Browsing: kökeni

Belirli Gün ve Haftalar 1 Nisan Şakasının Kökeni Nedir?

1 Nisan Şakasının Kökeni Nedir? Neden 1 Nisan’da Şakalar Yaparız?

0

Bir nisan şakasının kökeni hakkında bilgi. Tüm dünyada insanların birbirlerine şakalar yaptığı Nisan 1 geleneğinin kökeni ile ilgili kabul edilmiş bilgiler. Her şey 16. yüzyılın ortalarında başladı. O dönem ki Fransız kralı IX. Charles senenin başlangıcını bir anda Ocak ayına aldı. Bu karar alındığında yıl 1564 idi. Ancak o döneme kadar yaygın olarak Avrupa genelinde

Tarih Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

Ahilik Nedir? Ahilik Sistemi, Özellikleri ve Kültürü Hakkında Bilgiler

0

Ahilik nedir? Ahilik ne anlama gelir Ahilik sistemi ve Ahilik sisteminin genel özellikleri ve büyükleri ile ilgili olarak genel bilgiler. Ahilik daha ziyade Anadolu Türklüğünün orta yapısında, yani esnaf ve sanatkarı arasında gelişip yaşamıştır. Bu nedenle Ahilik denince esnaf daima hatırlanmıştır. Şu kadar ki, Ahilik sadece bu orta yapının tekelinde kalmamış, daha da yaygınlaşmıştır. Ahiler

Tarih Yörükler

Yörükler Kimdir? Yörük Kime Denir? Yörüklerin Tarihine Kısa Bir Bakış

0

Yörükler kimlerdir? Yörüklerin özellikleri nelerdir? Yörükler nerede yaşar, yaşam şekilleri, yörükler hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız Yörükler; Oğuz soyundan gelme, göçebe Türklere verilen isimlerden biridir. Yörük kelimesinin; gezgin, yürüyücü anlamında olduğu sanılmaktadır. XII. yüzyıldan itibaren, Anadolu, Irak, Azerbaycan dolaylarına gelmeye başlayan Türkmenlerden bir kısmı bu bölgelere yayılmış; bir kısmı da, Osmanlı hükümeti tarafından, daha sonraları

Din Dinler

Çeşitli Dinlerin Kökeni ve Gelişimi

0

İnsanlık tarihi boyunca inanılmış olan çeşitli dinlerin kökeni nedir? Dinlerin gelişimi ve özellikleri hakkında bilgi. Çeşitli Dinlerin Kökeni ve Gelişimi İlk toplumlarda din toplumsal örgütlenmenin temelini teşkil etmiştir. Bilinen en ilkel toplum olan klanlarda totem dini vardı. Emile Durkhelm’a göre totem dini, en ilkel dindir. Daha sonraları animizm, natürizm, manizm, politeizm ve monoteizmin ortaya çıktığı

Bilgi Dünyası Basın

Basının Tarihsel Gelişimi

0

Basın ne zaman ve nasıl doğmuştur? Basının kökeni, Dünyada basının tarihsel gelişimi ve tarihçesi hakkında bilgi. Basının Tarihsel Gelişimi TARİHSEL KÖKENİ. Tarihte gazetenin bilinen ilk örneği İÖ 59’da Roma’da günlük olarak yayımlanan Acta diurna’du (günlük haberler). Çeşitli yerlere asılan bu el yazması metinlerde önemli toplumsal ve siyasal gelişmelerden, bir meteorun düşüşü gibi ilginç olaylara ve

Genel Kültür İstanbul

İstanbul’un Semt İsimleri Nereden Geliyor?

0

İstanbul’daki semtlerin isimleri nasıl kondu, nereden geliyor, hikayeleri. İstanbul’un semt isimlerinin bilinen kökenleri hakkında bilgiler. İstanbul’un Semt İsimleri Nereden Geliyor? İstanbul’un birçok semtleri adlarını oradaki büyük camilerden almıştır: Beyazıt, Sultanahmet, Sultanselim, Ayasofya gibi. Birçok semtlerin adı da orada oturmuş, ya da eser bırakmış kimselerden gelir. Ayrıca, çeşitli tarihi olaylar, yapılar, çeşmeler de semtlere ad vermiştir.

