Browsing: konusu

Din Değerler

9. Sınıf Din Kültürü Dersi Değerler Konu Özeti ve Açıklamaları

0

9. sınıf din kültürü dersi değerler konusu kısaca özeti. Değerlerimiz nelerdir? Din Dersi için Değerlerimiz ve kısa açıklamaları 9. Sınıf Din Kültürü Değerler • Değer; bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir. Değerlerin oluşumunda insanın doğuştan getirdiği özellikler ile yaşadığı sosyal çevre ve toplum

Sanat Arabella Operası

Arabella Opera Konusu (Richard Strauss)

0

Arabella operası kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Arabella Operası konusu, özeti, hakkında bilgi. ARABELLA Üç perdelik lirik gülünçlü oyundur. Metin: Hugo von Hofmannsthal. Bestecisi: Richard Strauss İlk oynanış: 1933 Dresden. Başlıca kişiler: Koni Waldner (Bas), Adeleide (Mezzosoprano), Arabella (Soprano), Zdenka (Soprano), Mandryka (Bariton), Matteo (Tenor). Konunun geçtiği çağ ve yer: 19. yüzyılın ikinci yarısında

Sanat Güllü Şovalye

Güllü Şövalye – Der Rosenkavalier Opera Konusu (Richard Strauss)

0

Güllü Şövalye – Der Rosenkavalier operası kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Güllü Şövalye – Der Rosenkavalier Operası konusu, özeti, hakkında bilgi. Güllü Şövalye (Der Rosenkavalier) Üç perdelik operadır. Metin: Hugo von Hofmannsthal. Bestecisi: Richard Strauss İlk oynanış: 1911 Dresden. Başlıca kişiler: Kont Octavian Rofrano (Mezzosoprano), Bayan Mareşal (Soprano), Baron Ochs von Lerchenau (Bas) Şarkı

Bilim ve Teknoloji Bilim Felsefesi Nedir?

Bilim Felsefesi Nedir? Temel Yaklaşımlar ve Konusu

0

Bilim felsefesi nedir? Bilim felsefesinin temel yaklaşımları, konusu, başlıca soruları nelerdir? Bilim felsefesi hakkında bilgi. Bilim Felsefesi Nedir? Bilim Felsefesinin Konusu: Bilim felsefesi, bilimlerin ortaya koyduğu kavram, kuram (teori) ve yasalarla bunların ait olduğu olayları inceler. Felsefe, bilim felsefesi aracılığı ile bilim üzerinde düşünme, bilimin mantığını oluşturma gereğini duymuştur. Bilim felsefesinin yanıt aradığı başlıca sorular

Atatürk Nutuk Konusu

Nutuk Konusu

0

Nutuk konusu. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk adlı eserinin tarihçesi, konusu ve özellikleri ile ilgili bilgi. Nutuk Konusu Nutuk; Atatürk’ün, Milli Mücadele‘yi, Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatan büyük eseridir. Atatürk bu uzun nutkunu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1927 yılı ekiminin 15’inden 20’sine kadar süren II. Büyük Kurultayı’nda söylemiş, ondan sonra kitap halinde yayınlanmıştır.

Din namaz

10. Sınıf İslamda İbadet Konusu Özeti

0

10. sınıf Din Kültürü dersi İslamda İbadet Konusu kısaca özeti. İslamda İbadet nedir, açıklaması, kısa konu anlatımı. İSLAM’DA BAŞLICA İBADETLER (10. SINIF) * İnanç-ibadet ilişkisi: İslam’da ibadetlerin geçerli olabilmesi için inanç düzleminde kabul görmesi gerekir. İnandığımız değerler için ibadet ederiz. İnandığımız şeyden yardım bekleriz ve ona teşekkür ederiz. İnanç hem kalpte olan bir duygudur hem

Sanat

Der Opernball – Opera Balosu Opereti Konusu (Richard Heuberger)

0

Der Opernball Opereti kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Der Opernball Operetinin konusu, özeti, hakkında bilgi. DER OPERNBALL (Opera Balosu) Üç perdelik operet. Metin: Victor Léon ve Hugo von Waldberg. Bestecisi: İlk oynanış: 1898 Viyana. Başlıca kişiler: Beaubuisson, Palmyra Beaubuisson, Henri, Paul Aubier, Angele Aubier, Georges Duménil, Marguérite Duménil,Hortense, Feodra. Konunun geçtiği çağ ve yer:

Bilgi Dünyası

Aşık Kurbani Hikayesi Özeti

0

Aşık Kurbani kimdir? Aşık Kurbani hikayesinin konusu, özeti nedir? Aşık Kurbani hikayesi hakkında bilgi. Aşık Kurbani Hikayesi Âşık Kurbanî Hikâyesi, 16. yüzyılda yaşadığı sanılan Güney Azerbaycanlı âşıklardan Kurbanî’nin, kendi yaşamıyla ilgili olarak düzenlediği kabul edilen ve sonraları başkaları tarafından geliştirilmiş olan Türk halk öyküsüdür. Âşık Kurbanî Hikâyesi Anadolu’da fazla yaygın değildir. Öykünün, olayların akışı ve

Bilgi Dünyası

Aşık Garip Hikayesi Özeti

0

Aşık Garip Hikayesi nedir? Aşık Garip Hikayesi konusu, özeti nedir? Aşık Garip Hikayesi hakkında bilgi. Aşık Garip Hikayesi Âşık Garip Hikâyesi, birbirlerini görmeden, düşlerinde bade içerek âşık olan iki gencin başlarına gelenleri konu edinen Türk halk öyküsüdür. Değişik biçimlerine Türklerle iç içe yaşayan Ermeni ve Gürcülerin halk edebiyatlarında da rastlanır. Öykünün kökeniyle ilgili değişik görüşler

Bilgi Dünyası

Hamzaname Nedir – Özellikleri

0

Hamzaname nedir? Hamzaname’nin konusu ve özellikleri nelerdir? Hamzaname hakkında kısaca bilgi. HAMZANÂME Hamzanâme, Hz. Muhammed’in amcası ve süt kardeşi olan Hz. Hamza‘nın kahramanlıklarının anlatıldığı epik hikâyelerden oluşan ve “Kıssa-i Emir Hamza, Dâstân-ı Emir Hamza, Kitâb-ı Rumûz-ı Emir Hamza, Hamzanâme” gibi adlar taşıyan eserlerin genel adıdır. Türkler arasında sözlü gelenek içinde X. yüzyıldan itibaren anlatılmaya başlanan

Dil ve Edebiyat

Pançatantra Hakkında Bilgi

0

Pançatantra nedir, kim tarafından hangi dönemde yazılmıştır? Pançatantra konusu, karakterleri, tarihçesi ve özellikleri hakkında bilgi. Pançatantra Pançatantra (Sanskrit dilinde “Beş Bölüm”), Hintli bilge Bidpai’nin (Sanskrit dilinde Vidyapati) anlattığı hayvan fabllarından oluşan derlemedir. Çeviri ve uyarlamalar yoluyla 11. yüzyıldan başlayarak birçok ülkeye yayılmıştır. Yardımseverlikten çok kurnazlığı ve açıkgözlüğü öven özdeyişleriyle yapıt aslında bir artha metnidir. Düzyazı

Din

12. Sınıf Dünya Hayatı ve Ahiret Konusu Özet

0

12. sınıf Din Kültürü dersi Dünya Hayatı ve Ahiret Konusu kısaca özeti. Ahirete uğurlama gelenekleri nelerdir, açıklaması, kısa konu anlatımı. DÜNYA HAYATI VE AHİRET (12. SINIF) Evrenin yaratılışı, içindeki varlıklar ve bütün sistem belli bir amaç için yaratılmıştır. İnsan dünyada yaratılmıştır ve yaşatılmaktadır. Dünya insanın sonsuz bir hayatı kazanması için denendiği yerdir. Sınavı kazanmak için

Din İslam'da Amel

11. Sınıf İnsan ve Kaderi Konu Özeti

0

11. sınıf Din Kültürü dersi İnsan ve Kaderi Konusu kısaca özeti. Kaderi il ilişkili kavramlar nelerdir, açıklaması, kısa konu anlatımı. İNSAN VE KADERİ (11. SINIF) Kader: Sözlük anlamı gücü yetmek, planlamaktır. Dindeki anlamı; Allah’ın sonsuz bilgisiyle evrendeki her şeyi planlaması, varlıkların yapacaklarını bilmesidir. Kaza: Allah’ın bilgisinin zamanı gelince gerçekleşmesi demektir. Allah tarafından yaratılan her şey

