Browsing: konumu

Coğrafya Türkiye'nin Coğrafi Haritası

Türkiye’nin Coğrafi Özellikleri

0

Türkiye’nin konumu, komşuları, sınırları ve yurdumuzun coğrafi oluşumu ile ilgili bilgiler. Türkiye Coğrafi Bilgileri nelerdir? Ülkemiz, doğa bakımından, dünyanın en güzel köşelerinden biri olduğu gibi, tarih bakımından da birçok büyük medeniyetlerin kaynağı olmuştur. Ayrıca, Asya ile Avrupa arasında bulunması bakımından da büyük önem taşır. Bu güzel ülke, Cumhuriyet’ten bu yana büyük gelişmeler göstermiş, nüfusumuz yıldan

Coğrafya Türkiye'nin Matematik Konumu

Türkiye’nin Matematik Konumu ve Sonuçları

0

Türkiye’nin matematik konumu nedir? Türkiye’nin matematik konumunun sayısal değerleri ve bu konumun sonuçları ile ilgili olarak bilgiler. Türkiye’nin matematiksel olarak konumu yukarıdaki haritada da görüldüğü üzere 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° 45° Doğu meridyenlerine denk düşmektedir. Dah afarklı bir anlatım ile ülkemiz Ekvator çizgisinin kuzey kısmında ve Greenwich doğrusunun doğu kısmında yer alan

Gezi

Novgorod Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Novgorod Nerededir? Novgorod coğrafi konumu, özellikleri, tarihçesi nedir? Novgorod Hakkında Bilgi Novgorod Novgorod; Rusya Federasyonu’nun kuzeybatısında, Novgorod yönetim biriminin (oblast) merkezi kenttir. Volhov Irmağı kıyısında yer alır. En eski Rus kentlerinden biri olan Novgorod’un adı ilk kez 859 yılının vakayinamelerinde geçmiştir. Novgorod prensi Oleg 882’de Kiev’i ele geçirerek başkent yaptı. Vladimir döneminde Novgorod halkı zorla

Bilgi Dünyası Novaya Zemlya Adası Haritası

Novaya Zemlya Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Novaya Zemlya nerededir? Novaya Zemlya coğrafi konumu, özellikleri, iklimi, tarihçesi nedir? Novaya Zemlya hakkında bilgi. Novaya Zemlya Novaya Zemlya; Novaya Zemlya, Kuzey Buz Denizinde, Rusya Federasyonu’nun kuzeybatısında, Barents ve Kara denizlerini birbirinden ayıran takımadadır. Adı Yeni Toprak anlamına gelen Novaya Zemlya, Severni (kuzey) ve Yujni (güney) adını taşıyan iki büyük adayla birkaç küçük adadan oluşur.

Bilgi Dünyası

Küre Yüzeyi İle Bir Düzlemin Konumu

0

Küre yüzeyi ile bir düzlemin konumu hakkındaki bağıntılar, özellikleri, örnek soru ve çözümleri, hakkında bilgi. Küre Yüzeyi İle Bir Düzlemin Konumu XYZ dik koordinat düzleminde, bir E düzlemi ve merkezi M, yarıçapı r olan bir küre verilsin. Küre merkezinin düzleme uzaklığı, yarıçaptan küçükse düzlem ile kürenin kesişimi bir dairedir. yarıçapa eşitse düzlem küre yüzeyine teğettir.

Bilgi Dünyası

Küre Yüzeyi İle Bir Doğrunun Konumu

0

Küre yüzeyi ile bir doğrunun konumu hakkındaki bağıntılar, özellikleri, örnek soru ve çözümleri, hakkında bilgi. Küre Yüzeyi ile Bir Doğrunun Konumu XYZ dik koordinat düzleminde, bir k doğrusu ve merkezi M, yarıçapı r olan bir küre verilsin. Küre merkezinin doğruya uzaklığı, yarıçaptan küçükse doğru küre yüzeyini iki noktada keser. yarıçapa eşitse doğru küre yüzeyine teğettir.

Bilgi Dünyası

Norfolk Adası Hakkında Bilgi

0

Norfolk Adası nerededir, nereye bağlıdır? Norfolk Adası konumu, özellikleri, tarihçesi, bitki örtüsü, iklimi hakkında bilgi. Norfolk Adası Norfolk Adası; Büyük Okyanusun güneybatısında Avustralya’ya bağlı toprakdır. Sidney’in 1.676 km kuzeydoğusunda yer alır. Yüzölçümü 35 km2, uzunluğu 8 km, genişliği 5 km dolayındadır. Volkanik bir oluşum olan adanın toprakları genellikle engebelidir. Deniz düzeyinden yüksekliği ortalama 110 m’dir.

