz büyük sayıda, sonsuz küçük boyutta taneciklerden oluşmuştur. Bu tanecikler bozulmaz,

Kimya Karışımları Ayırma Teknikleri

Karışımları Ayırma Teknikleri

2

Karışımları ayırma teknikleri nelerdir. Karışım ayrımının sebepleri nelerdir? Karışımların özellikleri nelerdir? Elektriklenme ile ayırma, Mıknatıslama İle Ayırma ve diğer ayırma teknikleri hakkında bilgi. Karışımları Ayırma Teknikleri Karışımların halinde bulunan maddelerin bazılarının kullanılabilmesi için karışımların ayrılması gerekir. Örneğin; canlılar solunum için gerekli oksijeni havadan gaz halinde alırlar. Özel amaçlar için saf oksijene ihtiyaç duyulduğunda ise havadaki

Okul Taban Puanları kimya

Kimya Bölümü 2019 Başarı Sıralaması

0

Kimya başarı sıralamaları. 2019 yılı için Kimya bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız. 2019 Yılı Kimya Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları Kimya bölümüne ait olan 2018 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sınav sisteminin yeni isimleri

Biyografi Ahmed Zewail

Ahmed Zewail Kimdir?

0

Ahmed Zewail kimdir ve ne yapmıştır? Ahmed Zewail hayatı, biyografisi, kimya alanındaki çalışmaları ve katkıları hakkında bilgi. Ahmed Zewail Doğum – Ölüm: 26 Şubat 1946, Damanhour, Mısır – 2 Ağustos 2016 Kalifornia – ABD Uyruk: Mısırlı Çalışmaları: Femtokimyanın öncüsüdür. Ödüller: Nobel Kimya Ödülü (1999), Franklin Madalyası (ABD) (1998), Wolf Ödülü (İsrail) (1993), Priestley Madalyası (ABD)

Kimya tuz

Kimyada Tuzların Sınıflandırılması

0

Tuzların sınıflandırılması nasıl yapılır? Kimyada nötr tuz, asidik tuz, bazik tuz, çift tuz ve kompleks tuz nedir, özellikleri nelerdir? Kimyada Tuzların Sınıflandırılması Tuzlar kimyasal özelliklerine göre, katyonu oluşturan baz ve anyonunu oluşturan asidin karakterleri göz önüne alınarak üç farklı sınıfa ayrılır. Bu üç sınıfın dışında yapısı itibariyle de iki sınıf daha tuz vardır. A. NÖTR

Biyografi

Mario Molina Hayatı

0

Mario Molina kimdir ve ne yapmıştır? Mario Molina hayatı, biyografisi, çalışmaları ve kimyaya katkıları hakkında bilgi. Mario Molina Doğum tarihi: 19 Mart 1943, Mexico City, Meksika Uyruğu: Meksika Önemli Çalışması: Kloroflorokarbon (CFC) gazların dünyanın ozon tabakası için oluşturduğu tehdit üzerine çalışma Ödülleri: Çevresel Başarı Tyler Ödülü (1983), NASA Olağanüstü Bilimsel Başarı Madalyası (1989), Nobel Kimya

Okul Taban Puanları Taban Puanları

Kimya Bölümü DGS Kontenjanları – Taban Puanları 2019

0

DGS 2019 yılı Kimya Bölümü’nün kontenjanları, 2018 yılına ait taban puanları listesi. Kimya DGS en küçük (taban) ve en yüksek (tavan) puanları. Aşağıda yer alan Kimya bölümüne ait olan ve 2018 yılında yapılan DGS sınavı sonrası oluşan taban puanları büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali ile bulabilirsiniz. 2019 Kimya DGS Taban Puanları PROGRAM ADI Fakülte Bölüm

Bilgi Dünyası

Francis William Aston Kimdir?

0

Francis William Aston kimdir ve ne yapmıştır? Francis William Aston hayatı, biyografisi, kimya alanındaki çalışmaları hakkında bilgi. Francis William Aston Francis William Aston; (d. 1 Eylül 1877, Harborne, Birmingham – ö. 20 Kasım 1945, Cambridge, İngiltere), İngiliz kimyacı ve fizikçidir. Kütle spektrografını ve farklı kütlelerdeki pek çok çekirdek türünü (nüklit) bulması nedeniyle 1922 Nobel Kimya

Bilgi Dünyası Polimer

Polimerde Başlatıcı Nedir?

