Browsing: Kırım

Bilgi Dünyası

Kırım Türkleri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Kırım Türkleri Edebiyatının özellikleri nelerdir? Kırım Türkleri Edebiyatı temsilcileri, yazarları, eserleri hakkında kısa bilgi. Kırım Türkleri Edebiyatı Karadeniz’in kuzeyindeki Kırım yarımadasında yaşayan Kırım Türkleri, XVIII. yüzyıl sonlarındaki Rus istilâsıyla Romanya, Türkiye gibi ülkelere göç etmişlerdir. Yurtlarında kalan Türklerden büyük bir kısmı da II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin çeşitli bölgelerine sürgün edilmiştir. Sovyetler’in dağılmasıyla sürgünde

Bilgi Dünyası Kırım Hanlığı

Kırım Tarihi

0

Türklerin için büyük bir önem arz eden ve Türk tarihinde ayrı bir yeri olan kırım ve Kırım yarımadasının tarihi hakkında bilgiler. Kırım, tarihi bir Türk ülkesidir. İlkçağda İskitler’den sonra Kırım, Türk kavimlerinin uğrak yeri olmuştur. Yüzyıllarca süren Hazar Türk İmparatorluğu, Kırım’a da hakimdi. XIII. yüzyılda Anadolu Selçukluları sultanı Alâettin Keykubât, Kırım’a ünlü deniz seferini yaparak,

Biyografi Kırım Hanlığı

Kırım Hanları Devlet Giray’lar Hakkında Bilgiler

0

Kırım hanı olarak tahta geçmiş olan 4 adet Devlet Giray hayatı ve dönemleri hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DEVLET GİRAY I, Kırım hanı (?. 1530 – ?. 1577) Mübarek Giray’ın oğludur. Osmanlı sarayında yetişti. Sahip Giray’a karşı Kanuni Sultan Süleyman ve Kırım hanı atandı (1551). Güçlü bir orduyla Gözleve’de karaya çıkıp Sahip Giray’ın Kırım

Bilgi Dünyası

Kırım Savaşı

0

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 19 yüzyıl ortalarında gerçekleşmiş olan Kırım Savaşı hakkında bilgiler. KIRIM SAVAŞI, 19. yüzyıl ortasında, İngiltere, Fransa ve bazı Avrupa devletlerinin müttefiği olarak Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan savaş (1853-1856). Kırım Savaşı Sebebi : Bu yüzyılın başlarından beri, yayılmacı bir politika izleyen Rusya, Balkanlar’daki Osmanlı azınlıklarını destekleyerek, çeşitli ayaklanmalara neden

Bilgi Dünyası

Giray Hanedanı Hakkında Bilgi

0

Kırım’da önce bağımsız daha sonra da Osmanlı’ya bağlı olarak yüzlerce yıl hüküm sürmüş Giray Hanedanlığı ile ilgili bilgiler. Kırım Hanları hanedanına verilen addır. 1427’den 8 Nisan 1783’e kadar 356 yıl Kırım’da hüküm sürmüşlerdir. 1475-1774 arasındaki 299 yılda Osmanlıya bağlı olmuşlardır. Bu hanlık şubat 1789’a kadar devam ettikten sonra, Kırım Rusya’nın eline geçtiği için, Osmanlı İmparatorluğu

Bilgi Dünyası

Kırım Nerededir? Kırım Tarihi

0

Kırım Özerk Cumhuriyeti nerededir? Kırım yönetiminin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Ukrayna Kırım hakkında bilgi. Kırım; Ukrayna’da yarımada ve aynı adı taşıyan yönetim birimidir. Perekop Geçiti ile kıtaya bağlanan yarımadanın doğusu Azak Denizi’ni Karadeniz’den ayırır. Genel olarak hafif engebeli çayırlarla kaplı yarımadanın güney-güneybatısındaki dağlık alanda yükselti 1.500 m’ye ulaşır. Güney kıyıları dik ve kayalık yamaçlarla denize girer.

Bilgi Dünyası

Kırım Savaşı Hakkında Bilgi

0

Kırım savaşı ne zaman ve kimler arasında olmuştur? Kırım Savaşının nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kırım Savaşı hakkında bilgi. Kırım Savaşı; XIX. yüzyılın (4 Ekim 1853-30 Mart 1856) en önemli savaşlarından biridir. Bir tarafta Osmanlı, İngiltere, Fransa ve Sardunya, diğer tarafta Rusya arasında cereyan etmiş ve Rusya’nın kesin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Savaşın sebebi, Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki