Browsing: konu

Coğrafya Atmosferdeki Rüzgarlar

Basınç ve Rüzgarlar Konu Anlatımı – Hava Basınçları, Rüzgar Türleri, Örnekler

0

Coğrafya’da basınç ve rüzgarlar konu anlatımı. Hava basınçları, rüzgar türleri birbirleri ile etkileri gibi konuların örnekler ile anlatıldığı yazımız. Her varlık gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Havada bulunan azot, oksijen, argon gibi gazlar atmosferin altındaki ve içindeki varlıklara bir basınç uygularlar. Buna hava basıncı denir. 45° enleminde, deniz düzeyinde ve 0°C sıcaklıkta atmosferin etki

Tarih Sanat Tarihi

Sanat Tarihi Nedir? Sanat Tarihi Hakkında Bilgi

0

Sanat tarihi nedir? Sanat tarihi nasıl başlar? İnsanlık tarihinde sanatın yer nedir? Sanat tarihi ile ilgili genel bilgiler. İnsanlar çok eskiden beri hislerini ve heyecanlarını çeşitli sanat eserleri ile ifade etmişlerdir. İnsanlık tarihi kadar eski olan Sanat Tarihi ile ilgili bilgiler. SANAT, insan yaratıcılığının mimarlık, heykelcilik, resim, edebiyat, müzik, tiyatro gibi çeşitli faaliyetidir. Bunlara «güzel

Bilgi Dünyası

Çözülme ve Toprak Oluşumu Konu Anlatımı

0

Çözülme ve toprak oluşumu konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Çözülme çeşitleri ile toprak çeşitleri ile ilgili bilgiler. Taşların çözülmesi: Çeşitli mineral ve organik maddelerin kalıntılarından meydana gelen taşların dış kuvvetlerin etkisi ile parçalanıp ufalanmasına çözülme denir. Uç türlü çözülme vardır. a) Mekanik (Fiziksel) Çözülme: Isınma ve soğumaya bağlı olarak taşlarda genleşme ve büzülme meydana gelir.

Bilgi Dünyası

Sıfatlar Konu Anlatımı (Kısaca)

0

Sıfatlar ile ilgili olarak konu anlatımı. Görev ve anlam yönünden sıfatlar, belirtme sıfatları, Sıfat tamlamaları, yapı bakımından sıfatlar ile ilgili genel bilgiler. Adları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. I- GÖREV VE ANLAM YÖNÜNDEN SIFATLAR: 1. NİTELEME SIFATLARI: Adları, renk, durum, biçim vb. yönlerden niteleyen sözcüklerdir. a) Renk bildirir: Kırmızı kaleminin ucu kırılmış. Yeşil

Bilgi Dünyası

Anlam Yönünden ve Yapıları Bakımından Zamirler

0

Anlam yönünden zamirler ve yapıları bakımından zamirler konu anlatımı ile örneklerin verildiği sayfamız. I- ANLAM YÖNÜNDEN ZAMİRLER 1. KİŞİ (ŞAHIS) ZAMİRİ: Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir. Ben (birinci tekil kişi) Sen (ikinci tekil kişi) O (üçüncü tekil kişi) Biz (birinci çoğul kişi) Siz (ikinci çoğul kişi) Onlar (üçüncü çoğul kişi) Sence ben bu işi başaramaz

Bilgi Dünyası Matematik

Türev Nedir? Kısaca Bilgi

0

Türev nedir? Türev tanımı nasıldır? Türev nasıl alınır örnekleri ve konu anlatımı ile türev ile ilgili olarak her türlü temel bilginin olduğu sayfamız. Türev Tanımı : y=f(x) fonksiyonu verilmiş olsun. için limit varsa bu limite f(x)’in noktasındaki türevi denir. f(x)’in noktasındaki türevi; simgelerinden birisi ile gösterilir. Not: olsun. noktasındaki türev, şeklinde tanımlanabilir. ÖRNEK: fonksiyonunun noktasındaki

