Browsing: klasik

Felsefe Mantık

Klasik Mantık ve Modern Mantık – Özellikleri, Önermeleri ve Farklılıkları

0

Klasik mantık nedir? Modern mantık nedir? Klasik mantık ve modern mantığın özellikleri, önermeler, farklılıkları hakkında bilgi. Klasik Mantık: Mantığın tarihsel gelişiminde ele alınan düşüncelerin yanında şu temel ilkeler üzerine kurulur. Ayniyet (özdeşlik), çeşitli zamanlarda ve çeşitli bağıntılar içinde hep aynı şey olarak tasarlanan öğe. A=A formülüyle gösterilir, bu ilkede tam benzerlik ya da eşitlik söz

Bilgi Dünyası Pavlov Deneyi

Klasik Koşullanma Yolu İle Öğrenme Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

0

Klasik koşullanma yoluyla öğrenme nedir, nasıl gerçekleşir? Klasik koşullanma deneyi temel kavramlar, koşullu ve koşulsuz tepkinin oluşması hakkında bilgi. KLASİK (TEPKİSEL) KOŞULLANMA YOLUYLA ÖĞRENME – (İVAN PAVLOV -1849-1936) Pavlov, Rusya’da on bir çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası bir köy papazı olan Pavlov’un çocukluk ve gençlik yılları bir taşra kasabasında geçmiştir.

Bilgi Dünyası Klasik koşullanma

Klasik Koşullanmayı Ortadan Kaldırma Yöntemleri

0

Klasik koşullanmayı ortadan kaldırma yöntemleri nelerdir? Maddeler halinde açıklaması, hakkında bilgi. Klasik Koşullanmayı Ortadan Kaldırma Yöntemleri 1. Sistematik Duyarsızlaştırma Sistematik duyarsızlaştırma yönteminin temelinde John Watson ve Rayner’in yapmış oldukları bir çalışma yer almaktadır. (Albert-fare olayı) Yapılan kademeli etkinlikler neticesinde organizmanın belli bir uyaranla sürekli karşılaşması sonucunda giderek o uyarana tepkide bulunmamasıdır, (korkuların, fobilerin yavaş yavaş

Bilgi Dünyası Öğrenmek

Günlük Hayatta Klasik Koşullanma

0

Günlük hayatta klasik koşullanma nasıl gerçekleşir, çeşitleri nelerdir, önemi nedir? Günlük hayatta klasik koşullanma hakkında bilgi. Günlük Hayatta Klasik Koşullanma Günlük Hayatta Koşullanmanın Önemi 1. Okula, derse, öğretmene karşı ilgi ve tutum geliştirmede kullanılır. (Eğitim açısından önemi) ÖRNEK Dayak (koşulsuz uyarıcı) → Korkma (ses çıkarmadan oturma) (koşulsuz tepki) Okul müdürü (nötr uyarıcı) → Tepki yok Okul

Bilgi Dünyası

Bulanık Mantık Nedir? Özellikleri

0

Bulanık mantık nedir? Bulanık mantığın özellikleri nelerdir? Bulanık mantık ile klasik mantık arasındaki farklar hakkında bilgi. Bulanık Mantık 1960’ların ortalarında iki değerli mantık ve olasılık teorisinin eksikliğini gidermek için bulanık mantık geliştirilmiştir. Olasılık mantığında önermelerin doğruluğu veya yanlışlığı değil ancak olasılık düzeyi bilinebilir. Bir olay ve konu üstüne olasılık dışına çıkarak yargıda bulunulamaz. Bulanık mantık

Bilgi Dünyası

Klasik Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

0

Klasik Türk edebiyatının genel hatları ile kısaca tanıtımı. Klasik Türk Edebiyatının genel özellikleri nelerdir? Birkaç şairin hece ölçüsüyle yazdığı bir iki şiiri göz önüne almazsak; bütün klasik şairler aruz ölçüsünü kullanmıştır. Uyak anlayışı kesin kurallara bağlanmış, tam ve zengin uyak kullanılmıştır. Nazım birimi beyittir. Şair bütün düşünce ve hayallerini bu iki mısrada anlatmıştır. Bununla birlikte

Genel Kültür

Çin Edebiyatı İle İlgili Bilgiler

0

Binlerce yıllık bir geçmişi bulunan Çin edebiyatı ile ilgili bilgiler ve özellikle klasik dönemdeki önemli eserler hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. Çin edebiyatının Milattan 3.000 yıl önceye kadar uzanan bir tarihi vardır. Diyeleklerin çeşitli olmasına karşılık yazılı dilin değişmez bir özelliği oluşu Çin edebiyatının gelişmesini sağlamıştır. Hala yaşayan bazı tarihi yazıların, şiirlerin yazılış tarihinin M.Ö.

Bilgi Dünyası Pavlov Deneyi

Klasik Koşullanma Nedir? Örneklerle Anlatım

0

Klasik koşullanma yoluyla öğrenme nedir, nasıl gerçekleşir? Klasik koşullanmanın açıklaması ve örnekler. Klasik Koşullama: Koşullu uyarıcı ile doğal uyarıcının birçok kez ve art arda canlıya iletilmesi sonucunda canlının, doğal uyarıcıya gösterdiği tepkinin aynısını koşullu uyarıcıya da göstermeyi öğrenmesidir. Koşullanma yoluyla öğrenme üzerinde ilk deneysel çalışmaları Ivan Pavlov yapmıştır. Pavlov, salya salgısının, yalnız köpeğin ağzına yiyecek

Bilgi Dünyası

Fizik Tarihçesi – Klasik – Modern ve Çağdaş Fizik

2

Fizik nedir? Fizik bilimi neyi inceler? Fiziğin tarihi, tarihçesi, önemli fizikçiler, Modern, Klasik ve Çağdaş fizik hakkında bilgi. Fizik; evrenin yapısını ve evrende oluşan olayların içeriğini neden ve sonuçlarıyla birlikte ortaya koymayı amaçlayan pozitif temel bilim dalı. Esas olarak cansız varlıklarla ve bu varlıkları kapsayan olay ya da olaylar zinciriyle ilgilenir. Bu bakımdan fizik ve