Browsing: kimyasal

Fizik Fiziksel Değişim

Fiziksel ve Kimyasal Olaylar Arasındaki Farklar

1

Fiziksel olaylar ile kimyasal olaylar arasında ne gibi farklar bulunmaktadır konusu hakkında genel bilgiler. Örnekleri ile kısa konu anlatımı. Fizik maddede ki değişimleri inceler. Kimya da maddelerdeki değişikliklerle uğraşır, öyleyse, fiziksel olaylar’la kimyasal olaylar arasındaki fark nedir, önce onu öğrenelim. Bu işe bir örnekle başlayalım: Bir bardak suyun içine bir kaşık şeker atıp karıştıralım. Şeker

Kimya

Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkileri

0

Kimyasal maddeler çevremize ve insan sağlığına ne gibi etkilerde bulunur? Kimyasalların sağlığa ve çevreye etkileri hakkında bilgi. Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkileri Kimyasallar nelerdir? Kimyasallar, Dünya’daki tüm canlı ve canlı olmayan şeyleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Çevrede doğal olarak birçok kimyasal bulunur ve hava, su, yiyecek ve evlerimizde bulunabilir. Bazı kimyasallar sentetiktir

Kimya Kömür

Kömürün Bileşimi ve Kimyasal Özellikleri

0

Kömürün bileşenleri nelerdir? Kömürün kimyasal yapısı, içinde bulunan elementler, kimyasal ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi. Kömürün Bileşimi ve Kimyasal Özellikleri Kömür homojen olmayan, çoğunlukla bitki parçalarından meydana gelen, tabakalaşma gösteren, içerisinde çoğunlukla C, az miktarda H – O – S ve N elementlerinin bulunduğu ama inorganik (kil) maddelerin de olabildiği, bataklıklarda oluşan, kahverengi ve siyah

Kimya deterjan

Deterjanların Özellikleri ve Temel Bileşenleri

0

Deterjan nedir, ne işe yarar? Deterjanların özellikleri, kimyasal yapısı ve temel bileşenleri nelerdir, hakkında bilgi. Deterjanların Özellikleri ve Temel Bileşenleri Deterjanlar günümüzde en çok üretilen temizlik malzemeleridir. Sabunlardan farklı olarak son 100 yıldır üretilen ve kullanılmaya başlanmış olan deterjanlar dünyamız için yeni sayılan temizlik malzemeleridir. Deterjanların aktif maddeleri yapı olarak sabunlarınkine benzedikleri için kirleri temizleme

İlginç Bilgiler

Silgi Neyden Yapılmıştır?

0

Silgi nedir ve neyden yapılmıştır? Silginin içindekiler, kısaca tarihçesi, kullanımı ve özellikleri hakkında kısaca bilgi. Silgi Neyden Yapılmıştır? Kalem ve tebeşirle yazılıp çizilmiş şeylerin silinmesinde kullanılan kırtasiye malzemesidir. Silgi icat edilmeden önce, bazı sanatçılar yazı veya boyaları silmek için beyaz ekmek kullanmışlardır. 1839 da Charles Goodyear’ın vulkanize kauçuğu keşfetmesi ile daha dayanıklı ve uzun ömürlü

Bilgi Dünyası Şebeke Suyu

Şebeke Sularının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

0

Şebeke sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri nelerdir? İçme suyunda hangi maddelerin bulunması istenmez, müsaade edilen miktarlar. Şebeke Sularının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Su, bulunduğu şartlara bağlı olarak katı, sıvı ve gaz hâllerinde bulunabilir. Yoğunluğu büyük ölçüde sıcaklığa bağlıdır. İçme suyu olarak kullanılan suyun fiziksel özelliklerinden; sıcaklığı, bulanıklığı, rengi, lezzeti, kokusu, geçirgenliği ve pH değeri önemlidir.

Bilgi Dünyası

Kimyasal Gübre Çeşitleri ve Özellikleri

0

Kimyasal gübre nedir? Kimyasal gübre çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Kimyasal gübrelerin formülleri ve kullanımı hakkında bilgi. Kimyasal Gübre Çeşitleri ve Özellikleri Her toprak, iklim ve toprak özellikleri bakımından diğer topraklardan farklılık gösterir. Bunun için kullanılacak gübrelerin cins, çeşit ve miktarları kendi şartlarına uygun olacak şekilde belirlenir. Bunun için ticari gübreler kullanılır. Ticari gübreler bileşimlerinde bir

Kimya Azot Monoksit

Azot Monoksit Hakkında Bilgi

0

Azot monoksit hakkında bilgi. Bir gaz olan azot monoksit ile ilgili olarak kimyasal bilgilerin yer aldığı sayfamız. azot monoksit (NO), azot ile oksijenin bileşiği olan renksiz, zehirli gaz. Azot ve oksijenin elektrik kıvılcımları ya da yüksek sıcaklık etkisiyle birleşmesinden oluşur; sanayide ise daha çok bakır ya da cıva üzerine şeyreltik nitrik asit uygulayarak elde edilir.