Bilgi Dünyası

Daire Konu Anlatımı

0

Matematikte ya da geometride daire konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Dairenin alanı ve çevresi nasıl hesaplanır? Dairenin formülleri ve dairenin özellikleri nelerdir? Bir çemberin içinde kalan düzlem parçasına «daire» denir. Çember, bir düzlem içinde verilen bir noktadan aynı uzaklıkta olan noktaların geometrik yeridir. Bu verilen noktaya «merkez» denir. Çemberler bulunduğu düzlemi ikiye ayırır. Bu parçalardan

Bilgi Dünyası

Çokgenler Hakkında Kısaca Bilgi

0

Çokgen nedir? Çokgenlerin özellikleri nelerdir? Çokgenler ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız.Çokgenler konu anlatımı. Geometride, her yandan doğru çizgilerle çevrilmiş ve bir düzlem üzerinde bulunan yüzey parçasına «çokgen» denir. Çokgenler çeşitli şekillerde olabilir. Bir üçgen en az kenarı olan bir çokgendir. Dörtgenler, beşgenler, altıgenler vs. hepsi birer çokgendir. Bir çokgenin kenarlarının

Bilgi Dünyası

Modern Mantık Konu Anlatımı

0

Felsefe’de modern mantık konu anlatımının yer aldığı yazımız. Önerme eklemleri mantığı, önermelerin geçerliliği ve tutarlılığı, eşdeğerliği gibi konuların açıklaması. A- ÖNERME EKLEMLERİ MANTIĞI Sembolik mantık, günlük dildeki çıkarımları çok anlamlılığa ve belirsizliğe yer vermeyecek biçimde sembolik bir dile çevirip, sembolik işlemlerle, düşünme yanlışlıklarını işlem yanlışlığı biçiminde gösterir. Sembolik mantıkta basit önermeler p,q,r,n,m… gibi harflerle gösterilir.

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Yükselme Dönemi Konu Anlatımı

0

Osmanlı İmparatorluğu yükselme dönemi konu anlatımının yer aldığı yazımız. Özellikle KPSS – LYS YGS gibi sınavlara hazırlanan kişiler için özet Osmanlı Yükselme Dönemi konu anlatımı XVII. YÜZYILA KADAR II.Mehmet (Fatih) Dönemi (1451-1481) II.Mehmet, II.Murat’m ölümünden sonra ikinci kez tahta çıktı. Devlet kuruluş devresini tamamlamış, yenilikler yapılması aşamasına gelmişti. İlk iş olarak, ileride rakip olmaması için

Bilgi Dünyası

Dilbilgisinde Kip Nedir?

0

Dilbilgisinde fiiller ile ilgili kavramları ve aldığı şekle verilen isim olan kip ile ilgili açıklayıcı ve örnekler ile KİP konu anlatımının yer aldığı yazımız. Dilbilgisinde fiillerin, işleri, hareketleri, durumları zamanla ilgili haber verirken, ya da dilek kavramı ile bildirirken aldığı şekle «kip» denir. Türkçe’de biri «Haber kipi», biri de «Dilek kipi» olmak üzere iki kip

Bilgi Dünyası İsmet İnönü

İnönü Savaşları (Kısaca)

0

Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile ilgili olarak kısaca özet bilgilerin yer aldığı yazımız. İnönü Savaşlarının kısaca özet anlatımı. 1921 yılının ilk aylarında Eskişehir’in batısındaki İnönü mevkiinde yapılan savaşlardır. Birinci İnönü Savaşı. — Çerkez Ethem kuvvetlerinin kendi taraflarına geçmesini fırsat bilen Yunanlılar, vakit geçirmeden, hücuma geçerek Türk cephesini çökertmek istiyorlardı. 6 ocak 1921 ‘de Bursa

Sağlık Bilgileri

İğne Yapmak Hakkında Bilgiler

0

İğne yapmak ile ilgili olarak genel bilgiler. İğne yapmanın çeşitleri ve iğne yapmak ile ilgili olarak genel bilgiler. Hastaların tedavisinde bazı ilaçları enjektör (şırınga) ile vücuda sokmaya «iğne yapmak» denir. İlaçların özelliklerine göre, deri içine, deri altına, kas (adale) içine, damara, kalbe, bel kemiğine, göğüs kemiğine, göğüs içine olmak üzere türlü çeşitleri vardır. Deri içine.