0

Polimer kimyasında başlatıcı nedir, ne görev yapar? Başlatıcı özellikleri, sık kullanılan başlatıcılar, hakkında bilgi. Polimerde Başlatıcı Nedir? Başlatıcı, bir monomerle tepkimeye girerek bir ara bileşik oluşturan ve başka monomerlere bağlanabilen bu ara bileşik sayesinde bir polimerleşme tepkimesini başlatan kimyasal maddedir. En çok kullanılan başlatıcılar, bir monomerle birleştiğinde serbest köklerin (tek sayıda elektronu olduğu için kolayca

Biyografi

Friedrich Paneth Kimdir?

0

Friedrich Paneth kimdir ve ne yapmıştır? Friedrich Paneth hayatı, biyografisi, kimya alanındaki çalışmaları hakkında bilgi. Friedrich Paneth Friedrich Paneth; (d. 31 Ağustos 1887, Viyana – ö. 17 Eylül 1958, Viyana, Avusturya), Avusturyalı kimyacıdır. 1912-13 arasında Macar kimyacı George Charles de Hevesy ile birlikte radyoaktif izotoplarla işaretleme tekniğini geliştirmiştir. Ünlü fizyolog Joseph Paneth’in oğluydu. Münih, Glasgow

Bilgi Dünyası

Baz Nedir?

0

Baz nedir ne demektir? Kimya’da baz ne anlama gelir? Bazın özellikleri ve ayırt edici özellikleri nelerdir? Kimyada, bir asitle birleşince bir tuz meydana getiren maddelere «baz» denir. Bunların yakıcı lezzetleri vardır. Kırmızı turnusolü maviye çevirirler. Bu bileşiklere baz karakteri gösteren bütün oksitler, hidroksitler ve amonyak dahildir. Asitle birleştikleri zaman, tuzdan başka su da meydana getirirler.

Bilgi Dünyası

Çarpışma Kuramı Nedir? Konu Anlatımı

0

Kimyada çarpışma kuramı (teorisi) nedir? Çarpışma kuramının özellikleri, örneklerle konu anlatımı, hakkında bilgi. ÇARPIŞMA KURAMI (TEORİSİ) Çarpışma kuramı, tepkimeleri tanecik düzeyinde açıklar. Tepkimeye giren atom, iyon veya molekül birbirleriyle çarpışmadığı (birbirinden uzakta olduğu) sürece bir kimyasal tepkime olmaz. Bu tanecikler tepkime vermesi için birbirleriyle mutlaka çarpışmalıdır. Örnek olarak: ve moleküllerinden HI(g) molekülleri oluşabilmesi için; I.

Bilgi Dünyası

Kimyanın Tarihi

0

Kimyanın tarihi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. İlk çağdan günümüze kadar kimyanın tarihine kısa bir bakışın yapıldığı yazımız. Madde de, maddesel değişmeler de çok eski çağlardan beri insanları ilgilendirmiş, bu konuda, gözlemler, araştırmalar yapılmıştır. Çeşitli olaylar karşısında bunların nedeni aranmış, bu olaylar açıklanmak istenmiştir. İlkçağ’da. — M. Ö. 300-500 yıllarında Yunan filozoflarından Demokritos, Levkippos,

Bilgi Dünyası

Kimya Tarihinin Önemli Olayları

0

Kimya biliminin kimya tarihinin en önemli olaylarının kısa bir şekilde bahsedildiği yazımız. Kimya tarihinin belli başlı önemli olayları. Tanınmış İngiliz kimyacısı Robert Boyle’nin (1627 – 1691) gazlar üzerinde önemli buluşları vardır, Böyle, bugünkü modern kimyada kullanılan çalışmaların esasını kurmuş oldu. «Her cismin yanması için oksijene ihtiyacı vardır.» Bunu bulan Fransız kimyacısı Lavoisier (1743-1797) modern kimyanın

Bilgi Dünyası

Kimya Nedir? Kimya Hakkında Bilgi

0

Kimya nedir? Kimyanın tanımı ve kimya biliminin işleyişi ve kimya biliminin hangi konular ile ilgilendiği hakkında genel bilgiler. KİMYA, konusu madde olan bîr bilimdir. Maddenin özelliklerini, yapısını, çeşitli şekillere dönüşmesini, ayrı ayrı maddelerin birbirlerine etkisini aydınlatmaya, bu olayları birtakım kanunlara, kurallara bağlamaya, yeni kanunlar, kurallar bulmaya çalışır. Kimyanın konusu olan madde, fizik biliminin de konusudur.

Biyografi 2015 Nobel Kimya Ödüllerini Kazanan Bilim İnsanları

Aziz Sancar Kimdir?

