Browsing: konu anlatımı

Tarih Avrupa Hun Devleti

İlk Türk Devletleri Hangileridir? Nerelerde Kuruluşlardır? İsimleri Nelerdir?

0

İlk Türk Devletleri hangileridir, nerede kurulmuşlardır, özellikleri nelerdir? Tarihteki ilk Türk devletleri ve önemli hükümdarları hakkında bilgi. İlk Türk Devletleri BÜYÜK (ASYA) HUN DEVLETİ (M.Ö 220-M.S216) O Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Başkent Ötüken olmak üzere Orta Asya’da kurulmuştur. Hun Devleti’nin ilk dönemleri ile ilgilj bilgilerimiz MÖ. 318 tarihli Çince bir antlaşma metnine dayanmaktadır. O

Atatürk Atatürk'Ün Hayatındaki Dört Önemli Şehir

Atatürk’ün Hayatındaki 4 Önemli Şehir Hangileridir ve Neden Önemlidir?

1

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatındaki 4 önemli şehir olan Selanik, Sofya, Manastır ve İstanbul ile ilgili bilgi, konu anlatımı Atatürk’ün Hayatındaki 4 Önemli Şehir Atatürk’ün lider kimliğinin ve Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşmasında hayatının büyük bölümünü geçirdiği Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerinin önemli etkileri olmuştur. SELANİK Mustafa Kemal’in doğduğu ve öğrenim hayatına başladığı Selanik, Makedonya’nın merkeziydi.

Matematik Matematikte Kök İşareti

Üslü Sayılar Konu Anlatımı

0

Üslü sayıların özellikleri nelerdir? Üslü sayılarda dört işlem, örnek sorular ve çözümleri, üslü ifadeler konu anlatımı Üslü Sayılar Konu Anlatımı ***Üs bir sayının kendi değeriyle kaç defa çarpılacağını ifade eder. ***Üslü ifadelerde kullanılan bazı önemli kuralları incelersek, ***Sıfır hariç bütün sayıların sıfırına kuvveti 1 e eşittir. Örneğin; ***Bütün sayıların birinci kuvveti sayının kendisine eşittir. Örneğin;

Matematik Tam Değer Fonksiyonu

Tam Değer Fonksiyonu Konu Anlatımı

0

Tam değer fonksiyonu nedir? Matematikte Tam değer fonksiyonu özelliklerinin örnekleri ile birlikte açıklanmaya çalışıldığı konu anlatımı. TAM DEĞER FONKSİYONU Tanım: x ∈ R için x’den büyük olmayan en büyük tamsayıya x’in tam değeri denir ve;  şeklinde gösterilir. için, dir. olmak üzere, ile tanımlı fonksiyonuna tam değer fonksiyonu denir. ÖRNEK: R’de denkleminin çözüm kümesi nedir? olması gerekir.

Dil ve Edebiyat Şiir Bilgisi 6. Sınıf Konu Anlatımı

Şiir Bilgisi 6. Sınıf Konu Anlatımı

0

6. sınıflar için şiir bilgisi konusunun örneklerle açıklaması, anlatımı. Şiir bilgisi, şiir türleri örnekler açıklaması, anlatımı ŞİİR BİLGİSİ Duygu ve düşüncelerin düz yazıdan farklı olarak ahenkli ve ölçülü bir şekilde anlatılmasına “şiir” denir. 1. Ölçü (Vezin) Edebiyatımızda iki türlü ölçü vardır: Hece ölçüsü ve aruz ölçüsü. Hece ölçüsünde dizedeki heceler sayılır. Hece ölçüsünde şiirin bütün

Genel Kültür Kiplik Mantığı Nedir?

Kiplik Mantığı Nedir?

