Browsing: kişiliği

Biyografi Alexandre Dumas Fils

Alexandre Dumas Fils Kimdir?

0

Kamelyalı Kadın isimli eseri ile dünya çapında bir üne sahip olan ve Alexander Dumas Pere’nin oğlu olan Alexandres Dumas Fils hayatı ve eserleri hakkında bilgi. Alexandre Dumas Fils (27 Temmuz 1824, Paris, Fransa – 27 Kasım 1895, Marly-le-Roi, Fransa) Ünlü Fransız romancısı Alexandre Dumas Pere’in gayrimeşru oğludur. Çocukluğunu babasından uzak geçirmişti. Esasen babasının kimseyi görecek

Biyografi Hüseyin Cahit Yalçın

Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir?

0

Servet-i Fünun edebiyat akımının güçlü temsilcilerinden birisi olan Türk edebiyatçısı Hüseyin Cahit yalçın hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgiler. Hüseyîn Cahit YALÇIN (7 Aralık 1875, Balıkesir – 18 Ekim 1957, İstanbul) Tanınmış bir edebiyatçı ve gazetecidir. Balıkesir’de doğdu. İlk öğrenimini, babasının memurlukla dolaştığı yerlerde, orta ve yüksek öğrenimini İstanbul’da yaptı. 1896 yılında Mektebi Mülkiye, (Siyasal

Din Hz. Muhammed

Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliği

0

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in örnek insan olması, örnek kişiliği, örnek alınacak davranışları, maddeler halinde özeti. Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliği • Hz. Muhammed gönderilmiş olduğu dönemde üst düzey bir insani sistem kurmuş, haksızlığa uğrayan insanların cazibe merkezi hâline gelmiştir. Onun uygulamaları insanların arasında büyük bir kardeşlik hareketi başlatmıştır. Bu açıdan Hz. Muhammed, büyük bir sosyolojik başarı elde

Bilgi Dünyası

Bayburtlu Zihni Edebi Kişiliği

0

19. yüzyıl şairlerimizden olan Bayburtlu Zihni’nin edebi kişiliği ile ilgili olarak bilgiler veren yazımız. Bayburtlu Zihni hem divan tarzında, hem de halk diliyle /azmış şairlerimizdendir. Bayburt’ta doğdu. İlk gençlik çağını memleketinde geçirdikten sonra Erzurum’da, Trabzon’da bulundu, medreselerde okudu. Yirmi yaşlarına doğru İstanbul’a gelip bazı paşaların yanında kâtip olarak çalıştı. Bir aralık Hicaz’a gitti hacı oldu,

Biyografi Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Mithat Efendi Kimdir?

0

Büyük Türk romancısı olan Ahmet Mithat Efendi’nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ile ilgili genel bilgiler. Ahmet Mithat Efendi kimdir? AHMET MİTHAT EFENDİ (1844 – 1913) İstanbul’da doğdu. Babasını yitirdiği için küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı. Bol bol okuyarak kendini yetiştirdi. Ülkeyi bir okul, kendini hâce-i evvel (ilkokul hocası) olarak niteleyen Ahmet Mithat Efendi, abece

Biyografi Abdülhak Hamit Tarhan

Abdülhak Hamit Tarhan Edebi Kişiliği

0

Hem şiir hem de tiyatro eserleri bulunan ünlü Türk yazarı Abdülhak Hamit Tarhan’ın edebi kişiliği ile ilgili olarak kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN (1852 -1937) İstanbul’da doğdu. Özel hocalar elinde yetişti. Bir yıl kadar da Fransa’da okudu. Şinasî-Namık Kemal-Ziya Paşa ile başlayan yenileşme hareketi Hâmit’le zafere ulaştı. O zamana kadar fazla bir

Biyografi Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir?