Bilim ve Teknoloji Parafin

Parafin Nedir?

0

Parafin nedir? Parafinin kimyasal ve genel özellikleri nelerdir? Parafin ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Parafin, erime noktaları 48°C ile 66°C arasında değişen, düz zincirli katı hidrokarbonların oluşturduğu renksiz ya da beyaz renkli, yarı saydam sert mum. İlk kez 1867’de petrolden çıkarılan bu ürün şamdan mumu, mumlu kâğıt, cila, kozmetik ve elektrik yalıtkanlarının üretiminde,

Bilgi Dünyası

Kimyasal Dengeyi Etkileyen Faktörler

0

Kimyasal dengeyi etkileyen etmenler nelerdir? Bu etmenlerin tek tek incelenmesi ve denge üzerindeki etkileri. KİMYASAL DENGEYİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ Denge halinde bulunan bir sisteme yapılan etkinin nitel açıklanması; 1) Denge bağıntısına göre 2) Kimyasal kinetiğe göre (çarpışma kuramından yararlanarak) 3) Le Chatelier ilkesine göre yapılır. Le Chatelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dışarıdan bir ETKİ

Bilgi Dünyası

Tepkime Denklemleri ve Denge Sabiti

0

Kimyasal tepkimelerde denklemler, tepkime denklemleri ve denge sabiti, hesaplanması, konu anlatımı. TEPKİME DENKLEMLERİ VE DENGE SABİTİ 1) t sıcaklıkta; tepkimesi için, Kd = 5 ise; Aynı sıcaklıkta, tepkimesi için, ► 1. tepkime denklemine ait denge sabiti Kd ise, bu tepkime denklemi ters yönde yazılırsa; bu tepkimenin denge sabiti olarak alınır. ► 2) Tepkime denklemi bir

Kimya

Kimyasal Tepkimelerde Kimyasal Denge

0

Kimyasal tepkimelerde kimyasal denge nedir? Kimyasal denge, örnekler ve açıklamalarla konu anlatımı. Kimyasal Tepkimelerde Kimyasal Denge Kimyasal tepkimelerin büyük bir kısmı da denge haline ulaşabilir. ÖRNEK: tepkimesine göre; t sıcaklığında kapalı bir kapta başlangıçta A ve B gazları bulunsun. A ve B moleküllerinden eşik enerjisine sahip olanların çarpışmaları sonucu C ve D molekülleri oluşabilir. C

Bilgi Dünyası

Kimyasal Tepkimelerde Fiziksel Denge

0

Kimyasal tepkimelerde fiziksel denge nedir? Fiziksel denge, örnekler ve açıklamalarla konu anlatımı. Kimyasal Tepkimelerde Fiziksel Denge Belirli bir sıcaklıkta kapalı bir sistemde su ile su buharı arasındaki denge şeklinde gösterilir. Su – su buharı ile denge halinde ise buharlaşma hızı ile yoğunlaşma hızı birbirine eşittir. Belirli bir sıcaklıkta kapalı sistemlerde denge hali ile gösterilir. Belirli

Kimya

Kimyasal Tepkimelerin Hızı

0

Kimyasal tepkimelerin hızı nasıl değişir, etkileri, tepkime hızı nasıl ölçülür, örneklerle açıklaması, konu anlatımı. Kimyasal Tepkimelerin Hızı Maddelerin birbiriyle etkileşerek tepkimeler vermesi ve bu sırada enerji değişiminin oluşması ne kadar önemli ise; bu etkileşmenin ve enerji değişiminin ne kadar zamanda oluştuğu da önemlidir. ÖRNEK: Oksijen, altınla doğada kolay etkileşmez. Demir oksijenle yavaş etkileşerek demir oksit

Bilgi Dünyası Magnezyum Atomu

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler

0

Kararlı atom nedir? Elektron alışverişi nasıl olur? Dublet ve Oktet kuralı nedir? 7. sınıf elektronların dizilimi ve kimyasal özellikler konu anlatımı. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların son katmanları tam dolu ise bu tür atomlar kararlı atom olarak adlandırılır. Aşağıdaki atomlar kararlı haldedir. Helyum atomunun yalnızca bir katmanı vardır. Sahip olduğu tek katman, tam dolu

Bilgi Dünyası

Lastik Nedir? Lastik Nasıl Elde Edilir?

0

Lastik nedir? Lastik hakkında bilgiler. Lastik elde edilen bitkiler ve lastik nasıl elde edilir gibi konular hakkında da bilgiler. LASTİK, bugünkü endüstride en önemli yeri olan maddelerden biridir. Daha çok, Güneydoğu Asya ülkelerinde, Meksika’da, Brezilya’da, Afrika’da, Kolombiya’da, Ekvator’da yetişen birkaç çeşit ağaçtan elde edilir. Lastiğin esneklik, elektriği geçirmemek, fazla ısıdan, nemden etkilenmemek, sünger kadar yumuşak,

Bilgi Dünyası karbonat

Karbonat Nedir?

0

Karbonat nedir? Karbonatın kimyasal özellikleri ile karbonat hakkında genel bilgiler veren yazımız. Karbonik asidin bazlarla birleşerek meydana getirdiği tuzlara «karbonat» denir. Karbonatlar ikiye ayrılır: 1. — Birincil (Primer) karbonatlar: Bikarbonatlar; 2. — İkincil (Sekonder) karbonatlar: Normal karbonatlar. Karbonat. — Bikarbonatlardan en önemlisi «sodyum bikarbonat» (Bicarbonade de soude) olur. Halk dilinde kısaca «karbonat» denir. Eczanelerden sindirim

Bilgi Dünyası Kovalent Bağ

Kimyasal Bağlar Konu Anlatımı

0

Kimyasal bağ nedir? Kimyasal bağ çeşitleri nelerdir, özellikleri, hakkında bilgi. Kimyasal bağlar konusu özet anlatımı. Kimyasal Bağlar; Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. İki tür kimyasal bağ vardır. 1. İyonik Bağ; Atomlar, daha kararlı hale geçebilmek için bağ oluştururlar. Daha önceden bazı atomların elektron vererek, bazılarının ise elektron alarak kararlı hale geçer. Son

Bilgi Dünyası

Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Özellikleri

1

Fiziksel değişim nedir? Kimyasal değişim nedir? Fiziksel ve kimyasal değişimlerin özellikleri, farkları, örnekleri, hakkında bilgi. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Yemek tuzu (NaCl) saf suda çözünürse, gözle görülmez hale gelir. Homojen karışım (Çözelti) oluşur. Çözeltinin suyu buharlaştırılırsa, geriye yemek tuzu kalır. Elde edilen yemek tuzu başlangıçtaki tuzdan farksızdır. (Yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır). Su ısıtılırsa su

Bilgi Dünyası

Allotropi Nedir?

0

Allotropi ne demek? Allotropi ile ilgili kısa ve temel bilgiler Allotropi, bir kimyasal elementin kimyasal bakımdan aynı, fakat fiziksel özellikleri bakımından farklı biçimler göstermesi olayı. Bu farklı biçimlerin her birine de elementin allotropları adı verilir (beyaz ve kırmızı fosfor, grafit ve elmas gibi). Allotropların yoğunluk, sertlik, renk gibi fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Bir elementin allotropları

Bilgi Dünyası

Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

0

Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri nelerdir? Toprakların özellikleri hakkında bilgi. Toprakların Fiziksel Özellikleri Toprağın fiziksel özelliklerini, toprak içinde bulunan kum, mil ve kil gibi katı maddelerin miktarı, bunların yapı durumu, toprağın rengi gibi özellikler oluşturur. Toprağın katı olan kısmını kil, mil ve kum boyutundaki malzemeler oluşturmaktadır. Toprakta bulunan bu katı parçacıkların yüzde oranları toprağın bünye

Bilgi Dünyası

Toprak Nedir? Toprak Nasıl Oluşur?

0

Toprak nedir? Toprak nasıl oluşur? Toprak oluşumunda kimyasal ve fiziksel ayrışma hakkında bilgi. Toprak; tortul, metamorfik ve katılaşım kayaçlar-dan oluşan yer kabuğunun fiziksel ve kimyasal ayrışma olayları sonucunda oluşan ve bünyesinde son derece zengin bitki barındıran, sürekli kimyasal olaylara sahne olan, bitkilerin beslenmesini sağlayan ve yer yüzeyini birkaç milimetre ile birkaç metre arasında saran bir

Bilgi Dünyası

Kimyasal Yolla Elektrik Elde Etme

0

Kimyasal yolla elektrik nasıl elde edilir? Basit elektrik pili, kuru pil ve akümülatörlerin yapısı hakkında bilgi. Elektrik Akımı Nedir? Elektrik akımı elektron denilen küçük taneciklerin taşıdığı elektriğin akışıdır. Her elektron aynı miktarda negatif yüke ya da elektrik «paket» ine sahiptir. Normal olarak elektronlar atomların dış kısımlarını meydana getirir. Bakır gibi iyi bir iletkende elektronların bazıları