0

Kiplik mantığı nedir? Kiplik mantığının tanımı, kısa açılması. Kiplik mantığının özellikleri, önermeleri ve konu anlatımı. Kiplik Mantığı Kiplik, önermede belirtilen durumun gerçek, zorunlu ve mümkün olup olmaması halidir. Kiplik mantığı, zorunlu ve olanaklı önermeleri içeren mantıktır. Kiplik mantığında önermeler iki türdür. sembolüyle gösterilen zorunlu eklemiyle kurulan ZORUNLU ÖNERME ve  sembolüyle gösterilen mümkün eklemiyle kurulan MÜMKÜN

Matematik Çember Konu Anlatımı

Çemberin Denklemi Konu Anlatımı

0

Çemberin denklemi nasıl bulunur? Çemberin genel denklemi konu anlatımı ile birlikte örnek soru ve çözümleri ve hesaplanması. ÇEMBERİN DENKLEMİ: Merkezi 0 (a,b) ve yarıçapı r olan çember üzerindeki bir nokta A(x,y) olsun. (r,0) sabit olduğundan çember üzerindeki her A noktası; bağıntısını sağlar. olduğuna göre, denklemi; merkezi 0(a,b) ve yarıçapı r olan çember denklemidir. Merkezi orjinde

Matematik Matematik

Matematikte Harfli İfadeler

0

Matematikte harfli ifadeler nasıl ve ne amaçla kullanılır? Harfli ifadelerde birbiri türünden yazama sorular ve çözümleri, konu anlatımı. HARFLİ İFADELER Denklemlerde bilinmeyen genellikle x ile gösterilir. Bilinmeyen sayısı arttıkça y, z … gibi diğer harfler de kullanılır. 4a, x², a + b gibi ifadelere harfli ifadeler denir. 2a + b-3c gibi bir ifadede harflerin önündeki

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk ve İletişim (7. Sınıf Konu Anlatımı)

0

Atatürk iletişime neden önem vermiştir? Atatürk’ün iletişim ile ilgili yaptığı çalışmalar, 7. sınıf Atatürk ve iletişim, basın konu anlatımı. Atatürk ve İletişim Milli Mücadele yıllarında Anadolu’nun büyük bir bölümü işgal altındaydı. İşgale karşı halkı bilinçlendirmek ve ulusal birliği sağlamak için Atatürk’ün ilk yaptığı şey illere telgraflar çekerek halkı protesto mitinglerine çağırmaktı. Bunun yanısıra Türk milletinin

Matematik Matematik

Bağıntı Nedir? Özellikleri

0

Bağıntı nedir? Bağıntının özellikleri nelerdir? Yansıma, simetri, ters simetri, geçişme özellikleri konu anlatımı. BAĞINTI A x B nin her bir alt kümesine A dan B ye bir bağıntı denir. β = {(x, y):(x, y) ∈ A x B } (x, y) ∈ β ise y β x ile gösterilir ve “y, β bağıntısı ile x

Matematik Sayılar

Karmaşık Sayılar Konu Anlatımı

0

Karmaşık sayılar nelerdir, özellikleri nedir? Karmaşık sayılar konu anlatımı, örnek sorular ve çözümleri, hesaplanmaları. KARMAŞIK (KOMPLEKS) SAYILAR kümesine karmaşık sayılar kümesi denir. z = x + iy şeklindeki gösterime karmaşık sayının standart biçimi denir. x sayısına, z karmaşık sayısının reel (gerçel) kısmı denir ve Re(z) = x biçiminde gösterilir. y sayısına, z karmaşık sayısının sanal

Ders Konuları kelimeler

Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

0

Sözcükte anlam konusunun özellikleri, sözcükte anlam konusu ile ilgili örnekler, sorular ve çözümleri, konu anlatımı. SÖZCÜKTE (KELİMEDE) ANLAM Toplumu oluşturan insanların ortak anlam veya görev yükledikleri dildeki ses ya da ses topluluklarına “kelime (sözcük)” denir. Türkçemizde sözcükler cümle içinde kullanıldıkları yere göre yeni ve değişik anlamlar taşıyabilir, işte SBS’de sözcüklerin cümle içinde kazandıkları bu anlamlar

Fizik

Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanamayan Olaylar

0

Işığın tanecik modeli ile açıklanamayan olaylar nelerdir? Bu olayların maddeler halinde açıklaması, şekiller, formüller, konu anlatımı. Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanamayan Olaylar 1. Saydam bir yüzeye düşen ışık demetinin aynı anda hem yansıma hem de kırılma olayı. Işığı taneciğe benzettiğimizde, tanecik ya yansır yada iletilir. Taneciğin yarısı yansır yarısı iletilir diye bir şey olamaz. 2.