Bilgi Dünyası Nutuk Okurken

Nutuk Hakkında Bilgi

1

Nutuk nedir ve Nutuk’ta neler anlatılır? Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuğunun özellikleri, hakkında bilinmesi gerekenler. Nutuk Nutuk; Büyük Nutuk ve Söylev olarak da bilinir, Atatürk’ün 15-20 Ekim 1927’de Cumhuriyet Halk Fırkası’nın (CHF) II. Kurultay’ında okuduğu uzun söylevdir. Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyetin ilk yıllarının ayrıntılı ve belgelere dayalı geniş bir özeti ve yorumudur. Nutuk, ülkenin 19 Mayıs

Kitap Özetleri Hüsn-ü Aşk (Şeyh Galip) Özellikleri ve Konusu - Hangi Döneme Aittir?

Hüsn-ü Aşk (Şeyh Galip) Özellikleri ve Konusu – Hangi Döneme Aittir?

0

Hüsn-ü Aşk hangi döneme, kime aittir? Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk mesnevisi hikayesi, özellikleri, konusu, hakkında kısaca bilgi. Hüsn-ü Aşk Hüsn-ü Aşk; Şeyh Galip‘in, divan edebiyatının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen mesnevisidir. Tanrısal aşka ulaşmanın güçlüğünü anlatan, tasavvufa dayalı özgün bir aşk öyküsüdür. 2.041 beyitten oluşur. Konusu kısaca şöyledir: Beni Muhabbet adlı bir Arap kabilesinde bir

Bilgi Dünyası

Hüma ve Hümayun Konusu

0

Hüma ve Hümayun nedir, ne hakkındadır? Hüma ve Hümayun kim yazmıştır, konusu, özellikleri, hakkında bilgi. Hüma ve Hümayun Hüma ve Hümayun, İran ve Türk edebiyatlarında, Arap hükümdarının oğlu Hüma ile Çin imparatorunun kızı Hümayun’un aşkını konu edinen bir grup mesnevinin ortak adıdır. Arap ülkesindeki bir hükümdarın oğlu olan Hüma, Çin fağfurunun (imparator) kızı Hümayun’un resmini

Bilgi Dünyası

Hubanname Hakkında Bilgi

0

Hubanname nedir ve kim tarafından, ne zaman yazılmıştır? Hubanname’nin özellikleri, konusu, hakkında bilgi. Hubanname Hubanname, Enderunlu Fazıl’ın çeşitli ulusların erkek güzellerini anlatan mesnevisidir. Hubanname’yi Fazıl, sevgilisinin “Güzellik hangi millettedir ve hangi ırkın güzelleri ünlüdür, tek tek inceleyip söyle” demesi üzerine yazdığını söyler. Yapıtta çeşitli ulusların erkek güzelleri din, terbiye, konuşma, gelenek, beden yapısı gibi yönlerden

KİTAP İskendername

İskendername Nedir? Hakkında Bilgi

0

İskendername nedir, kim tarafından ve ne zaman yazılmıştır? İskendername özellikleri, konusu, edebiyattaki yeri hakkında bilgi. İskendername İskendername, İran, Türk ve Hint edebiyatlarında Makedonya kralı Büyük İskender ile Kuran’da adı geçen İskender-i Zülkarneyn’in iç içe geçmiş efsanevi yaşamlarını konu alan mesnevilere verilen addır. Daha çok Büyük İskender’in düşünceleri, aşkları, fetihleri, yaşamı çevresinde gelişen ve bütünüyle İslam

Yazı - Şiir - Makale

Paris Hayatı Opereti Konusu (Jacques Offenbach)