0

2015 yılı Nobel Kimya ödülünü kazanmış olan Türk bilim adamı Aziz Sancar kimdir? Aziz Sancar ile ilgili bilgiler. Mardin’in Savur ilçesinde okuma yazma dahi bilmeyen bir ailenin çocuğu olarak 1946 yılında dünyaya gelmiştir. Özellikle kanser tedavisi alanında ses getiren çalışmaları ile tanınmıştır. Uzmanlık alanı DNA onarımı, hücre döngüsüdür. Özellikle cilt kanseri konusunda ilk akla gelen

Bilgi Dünyası

Sayıların Yuvarlanması Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Kimyada sayıların yuvarlanması nedir? Sayıların yuvarlanması nasıl yapılır? Örneklerle konu anlatımı. SAYILARIN YUVARLATILMASI: Bir sayı veya bir işlemin sonucu anlamlı rakamlardan daha çok rakam içeriyorsa; bu durumda sayı, anlamlı sayı olacak şekilde yuvarlatılır. Yuvarlatılırken kalması istenen son rakamdan sonra gelen rakama bakılır. A) Sayı bir basamak yuvarlanacaksa: Kalması istenen rakamın sağındaki sayı a olsun 1)

Bilgi Dünyası

Kimya’da Aminler Hakkında Bilgi

0

Kimya’da aminler ne anlama gelmektedir. Aminlerin özellikleri, elde edilmeleri, sınıflandırılmaları ve tanınmaları hakkında örnekler ve bilgiler Aminler, amonyak molekülündeki hidrojen atomlarının ardışık olarak alkil ya da aril kökleriyle yer değiştirmesi sonucu oluşan organik bileşikler. Bu yolla üç ayrı türde amin türer. Amonyaktaki hidrojenlerden bir tanesinin yerine bir alkil ya da aril kökünün geçmesiyle birincil, (primer)

Bilgi Dünyası

Çözümleme ve Bireşim Nedir?

0

Kimya’da çözümleme (analiz) ile bireşim (sentez) ile ilgili genel temel bilgilerin yer aldığı yazımız Kimyanın kullandığı araştırma yöntemlerinin başında çözümleme ile bireşim gelir. Çözümleme (analiz) : Bir maddenin kimyasal yapısını anlamak için yapılan işlemlerin hepsine birden çözümleme (analiz) denir. Bu işlem sonunda o maddenin element olup olmadığı anlaşılır. Bir tek element değilse, yapısındaki elementlerin türleri,

Bilgi Dünyası

Kimya Hakkında Kısa Bilgi

0

Kimya ile ilgili kısa ve temel bilgiler. Maddenin 3 hali ile kimyada element ne demektir? Günlük hayatımızda kimyasal olayların sayısız çeşitlerini görebiliriz. Demirin paslanması, kömürün yanması, suyun buharlaşıp gaz haline gelmesi, yediğimiz besinlerin sindirilmesi sırasında uğradığı değişiklikler hep kimyasal olaylardır. Kimya basit cisimlerin (elemanların) özelliklerini, birbiri üzerindeki etkilerini, bu etkilerden ileri gelen bileşikleri inceleyen bilim

Bilgi Dünyası

Kimya Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Kimya bilimi nedir? Kimya neyi inceler, konusu, ne işe yarar? Kimya bilimi hakkında bilgi. Kimya; maddenin nitelik ve özelliklerini, yapısını, bileşimindeki değişiklikleri, çeşitli şekillere dönüşmesini, ayrı ayrı maddelerin birbirine etkisini inceleyen ve elde edilen sonuçları yasalara bağlayan bilim dalıdır. Adım eski Yunancada iksir, özsu anlamına gelen Khimeia’dan alır. Kimya bilimi tarihsel süreç içinde bakır ve

Bilgi Dünyası

Atom Numarası Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Atom numarası nedir? İzotop atomlar nelerdir? atom numarasının ve ağırlığının hesaplanması, hakkında bilgi. Bir atomun ağırlığı en hafif olan hidrojen atomundan kaç defa ağır olduğunu gösteren sayıdır. Hidrojen atomunun ağırlığı 1 ağırlık birimi olarak kabul edilir. Her atomun ortasında protonlar (pozitif yüklü ağırlığı 1 olan tanecik) ve nötronlardan (yüksüz ve ağırlığı protona eşit tanecik) yapılmış

Bilgi Dünyası

Antoine Laurent Lavoisier Kimdir

3

Antoine Laurent Lavoisier kimdir? Antoine Laurent Lavoisier’in hayatı ve hayatı boyunca kimya bilimine yaptığı katkılar hakkında bilgi. Ünlü bir Fransız kimyacısıdır. 26 Ağustos 1743’te Paris’te doğdu. 8 Mayıs 1794’de yine Paris’te idam edilmiştir. Kimya bilimine kazandırdığı yeni görüşlerden kanunlardan dolayı bugünkü kimyanın kurucusu sayılır. Lavoisier’den önceki yüzyıl boyunca bütün kimyacılar maddenin yanması olayı hakkında yanlış