Fizik

Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanan Olaylar

0

Işığın tanecik modeli ile açıklanan olaylar nelerdir? Bu olayların maddeler halinde açıklaması, şekiller, formüller, konu anlatımı. Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanan Olaylar 1. Işığın Doğru Boyunca Yayılması Bir cisim yatay olarak atılınca parabolik yörünge izler. Cismin kütlesi azaltılıp atış hızı artırılırsa yörüngesi doğruya yaklaşır. Bu atış hızı ışık hızına yaklaştığında yörünge düz bir doğru halini

Matematik Matematik

Asal Sayılar Konu Anlatımı

0

Asal sayı nedir? Asal sayılar hangileridir? Asal sayıların özellikleri, örnekler, asal sayılar konu anlatımı. Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan, 1 den büyük tam sayılara asal sayı denir. Örneğin; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, … ***En küçük asal sayı 2 dir. ***2 den başka

Bilgi Dünyası Mantık

Önerme Eklemleri Örnekler – Konu Anlatımı

0

Modern sembolik mantık konusu Önerme eklemleri nelerdir? Önerme eklemleri ile ilgili örnekler ve konu anlatımı. Önerme Eklemleri Örnekler – Konu Anlatımı Önermeleri birbirine bağlayan bağlaçlar ve önermeleri olumsuzlaştıran eklere önerme eklemleri denir. Modern mantıkta beş temel önerme eklemi vardır. • Değilleme Eklemi (~): Değilleme eklemi (~) sembolü ile gösterilir. İsim cümlelerinde “değil”, fiil cümlelerinde “…me”,

Dil ve Edebiyat Türkçe

Ek Eylem Konu Anlatımı

0

Ek eylem, ek fiil nedir? Ek eylemin görevleri, cümle içinde kullanımı nasıldır? Ek eylem örnekler ve konu anlatımı. Ek Eylem Konu Anlatımı Türkçenin ilgi çekici niteliklerinden biri, ek eylemin varlığıdır. Ad soylu sözcüklerin yüklem görevinde kullanılmalarını sağlayan bu eylem, eklerden oluşmuştur; bir yardımcı eylem olarak da düşünülebilir. Ek eylemin aşağıda verdiğimiz çekiminden -im, -sin, -dir,

Bilgi Dünyası Türkçe

Eylemde Soru Nedir?

0

Eylemde, fiilde soru nedir? Eylemde soru nasıl oluşturur, cümle örnekleri nelerdir, örneklerle konu anlatımı. Eylemde Soru Nedir? Eylemde soru, çekimli eylemin mi (mı, mu, mü) soru ekini almasıyla anlatılır. Soru kavramı veren mi eki, olumlu ya da olumsuz eylemde kişi eklerinden önce ya da sonra gelir. Belirsiz geçmişte, şimdiki zamanda, geniş zamanda, gelecek zamanda ve

Bilgi Dünyası Türkçe

İstek Kipleri Nelerdir? Örnekler

0

İstek kipleri nelerdir? İstek kiplerinin kullanımı, zamana göre örnekler, İstek kipleri konu anlatımı. İstek Kipleri Nelerdir? Örnekler Bu kiplere, eylemin anlattığı kavramı belirtirken dilek, istek, gereklik, buyrum kavramları taşıdıkları için isteme kipleri denir. Bu kipler de istek kipleri, dilek-koşul kipleri, gereklik kipleri ve buyrum kipleri olarak bölümlere ayrılırlar. İsteme kipleri, eylem kök ya da gövdelerine

Dil ve Edebiyat Türkçe

Bildirme Kipleri Nelerdir? Örnekler

0

Bildirme kipleri nelerdir? Bildirme kiplerinin kullanımı, zamana göre örnekler, bildirme kipleri konu anlatımı. Bildirme Kipleri Nelerdir? Örnekler BİLDİRME KİPLERİ Bu kipler oldukça geniştir. Belli bir zaman kavramı taşıyan belirli geçmiş’i, belirsiz geçmiş’i, şimdiki zaman’ı, gelecek zaman’ı ve geniş zaman’ı kapsar. Eylemin belirttiği kavramın geçmişle, şimdiyle, gelecekle ya da geniş bir süreyle ilgili olduğunu bildirme gibi