0

Paris Hayatı opereti kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Paris Hayatı konusu, özeti, hakkında bilgi. PARİS HAYATI (LA VİE PARİSİENNE) Beş perdelik operettir. Metin: Henri Meilhac ve Ludovic Halévy. Besteci:Jacques Offenbach İlk oynanış: 1866 Paris. Başlıca kişiler: Baron von Gondremark, Borones Christine, Raoul de Gardefeu, Bobinet, Gontran, Metella, Jean Frick, Gabriele, Pompa di Matadores, Madame

Müzik

Camille Saint-Saëns Hayvanlar Karnavalı Hakkında Bilgi

0

Camille Saint-Saëns tarafından bestelenen Hayvanlar Karnavalı özellikleri nelerdir? İlk ne zaman ve nerede yorumlanmıştır? Hayvanlar Karnavalı hakkında bilgi. HAYVANLAR KARNAVALI «Le Carnaval des animaux» 1886 -1887 yıllarında yazılmış, bestecinin vasiyeti üzerine ilk defa ölümünden sonra yorumlanmıştır. «Büyük hayvan bilimi fantezisi…» olarak tanımladığı bu ilgi çekici süiti Saint – Saens‘in özel eğlence geceleri için bestelediği, sonra

Yazı - Şiir - Makale

Young Person’s Guide to the Orchestra Hakkında Bilgi

0

Benjamin Britten tarafından bestelenmiş olan Young Person’s Guide to the Orchestra’nın konusu, özellikleri, hakkında bilgi. A YOUNG PERSON’S GUİDE TO THE ORCHESTRA (Gençliğe Orkestra Önderi) İlk yorumu: 1946 Londra. Yapıt «Orkestra»yı oluşturan çalgı gruplarını ve çalgıları bölüm bölüm, teker teker tanıtan öğretici bir film için hazırlanmıştır Ancak, partisyonda ses öğeleri öylesine açık ve belirlidir ki

Yazı - Şiir - Makale

Tebessümler Diyarı Opereti Konusu (Franz Lehár)

0

Tebessümler Diyarı Opereti kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Tebessümler Diyarı Operetinin konusu, özeti, hakkında bilgi. DAS LAND DES LAECHELENS (Tebessümler Diyarı) Üç perdelik operet. Metin: Ludwig Herzer ve Fritz Löhner. Bestecisi: Franz Lehár İlk oynanış: 1929 Berlin. Türkiye’de ilk oynanış: 1955 Ankara: Başlıca kişiler: Kont Ferdinand Lichtenfels, Lisa, Kont Gustav von Pottenstein, Prens Sou-Chong,

Yazı - Şiir - Makale

Frasquita Opereti Konusu ( Franz Lehár)

0

Frasquita Opereti kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Frasquita Operetinin konusu, özeti, hakkında bilgi. FRASQUİTA Üç perdelik operettir. Metin: A M. Willner ve Heinz Reichert. Bestecisi: İlk oynanış: 1922 Viyana. Başlıca kişiler: Aristide Girot, Dolly, Armand Mirbau, Hippolyt Gallipot, Frasquita, Sebastiano, Juan. Konunun geçtiği çağ ve yer: Çağımızda Barselona ve Paris. Konusu: Barselona’da bir otel

Bilgi Dünyası

Nevit Kodallı Eserleri

0

Nevit Kodallı’ya ait eserler, operalar. Nevit Kodallı Van Gogh ve Gilgameş operaları konusu özellikleri, hakkında bilgi. Nevit KODALLI 12 Ocak 1924, Mersin – 1 Eylül 2009, Mersin Türk bestecisidir. Ankara Devlet Konservatuarı’nda Necil K. Akses’ in, Paris’te Nadia Boullanger ve Ecole Normale de Musique’de Arthur Honegger’in öğrencisidir. Ankara Devlet Konservatuarı’nda kontrapunta, fuga, biçim ve çalgı

Yazı - Şiir - Makale

Kontes Maritza Operet Konusu (Emmerich Kalman)

0

Kontes Maritza Opereti kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Kontes Maritza Operetinin konusu, özeti, hakkında bilgi. KONTES MARİTZA (GRAEFİN MARİTZA) Üç perdelik operet. Metin: Julius Brammer ve Alfred Grünwald. Bestecisi:Emmerich Kalman İlk oynanış: 1924 Viyana. Başlıca kişiler: Kontes Maritza, Prens Populescu, Baron Koloman Zsupan, Kont Tassilo Endrödi-Wittemburg, Lisa, Karl Stefan Leibenberg, Prenses Bozena Guddenstein, Penizek,