0

Büyük Türk romancı ve yazarlarından olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu hayatı ve eserleri hakkında bilgiler. Yakup Kadri Karaosmanoğlu kimdir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu (27 Mart 1889, Kahire, Mısır – 13 Aralık 1974, Ankara) En büyük romancılarımızdan biridir. Manisa’nın eski bir ailesi olan Karaosmanoğulları’ndan Abdülkadir Bey’in oğludur. Kahire’de doğdu. İlkokulu Manisa’da okudu, orta öğrenimini İzmir’de yaptı. Bir ara

Bilgi Dünyası Victor Hugo

Victor Hugo Edebi Kişiliği

0

Victor Hugo’nun edebi kişiliği ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Victor Hugo edebi kişiliği. Victor Hugo’nun Edebî Kişiliği Fransız romantizminin en ünlü siması olan Victor Hugo, yalnız zamanının büyük edebiyatçısı olarak kalmamış, kendinden sonra gelenleri de etkilemiştir. Victor Hugo’nun eserlerinde, daha sonra meydana çıkan Parnas sembolist edebî okullarını hazırlayan tohumlar görülebilir. Baudlaire, Verlaine,

Biyografi İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci

İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci Kimdir

0

Ünlü tiyatro yazarlarımızdan olan İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci hayatı ve eserleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci (1866 – 6 Mart 1935, Ankara) Ünlü bir tiyatro yazarımızdır. Türk tiyatrosuna büyük hizmet etmiş, birçok değerli eser vermiştir. Kendisine soyadı olarak aldığı «Sekizinci» de en sevdiği eserlerinden birinin adıdır. Aynı zamanda

Biyografi Recaizade Mahmut Ekrem

Recaizade Mahmut Ekrem Hayatı ve Edebi Kişiliği

0

Türk edebiyatının en ünlü isimlerinden birisi olan Recaizade Mahmut Ekrem hayatı ve edebi kişiliği ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. RECAİZADE MAHMUT EKREM (1 Mart 1847, İstanbul – 31 Ocak 1914, İstanbul) Yakınçağ edebiyatımızın fen ünlü yazarlarından biridir. Eserlerinden çok, tesiri ve yaptığı hizmetlerle tanınmıştır. Takvimhane Nazırı Recai Efendi’nin oğludur. Manzum, mensur bazı edebi

Bilgi Dünyası

Süleyman Nazif Edebi Kişiliği

0

Ünlü Türk şair ve yazarlarından olan Süleyman Nazif’in hayatı ve edebi kişiliği ile ilgili genel bilgiler. Servet-i Fünun topluluğunda, ondan sonraki dönemlerde eserler vermiş ünlü bir Türk şair ve yazarıdır. 1870’te Diyarbakır’da doğdu. Sait Paşa adında bir yazar ve devlet adamının oğludur. Özel öğrenim görerek Arapça, Farsçayı, bu dillerin edebiyatını yakından öğrendi. Daha sonra Fransızca

Biyografi

Erzurumlu Emrah Kimdir?

0

XIX. yüzyılda yaşamış bir halk şairi olan Erzurumlu Emrah’ın hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. Erzurumlu Emrah kimdir? XIX. yüzyılın tanınmış halk şairidir. XVIII. yüzyılın son yıllarında, ya da XIX. yüzyılın başlarında doğduğu sanılıyor. Erzurum’da doğmuştur. Nasıl, ne oranda bir öğrenim gördüğü konusunda da yeterli bilgimiz yoktur. Erzurumlu Emrâh,

Bilgi Dünyası Orhan Veli Kanık

Orhan Veli Kanık Edebi Kişiliği

0

Orhan Veli Kanık hayatı hakkında kısa bilgi, edebi kişiliği ve eserlerinin özellikleri ile KAYIP isimli bir eserinden örnek. Çağdaş şairlerimizdendir. 1914’te İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul’da, Ankara’da tamamladıktan sonra bir süre İstanbul Üniversitesi’nde okudu. Millî Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. Şiirleri yanında çeviri işleriyle de uğraştı. Ömrünün son yıllarında yeni şiir, edebiyat akımlarını tanıtmak, yaymak

Biyografi

Bayburtlu Zihni Kimdir?

0

Halk şairlerimizden birisi olan Bayburtlu Zihni’nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. XIX. yüzyılda yaşamış ünlü halk şairidir. XVIII. yüzyılın sonlarında Bayburt’ta doğdu. Bir süre Erzurum’da, Trabzon’da medrese öğrenimi gördü. 1815’te İstanbul’a gelip on beş yıl kadar burada kaldı. Çeşitli görevlerde, katipliklerde çalıştı, yeniden Bayburt’a döndü. Sonra gene geziye çıktı.