Bilgi Dünyası Kuran

Kur’an’da Akıl ve Bilgi Konu Anlatımı

0

Kur’an’da Akıl ve Bilgi davranışları nelerdir? Kur’an’da Akıl ve Bilgi konusu anlatımı, özeti. Kur’an’da Akıl ve Bilgi 1. İNSAN DÜŞÜNEN BİR VARLIKTIR İnsan, canlılar sisteminin içerisinde özel bir konuma ve değere sahiptir. İnsana bu ayrıcalığı oluşturan en önemli özelliği ise düşünebilen bir varlık olmasıdır. O bu düşünce yeteneği sayesinde öğrenir, öğretir, üretir, sanatla uğraşır, bilimsel

Ders Konuları Türkçe

Yazım Kuralları Konu Anlatımı

0

Yazım kuralları nelerdir? Yazım kurallarının maddeler halinde açıklaması, örnekleri, konu anlatımı. YAZIM (İMLA) KURALLARI Türkçemiz konuşulduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan zengin bir dildir. Her ses, bir harfle gösterilir. Her dilin kendine özgü belli kuralları vardır. Özellikle yazı dilinde bu kuralların bilinmesi gerekir. Çünkü bu kurallar sayesinde duygu ve düşüncelerimizi daha doğru ve etkili bir

Bilgi Dünyası Türkçe

Kısaltmaların Yazımı Konu Anlatımı

0

Kısaltmaların yazılmasında uyulması gereken kurallar nelerdir? Kısaltmaların yazılışı örneklerle konu anlatımı. Kısaltmaların Yazımı A. Kısaltmalar genellikle sözcüklerin ilk harfleri alınarak yapılır. Özel isimlerin kısaltmaları büyük harfle, özel isim olmayan sözcüklerin kısaltmaları küçük harfle başlar. > Ank. ist. Prof. Malik Bey … > kg, g, m … B. Birden fazla sözcükten oluşan kurum ve kuruluş adları,

Bilgi Dünyası

12. Sınıf Işığın Kırılması Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi ışığın kırılması konusu özeti. Kırılma kanunları, görünür derinlik, kırılma indisi, prizmalar konu anlatımı 12. Sınıf Işığın Kırılması Konu Anlatımı Işığın saydam bir ortamdan diğerine geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Işığın kırılmasının nedeni farklı ortamlarda farklı hıza sahip olmasındandır. Kırılma Kanunları 1. Gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. 2.

Bilgi Dünyası

12. Sınıf Mercekler Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi mercekler konusu özeti. İnce ve kalın kenarlı mercekler, ışınım yolu, görüntü çizimleri, bağıntılar konu anlatımı 12. Sınıf Mercekler Konu Anlatımı ♦İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. ♦Merceğin uç kısmı orta kısmından ince olan merceklere ince kenarlı ya da yakınsak mercek denir. ♦Uç

Bilgi Dünyası

Renkler Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. sınıf fizik dersi renkler konusu özeti. Cisimlerin renkli görünmesi, ışığın filtrelerden geçişi, boya renkleri konu anlatımı. Renkler Konu Anlatımı (12. Sınıf) Cisimlerin Renkli Görünmesi ♦Güneş ışığı ile aydınlatılan cisimler farklı renklerde görünür. Bir cisim beyaz ışıkla aydınlatıldığında ışığın hepsini yansıtıyorsa beyaz, ışığı hiç yansıtmıyorsa siyah görünür. ♦Renkli bir cisim üzerine beyaz ışık düşürüldüğünde cisim,

Ders Konuları

Işığın Dalga Doğası Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. sınıf fizik dersi Işığın dalga doğası konusu özeti, ışık teorileri, ışığın dalga modeli, girişim, kırınım, örneklerle konu anlatımı. Işığın Dalga Doğası Konu Anlatımı (12. Sınıf) Işık Teorileri Işığın yapısını açıklayabilecek üç teori vardır. Bunlar Tanecik Teorisi, Dalga Teorisi ve Elektromanyetik Teori’dir. Tanecik teorisi 1670 yıllarında Isaac Newton‘la başlar. Newton’a göre ışık, ışık kaynaklarından çıkan

Bilgi Dünyası

12. Sınıf Işığın Yansıması Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi ışığın yansıması konusu özeti, düzlem ve küresel aynaların özellikleri, formüller ve ışığı yansıtması. 12. Sınıf Işığın Yansıması Konu Anlatımı Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Aynaya gönderilen ışığın normal ile arasındaki açı gelme açısı, yansıyan ışığın normal ile yaptığı açı ise yansıma açısı ise Gelme açısı, yansıma