Bilgi Dünyası Hudson Boğazı

Hudson Boğazı Nerededir?

0

Hudson Boğazı nerededir, coğrafi konumu, hangi denizleri birbirine bağlar? Hudson Boğazı özellikleri, hakkında bilgi. Hudson Boğazı Hudson Boğazı; Atlas Okyanusunun Baffin Adası (Kuzeybatı Topraklan, Kanada) ile Québec’in kuzeyi arasında yer alan koludur. Hudson Körfezi ve Foxe Havzası ile Labrador Denizini birbirine bağlar. Yaklaşık 800 km uzunluğunda, 65-240 km genişliğindedir; en derin yeri 942 m’dir. Foxe

Bilgi Dünyası Hudson Körfezi

Hudson Körfezi Hakkında Bilgi

0

Hudson Körfezi nerededir, coğrafi konumu, özellikleri, iklimi nasıldır? Hudson Körfezi’nde yaşayan hayvanlar, hakkında bilgi. Hudson Körfezi Hudson Körfezi, Kanada’nın ortadoğusunda iç denizdir. Yüzölçümü 819.000 km2’dir. Kuzeyinde ve batısında Kuzeybatı Topraklan, güneyinde Manitoba ve Ontario, doğusunda ise Quebec bulunur. Kuzeydoğusundaki Hudson Boğazıyla Atlas Okyanusuna, kuzeyindeki Foxe Kanalıyla da Kuzey Buz Denizine bağlanır. Körfezin adı, Kuzeybatı Geçidini

Bilgi Dünyası

Uzayda Üç Düzlemin Birbirine Göre Durumu

0

Uzayda üç düzlemin birbirine göre durumu, konumu nasıl olabilir? 12. sınıf geometri dersi kısaca konu anlatımı. Uzayda Üç Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda üç düzlem, a- çakışık olabilir. b- paralel olabilir. c- bir doğru boyunca kesişebilir. Bir doğru boyunca kesişen düzlemler düzlem demeti oluşturur. d- bir noktada kesişebilir. e- ikişer ikişer bir doğru boyunca kesişebilir.

Bilgi Dünyası

Uzayda İki Düzlemin Birbirine Göre Durumu

0

Uzayda iki düzlemin birbirine göre durumu, konumu nasıl olabilir? 12. sınıf geometri dersi kısaca konu anlatımı. Uzayda iki Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda iki düzlem; çakışık, paralel veya bir doğru boyunca kesişir konumda bulunur. Uzayda farklı iki düzlemin bir ortak noktası varsa, bu noktadan geçen bir ortak doğrusu vardır.

Bilgi Dünyası

Uzayda Bir Doğru İle Düzlemin Birbirine Göre Durumları

0

12. sınıf geometri dersi uzayda bir doğru ile düzlemin birbirine göre durumları, konumları nasıl olabilir, kısaca konu anlatımı. Uzayda Bir Doğru ile Bir Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda bir d doğrusu ile bir E düzlemi verilmiş olsun. Doğru düzleme paralel olabilir, (d ∩ E = Ø) Doğru düzlemi bir noktada kesebilir, (d ∩ E = {A})

Bilgi Dünyası

İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları Konu Anlatımı

0

12. sınıf geometri dersi uzayda iki doğrunun birbirine göre konumları kısaca anlatımı. İki doğru birbirine göre nasıl olabilir? Uzayda İki Doğrunun Birbirine Göre Konumu Uzayda verilen d ve k doğruları aynı düzlemde bulunabilir veya aynı düzlemde bulunmayabilir. a- Aynı düzlemde bulunan düzlemsel d ve k doğruları çakışık olabilir, (d = k) paralel olabilir, (d //

Bilgi Dünyası Güney ve Kuzey Yamaç

Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları

0

Türkiye’nin matematik konumu nedir? Türkiye’nin matematik konumunun özellikleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Türkiye’nin Matematik Konumu Türkiye orta kuşakta, 36° – 42° Kuzey paralelleri arasında yer alan bir ülkedir. Buna bağlı olarak; ✓ Sıcak ve soğuk iklimler arasındaki geçiş bölgesindedir. ✓ Akdeniz iklimi kuşağındadır. ✓ Dört mevsim belirgin yaşanır. ✓ Sıcaklık ortalaması enlem etkisine bağlı

Din İnsanın Evrendeki Konumu

İnsanın Evrendeki Konumu Nedir?

