Browsing: kişilik

Anne&Çocuk aile

Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Gelişimine Etkileri

0

Anne baba tutumlarının çocuğun kişilik gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Anne baba tutumları çeşitleri ve yetişen çocukların özellikleri. Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Gelişimine Etkileri 1. Otoriter ve baskıcı tutum: Denetimin yüksek, duyarlılığın düşük olduğu ailedir. Çocuğunu, belirli bir ideal peşinde ve belirli kalıplar içinde, adeta küçük bir yetişkin yapma çabasıyla yetiştirmeye çalışan anne babalardır. Bütün kontrol

Genel Kültür Erik Erikson

Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri

0

Erikson’un Kişilik (Psikososyal) Gelişim Dönemlerini Gösteren Tablo, Erikson’un kişilik gelişim kuramını özetleyen tablo. Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı Erikson’un Kişilik (Psikososyal) Gelişim Dönemleri 1. Dönem Temel Güvene Karşı Güvensizlik (O-2 yaş): Bir buçuk yaşında olan Ertuğrul’un annesi onun temel fizyolojik ihtiyaçlarının hepsini karşılaşmıştır. Ona gerekli yakın ilgiliyi göstermiştir. Olumlu Durum Temel ihtiyaçları karşılanan ve gerekli ilgiyi

Güzel Sözler - Sloganlar Karakter İle İlgili Sözler

Karakter İle İlgili Güzel Sözler

0

Karakter, Karakter ile ilgili ünlü kişilerin söylemiş oldukları sözler, karakter ile ilgili güzel sözler, karakterle ilgili özlü sözler, karakter üzerine söylenmiş sözler. *** Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar. (Goethe ) *** İnsanın karakteri, en çok nelere güldüğünden belli olur. (Goethe ) *** Bir insanın asıl karakteri, eğlencesi ile anlaşılır. (

Anne&Çocuk

Anne Baba Tutumları ve Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri

0

Anne baba tutumları nelerdir? Anne baba tutumlarının çocuğun kişilik gelişimine ne gibi etkileri vardır, hakkında bilgi. Anne Baba Tutumları ve Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri Anne babaların çocuklarını yetiştirmede benimsedikleri tutumun çocuklarının sahip olacakları kişilik üzerinde önemli etkileri vardır. Anne babaların çocuk yetiştirmede benimsedikleri tutumlar aşağıda açıklanmıştır. Yedi farklı anne baba tutumundan söz etmek mümkündür. Anne

Bilgi Dünyası

Maslow’un Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı Nedir?

0

Maslow’un Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı ve kendini gerçekleştirme nedir? Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insan özellikleri. Maslow’un Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı ve Kendini Gerçekleştirme İnsancıl görüşün önemli temsilcilerinden biri de Maslow’dur. “Kendini Gerçekleştirme” kavramını ilk kez kullanan Maslow her insanın değerli, kendine özgü, duyarlı ve iyiye yönelik bir özbene sahip olduğu görüşünde Rogers ile birleşmektedir. Maslow’un

Bilgi Dünyası

Rogers’ın Kişilik Gelişimi Kuramı

0

Carl Rogers’ın insancıl kişilik, benlik gelişimi kuramı nedir, özellikleri nelerdir? KPSS benlik gelişimi kuramları konu anlatımı. Rogers’ın Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı Carl Rogers, insan doğasını temelde olumlu olarak kabul eden insancıl kuramın kurucusu ve temsilcilerindendir. Rogers ve insancıl yaklaşımı benimsemiş psikologlar kişilik gelişimini açıklarken, benlik yapısı üzerinde durmaktadırlar. Benlik Bilinci (Benlik Algısı ya da Benlik

Bilgi Dünyası

Öğrenci Kişilik Hizmetleri Nedir?

0

Öğrenci kişilik hizmetleri nedir, kapsamı nedir? KPSS rehberlik Öğrenci kişilik hizmetleri konu anlatımı. ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ (ÖKH) Çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçası olan “Öğrenci Kişilik Hizmetleri (ÖKH)”, okulda öğrenciye öğretim çalışmalarından ayrı, sınıf öğretimi dışında sağlanan ve öğrencinin kişiliğinin duygusal ve toplumsal yanlarıyla birlikte sağlıklı bir şekilde gelişmesine hizmet eden etkinlikleri kapsar.