Bilgi Dünyası LED

12. Sınıf Elektronik Devre Elemanları Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi elektronik devre elemanları konusu özeti, anlatımı. Elektronik devrelerin özellikleri, çizimleri. 12. Sınıf Elektronik Devre Elemanları Konu Anlatımı ELEKTRONİK DEVRELER Elektrik enerjisini kullanarak bilgi oluşturan, bilgiyi değiştiren, ileten ya da depolayan sistemlere elektronik denir. Elektronik devreler analog ve dijital olmak üzere iki çeşittir. Analog elektronik devreler bilgileri sürekli değişen elektrik sinyalleri ile

Bilgi Dünyası

Transformatör Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. sınıf fizik dersi transformatör konusu anlatımı, özeti. Transformatör özellikleri, bağıntılar ve formüller. Transformatör Konu Anlatımı (12. Sınıf) TRANSFORMATÖR Genellikle demir çekirdek etrafına sarılmış birbirinden bağımsız iki bobinden meydana gelen ve indüksiyon yoluyla değişken voltajı artırıp azaltmaya yarayan araçlara transformatör denir. Transformatörde Bağıntılar Birincil makaradaki sarım sayısı N1 olan transformatöre V, alternatif gerilimi uygulanmış olsun.

Bilgi Dünyası

Bobinler Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. Sınıf fizik dersi bobinler konusu özeti, anlatımı, bobin özellikleri, doğru ve değişken akımın bobindeki davranışı. Bobinler Konu Anlatımı (12. Sınıf) BOBİNLER Yalıtkan üzerine sarılmış iletken tel sarımından (bobin) elektrik akımı geçirildiğinde oluşan düzgün manyetik alan bobine mıknatıs özelliği kazandır. Elektrik akımı ile elde edilen bu mıknatısa elektromıknatıs denir. Doğru ve Değişken Akımın Bobindeki Davranışı

Ders Konuları

12. Sınıf Kondansatörler Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi kondansatörler konusu özet konu anlatımı, formüller, kondansatörlerin paralel ve seri bağlanması. 12. Sınıf Kondansatörler Konu Anlatımı KONDANSATÖRLER (SIĞAÇLAR) Kondansatör ya da sığaç İki iletkenden ve aralarındaki yalıtkan bir ortamdan meydana gelen sisteme kondansatör ya da sığaç denir. Sığa Bir kondansatörün yükünün, yükün kondansatöre kazandırdığı potansiyele oranı sabittir. Bu sabit değere kondansatörün

Ders Konuları Sarkaç

12. Sınıf Kuvvet ve Hareket Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi kuvvet ve hareket konusu tanımlar, basit harmonik hareket, formüller, yay sarkacı konu özeti, anlatımı. 12. Sınıf Kuvvet ve Hareket Konu Anlatımı Basit Harmonik Hareket Denge konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında, değişken ivmeli periyodik harekete basit harmonik hareket denir. Uzanım Basit harmonik hareket yapan bir cismin herhangi bir anda denge konumuna

Bilgi Dünyası

Ketonların Adlandırılması

0

Ketonlar nasıl adlandırılır? Ketonların genel formülleri, Ketonların adlandırılması konu anlatımı. Ketonların Adlandırılması ya da şeklinde gösterilebilir. Alkil grupları aynı ise basit keton, farklı ise karışık keton adını alır. IUPAC sistemine göre, karbonil grubu karbonuna en küçük numara verilecek şekilde en uzun karbon zinciri numaralanır. Zincire bağlı atom ya da grupların bağlı oldukları C atomu numarası

Bilgi Dünyası Aldehit

Aldehitlerin Adlandırılması

0

Aldehitler nasıl adlandırılır? Aldehitlerin genel formülleri, IUPAC sistemine göre adlandırılması konu anlatımı. Aldehitlerin Adlandırılması Aldehitlerin Genel Formülleri ya da şeklinde gösterilir. IUPAC Sistemine Göre Aldehitlerin Adlandırılması: ✓ İçinde karbonil grubunu bulunduran en uzun karbon zinciri seçilir (Karbonil grubunun C atomu 1 nolu C atomudur). ✓ Zincirdeki C atomları, karbonil grubundan başlanarak numaralanır. ✓ Zincire bağlı

