Browsing: kıtası

Coğrafya

Asya Kıtasının Jeolojik Yapısı

0

Asya kıtasının jeolojik yapısı, kıtayı oluşturan etken ve süreçler, toprakların oluşumu, dağ kıvrımları hakkında bilgi. Asya Kıtasının Jeolojik Yapısı KITAYI OLUŞTURAN ETKEN VE SÜREÇLER. Asya kıtasının bir bölümü Prekambriyen Zamandan (y. 4 milyar-570 milyon yıl önce) bu yana neredeyse hiç kıvrılma geçirmemiş olan pek çok platformdan oluşur. Kıtada Prekambriyen’den sonra oluşan ve jeosenklinallerin ortaya çıkmasına

Coğrafya Asya Fiziki Haritası

Asya Kıtası İklimi ve Bitki Örtüsü

0

Asya Kıtasının iklimi nasıldır? Asya kıtasında yetişen bitkiler, bitki örtüsü, kıtada yaşayan hayvanlar, Asya kıtası ile ilgili bilgi. Asya İklimi: Asya’da, kara ikliminin egemen olması, sıcaklık açısından mevsimlerle gündüz ve gece arasında büyük değişikliklerin görülmesine, yağışın sınırlı düzeyde kalmasına yol açar. Enlem yönünden, kutup havzasından ekvatora kadar çok geniş bir alan kaplayan ve yüzey şekilleri

Coğrafya Kuzey Amerika Kıtası Haritası

Kuzey Amerika Kıtası Irmakları ve Gölleri

0

Kuzey Amerika kıtasının akarsuları ve gölleri ile ilgili bilgiler. Kuzey Amerika kıtasında yer alan ırmaklar ve göller hakkında bilgi. Kuzey Amerika Kıtası Irmakları ve Gölleri Kuzey Amerika dünyanın en uzun ırmaklarından birine (Mississippi) ve en büyük su deposuna (Saint Lawrence-Büyük Göller sistemi) bağlı bir su toplama sistemine sahiptir. Kalkan ile kenar dağları arasındaki uzun ve

Coğrafya Kuzey Amerika Haritası

Kuzey Amerika Kıtası İklimi Hakkında Bilgi

0

Kuzey Amerika kıtası iklimi hakkında bilgi. Kuzey Amerika kıtasının iklimi ve iklim bölgeleri ile ilgili bilgiler. Kuzey Amerika Kıtası İklimi Hakkında Bilgi Kuzey Amerika’nın büyük bölümü ılıman iklim kuşağında yer alır. Bununla birlikte kuzeyde, kış aylarında Ozarklar’a kadar uzanan büyük soğuk alanlar vardır. Bu kesimdeki uzun ve soğuk kış mevsiminde arazinin büyük bölümü donar. Yılın

Coğrafya Kuzey Amerika Haritası

Kuzey Amerika kıtası nerededir?

0

Kuzey Amerika kıtası nerededir? Kuzey Amerika kıtasının komşuları, coğrafi konumu ve genel bilgileri içeren sayfamız. Kuzey Amerika kıtası nerededir? Kuzey Amerika yeryüzünün üçüncü büyük kıtasıdır. Ana bölümü Kuzey Kutup Dairesi ile Yengeç Dönencesi arasında kalır. Kuzey ucu Kuzey Kutbu’na, güney ucu Ekvator’a 800 km kadar sokulur. Kuzeyden güneye yaklaşık 8.000 km boyunca uzanan kıtanın yüzölçümü

Bilgi Dünyası Asya İklimi

Asya Kıtasının Tarihi

0

Tarih öncesi zamanlar, Antik Çağdan günümüze değin Asya kıtasının ve Asya ülkelerinin tarihi, tarihçesi ve yaşananlar hakkında bilgi. Asya Kıtasının Tarihi TARİHÖNCESİ. Son bilimsel bulgularla, Asya’nın tek başına insanlığın beşiği olduğu biçimindeki geleneksel kanının geçerliliğini yitirmiş olmasına karşın, insanoğlunun Asya’nın zengin ve değişken doğal ortamına uyum sağlamada gösterdiği evrim geniş bir ilgi konusu olmaya devam

Bilgi Dünyası toprak

Asya Kıtası Toprak Tipleri

0

Asya kıtasında bulunan toprak tipleri nelerdir? Asya kıtasının toprak yapısı, orman kuşağı, çöl ve yarı çöl bölgeleri hakkında bilgi. Asya Kıtası Toprak Tipleri TOPRAK YAPISI. Asya’nın toprak yapısını iklim, topografya, hidroloji, organik yapı ve insanın ekonomik etkinlikleri belirler. Kıtanın doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda büyük bir alana yayılmış olması, bölgelere göre değişik toprak yapılarına yol açmıştır.