Tarih Othmar Pferschy tarafından çekilmiş bir İstanbul fotoğrafı

İstanbul’un Tarihi Hakkında Bilgi

0

Sadece ülkemizin değil bulunduğu coğrafyanın en büyük ve önemli kentlerinden birisi olan istanbul’un tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. İstanbul’un tarihi çok eskidir. Şehirde tarih öncesi çağlara ait birçok yerleşme izleri tespit edilmiştir. Şimdiki adı Grekçe’de “Is tin polin” (şehre gidiyorum) sözünden gelmiştir. Şehrin bilinen en eski adı Bizantion’dur. Bizantion, Megana’dan gelen Yunan

Bilgi Dünyası Paradoks

Paradoks Ne Demek?

0

Paradoks nedir? Paradoks kelimesinin kökeni nedir? Paradoksun tanımı ve paradoks örnekleri ile ilgili bilgiler içeren sayfamız. Paradoks Ne Demek? Paradoks (Yunanca para: “karşı” ve doksa: “anlam, düşünce”), kendi içinde çelişkiliymiş gibi görünen, mantıksal olarak hem doğruluğu, hem de yanlışlığı kanıtlanabilen önerme. “Daha az olan, daha fazladır” önermesi örnek gösterilebilir. Paradoks edebiyatta çarpıcı ve nükteli bir

Genel Kültür

Ari Irkın Kökeni

0

Ari ırkın kökeni ile ilgili olarak genel ve kısa bir bilginin bulunduğu sayfamız. Ariler kimdir kökenleri ve haklarında bilinenler. Ari Irkın Kökeni Ariler (Sanskrit dilinde arya: “soylu“), Tarih öncesi dönemlerde İran’da ve Hindistan’ın kuzeyinde yaşamış halktır. Güney Asya’da konuşulan Hint-Avrupa dilleri Âri dilinden türemiştir. “Âriler” terimi, 19. yüzyılda “Hint-Avrupalı” ile eş anlamlı sayılmış, daha sınırlı

Bilgi Dünyası

Baskça (Bask Dili) Hakkında Bilgi

0

Baskça, Bask dili nasıl bir dildir? Baskçanın özellikleri nelerdir? Bask dilinin kökeni, tarihçesi hakkında bilgi. Baskça (Bask Dili) Baskça (Bask Dili); İspanya’ nın özerk Bask Ülkesi‘nde ve Fransa’daki Pyrénées-Atlantiques ilinin (département) batı kesiminde yaşayan ve çoğunluğu ikidilli olan Baskların konuştuğu dildir. Bu dili konuşanların çoğunluğu, toplam yüzölçümü yaklaşık 10 bin km2 olan dar alanlarda yoğunlaşmıştır.

Bilgi Dünyası Evrim

İnsan Türünün Kökeni ve Gelişimi

0

İnsan türü ilk olarak nasıl ortaya çıkmıştır ve gelişimi nasıldır? İlk insanlar nasıldılar ve nasıl gelişmişlerdir, hakkında bilgi. İnsan Türünün Kökeni ve Gelişimi Memeli hayvanların en gelişmiş olanı olarak bilinen primatlar bundan 70 milyon yıl önce Tersier devrinin başlarında görülür, ilk primatlar küçük yaratıklardı. Çeşitli yönlerde geliştiklerinden Eosen zamanında bir çok primat grupları vardı. Bu

Bilgi Dünyası kara kedi

Kara Kedi Neden Uğursuzluk Getirir?

0

Kara kedi uğursuzluk getirdiği inancı ne anlama gelir? Kara kedi batıl inancının kökeni nedir? Kara Kedi Neden Uğursuzluk Getirir? Kara kedinin uğursuzluk getirmesine yönelik öyküler milattan önce 3000’li yıllara dayanır. Eski Mısırlılar döneminde kedi kutsal bir varlık/yaratık olarak görülürdü. Hatta bugünün tam tersine siyah kedilerin ulu birer tanrıça olduğu kabul edilmişti. Eski Mısırlılar kediler konusunda

Bilgi Dünyası

Karnaval Nedir?

0

Karnaval nedir? Karnaval ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Hıristiyanlar arasında gelenek olan bir şenliktir. «Karnaval» kelimesi Latince «carnem levare» (eti ortadan kaldırma) sözlerinden gelir, Hıristiyanların etli yemek yemedikleri Büyük Perhiz’in başlangıcını gösterir. Karnaval eğlencelerinin tarihi pek eskidir. Bazı tarihçilere göre karnavalların kaynağı Eski Roma imparatorluğudur. Romalılar, eğlencelerine düşkün insanlardı. Yılın