Bilgi Dünyası

Modüler Aritmetik Konu Anlatımı

0

Modüler aritmetik nedir, nasıl hesaplanır, özellikleri. Örneklerle modüler aritmetik konu anlatımı MODÜLER ARİTMETİK a, b sıfırdan farklı tamsayılar ve b>0 olmak üzere, a sayısını b ye bölmek demek, a = m.b+k, 0≤k Bazı tam sayıların 3 ile bölme işlemini inceleyelim. Sonuç: 3 ile bölümden kalanların 0,1,2 tamsayılardan biri olduğu görülüyor. Demek ki bir sayı 3

Bilgi Dünyası kuark

Atomlardan Kuarklara Konu Anlatımı

0

Fizik, atomlardan kuarklara konusu, temel parçacıklar, karşıt parçacıklar, kuarkların yapısı ve özellikleri hakkında bilgi. Atomlardan Kuarklara Temel Parçacıklar Atomun elektron, proton ve nötrondan oluştuğu ortaya çıktıktan sonra bilim dünyası “Acaba bu atomaltı parçacıklar da bölünebilir mi?” sorusu üzerinde düşünmeye ve araştırma yapmaya başladı. 1950’lerden sonra parçacık hızlandırıcılarının gelişmesiyle başka atomaltı parçacıklar da art arda keşfedilmeye

Bilgi Dünyası

Uzayda Vektör Konu Anlatımı

0

12. sınıf geometri dersi uzayda vektör konusu anlatımı. Vektör özellikleri, vektörde işlemler, toplama, çıkarma, çarpma kısa özeti. Uzayda Vektör Yönlü doğru parçalan üzerinde tanımlanan denklik (~) bağıntısına göre, doğrultuları ve yönleri aynı, uzunlukları eşit olan yönlü doğru parçaları aynı denklik sınıfında bulunur. ve nin doğrultu ve yönleri aynı, uzunlukları eşittir. Tanım Yönlü doğru parçaları üzerinde

Bilgi Dünyası

Uzay Aksiyomları Konu Anlatımı

0

12. sınıf uzayda nokta doğru düzlem ünitesi uzay aksiyomları konusu anlatımı. Uzay aksiyomları kısa özeti, açıklaması. Uzay Aksiyomları a- Uzayda farklı iki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer. Şekildeki A ve B noktalarından bir tek doğru geçer. Bu doğru AB veya d doğrusu diye gösterilir. b- Uzayda herhangi bir doğru üzerinde en az iki

Bilgi Dünyası

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

0

İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar nelerdir? 12. sınıf tasavvufi yorumlar konusu, yesevilik, kadirilik, mevlevilik, alevilik, nusayrilik anlatımı. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR • İslam düşüncesinde itikadi (inançla ilgili), fıkhi (ibadetle ilgili) ve siyasi yorumlar olduğu gibi ahlaki yorumlar da ortaya çıkmıştır. Ahlak üzerine yoğunlaşan bu yorumlara tasavvuf denir. Tasavvufi düşünce ile uğraşan kişilere “mutasavvıf” denir. Tasavvufi düşüncenin

Bilgi Dünyası seçim

Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi

0

Seçimlerin genel yönetim ve denetimini kim yapar? KPSS, T.B.M.M.’nin seçim dönemi, seçimlerin yenilenmesi konu anlatımı. SEÇİMLERİN GENEL YÖNETİM VE DENETİMİ Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün

Bilgi Dünyası meslek

Mesleki Gelişim Süreci Konu Anlatımı

0

Mesleki gelişim süreci nedir, evreleri nelerdir? Mesleki gelişim sürecinin evrelerinin özellikleri, konu anlatımı. Mesleki Gelişim Süreci Günümüzde meslek seçiminin bir anda verilen bir karar olmadığı, mesleki gelişim süreci içinde biçimlenerek ortaya çıktığı anlayışı kabul edilmektedir. (Meslek gelişim süreci, çocuklukta bir meslek fikrinin oluşmaya başlamasından itibaren, yetişkinlikte bir meslek sahibi oluncaya kadar geçen gelişim evrelerini kapsar.)