Sanat

Çardaş Prensesi Operet Konusu (Emmerich Kalman)

0

Çardaş Prensesi Opereti kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Çardaş Prensesi Operetinin konusu, özeti, hakkında bilgi. ÇARDAŞ PRENSESİ (DİE CSARDASFÜRSTİN) Üç perdelik operet. Metin: Leo Stein ve Bela Jenbach. Bestecisi:Emmerich Kalman İlk oynanış: 1915 Viyana. Türkiye’de ilk oynanış: 1961 Ankara Başlıca kişiler: Prens Leopold Maria, Prenses Anhilte, Prens Edwin Ronald, Kontes Stassi, Kont Boni Koncsianu,

Biyografi

Leon Jessel Kimdir? Schwarzwaldmädel Hakkında Bilgi

0

Leon Jessel kimdir? Leon Jessel kısaca hayatı, eserleri ve operaları. Das Schwarzwaldmädel (Kara Orman Kızı) opereti konusu, hakkında bilgi. Leon JESSEL 22 Ocak 1871, Stettin — 4 Ocak 1942, Berlin Öğrenimini doğduğu kentte yapmış, daha sonra Lübeck, Bielefeld ve Kiel’de tiyatro orkestraları yönetmiş, bu arada verdiği hafif sahne eserleriyle ilgi çekmiştir. Bunlar arasında «Das Schwarzwaldmädel

Kitap Özetleri Din Dönemi edebiyatlarında kimi eserleri minyatürlerle süslemek, bir geleneğe dönüşmüştür. Aşağıdakiler, minyatürlerle süslenmiş bir Şehnâme yazmasından alınmıştır.

Şehname Hakkında Bilgi

0

Şehname nedir ve ne zaman, kim tarafından yazılmıştır? Şehname konusu ve özellikleri hakkında bilgi. Şehname Hakkında Bilgi İran edebiyatının en önemli edebî metinlerinden biri, hiç kuşkusuz Şehnâme’dir. Aslında, İran edebiyatında Firdevsî‘nin dışında şehname yazan birçok şair olmuştur. Fakat İslamiyet’in kabulünden önceki İran hükümdarlarının yaşamları anlatan bu eserlerin (şehnamelerin) en başarılısı ve kalıcı olanını Firdevsi yazdığı

Din aile

Aile ve Din Konusu

0

Ailenin dindeki yeri ve önemi nedir? Ailenin kurulması, aile içi iletişim, hısım akraba ve komşu ilişkileri, aile ve din konusu. AİLE VE DİN AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR Ailenin bireysel ve toplumsal açıdan birçok yarar ve amacı vardır. ► Aile toplumun temelini oluşturur, aile kavramı olmayan toplumlar varlıklarını kolay kolay sürdüremez. ► Aile toplumun aynasıdır, ideal bir

Bilgi Dünyası

Dünya Hayatı ve Ahiret Konusu

0

Dünya hayatında yapılanların ahirette karşılığı, dünya hayatı ve ahiretin karşılaştırılması, dünya hayatı, kıyamet ve ahiret konuları hakkında bilgi. Dünya Hayatı ve Ahiret Hayatın Amaçsız Olmadığı Bir Gerçektir Dünya ve içinde yaşadığımız hayat, akıllıca ve bilinçli bir tasarımın sonucudur. Bu nedenle hayatın amaçsız olması düşünülemez. Dolayısıyla Kur’an’da; ► Dünyanın bir oyun ve eğlence olsun diye yaratılmadığı,

Bilgi Dünyası

İnsan ve Din Konusu

0

İnsan doğası ve din, dinin insan hayatındaki yeri ve önemi, din ve insan konusu, hakkında bilgi. İNSAN VE DİN İNSANIN EVRENDEKİ KONUMU VE SORUMLULUĞU insan evrendeki tüm varlıklar içinde ayrıcalıklı ve üstün kılınmıştır. Hem biyolojik hem de ruhsal anlamda diğer varlıklardan ayrılan insana akıl, özgür irade ve düşünebilme özellikleri verilmiştir. Aşağıdaki ayetler bu durumu açıklar