0

İnsanın evrendeki konumu nedir? İnsanın evrendeki konumu ile iligli bilgiler ve ayetlerin yer aldığı yazımız. Evren denilince; yer, gök, gezegenler, ay, güneş, yıldızlar dâhil canlı ve cansız, görünen ve görünmeyen bütün yaratıkların oluşturduğu varlıklar akla gelmektedir. Evren Arapçada, Allah’ın varlığının belirtisi anlamına gelen âlem kelimesinin karşılığıdır. Allah, evrende var olan her şeyi belli bir ölçü

Bilgi Dünyası Türkiye'nin Matematik Konumu

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

0

Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili olarak kısa ve genel bilgiler. Türkiye’nin matematiksel konumu ve değerleri ile ilgili bilgiler. Türkiye 36° – 42° kuzey paralelleri arasında yer alır. Buna göre yurdumuz, Kuzey Yarımküre’de, ekvator ile kutup arasındaki uzaklığın ortasına yakın bir yerdedir. Ancak tam ortada olmayıp ekvatora biraz daha yakındır. Öte yandan, Türkiye 26° – 45°

Bilgi Dünyası Türkiye Arkeoloji Haritası

Türkiye’nin Coğrafi Konumu Nedir?

0

Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Türkiye’nin uç noktaları ile koordinatları ile ilgili bilgiler. Türkiye, Kuzey Yarım küresi’nde Ekvatorla Kuzey Kutbu arasında, az çok ortaya yakın bir yerde, üç yandan denizlerle çevrilmiş bir ülkedir. Türkiye’nin uç noktaları kuzeyde Sinop yakınında İnceburun (42°.06 kuzey paraleli), güneyde, Hatay ilinde Beysun köyünün güneyi (35°.50′

Anne&Çocuk

Bıngıldağın Yapısı ve Görevleri

0

Bıngıldak nedir? Bıngıldağın konumu ve yapısı nasıldır? Bıngıldağın görevleri, işlevi hakkında bilgi. BINGILDAK; Bıngıldaklar, bebeğin kafasındaki yumuşak alanlardır. Bir parmağınızı bebeğin başında hafifçe bastırarak gezdirdiğinizde, bu girintileri ve yer yer nabız gibi attıklarını hissersiniz. BINGILDAKLARIN KONUMU En büyük bıngıldak, bebeğin başının üst yanındadır. “Ön bıngıldak” ya da “büyük bıngıldak” diye adlandırılan bu bıngıldak, elma biçimindedir;

Bilgi Dünyası

Kızıldeniz Hakkında Bilgi

0

Kızıldeniz nerededir? Kızıldeniz’in coğrafi konumu, özellikleri, derinliği, ortalama sıcaklığı, hakkında bilgi. Kızıldeniz; Kuzeydoğu Afrika ile Arap Yarımadası arasında uzanan iç deniz. Yüzölçümü 437.969 km2, uzunluğu 2.35 km, genişliği 362 km Kuzeyde, Akabe ve Süveyş körfezleri, ince uzun parmak biçiminde kara içerisine sokulur. Bu iki körfez arasında kalan üçgen alanda Sina Yarımadası yera lir. Güneyde Balülmendap

fefefefef

Kuba Mescidi Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Kuba Mescidi Nerededir? Kuba Mescidi’nin özellikleri, konumu, tarihi, Kuba Mescidi hakkında bilgi. Kuba Mescidi; Medine’ye yaya bir saat uzaklıkta bulunan Kuba köyündedir. İslam tarihi içinde müstesna bir yeri olan bu mescid, sevgili Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretleri sırasında yapılmıştır. Peygamberimiz yanında Hz. Ebubekir de olduğu halde hicret ederken Medine’ye girmeden önce Kuba köyünde konaklamış ve orada

Bilgi Dünyası

Edremit Körfezi Nerededir?

1

Edremit Körfezi nerededir? Edremit Körfezi’nin haritası, coğrafi konumu, özellikleri, Edremit Körfezi hakkında bilgi. Edremit Körfezi; Ege Bölgesi’nin Ege Bölümü’nde körfezdir. Yüzölçümü 4.000 km2, batıda Avlaka Burnu’ ndan doğuda Ören’e kadar olan batı-doğu doğrultusunda uzunluğu 80 km, en geniş yerinde eni, Avlaka Burnu ile (kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda) Ayvalık arasında 50 km, en dar yerinde genişliği yaklaşık 10

Bilgi Dünyası

Erzincan Ovası Hakkında Bilgi

0

Erzincan Ovası nerededir? Erzincan Ovası konumu, iklimi, özellikleri, Erzincan Ovası hakkında bilgi. Erzincan Ovası; Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde ovadır. Yüzölçümü 600 km2, deniz düzeyinden yükseltisi 1.150-1.300 m. Karasu Vadisi boyunca yer yer genişleyip daralarak ortaya çıkan ovanın tabanı baştan başa kalın alüvyonlarla örtülüdür. Sansa Boğazı ile doğuya, Kemah Boğazı ile batıya açılan ova,