Bilgi Dünyası

Eğitsel Rehberlik Nedir? Konu Anlatımı

0

Eğitsel rehberlik nedir? KPSS konu anlatımı, eğitsel rehberlik özellikleri, amaçları, ilkeleri, konu alanları, öğretmen davranışları konu anlatımı. Eğitsel Rehberlik Nedir? Bireyin kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik yapısı, duygu, özellikleri, sosyal durumu ve zekâ seviyeleri dikkate alınarak uygun bir eğitim alanını seçmesi ve bu alanda başarılı olması için kendisine yapılan yardımlara “Eğitsel Rehberlik” denir. Eğitsel rehberlik,

Bilgi Dünyası

Öğrenci Kişilik Hizmetleri Nedir?

0

Öğrenci kişilik hizmetleri nedir, kapsamı nedir? KPSS rehberlik Öğrenci kişilik hizmetleri konu anlatımı. ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ (ÖKH) Çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçası olan “Öğrenci Kişilik Hizmetleri (ÖKH)”, okulda öğrenciye öğretim çalışmalarından ayrı, sınıf öğretimi dışında sağlanan ve öğrencinin kişiliğinin duygusal ve toplumsal yanlarıyla birlikte sağlıklı bir şekilde gelişmesine hizmet eden etkinlikleri kapsar.

Bilgi Dünyası

Rehberliğin İlkeleri Nelerdir?

0

KPSS Konusu rehberliğin ilkeleri nelerdir, maddeler halinde yazımı ve açıklamaları. Rehberliğin ilkeleri konu anlatımı. Rehberliğin ilkeleri 1. Rehberliğin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Demokrasi; toplumda bireylerin kendi kendilerini yönetme, seçim yapma, karar alma hakkı olduğunu kabul eder. Rehberliğin doğuşu demokratik toplumun yapısından ve bireylerin ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır.

Bilgi Dünyası

Çarpışmalar ve Momentumun Korunumu

0

Çarpışma deneyi, çarpışma sonucunda momentumun korunumu nasıl hesaplanır? Çarpışmalar ve momentumun korunumu konu anlatımı. Çarpışmalar ve Momentumun Korunumu Yatay ve sürtünmesiz bir zeminde, Şekil- 8.16’daki gibi, birbirlerine doğru vı ve v2 hızlarıyla yaklaşan iki deney arabasını gözönüne alalım. Arabalar, birbirlerine değmeye başladığı andan ayrılıncaya kadar geçen sürede birbirlerine karşılıklı olarak eşit şiddetli ve ters yönlü

Bilgi Dünyası

Çözümleyici Çizelge İle Denetleme

0

Çözümleyici çizelge nedir? Çözümleyici çizelge konu anlatımı, özellikleri, de morgan kuralları, örnekler. Çözümleyici Çizelge Çözümleyici çizelge, bir ya da birden çok önermenin adım adım bileşenlerine ayrılması yani çözümlenmesi kuralına dayanır. Çözümleyici çizelgede iki türlü açılım vardır: Alt alta yazma ve çatal açma. ✓ Tümel Evetleme Önermesinin Çözümleme Kuralı: Verilen önermenin bileşenleri alt alta yazılarak çözümlenir.

Bilgi Dünyası

Önermeler Mantığı Konu Anlatımı

0

Önermeler mantığı nedir? Ana eklem ve ana bileşen, çıkarım, eklemlerin günlük dile uygulanması konusu anlatımı, örnekler. Önermeler Mantığı Bileşik önermelerin evrensel düzeyde denetlemelerinin yapıldığı alandır. Bir önermenin sahip olduğu “doğru” veya “yanlış” değerine “doğruluk değeri” denir. Doğru değer “D”, yanlış değer ise “Y” sembolüyle gösterilir. Sembolik mantıkta önermeler p, q, r gibi sembollerle ifade edilir.

Bilgi Dünyası Sayılar

Tek ve Çift Sayılar Özellikleri

0

Tek ve çift sayılar nelerdir? Tek ve çift sayıların özellikleri, işlemleri, örnek soru çözümleri, tek ve çift sayılar konu anlatımı Tek ve Çift Sayılar n bir tam sayı olmak koşuluyla; 2n + 1 veya 2n – 1 şeklinde yazılabilen sayılara tek sayı, 2n şeklinde yazılabilen sayılara çift sayı denir. Tek sayılar kümesi : T =

1 2 3 4