Bilgi Dünyası

Coğrafya Haritalar Konu Anlatımı

0

Coğrafyanın temellerinden biri olan harita ve haritacılık ile ilgili olarak konu anlatımının yer aldığı yazımız. Coğrafya haritalar konu anlatımı. HARİTA, yeryüzünün veya her hangi bir parçasının, belli bir orana göre, küçültülerek çizilmiş taslağıdır. İnsanlar, ilk çağlardan beri, türlü şekiller altında haritalar yapmıştır. Çünkü harita, tarif edilecek bir yeri söz ve yazıdan daha iyi anlatır. Bugün

Bilgi Dünyası

Hareketler Konusu Hakkında Bilgi

0

hareket nedir? Başlıca hareket şekilleri nelerdir? Hareket alışkınlıklarının önemi nedir?Refleks nedir? Hareketler hakkında bilgiler. Genel olarak, bir canlının yaptığı her şey «hareket» sözü ile anlatılır. Hareketler, yapıldığı sırada orada bulunan bir başka kimsenin görebileceği şeylerdir. Buna göre, şarkı söylemek bir harekettir; bir şarkıyı dinleyerek zevk duymak hareket değildir, çünkü dinlemeyi başka kimse göremez. İnsanlar çeşitli

Hayvanlar Alemi

Memeliler Hakkında Ansiklopedik Bilgiler

0

Hayvanlar ve canlılar aleminin büyük bir kısmını kapsayan Memeliler ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. MEMELİLER, hayvanlar aleminde omurgalıların önemli bir sınıfıdır. Gerek vücut yapılışı, gerek yaşayış bakımından hayvanlar aleminin en ileri, en gelişmiş yaratıkları bu sınıfta toplanmıştır. İnsanın da hayvanlar alemindeki yeri memeliler sınıfıdır. Memeliler, vücut yapılışlarına, yaşayışlarına göre çeşitli

Bilgi Dünyası

Proteinler Konu Anlatımı

0

Proteinler ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Proteinler konu anlatımının (biyoloji) yer aldığı yazımız. Diğer organik maddelerden farklı olarak C, H, O’nin yanında N ve bazı özel proteinlerde kükürt ve fosfor bulunur. Proteinlerin yapı taşları aminoasitlerdir. Canlıların yapısında 20 aminoasit çeşidi bulunur. Bir protein molekülü 50 – 3000 aminoasit molekülünden meydana gelmiş dev moleküllerdir. Proteinleri

Bilgi Dünyası Amino Asit Genel Formülü

Organik Bileşikler Konu Anlatımı

0

Biyolojide organik bileşikler konu anlatımının yer aldığı yazımız. Karbonhidratlar, monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler, yağlar, fosfolipitler hakkında bilgiler. Canlı organizmalar, hücrelerinde molekül-er yapılarını oluşturmak, çeşitli molekülleri yapılarına katmak ve organizasyonlarını sürdürebilmek için enerji harcarlar. Hücreler bu gereksinimlerini organik bileşiklerden karşılarlar. Önemli organik bileşikler. 1) Karbohidratlar: Enerji verici bileşiklerdir. Her zaman uyulmamakla beraber genel formülleri C.(H2nO)n dir. Karbohidratlar

Bilgi Dünyası Lozan Barış Antlaşmasını İsmet Paşa imzalarken çekilmiş meşhur fotoğraf

Lozan Barış Antlaşması Konu Anlatımı

0

Lozan Barış Antlaşması konu anlatımı. Lozan Antlaşmasında görüşülen ve mutabakata varılan konular, kalan pürüzler ve antlaşmanın önemi hakkında bilgiler. LOZAN ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923) Lozan Konferansı’na Türkiye’den başka İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya ve Yugoslavya; Boğazlarla ilgili konular üzerinde konuşulduğunda, Sovyetler Birliği ve Bulgaristan katıldı. Konferansta Türkiye’nin isteklerine karşı en çok İngiltere, Fransa ve