Bilgi Dünyası

Sanskrit Dili Hakkında Bilgi

0

Sanskrit dili ile ilgili olarak genel bilgiler. Sanskrit dili nasıl bir dildir kökeni kimdir kimler konuşur. Hint-Avrupa dillerinin doğu koluna bağlı, kökü çok eski bir dildir. Eski Hindistan’da en önemli dildi. Birçok diyelekleri vardır, bunlardan yalnız Veda diyeleği iyi bilinir. Artık konuşulmayan bu dil, M.Ö. IV-V. yüzyıllar arasında Pânindu adında bir dil bilgini tarafından düzene

Bilgi Dünyası

Palyaço Nedir? Palyaço Hakkında Bilgi

0

Palyaço nedir ve nasıl tanımlanır? Palyaçoların özellikleri nelerdir palyaçonun kaynağı nedir ve ismi nereden gelir? Palyaçolar hakkında bilgiler. Panayır tiyatrolarında, sirklerde, festivallerde güldürücü oyunlar oynayan acayip kılıklı aktörlere «palyaço» denir. Pagliaccio (palyaço) İtalyan halk tiyatrosunun karakterlerinden birisidir. Kendine özgü bir kılığı vardır: Kırmızı ponponlu beyaz sivri külâh, kırmalı yaka, kırmızı iri düğmeli bir gömlek, bol

Bilgi Dünyası

Mitralyöz Nedir?

0

Ağır makineli bir silah olan mitralyöz ile ilgili olarak çok kısa temel tanım ve bilginin olduğu sayfamız. Ağır makineli tüfeklere “mitralyöz” ismi verilmektedir. Yukarıda yer alan resimde de bir mitralyöz çizimi mevcuttur. Fransızlar eskiden topların içine konulup mermi yerine atılan demirlere “mitrail” (mitray) demişlerdir. İlk icat edildiği zaman makinalı tüfeğe de bu sebepten dolayıdır ki

Bilgi Dünyası Kiril Alfabesi

Kiril Alfabesi Hakkında Bilgi

0

Kiril alfabesi nedir? Kiril alfabesi nasıl ortaya çıkmıştır ve hangi milletler Kiril alfabesi kullanmaktadır. KİRİL ALFABESİ, Slav kökenli ulusların kullandığı alfabeye verilen isimdir. 9. yüzyılda Aziz Kiril (827/828-869) tarafından Slavlara İncil’i ve Hıristiyanlıkla ilgili din kitaplarını öğrenmek amacıyla, Yunan alfabesinin büyük harflerine benzetilerek düzenlendi. Daha sonraları Aziz Kliment tarafından elden geçirildi ve bazı değişikliklerle ekler

Bilgi Dünyası

Tezkere (Tezkire) Nedir?

0

Tezkere ya da Tezkire ne demek? Tezkere kelimesinin anlamı ve kökeni ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. TEZKERE (TEZKİRE), Arapça zikr den türemiş sözcük: Hatırlatmaya yarayan, haber ileten kısa yazı, küçük mektup anlamına gelir. Bu sözcük anlamının dışında yaşamış ve eser vermiş sanatçılar (şairler, hattatlar vb) üzerinde toplu bilgi veren kitap: Tezkeretü’ş-Şuarâ Tezkeretü-n Hattatin

Bilgi Dünyası

Lazlar Kimdir? Nedir?

0

Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde başta olmak üzere yaşayan Lazlar kimdir? Nerelidir ne gibi özellikleri vardır? Lazlar hakkında genel bilgiler. LAZLAR, Güney Kafkasya’da ve Doğu Karadeniz kıyılarında yaşayan Gürcü dilinin bir lehçesi sayılan Lazcayı sayısız Türkçe sözcük ve kural katkısıyla konuşan halk. Kafkas kavimlerinin hiçbiri üzerinde kesinleşmiş açık bir tarih gerçeği yoktur. Lazlar içinde kökence Gürcü topraklarına

Bilgi Dünyası alfabe

Alfabe Nedir?

0

Alfabe nedir? Alfabe nasıl ve neden ortaya çıkmıştır. Tarihin ilk alfabelerinden günümüze kadar ki dönem için kısa ve temel bilgiler. Alfabe, yazıda kullanılan harf dizisine verilen addır. Harflerin her biri bir sesi gösterir. Bu kelime Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan «alpha» «beta» dan çıkmıştır. Eski devirlerde insanların anlaşması ancak işaret veya konuşma yolu ile

Bilgi Dünyası

Akademi Nedir? Tarihçesi

0

Akademi nedir ismin kökeni nereden gelmektedir? Akademilerin tarihçesi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız Akademi ismi Eflatun’un dinlenme yeri olan Akademos’tan gelir. Akademos, Atina yakınlarında etrafı duvarla çevrili, ağaçlık, sulak bir eğlence bahçesiydi. Sonradan Eflatun, kendi küçük arazisine yakın olan bu bahçeyi ders yeri olarak seçmiş, böylece kelime, kurduğu felsefe okulunun adı olmuştur. Bugünkü