Bilgi Dünyası İklim

Asya Kıtası İklim Özellikleri

0

Asya kıtasında görülen iklimler, iklim özellikleri nelerdir? Asya hava kütleleri ve rüzgarlar, topografyanın etkisi hakkında bilgi. Asya Kıtası İklim Özellikleri Hava kütleleri ve rüzgârlar. Asya’ nın olağanüstü büyüklüğünün yanında dağ engellerinin ve iç bölgelerdeki çöküntülerin çokluğu da, güneş ışıması, atmosfer dolaşımı ve bir bütün olarak iklim koşullarında büyük değişikliklere yol açmıştır. Geniş kara kütlelerine bağlı

Bilgi Dünyası

Asya Kıtasının Bölgeleri

0

Asya kıtasında bulunan bölgeler nelerdir? Asya’nın bölgeleri ve özellikleri nelerdir? Asya bölgeleri hakkında bilgi. Asya Kıtasının Bölgeleri ASYA’DAKİ BÖLGELER. Coğrafyacılar Asya’yı genellikle, herbiri çeşitli ülkeleri kapsayan bölgelere ayırırlar: 1) Kıtanın kuzeydoğu bölgesi ve Sibirya’yı içine alan Kuzey Asya; 2) Uzakdoğu’nun güneyindeki Sovyet toprakları, Asya’nın doğusundaki adalar, Kore ve Çin’in doğu-kuzeydoğu bölgelerini kapsayan Doğu Asya; 3)

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Asya kıtasının genel özellikleri, ülkeleri, coğrafi özellikleri, bitki örtüsü ve hayvanlar, tarihçesi, yaşam koşulları hakkında ansiklopedik bilgi. ASYA Asya dünyanın en büyük kıtasıdır. Dünya topraklarının % 30’u Asya Kıtası’nda yer almaktadır. Bunun yanı sıra toplam nüfusu, diğer bütün kıtaların toplam nüfusundan daha fazladır. TEMEL BİLGİLER Yüzölçümü: 3 1.764.000 kilometrekare Ülke sayısı: 48 En geniş ülke:

Bilgi Dünyası Avrupa Günü

Avrupa’nın Tarihi

0

Dünyanın en eski kıtalarından (insanlık tarihi) birisi olan Avrupa kıtasının genel anlamda tarihi ile ilgili bilgiler. Avrupa Tarihinin dönüm noktaları. Bundan yirmi beş bin yıl önce, Buz Çağı’nın sonlarına doğru Avrupa’da ilkel insanlar yaşıyordu. Tarih Öncesi zamanlardan beri Avrupa’da yaşıyanlar Beyaz ırktandı. Avrupa’ da yaşıyan ilkel insanlar başlıca üç bölgede toplanmışlardı. Bu üç bölgede yaşıyan

Bilgi Dünyası Coğrafi Avrupa Haritası

Avrupa İklimi Hakkında Kısa Bilgi

0

Avrupa kıtasının iklimi nasıl bir iklimdir? Avrupa kıtasının iklimi ile ilgili olarak temel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Üç yanı denizlerle çevrili olan Avrupa’nın iklimi genel olarak ılıktır. Golfstream’ın ısıttığı Atlas Okyanusu suları kıtanın batı kıyılarının iklimini kuzeyden daha ılık bir hale getirir. Kış aylarında okyanusun sıcaklığına karşılık karaların soğuması Kuzey-Batı Avrupa’da şiddetli fırtınalara yol açar.