Bilgi Dünyası

Çiftçilk Nedir? Çiftçilik Hakkında Bilgi

1

Çiftçi nedir çiftçilik nedir? Çiftçilik ile ilgili olarak genel bilgilerin paylaşıldığı çiftçilik hakkında bilgi verilen yazımız. ÇİFTÇİLİK insanların beslenmesinde büyük yeri olan bir iş alanıdır. Bütün dünyadaki insanları çiftçiler besler. Yediğimiz ekmek, et, sebze, içtiğimiz süt, hatta bira hep çiftlik ürünlerinden elde edilir. Çiftçiler sığır yetiştirirler, geniş ölçüde kümes hayvanları beslerler. Bu sayede hem kendi

Bilgi Dünyası

Canlıların Etkileşiminden Doğan Organizasyonlar

0

Canlıların etkileşiminden doğan organizasyonlar nelerdir? Ortak yaşama, ekosistem, komünite ne demektir açıklamaları ve bilgileri verilen yazımız. Belirli bir çevrede yaşayan canlılar, yaşadıkları çevre ve birbirleri ile sürekli bir etkileşim içindedirler. Canlılar arasındaki etkileşimlerin başlıcası aralarındaki besin ilişkisidir. Bunun bir devamı olan yarar-zarar ilişkisi de canlılar arası etkileşimlere bir örnektir. Doğadaki canlılar beslenme fonksiyonlarına göre başlıca

Din

İslam ve Barış Hakkında Bilgi

0

İslam ve Barış konusu ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İslamiyetin barışa ve savaşa bakış açısı nasıldır? İslam dini adıyla ve ilkeleriyle baştan sona kadar barış, huzur ve selamet demektir. Üç günden fazla küs durmayı men eden, başkasını eliyle, diliyle ya da davranışlarıyla rahatsız edeni gerçek ve samimi Müslüman derecesine ulaşmamış saymaktadır. Bu iman

Din

Aile ve Din İle İlgili Yazı

0

Aile ve din konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Aile, evlilik ve dinimizin aileye bakış açısının anlatıldığı yazımız. Aile Toplumun Temelidir Aile toplumu meydana getiren en ufak sosyal birimidir. Aile, karı ve kocadan ibaret küçük bir topluluktur. Aile sadece evlenme ile kurulur. Evlilikler nikah ile meşruluk kazanır ve neslin devamı bu yolla mümkündür. Aile ve evlenmek,

Din Özgürlük cumhuriyetin temelidir.

Haklar, Özgürlükler ve Din

0

Haklar, özgürlükler ve din konusunun anlatımının yer aldığı yazımız. Hak ve özgürlüklük kavramları ile bu kavramların din ile ilgisinden bahseden yazımız. Hak ve Özgürlük Kavramları Her insan için söz konusu olan pay, hisse, doğruluk ve sorumlu tutulmak gibi birçok anlama gelmektedir. Hak kelimesi, bizzat Yüce Allah’ın dilinden vahiy yoluyla da açıklanmıştır. İnsanın görev ve sorumlulukları

Din

Hz. Muhammed ve Kuran-ı Kerim

0

Hz. Muhammed (s.a.v) Kur’an-ı Kerim’i Açıklayıcıdır konusu ile iligli olarak kısa ve genel açıklamaların yapıldığı yazımız. Peygamber efendimiz, Allah(c.c)’tan aldığı emirleri insanlara duyurmuş, anlaşılmayan hususları kendisi izah etmiştir. Yani onun sözleri Kur’an-ı Kerimin tefsiri durumundadır. Öyle olduğu içindir ki, Kur’an-ı Kerim’de “Allah’ın elçisi Hz. Muhammed’den sizin için güzel örnek vardır” (Ahzâb: 21) diye buyurulmaktadır. İnsanlar

Bilgi Dünyası

Sosyal Tabakalaşma Nedir?