Bilgi Dünyası

Siyaset Bilimi Konusu ve Tarihçesi

0

Siyaset bilimi nedir ve neyi inceler? Siyaset Bilimi nasıl ortaya çıktı, tarihçesi, konusu ve kapsamı hakkında bilgi. SİYASET BİLİMİ Siyaseti inceleyen bilim dalıdır (politoloji de denir). Siyaset bilimi çok eskilere dayanır. Gerçekten de Eski Yunanlıların, siyaset biliminin yaratıcıları oldukları söylenebilir: Eflatun‘un Devlet’i, Aristoteles‘in Politika ‘sı bunun örnekleridir. Daha sonra Romalıların da siyaset bilimiyle ilgilendikleri görüldü:

Bilgi Dünyası

Mantıku’t-Tayr Özeti ve Özellikleri

2

Feridüddin-i Attar’ın Mantıku’t-Tayr adlı kitabının konusu nedir, özellikleri nelerdir? Mantıku’t-Tayr kısaca özeti. MANTIKU’T-TAYR Mantıku’t-Tayr (Kuş Dili), İranlı şair Ferîdüddin-i Attâr‘ın (1193-1235) Farsça yazdığı alegorik bir eserdir. Gülşehrî, bu eseri esas alarak aynı adla Türkçe bir mesnevi yazmıştır. Kırşehirli bir mutasavvıf olan Gülşehrî’nin 1317 yılında tamamladığı “Mantıku’t-Tayr”ını, Ferîdüddin-i Attâr’ın eserinin basit bir tercümesi olarak değerlendirmek yanlıştır.

Bilgi Dünyası Manas Destanı Anıtı - Bişkek

Manas Destanı Özellikleri

0

İslami bir Türk destanı olan Manas Destanı özellikleri hakkında bilgi veren yazımız. Kısaca Manas Destanı hakkında bilgi. Manas Destanı, Kara Bulgar Türkleri arasında oluşan Şan Kızı Destanı’ndan sonra ikinci İslami Türk destanıdır. Destanın konusunu Kırgızların dış düşmanları olan Kalmuklar ve Çinlilerle yaptıkları savaşlarla kendi içlerindeki mücadeleler oluşturur. Olaylar Manas, Manas’ın oğlu Semetey, Semetey’in oğlu Seytek

Bilgi Dünyası İlyada Destanı

İlyada Destanı Konusu

0

Antik Yunanistan’ın büyük şairlerinden birisi olan Homeros’un iki büyük eserinden birisi olan İlyada Destanı konusu ile ilgili bilgiler. İlyada Destanı özeti. Eski Yunanistan’ın büyük şairi Homeros’un derleyip topladığı iki eserden birincisi «İlyada Destanı» (Miada), ikincisi de Odysseos Destanı (Odysseia) dır. İlyada Destanı’na bu adın verilmesi, olayların geçtiği yere İlion (Truva) denilmesindendir. Destan, Yunanlılarla Troyalılar arasında

Bilgi Dünyası Biyoloji

Biyolojinin Konusu Nedir?

0

Biyoloji biliminin konusu nedir? Biyolojinin konusu ve alt bilim dallarının isimleri ve kısa açıklamalarının yer aldığı yazımız. Biyolojinin Konusu: Biyoloji, canlıları, canlı sistemlerin işleyişini, yapısını, özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji iki ana bilim dalma ayrılır. ► Botanik: Bitkiler dünyasmı inceler. ► Zooloji: Hayvansal canlılar dünyasını inceler. Bu iki ana bilim dalının yanısıra, bitkisel ve hayvansal

Din

Hz. Muhammed’in Güvenilirliği

0

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’in güvenilirliği ile ilgili açıklamaların ve konunun anlatıldığı yazımız. Efendimiz yaşadığı çağda, Arap toplumunda güven ve huzur yok denecek kadar kötü durumdadır. Güçlü olan haklı görülmüş, zayıf ve güçsüzler ezilmek kaderleriyle baş başa bırakılmıştır. Tam bu ortamda istisnasız herkes onu “Muhammed’ül-emin” olarak biliyor ve güveniyorlardı. Emanetlerini ona teslim ediyor, sözüne ve icraatına