Bilgi Dünyası

Avrupa’nın Gölleri

0

Avrupa kıtasında yer alan göller ile ilgili olarak genel ve coğrafi bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Avrupa’daki göllerin çoğu İskandinavya Yarımadası ve Finlandiya’da toplanmıştır. Bütün Avrupa’daki önemli sayılan göller yüz ölçümleri 750 km. kareyi geçenlerdir. Bu büyüklükte en az 17 göl vardır. Bunların hepsi de Baltık Denizi çevresinde bulunur. Avrupa’daki göllerin en büyükleri Rusya’daki Ladoga (18.200

Bilgi Dünyası

Afrika Kıtasında Yer Alan Ülkelerin Listesi

0

Afrika kıtasında yer alan ülkelerin listesi. Afrika kıtasında kaç adet ülke vardır? Afrika kıtasında yer alan ülkelerin alfabetik olarak listesi. Afrika kıtasında Sudan’ın bölünmesi sonrasında 54 adet ülke yer almaktadır. Aşağıda bu 54 ülkenin yer aldığı listeyi görebilirsiniz. Angola Benin Botsvana Burkina Faso Burundi Cabo Verde Cezayir Cibuti Çad Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ekvator Ginesi Eritre

Bilgi Dünyası

Amerika Kıtasının Tarihi

1

Dünyanın en son keşfedilen kıtası olan Amerika’nın topyekün tarihi ile ilgili bilgiler. Amerika kıtasının kanla ve savaşla dolu tarihi. Amerika Kıtası 1492’de Kristof Kolomb’un dünyanın yuvarlak olduğu tezine dayanarak sürekli batıya gidildiğinde doğuya ulaşılacağı ve böylece Hindistan’ı bulacağı inancıyla başladığı geziyle keşfedildi. Daha sonra 1498’de Amerigo Vespucci’nin, Kolomb’un bulduğu, ancak Japonya’nın bir uzantısı saydığı toprakların

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası’nda Dinler

0

Asya kıtasında ki dinler ve din dağılımı ile Asya kıtasında ki din tarihi hakkında kısa bilgi. Eski uygarlıkların ve bunlardan doğan dinlerin beşiği olan Asya’nın, dinler tarihinde Kudüs, Mekke, Benares gibi kutsal kentleriyle özel bir yeri vardır. Musevilik, Hıristiyanlık, İslamiyet, Hinduizm ve Budizm gibi büyük dinlerle etkin bir toplumsal felsefe olan Konfüçyüsçülük, üç önemli uygarlığın

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası Doğal Kaynakları

0

Asya kıtasında bulunan doğal kaynaklar, yer altı kaynakları nelerdir? Asya kıtası ülkelerindeki ticaret hakkında bilgi. Asya Kıtası Doğal Kaynakları Asya ülkeleri, doğal kaynaklar açısından oldukça zengindir. Kömür üretiminde Çin (800 milyon ton), eski SSCB ülkeleri (500 milyon ton), Hindistan (160 milyon ton) Güney Kore (25 milyon ton), Japonya (16 milyon ton), önde gelir. Ancak Japonya’nın

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası Ülkeleri ve Asya Kıtası Haritası

1

Asya Kıtası Ülkeler Listesi, Asya’da hangi ülkeler bulunur ve Asya Kıtasının fiziki ve siyasi haritaları, ülkeleri hakkında bilgi. Asya Kıtası Ülke Listesi   Afganistan   Azerbaycan Bahreyn   Bangladeş   Bhutan   Birleşik Arap Emirlikleri   Brunei   Burma (Myanmar)   Çin   Doğu Timor (Timor-Leste)   Endonezya   Ermenistan   Filipinler   Güney Kore

Bilgi Dünyası

Asya Kıtasında Bulunan Göller

0

Asya’nın gölleri, Asya’da bulunan göllerin tam listesi, Asya Kıtasından Bulunan Göller, Asyadaki Göller, Asya Kıtası Gölleri Asya kıtası Göl Listesi – Hazar Denizi (Gölü) – Paliastomi Gölü – Biwa Gölü – Kasumigaura Gölü – Saroma Gölü – İnavaşiro Gölü – Nakaumi Gölü – Kusşaro Gölü – Aral Gölü – Van Gölü – Tuz Gölü –

Coğrafya Yangtze Nehri ve Yangtze Boğazı

Asya Kıtası EN Uzun Akarsular Listesi

0

Asyadaki akarsular, Asya Kıtasının Önemli Akarsuları, Asya Kıtasında Bulunan Akarsuları Yangtze (5500 km Asya’nın en uzun, dünyanın dördüncü uzun ırmağıdır.), Yenisey (kaynağı Büyük Yenisey ırmağı olarak kabul edildiğinde 4000 km, Selegna Irmağı olarak kabul edildiğinde 5500 km uzunluğundadır.), Obi (3680 km, İrtiş Irmağı’yla birlikte 5569 km), Sarı (4700 km), İrtiş (4441 km), Lena (4400 km),