Bilgi Dünyası Hukuk

Hukukta Kişi ve Kişilik Kavramları

0

Hukukta kişi ve kişilik nedir? Kişi ve kişilik kavramı ile ilgili terimler, kişi türleri ve açıklamaları, hakkında bilgi. KİŞİ KAVRAMI Kişi, haklara ve borçlara sahip olabilen, yani hak ve borçları bulunabilen (hak ehliyetine sahip bulunan) varlıklardır. Bu nedenle, “kişi” terimi ile “hak ehliyeti” terimi aynı anlama gelir. İnsanların yanında, “İnsan toplulukları” ve “mal toplulukları” da

Bilgi Dünyası

Kişiliğin Ölçülmesi (Psikoloji)

0

Psikolojide kişiliğin ölçülmesi için kullanılan yöntemler nelerdir? Test dışı yöntemler ve kişilik testleri hakkında bilgi. Kişiliğin Ölçülmesi Kişilik ile ilgili özellikler çeşitli yollarla ölçülebilir. 1. Test Dışı Yöntemler ✓ Gözlem Tnsarrttavfanışlarının doğal ya da yapay ortamda incelenmesi ilkesine dayanır. ✓ Görüşme Bireyin kişiliğini tanımaya yönelik karşılıklı konuşmadır. ✓ Derecelendirme ölçekleri Gözlem ya da görüşme sonucu

Bilgi Dünyası

Kişiliği Oluşturan Etmenler

0

Psikolojide kişiliği oluşturan etmenler olarak neler kabul edilir? Kişiliği oluşturan treytler hakkında bilgi. Kişiliği Oluşturan Etmenler Kalıtım: İnsanlar arasında, doğumdan kısa bir süre sonra, duygu ve davranış düzeyinde farklar görülür. Bu farklar bireyin davranışlarında, kalıtımın etkili olduğunu gösterir. Fizyolojik etmenler: Fizyolojik etmenlerin başında; içsalgıbezleri, hormonlar, otonom sinir sistemi gelir. Bilinçaltı etmenler: Her insanın kendine özgü

Bilgi Dünyası

Jung Kişilik Kuramı

0

Carl Gustov Jung’un kişilik kuramı, kişilik tipleri nasıldır? Carl Gustov Jung’un kişilik üzerine yaptığı çalışmalar. Jung Kişilik Kuramı CARL GUSTAV JUNG_(1875-1961, İsviçre) Jung, Freud’un cinsellik güdüsüne verdiği öneme karşı çıkmıştır. Kişilik gelişimindeki temel gücün cinsellik değil, kolektif bilinçdışı olduğunu ileri sürmüştür. Jung’un kolektif bilinçdışı teorisi ve “analitik psikoloji” olarak adlandırılan ayrıntılı kişilik teorisi; mevcut psikoloji

Bilgi Dünyası Kretschmer'ın tip kuramı

Temel Eğilim Kuramları

0

Psikolojide temel eğilim kuramları kişiliği nasıl açıklar? Temel eğilim kuramları nelerdir? Sheldon ve Kretschmer tip kuramları hakkında bilgi. Temel Eğilim Kuramları Temel eğilim kuramları kişiliği doğuştan getirilen özelliklere göre açıklar. Bu kuramı savunanlara göre, bireyin doğuştan getirdiği fiziksel yapı ile kişiliği arasında sıkı bir bağlantı vardır. ✓ Sheldon’un tip kuramı Endomorfi, genellikle şişman ve kısa

Bilgi Dünyası

Kişilik ve Kişilik Özellikleri Hakkında Bilgiler

2

Kişilik ya da diğer ismi ile şahsiyet nedir ne demektir? Tipoloji ve kişilik özellikleri, kişiliğin fizyolojik ve kültürel yönü ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. KİŞİLİK (ŞAHSİYET) Kişilik, bir insanı başkalarından ayıran duyuş, düşünüş ve davranışların bütünüdür. Mizaç ve karakterin birleşimi kişiliği meydana getirir. Yani kişilik, bu iki elemandan kurulu bir bütündür. Mizaç, genellikle doğuştan