Bilgi Dünyası Abdülhak Hamit Tarhan

Abdülhak Hamit Tarhan’ın Edebi Kişiliği

0

Makber isimli eseri ile oldukça meşhur olmuş olan büyük Türk şairlerinden kabul edilen Abdülhak Hamit Tarhan’ın edebi kişiliği hakkında bilgiler. Abdülhak Hamit Tarhan, Türk edebiyatının, derinliğine fikir ve felsefeye yönelen en güçlü şairlerinin başında gelir. Onun hemen hemen bütün eserlerindeki başlıca konu, evren ve insanlık alanındaki araştırıcı düşüncelerdir. Duygu ve düşüncelerinde daima günlük hayatımızın çok

Biyografi Aşık Veysel

Aşık Veysel (Şatıroğlu) Kimdir ve Edebi Kişiliği

0

Aşık Veysel olarak tanınan Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ile ilgili ve eserlerindeki edebi kişiliği ve yönü hakkında da bilgiler. Veysel Şatıroğlu ya da bilinen ismi ile Aşık Veysel (25 Ekim 1894 – 21 Mart 1973) Türk halk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Ağcakışla bucağının Sivrialan köyünde doğdu. Karaca Ahmet adı ile anılan

Bilgi Dünyası

Mehmet Akif Ersoy’un Edebi Şahsiyeti ve Sanatı

0

Mehmet Akif Ersoy’un yani vatan şairimizin edebi şahsiyeti / kişiliği ve şiir sanatı konusundaki hünerleri hakkında bilgi. Tamamen kendine mahsus bir tarzda yazan Mehmet Akif Ersoy, en büyük Türk şairlerindendir ve bir vatan şairidir. Vatan, din, cemiyet, halk eğitimi ve ıstırapları temalarını işler. Bazan «Asım»’da ki «Çanakkale» parçasında, «Bülbül» de olduğu gibi millî, «Secde» de,

Dil ve Edebiyat Edgar Allan Poe ve Kuzgun

Edgar Allan Poe’nun Edebi Kişiliği

0

Edgar Allan Poe’nun edebi kişiliği ve sanatı hakkında bilgi. Edgar Allan Poe’nun eserleri hikayeleri hakkında da kısa bilgi. Edgar Allan Poe’nun sanatı da hayatına benzer: Son derece acı dolu, o derecede de karmakarışıktır. Hele, kendi duyduğu acı verici korku ürpertilerini okurlarına da aynen duyurmakta son derece ustadır. Başından geçenleri canlandırmasını da gayet iyi bilir. Edgar

Bilgi Dünyası

Şeyh Galip Edebi Kişiliği

0

Şeyh Galip edebi kişiliği hakkında bilgi. Şeyh Galip eserleri hakkında bilgi. Şeyh Galip, Nedim’den sonra gelen klasik Türk şairlerinin en büyüğü, Türk şiirinin de en büyük birkaç şairinden biri sayılır. Gençliğinde Nâbî’yi, Nedim’i, Mevlânâ’yı, Buharalı Şevket, Tebrizli Sâib gibi Farsça söyleyen Türk şairlerini taklitle şiire başladı. Bir ara Nevâî’yi benimsedi, Çağatay Türkçesi ile şiirler söyledi.

Bilgi Dünyası

Nasrettin Hoca Kimdir?

0

Nasrettin Hoca kimdir? Nasrettin Hoca’nın hayatı, tarihi kişiliği, özellikleri, hakkında bilgi. Nasrettin Hoca; en büyük halk filozofumuz ve mizah üstadımızdır. Ünü ve fıkraları bütün dünyaya yaygındır, birçok dillere çevrilmiştir. Yalnız, hayatı pek iyi bilinmiyor. Bu da, Osmanlılar devrinde, aydın sınıf edebiyatçılarının, tarih ve hal tercümesi (biyografi) yazarlarının bu halk üstadına layık olduğu itibarı göstermemelerinden ileri gelmiştir.