Bilgi Dünyası

Angllar Hakkında Bilgi

0

İngiltere Adalarını M.Ö. 5 yüzyılda istila etmiş bir Germen kavmi olan Angllar ile ilgili bilgiler Angllar, İS 5. yüzyılda İngiltere Adaları’nı istila eden Germen boylarından biridir. Tacitus, İS 1. yüzyıl Germania’sında, sonradan özellikle İskandinavya’da büyük önem kazanmış bir tanrı olan Hertha (Nethus) tapınanları arasında onların da bulunduğundan söz eder. Bede’ye bakılırsa, bu Germen kavminin olası

Bilgi Dünyası

Ramazan Bayramının Kökeni Nedir? Neden Kutlanır?

0

Ramazan bayramı ilk nasıl ve neden ortaya çıkmıştır. Ramazan bayramının İslamiyetteki yeri hakkında bilgi. Peygamber efendimiz Medine’ye hicreti gerçekleştirdiğinde Medinelilerin cahiliye döneminden kalma iki adet bayram kutladığını ve bu bayramlarda neşelendiklerini gördü. Cahiliye döneminin izlerini taşıyan ve ruhunu yaşatma tehlikesi olan bu bayramlar yerine İslamiyet’in müslümanlara iki adet bayramı bildirmiştir. Ramazan bayramı, Ramazan ayı bittikten

Bilgi Dünyası

İnsanın Evrimi ve İlk İnsanlar Hakkında Bilgi

0

İnsan nedir? İnsanın kökeni, insanın evrimsel gelişimi, ilk insanların özellikleri hakkında bilgi. İnsan; Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde yürüyebilen, sözle anlaşabilen, aklı ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlıdır. Dünyanın oluşumundan bu yana geçen milyonlarca yıl boyunca yer yüzünde ortaya çıkmış onbinlerce canlı türünden yalnızca biri doğaya olağanüstü bir uyum gösterebilmiş; varlığını sürdürmekle

Bilgi Dünyası

Alfabe Nedir? Alfabenin Tarihi

0

Alfabe nedir? Alfabenin kökeni, tarihte kullanılan alfabeler ve özellikleri, alfabenin tarihçesi, gelişimi, Yunan, Latin ve Türk alfabesi hakkında bilgi. Alfabe;bir dildeki sesleri karşılayan simgelerin (harflerin) oluşturduğu, belirli sırası olan işaretler topluluğudur. Alfabe terimi, kökeni Sami olan Yunan alfabesinin ilk iki harfi alfa ve beta’dan türemiştir. Alfabe yalnız sessiz harflerden oluşan Kuzey Sami yazısına bağımlı bir

Bilgi Dünyası

İngilizce Hakkında Bilgi

0

İngilizce kökeni ve dönemleri hakkında kısa bilgi. Çince’yi saymazsak dünyada en çok konuşulan dilin İngilizce olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İngilizce yalnız Britanya Adaları’nda oturanların değil, aynı zamanda A.B.D., Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika, Rodezya, Liberya gibi devletlerin de resmi dilidir. Bugün İngilizce birçok kaynaklardan alınmış kelimelerle doludur. İngiliz dili meydana gelmeye başladığı andan beri başka

Bilgi Dünyası

İngilizce Dilinin Tarihçesi

0

İngilizce dilinin kökeni, tarihi, özellikleri. İngilizcenin gelişmesi, dönemleri, eski ingilizce, orta ve modern ingilizce hakkında bilgi. İngilizce; Hint-Avrupa (Hint-Ari) dil ailesinin Germen diller grubunda yer alır. Kuzey Amerika, İngiliz Adaları, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere, dünya nüfusunun beşte birinin ana ya da resmi dili İngilizcedir, ayrıca uluslararası ticaret, bilimsel araştırma, vb

Bilgi Dünyası

Sevgililer Günü Nedir?

0

Sevgililer Günü ile ilgili bilgi. Her yıl 14 Şubat günü kutlanan Sevgililer Gün ve ya orjinal adı ile “St. Valentine Day” “Aziz Valentine Günü” hakkında bilgi. Sevgililer günü kökeni nedir ve ilk ne zaman ticari değeri oluşmaya başlamıştır. Sevgililer Günü Sevgililer günü her yıl dünyanın hemen hemen her ülkesinde 14 Şubat‘ta kutlanan özel bir gündür.