Din

Hz. Muhammed Bir Peygamberdir Konusu

0

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed bir peygamberdir konusu ile ilgili olarak kısa ve temel açıklamaların yer aldığı yazımız. Peygamberlerin Allah’ın elçileri olması, onlara insanüstü sıfatlar kazandırmaz. Yani onları “İlâh” veya “Yarı ilâh” bir duruma yükseltmez. Peygamber efendimizden önceki tarihi süreçte Yahudiler, Üzeyr (a.s)’a, Hıristiyanlar İsâ (a.s)’a insanüstü sıfatlar vermişlerdir ki, bunun hiçbir haklı ve mantıklı tarafı

Din

Bir İnsan Olarak Hz. Muhammed (s.a.v)

0

Hz. Muhammed (s.a.v) de bir insandır konusu ile ilgili ayetler ile örnekler verilmiş konu açıklamalı yazımız. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse siz geri mi döneceksiniz? Kim sözünden geri dönerse Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri ödüllendirir.” (Âl-i imran 144) ve başka

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Konusu, Tanımı ve Özellikleri

0

Sosyoloji nedir? Sosyoloji hangi konular ile ilgilenir? Sosyolojinin tanımı, konusu ve özellikleri ile ilgili olarak bilgiler. A. SOSYOLOJİNİN KONUSU Sosyolojinin konusu, toplumu oluşturan; • sosyal kurumlar, • sosyal gruplardır. Sosyolojinin çalışma alanı ise “toplum”dur. Toplumu; “yaşamlarını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapan, aynı toprak parçası üzerinde, birlikte yaşayan ve ortak bir kültürü olan

Yazı - Şiir - Makale

Farklılığımız Zenginliğimizdir Konusu Hakkında Yazı

0

Farklılığımız Zenginliğimizdir konusu ile ilgili olarak örneklerin ve geniş açıklamaların yapıldığı Farklılığımız Zenginliğimizdir konusu ile ilgili yazı. Düşmanca duygulardan, ön yargılardan arınmış, barışın ve sevginin hakim olduğu bir dünyayı gelecek kuşaklara teslim etmek istiyorsak, herkesin hayat tarzına, düşüncesine, inancına, farklılığına ve varlığına saygı göstererek, insanlık onurunu yüceltmek, korumak ve kollamak zorundayız. Zira, tüm dünyada hayata

Bilgi Dünyası

Odysseia Destanı Hakkında Bilgi

0

Dünyaca ünlü Yunanlı şair Homeros tarafından İlyeda destanının devamı olan odysseia destanı ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. M.Ö. IX. yüzyılda yaşadığı sanılan ünlü Eski Yunanlı şair Homeros’un «İlyada» destanının devamıdır. Vezinli, kafiyesiz bir nazım şekliyle yazılmıştır. «Heksametron» denilen altı ayaklı, vurgulu hece düzenine göre aruz veznini andıran ritimli bir vezin kullanılmıştır. Homeros, bu eserini

Bilgi Dünyası

Tarih Nedir? Tarihin Tanımı

0

Tarih nedir tarih nasıl tanımlanır? Tarihin konusu ve niteliği ile tarihin kaynakları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. TARİHİN TANIMI Tarih, insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini yer-zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde ve doğru olarak anlatan bir bilimdir. Yaşadığımız olaylar geçmişte oluşur veya oluşmaya başlar, bugünkü biçimini alır. Bir olay kendinden önceki başka bir olayın

Bilgi Dünyası Nibelungen Destanı

Nibelungen Destanı Özeti

1

Nibelungen destanı nedir, kime, hangi ulusa aittir? Nibelungen destanı konusu, kısaca özeti, hakkında bilgi. NİBELUNGEN DESTANI 1200 yıllarında Güney Almanya’da yazılmış ünlü bir halk destanıdır. «Siegfield’in Ölümü» ile «Krimhilde’nin Öcalması» adlı iki büyük kısımdan meydana gelmiştir. Destanın konusu şudur: Bir canavarı öldürerek Nibelungen’in hazinesini ele geçiren genç kahraman Siegfield, Worms’ta hüküm süren Burgundlar’ın kralı Gunther’in kızkardeşi

Bilgi Dünyası

Psikolojinin Konusu Nedir?