0

Sosyal tabakalaşma nedir ne demektir? Tabakalaşmanın tanımı, kapalı ve yarı kapalı tabakalaşma, yatay ve dikey hareketlilik gibi konular ile ilgili bilgiler. A. TABAKALAŞMANIN TANIMI Tabakalaşma, bireyler ve grupların belirli ya da genelleştirilmiş ölçütlere göre, aşağı ve yukarı statülere, rollere sahip tabaka ve sınıflara mensup olarak anlaşılmaları, derecelendirilmeleri demektir. Toplumun sosyal tabakalara bölünmesi, sosyal yapının en

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Yerleşme Şekilleri Konu Anlatımı

0

Türkiye’de yerleşme şekilleri konusu ile ilgili olarak detaylı ve genel konu anlatımının yer aldığı yazımız. Nüfusumuz, köy altı yerleşmelerden büyük şehirlere kadar uzanan değişik yerleşme merkezlerinde yaşamaktadır. Bu yerleşme birimleri • Nüfus miktarı, • Ekonomik faaliyetler • Fizikî ortam bakımından kendilerine has özellikler taşırlar. Bunlar dikkate alınarak yerleşme birimleri iki ana yaşayış biçimine ayrılmıştır :

Bilgi Dünyası göç

Göçlerin Nedenleri ve Çeşitleri

1

Göç nedir ve neden oluşur? Göçlerin sebepleri ile göçlerin türleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı göçler konusunun özet anlatımı. Göç; ekonomik, sosyal ya da siyasî nedenlerle birey ya da toplulukların yer değiştirmesidir. Bu yer değiştirme • Geçici ya da sürekli; • Yakma ya da uzağa olabilir. • Göç, kimi zaman gönüllü, • Kimi zaman

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nemlilik ve Yağış Konu Anlatımı

0

Coğrafya dersinin Türkiye’de nemlilik ve Yağış isimli konusunun özet halinde ve maddeler halinde anlatıldığı yazımız. Türkiye’de yıllık ortalama bağıl nem oranının en yüksek olduğu yer, kuzey kıyılarıdır. Güneye inildikçe bağıl nemlilik oranı düzenli bir biçimde düşer ve Güneydoğu Anadolu’da en düşük değere iner. İç Anadolu, bağıl nemliliğin düşük olduğu ikinci bir bölge olarak dikkati çeker.

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin Ovaları Konu Anlatımı

0

Türkiye’deki ovalar ile ilgili genel bilgilerin ve bu ovaların özelliklerinden bahseden Türkiye’de ki ovalar konu anlatımı. Yurdumuzdaki ovaları; • Kıyı ovaları, • İç bölgelerdeki ovalar diye iki ana bölümde inceleyebiliriz. 1. KIYI OVALARI Bunlar, kıyılarda yer alan, az yüksek (150-200 metre) ve alüvyonlarla kaplı ovalardır. Kıyı ovaları, genellikle delta düzlükleridir. Çevreden inen akarsuların, çukur alanları

Bilgi Dünyası

Nemlilik ve Yağış Konu Anlatımı

0

Coğrafyada nemlilik ve yağış konularına ait detaylı konu anlatımının örnekler ile verildiği yazımız. Nemlilik, yağış ve çeşitleri ile bu kavramlar hakkında bilgiler. Nemlilik ve yağış, yer yüzünde su dolaşımı adı verilen olaylar zincirinin bir halkasıdır. Sıcaklığa baglı olarak buharlaşan su, havadaki nemi oluşturur. Bu nem de türlü biçimde yoğunlaşarak yağışları meydana getirir. Yağışlarla yeryüzüne düşen

Bilgi Dünyası Enlem ve Boylam

Enlem ve Boylam Konu Anlatımı

0

Enlem ve boylam nedir ne demektir? Enlem ve boylam kavramlarının tanımı, özellikleri ve etkileri ile örnek soruların yer aldığı sayfamız. ENLEM Enlem; Dünya üzerinde herhangi bir noktanın, ekvatora olan uzaklığı demektir. Bu uzaklık; o noktayı dünyanın merkezine bağlayan dikeyin, ekvator düzlemiyle yaptığı açının belirlediği yay ile ifade edilir. Örneğin Ankara Garı’nın enlemi 39° 56′ 25″

Din

Emeviler Dönemi Konu Anlatımı

0

Dört Halife Devri sonrası halifelik makamının geçtiği Emeviler döneminde yaşanan olaylar ve savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde konu anlatımının olduğu sayfamız. EMEVİLER (661 – 750) • Hz. Ali’nin ölümünden sonra Küfeli Müslümanlar Hz. Ali’nin oğlu Hasan’ı halifeliğe seçtiler. Muaviye de Şam’da halifeliğini ilân etti. Hz. Hasan, hem Muaviye’yi yenemeyeceğini bildiğinden hem de kardeş kanı

Bilgi Dünyası

Vektörlerin Toplanması Konu Anlatımı

0

Vektörlerin toplanması konu anlatımının örnekler ile yapıldığı yazımız. Fizikte vektörlerin toplanması konu anlatımı. KURAL 1: ÇOK GEN KURALI Toplam (bileşke) vektörü bulmak için, vektörlerden herhangi birinin başlangıcı diğerinin bitimine getirilir. Toplam vektör başlangıçtan bitime yönelen vektördür. Bileşke vektör, iki veya daha fazla vektörün (birden fazla vektörün) etkisini gören yani onlann yerine geçebilen vektördür. ÖRNEKLER UYARMA:

Bilgi Dünyası

Akışkanların Dinamiği Konu Anlatımı

0

Fiziğin akışkanlar dinamiği konu anlatımı. Bernoulli etkisi, adhezyon ve kohezyon nedir açıklamaları ve örnek bir soru Akışkanların (sıvıların) bir kap içinde hareketleri, çeşitli iç sürtünmeler (viskosite) ve sıvının aktığı kabın cidarlarıyla olan sürtünmeler nedeniyle oldukça karışıktır. Burada sürekli Laminer Akış (düzgün çizgiler boyunca, dönmeden) denilen akan sıvılar için belirli kural ve kanunlar belirtilecektir. Bernoulli Etkisi:

Bilgi Dünyası Mıknatıs Nedir?

Mıknatıs ve Mıknatıslanma Nedir?

2

Mıknatıs ve mıknatıslanma ile ilgili olarak konu anlatımlarının yer aldığı yazımız. Pusula neden hep kuzeyi gösterir? Mıknatısların birbirine etkisi nasıldır? Hepimiz biliriz, pusula yön gösteren bir araçtır. Gemilerde, uçaklarda kullanılır; kara yolculuklarında bile işe yarar. Gideceğimiz yönü kestirmek için pusulaya bakarız. Pusulanın hareketli iğnesi hep kuzey-güney doğrultusunu gösterir. Biz de kuzeyi pusuladan öğrendikten sonra gideceğimiz

Bilgi Dünyası

Ordinat ve Apsis Nedir?

0

Ordinat ve apsis ne demek? Ordinat ve apsis terimlerinin tanımları ve temel özellikleri ile ilgili bilgiler. Matematikte, noktaların düzlemler üzerindeki yerini belirtmek iğin kullanılan birbirine dik iki eksen üzerindeki ölçüyü gösterirler. Bu eksenlerin ikisine birden «koordinat eksenleri» denir. Yüksek matematikte çeşitli koordinat ekseni takımları vardır. Bunlardan en basiti birbirine dik iki doğrudan ibarettir. Bu doğrulardan

Bilgi Dünyası

Oran ve Orantı Kısaca Nedir

0

Oran ve orantı konuları ile ilgili olarak temel ve kısa bilgilerin olduğu , oran ve orantı nedir sorusunun cevabının yer aldığı yazımız. İki şey arasında, büyüklük, nicelik ve derece bakımından parça ile tüm arasında bulunan bağıntıya «oran» (nispet) denir. Matematikte de bir değerin aynı cinsten başka bir değere bölümü de «oran» diye anılır. Aynı cinsten

Bilgi Dünyası

Fizikte Güç Kavramı Nedir?