0

Psikoloji nedir? Psikolojinin konusu nelerdir? Psikoloji hakkında bilgi. PSİKOLOJİNİN KONUSU; Psikoloji terimi, Yunanca “Psykhe” ile “Logos” sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Sözcük olarak karşılığı “ruh bilgisi” demektir. Oysa psikolojinin konusu “ruh” değildir. Çünkü ruh gözlemlenebilir bir olay ya da varlık değildir. Günümüz psikolojisi ruh bilgisi olarak değil, davranışları inceleyen bir bilim olarak işlev görmekte ve şöyle tanımlanmaktadır:

Bilgi Dünyası

Oğuz Kağan Destanı Özeti

1

Oğuz Destanı ya da diğer ismi ile Oğuz Kağan Destanı özellikleri ve konusu (özeti) ile ilgili bilgi Oğuz Türkleri’nin en ünlü destanıdır. Buna Oğuz Kağan Destanı da denir. Bu destan Türk sözlü edebiyat devrinin en eski eserlerindendir. Destanda adı geçen Oğuz Hun Türkleri’nin ünlü başbuğu Mete’dir. Yalnız, destan Mete’nin tarihte yaptıklarından daha başka olayları da

Bilgi Dünyası

Paralel ve Meridyenlerin Özellikleri

0

Paralel ve meridyen daireler nerelerde bulunur, özellikleri nelerdir? Paralel ve meridyenlerin maddeler halinde özellikleri, hakkında bilgi. Paralel Daireleri Ekvatora paralel olarak birer derecelik açılarla çizildiği varsayılan dairelerdir. Özellikleri: 1- Birer derece aralıklarla çizilirler. 90 tanesi kuzeyde, 90 tanesi güneyde olmak üzere 180 tanedir. 2- Ekvator 0 ° başlangıç paraleli olup, en uzun olandır. (40.000. km.)

Bilgi Dünyası

Sıfat Tamlaması Nedir? Sıfat Tamlaması Örnekleri

5

Sıfat tamlaması nedir, nasıl olur?= Sıfat tamlaması çeşitleri, özellikleri, sıfat tamlaması örnekleri, hakkında bilgi. SIFAT TAMLAMALARI Sıfatlar, adların bir niteliğini, bir özelliğini göstermek üzere bir adla tamlama oluşturur. Bir adla bir sıfatın bu amaçla kurdukları tamlamaya sıfat tamlaması denir. Sıfatlar genellikle tamlama biçiminde kullanılır. Sıfat tamlamalarında tamlayan sıfat, tamlanan da addır. Örneğin küçük çocuk gibi

Bilgi Dünyası

Sıfatlar Konu Anlatımı

0

Sıfat nedir? Sıfat çeşitleri nelerdir? Sıfatların özellikleri, sınıflandırılması, örneklerle konu anlatımı, hakkında bilgi. SIFATLAR Ad soyundan sözcüklerin bir bölüğünü, geleneksel dilbilgisinde sıfat adını alan sözcükler oluşturur. Genel olarak Türkçede ve Türkiye Türkçesinde sıfatlar sözvarlığı içinde önemli bir yer tutar. Türkçe kökenli sıfatların yanı sıra, dilimizde yabancı dillerden gelme pek çok sıfat da kullanılır. Sıfatlar görev,

Bilgi Dünyası

Gılgamış Destanı Konusu

0

Gılgamış Destan’nın özellikleri, tarihçesi, konusu, özeti. Gılgamış Destanı hakkında bilgi. Gılgamış Destanı; Tarihin en eski destanlarından biridir. Asur Devleti’nın başkenti olan Ninova’da İmparator Asurbanipal’in kütüphanesinde bulunmuştur. 12 tablet halinde olan destan 3.000 satırdır. Destanın daha uzun olduğu, bazı kısımlarının bulunmadığı sanılıyor. Destan dev yapılı kuvvetli bir kahraman olan Gılgamış’ın serüvenlerini anlatır. Bu konu daha sonra Anadolu

1 2