0

Fizik’te güç kavramı ile ilgili genel bilgiler.Güç nedir nasıl hesaplanır ve ne işe yarar? Güç birimleri nelerdir? Fizikte hareket sağlayan kuvvete «güç» denir. Bir noktaya, bir makineye uygulanan bir kuvvet iş yapar. Kuvvet etkisi altında meselâ bir arabanın yürümesi, bir ağırlığın yukarı kaldırılması, bir tekerleğin döndürülmesi olaylarında hep iş yapılmaktadır. Ama, bu kuvvet kaynaklarını birbirleriyle

Bilgi Dünyası

İslam Medeniyeti Tarihi Konu Anlatımı

0

İslam medeniyetinin doğuşu yayılması ve tarihi gelişimi ile ilgili olarak İslam medeniyeti konu anlatımının yer aldığı sayfamız. İslâm medeniyetinin gelişmesi dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olmuştur. 700 yılından 1200 yılına kadar geçen beş yüzyıl boyunca Müslümanlık, devlet şekli, hayat seviyesi, görgü, dini hoşgörülük bakımından Hıristiyan dünyasına önderlik etmiş, edebiyat, tıp, felsefe, bilim alanında da

Bilgi Dünyası

Merkezkaç Kuvveti Konu Anlatımı

0

Merkezkaç kuvveti nedir? Merkezkaç kuvveti nedir tanımı, ve nasıl oluştuğu ile ilgili bilgilerin yer aldığı konu anlatımı. Daire biçiminde dönen bir cisim birbirine karşıt iki kuvvet doğurur. Bunlardan dışarıdan içeriye (çemberden merkeze) doğru olanına «merkezcil kuvvet», içeriden dışarıya (merkezden çembere) doğru olanına da «merkezkaç kuvvet» denir. Bu iki karşıt kuvveti günlük hayatımızda, hareket halindeki birçok

Bilgi Dünyası

Işığın Kırılması Nedir Kısaca Bilgi

0

Işığın kırılması konusu ile ilgili olarak temel bilgilerin yer aldığı ışığın kırılması hakkında kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. Bir ışık ışını düşünelim, bu ışm yoğunlukları farklı bir ortamdan ötekine geçiyor olsun. Bu geçme sonunda ışının doğrultusunda bir değişme olur. işte bu görünüme biz ışığın kırılması deriz. Bir örnek alalım. Bir değneği suya batırsak, değnek, suyun

Bilgi Dünyası

Transformatör Konu Anlatımı (Kısaca)

0

Transformatör ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı transformatör konu anlatımının yer aldığı sayfamız. TRANSFORMATÖR, bir elektrik akımının gerilimini, şiddetini ya da biçimini değiştirmeye yarayan araçlara verilen isimdir. Durağan transformatör, gerilim yükseltici ya da indirgeyici türden olabilir. Hareketli hiçbir öğeyi içermeyen bu transformatörler, bir magnetik akım değişimine eşlik eden elektromagnetik indiksiyon olayından yararlanır.

Belirli Gün ve Haftalar İnsan Haklarıyla İnsandır

İnsan Haklarıyla İnsandır Konu Anlatımı

0

İnsan Haklarıyla İnsandır konusu anlatımı. İnsan Haklarıyla İnsandır konu başlığı altında anlatılabilecek tüm detay bilgilerin yer aldığı sayfamız. İnsanların ırklarının, dinlerinin, dillerinin, siyasi düşüncelerinin, görünüşlerinin, yaşadığı yerlerin farklı olması sahip oldukları temel hakların herhangi birini kullanmasına engel değildir. Çünkü insan hakları başkaları tarafından verilmiş olmayıp, insanların doğuştan sahip oldukları haklardır. Kişi dokunulmazlığı / özgürlüğü ve

Bilgi Dünyası

Ondalık Kesirler Konu Anlatımı

0

Ondalık kesirler konu anlatımı. Ondalık kesir nedir, bayağı kesir ile arasındaki farklar nelerdir? Ondalık kesirler de dört işlem nasıl yapılır? Bir bütünü anlatan, bölüntüsü (kesri) olmayan sayılara tam sayı denir. Kesir’i de biliyoruz: Bir bütünün (tam sayının) bölündüğü eşit parçaların her birine kesir denir, Örnek: Bir portakalı 14’e ayırdık, içinden 5’ini aldık. Bunu şöyle yazdık: