Browsing: kullanım alanları

Bilgi Dünyası

Pnömatik Sistem Nedir? Pnömatik Sistemler Nerelerde Kullanılır?

0

Pnömatik, pnömatik sistemler nedir? Pnömatik sistemin şeması, özellikleri, kullanım alanları ve çalışma prensipleri hakkında bilgi. Pnömatik Sistemler; Teneffüs ettiğimiz atmosferden alınıp küçük bir hacme kuvvet uygulanarak doldurulan hava, sıkıştırılmış havadır. Balon şişirdiğimizde veya bisiklet lastiğine hava pompaladığımızda her zaman havayı sıkıştırırız. Birçok lastiğin veya balonun şişirilmesi kolay değildir, oldukça fazla kas enerjisi gerektirir. Balon veya

Kimya Plütonyum

Plütonyum Nedir? Plütonyum Elementinin Özellikleri Nelerdir? Bileşikleri

2

Plütonyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Plütonyum elementi ile ilgili bilgi. Plütonyum; Periyodik çizelgenin III B grubundaki aktinitler dizisinde yer alır. Uranyum ötesi bir elementtir. Neptünyum çekirdeğinin kendiliğinden beta taneciği fırlatmasıyla oluşur, çok radyoaktif bir element olduğu için doğada bulunmaz. 238 numaralı izotopu, 1940’ta ABD’li Seaborg tarafından uranyumun detöronlarla bombardımanından

Fizik Lazer

Lazer Işının Özellikleri Nelerdir? – Lazer Çeşitleri Hakkında Bilgi

0

Lazer nedir? Lazer ışığının özellikleri nelerdir? Lazer çeşitleri, lazer ışığının uygulama alanları hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Lazerler; uyarılmış emisyon ile aynı fazlı ve hem frekanslı ışık yayan kaynaklardır. Çalışma ilkesi uyarılmış emisyona dayanır. Bir atomun iki enerji düzeyi, E3 ve E2 (E3>E2) olsun. E3 enerji düzeyine sahip bir atom, kendiliğinden veya başka bir yolla

Bilim ve Teknoloji Lazer Nedir? Lazer Hakkında Kısa Bilgi

Lazer Hakkında Bilgi – Lazer Nedir? Lazer Çeşitleri Nelerdir?

3

Lazer nedir? Lazer veya lazer hangi alanlarda kullanılır, özellikleri ve yararları nelerdir? Lazer hakkında bilgi. Lazer Nedir? Lazer Hakkında Kısa Bilgi Lazer; çok şiddetli ışık parıltıları oluşturan ışık kaynağıdır. Sözcük, İngilizce “light amplifer by stimulated emission of radiation” cümlesindeki ana sözcüklerin baş harflerinden laser olarak türetilmiştir.. Türkçede lazer biçiminde yazılıp söylenir. Lazer ışınlarının oluşumunu açıklamak

Kimya Potasyum Nitrat

Potasyum Nedir? Potasyum Elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

12

Potasyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Potasyum elementi ile ilgili bilgi. Potasyum Periyodik cetvelin 1 A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Alkali metallerdendir. Potasyum doğada çok yaygın bulunan bir elementtir. Tuz halindeyken kütlece yer kabuğunun yaklaşık %2,5 ğunu oluşturur. Tuzlarının başlıcaları şunlardır: 1- Karnalit () 2- Potasyum klorür ve

Kimya Sodyum

Sodyum Elementinin Özellikleri, Atom Numarası ve Elde Edilmesi

5

Sodyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Sodyum elementi ile ilgili bilgi. Sodyum Nedir? Sodyum Elementinin Özellikleri Periyodik çizelgenin I A grubunda yer alır. 1 değerlikli bir elementtir. Metal nitelikli alkali elementlerle birlikte yer alır. Doğada çok bol bulunur. Sembolü: Na Atom Numarası: 11 Atom Ağırlığı: 22,9898 Elemet serisi: Alkali Metal

Coğrafya kumul

Kum Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Kum nedir, kumtaşı nedir? Kumun özellikleri, kum nerelerde ve nasıl kullanılır, kum hakkında bilgi. Kumullar nasıl ortaya çıkar? Kum; Kalkerli ve silisli kayaların dış etkilerle ufalanmasından meydana gelen ufak sert taneciklerdir. Bu kayalar yağmur, don, rüzgar, sıcak, soğuk gibi etkilerle binlerce yıllar boyunca ufalanmışlar, denizlerin kıyısındaki, ırmakların yataklarındaki kumları meydana getirmişlerdir. Çöllerdeki kumlar da aynı

SAĞLIK Gıda Katkıları Renklendiriciler

Gıda Katkıları Renklendiriciler

0

Gıda Katkı Maddeleri, Gıdaların Renklendirilmesinde kullanılan maddeler ve yan etkileri. Gıda Boyalarının kullanım alanları, etkileri. GIDA KATKILARI RENKLENDİRİCİLER (E100-E181) E100@ / Curcumin / portakal sarısı; curcuma (turmeric) bitkisinin köklerinden elde edilir, suni olarak da üretilir; peynir, margarin ve fırın tatlılarında kullanılır E101@ / Riboflavin, Riboflavin-5′-phosphate / ‘B2 vitamini’ ve renk; doğal olarak sebzelerde bulunur; yumurta,

Kimya siyanür

Siyanür Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Siyanür nedir? Siyanürün kimyasal özellikleri nelerdir? Siyanür bileşikleri, zararları, kullanım alanları nelerdir? Hakkında bilgi. Siyanürün Özellikleri Nelerdir? Hidrosiyanik asidin tuzu ya da esteri olan çok güçlü bir zehir. Sulu çözeltisi hidrosiyanür asidi olan, H-C ≡ H hidrojen siyanür, 1782’de, Scheele tarafından Prusya mavisinden yalıtıldı (bu da, eskiden prüsik asit olarak adlandırılmasının nedenini açıklar). Hidrojen siyanür

Kimya

Amonyak Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Amonyak nedir? Amonyak kimyasal özellikleri, formülü ve kullanım alanları nelerdir? Amonyak zehirlenmesi esnasında neler olur? Amonyak; azot ve hidrojen bileşimi olan, keskin kokulu renksiz gazdır. Simgesi NH3. Molekül ağırlığı: 17.03. Erime noktası: -77.7°C, kaynama noktası: 33.35°C. Havaya göre yoğunluğu: 0,5967. Kendine özgü çok keskin bir kokusu vardır. Kolaylıkla sıvılaştırılabilir. Genellikle yanmaz maddelerden kabul edilir, ancak

Kimya Nobelyum Atom Yapısı

Nobelyum Nedir? Nobelyum Elementinin Özellikleri

0

Nobelyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Nobelyum elementi ile ilgili bilgi. Nobelyum Nedir? Nobelyum Elementinin Özellikleri Nobelyum 1957 yılında Nobel fizik enstitüsü tarafından keşfedilmiştir. İsmi Alfred Nobel‘den gelir. Radyoaktiftir, yapay bir elementtir. Sembolü: No Atom Numarası: 102 Atom Ağırlığı: 259 Elemet serisi: Aktinit Maddenin Hali: Katı Görünümü: Bilinmiyor PERİYODİK TABLO

Kimya periyodik tablo

Soygazlar Nelerdir ve Özellikleri

0

Soygazlar hangileridir? Soygazların özellikleri nelerdir? Soygazların kullanım alanları hakkında bilgi. Soygazlar Nelerdir ve Özellikleri Soygazlar; Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon soy gazlar adını alan «tembel» elementler grubunun üyeleridir. Bütün geri kalan elementler, ne kadar etkin olmasalar, yine kimyasal reaksiyonlara girer ve bileşik meydana getirirler. Fakat soy gazlar bunu yapmaz. Başka elementlerle kimyasal olarak

Bilgi Dünyası İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası

Havagazı Nedir? Havagazı Nasıl Elde Edilir?

0

Havagazı nedir? Havagazı nasıl oluşur, kullanım alanları, nasıl elde edilir, hakkında bilgi. Havagazı içeriği hangi elementlerden oluşur?   Havagazı Nedir? Havagazı;Maden kömüründen çıkarılan bir gazdır, yakılarak ışık, ısı sağlanır, yemek pişirmede, ısınmada, aydınlatmada kullanılır. Havagazı yalın bir gaz değildir, bileşik bir gazdır. Bileşimi, ortalama olarak, şöyledir: % 48 hidrojen % 34 metan % 8 karbon

Kimya Göztaşı Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Göztaşı Nedir? Nerelerde Kullanılır?

0

Göztaşı ne demektir? Göztaşı nasıl hazırlanır, nasıl elde edilir, özellikleri, kullanım alanları ile ilgili bilgi. Göztaşı Nedir? Nerelerde Kullanılır? Göztaşı; (bakır (II) sülfat, pentahidrat) Formülü Göztaşı; mavi vitriyol; Roma vitriyolü; Salzburg vitriyolüdür. Doğada kalkantit minerali olarak bulunur. Büyük, mavi ya da ultramerin triklinal kristaller ya da açık mavi toz. Havada yavaşça çiçeklenir. 30°C’de 2 molekül,

Kimya Radon Atom Modeli

Radon Nedir? Radon Elementinin Özellikleri

0

Radon elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Radon elementi ile ilgili bilgi. Radon, periyodik cetvelin 8A grubunda, soy gazlar arasında yer alır. Radyumun radyoaktif bozulmasıyla oluşur. Renksiz, kokusuz, tatsız ağır bir gazdır. 226Ra → 222Rn + 4He Sembolü: Rn Atom Numarası: 86 Atom Ağırlığı: 222 Elemet serisi: Asal Gaz Periyodik Cetveldeki Yeri: Maddenin

Kimya Prometyum

Prometyum Nedir? Prometyum Elementinin Özellikleri

0

Prometyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Prometyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin 3A grubunda yer alan radyoaktif bir elementtir, Doğada bulunmaz. Sembolü: Pm Atom Numarası: 61 Atom Ağırlığı: 145 Elemet serisi: Lantanit Periyodik Cetveldeki Yeri: 3A Maddenin Hali: Katı Görünümü: Metalik PERİYODİK TABLO Prometyumun Tarihçesi: 1902’de Branner, neodimyumla samaryum

Kimya protaktinyum

Protaktinyum Nedir? Protaktinyum Elementinin Özellikleri

0

Protaktinyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Protaktinyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik Cetvelin 3A Grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 4 yada 5 değerliktedir. 13 iztopu bilinen elementin Pa-234 m, U-238’in bozunma serisinde kısa ömürlü bir üye olarak bulundu. Sembolü: Pa Atom Numarası: 91 Atom Ağırlığı: 231 Elemet serisi: Aktinit

Kimya anilin

Anilin Nedir? Anilin Özellikleri Nelerdir?

0

Anilin nedir? Anilin kimyasal formülü, kullanım alanları, özellikleri, elde edilmesi, türevleri hakkında bilgi. Anilin; taşkömürü katranı bileşiği; benzeamin; anilin yağı, fenilamin; aminobenzen; aminofen de denir. Kimyasal formülü . Molekül ağırlığı: 93.12, erime noktası: -60°C, kaynama noktası: 184-186°C, özgül ağırlığı: 1.022, tutuşma sıcaklığı: 70-76°C. İlk kez 1826’da Unverdorben, indigonu kireçle kuru kuruya damıtarak elde etti, 1834’te

Bilgi Dünyası amonyum nitrat

Amonyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Amonyum Nitrat nedir? Amonyum Nitratın özellikleri nelerdir? Amonyum Nitrat formülü, kullanım alanları nelerdir? Amonyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları AMONYUM NİTRAT () Amonyum nitrat, kimyasal formülü olan bir azotlu bileşiktir. Bileşik, bir amonyum ve bir nitrat kökünün bileşik oluşturmasıyla elde edilir. En bilinen kullanım alanı tarımsal gübrelemedir. Aynı zamanda güçlü bir patlayıcıdır. 1. Amonyum Nitratın

Kimya Sodyum Bikarbonat

Sodyum Bikarbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Bikarbonat nedir? Sodyum Bikarbonatın özellikleri nelerdir? Sodyum Bikarbonat denklemi, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Bikarbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM BİKARBONAT () Sodyum bikarbonat kimyasal formülü olan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum tuzlarından birisidir. Sodyum bikarbonat halk dilinde karbonat olarak bilinir. 1. Sodyum Bikarbonatın Özellikleri Sodyum bikarbonat beyaz katı bir tozdur. Hafif alkali (acı) bir tadı

Bilgi Dünyası karbonat

Sodyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Karbonat nedir? Sodyum Karbonatın özellikleri nelerdir? Sodyum Karbonat denklemi, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM KARBONAT () Sodyum karbonat formülü ile gösterilen beyaz kristalli bir bileşiktir. Sanayide ve günlük hayatta soda külü ya da soda olarak bilinen maddedir. 1. Sodyum Karbonatın Özellikleri Sodyum karbonat çoğunlukla doğal kaynaklardan elde edilir. En

Bilgi Dünyası Sodyum Sülfat

Sodyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Sülfat nedir? Sodyum Sülfatın özellikleri nelerdir? Sodyum Sülfat denklemi, formülü, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM SÜLFAT () Sodyum sülfat birçok sanayi dalında talebi devamlı artan nötr bir tuzdur. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de başta tuzlu ve acı sular içeren göllerden, katı hâlde bulunan maden yataklarından ve kimyasal proseslerden

Bilgi Dünyası

Optimizasyon Nedir? Nerelerde Kullanılır?

0

Optimizasyon nedir, ne işe yarar? Matematiğin bir dalı olan optimizasyon nasıl yapılır, hangi alanlarda kullanılır, hakkında bilgi. Optimizasyon Optimizasyon; fizik, biyoloji, mühendislik, iktisat, iş planlaması gibi alanlardaki nicel problemlerin çözümünde kullanılan ilke ve yöntemlerden oluşan uygulamalı matematik dalıdır. Çok değişik alanlara ilişkin bazı problemlerin ortak yaklaşımlar ve yöntemler kullanılarak çözülebilecek biçimde ifade edilmesinin olanaklı olduğunun

Bilgi Dünyası

Amblygonite Nedir? Hakkında Bilgi

0

Amblygonite nedir, nasıl bir mineraldir? Amblygonite minerali formülü, özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi. Amblygonite Amblygonite, lityum, sodyum ve alüminyum fosfat yapısında , bir lityum cevheri olan fosfat mineralidir. Genellikle lityum ve fosfat bakımından zengin granitik pegmatitlerde çok büyük, beyaz ve yarı saydam kütleler halinde bulunur. ABD’de Güney Dakota eyaletindeki Keystone’da, Zimbabve’de ve daha birçok

Bilgi Dünyası

Amalgam Nedir? Hakkında Bilgi

0

Amalgam nedir, içeriğinde ne bulunur? Amalgam özellikleri, kullanım alanları nelerdir? Amalgam hakkında bilgi. Amalgam Amalgam; bir ya da daha çok metalin cıva ile oluşturduğu alaşımdır. Çok miktarda cıva içeren sıvı amalgamların dışındaki bütün amalgamlar kristal yapılıdır. Çok eski çağlardan beri bilinmekte olan amalgamlara ilişkin ilk yazılı bilgilere, Pilinius’un (Yaşlı) 1. yüzyıldan kalan yapıtlarında rastlanmıştır. Dişçilikte,

Bilgi Dünyası Asetik Asit Elde Edilmesi

Asetik Asit Hakkında Bilgi

0

Asetik asit nedir? Asetik asit formülü, özellikleri, elde edilmesi, kullanım alanları nelerdir? Asetik asit hakkında bilgi. ASETİK ASİT Seyreltik asetik asit eriyiği evlerimizin çoğunda bulunur. Sirke adı altında asetik asit, çeşitli yiyeceklere çeşni vermek ve bozulmaktan korumak için kullanılır. Bu çeşit kullanılış endüstri alanında kullanılan miktara oranla çok azdır. Saf asetik asit renksiz bir sıvıdır.

Bilgi Dünyası

X Işını Nedir? Nerelerde Kullanılır?

0

X ışını nedir, ne işe yarar? X ışını nerelerde kullanılır, ne zaman ve kim tarafından bulunmuştur? X ışını hakkında bilgi. X IŞINI X ışınları birçok katı maddeden geçebilen bir enerji biçimidir. X-ışınlarını vücudun ve makinelerin içini gösterebilmek için ve bazı kanserleri öldürebilmek için kullanırız. Eğer bir kemiğiniz kırılırsa, büyük olasılıkla hastaneye röntgen çektirmek için gidersiniz.

Bilgi Dünyası

Fotoelektrik Olayın Uygulama Alanları

0

Fotoelektrik olay hangi alanlarda kullanılabilir? Fotoelektrik olayın kullanım, uygulama alanları hakkında bilgi. Fotoelektrik Olayın Uygulama Alanları Fotosel, ışığın düşmesiyle çalıştığından devrede bir anahtar gibi kullanılır. Böylece, ışık sönünce yanan, ışık yanınca sönen gece lambaları, güneş batınca yanan, doğunca sönen sokak lambaları yapılabilir. Görünür bölgenin dışında yer alan ışınlarla alarm sistemleri kurulabilir. Otomatik açılıp kapanan kapılar,

Bilgi Dünyası sodyum

Sodyum Bileşikleri ve Özellikleri

0

Sodyum elementinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, oluşturduğu bileşikler, kullanım alanları hakkında bilgi. SODYUM Atom numarası Z = 11, atom ağırlığı M = 22,9898 ve simgesi Na olan elementtir. Sodyum sözcüğü “sud suyu” anlamına gelen ingilizce soda ‘dan kaynaklanır. Söz konusu elemente bu ad, metali 1807’de yalıtan İngiliz kimyacısı Sir Humphry Davy (1778-1829) tarafından verilmiştir. Sodyum,

Bilgi Dünyası

Karbondioksit Nedir? Nerelerde Kullanılır?

0

Karbondioksit nedir? Karbondioksit gazının özellikleri, elde edilmesi ve kullanım alanları nelerdir? Hakkında bilgi. Karbondioksit;kokusuz, renksiz, tatsız ve havadan 1.5 kez daha ağır gazdır. Formülü: CO2 Normal atmosfer basıncından (101.32 N/m2) ve 21°C deki özgül hacmi 0.546 m3/kg’dır. Normal koşullar altında stabil olup, zehirleyici değil, boğucu bir gazdır. Tüm organik maddeler, çürümeleri sırasında CO2 çıkarırlar. Temiz

Bilgi Dünyası elementler

Elementlerin Kullanım Alanları

0

Günlük hayatımızda hangi elementleri, ne için kullanıyoruz? Çok sık duyduğumuz bilinen elementlerin kullanım alanları ve özellikleri. GÜNLÜK YAŞANTIMIZDA ELEMENTLER VE KULLANIM ALANLARI Doğada canlı ve cansız her madde elementlerden oluşmaktadır. Giydiğimiz kıyafetler, yediğimiz yemekler ve kullandığımız eşyalar hepsinin yapısında elementler bulunmaktadır. Krom; peynir, yer fıstığı gibi yiyeceklerde bulunur. Aynı zamanda zırhlı araç yapımında kullanılır. Altın

Bilgi Dünyası

Bakır Nedir? Bakır Elementinin Özellikleri

11

Bakır elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Bakır elementi ile ilgili bilgi. Bakır; Periyodik çizelgenin I B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Kıbrıs Adası’nda bulunduğundan Latince bakır anlamına gleen cuprum adıyla bilinir. Tarih öncesi çağlardan bu yana bilinen bir metaldir. Bakır madenciliği 5.000 yıldır yapılmaktadır. Tarihsel önemi yanında günümüzde demir

Bilgi Dünyası

Mika Hakkında Bilgi

0

Mika nedir, nasıl bir maddedir? Mikanın özellikleri, bileşimi, kullanım alanları hakkında bilgi. MİKA Saydam bir cisimdir. İnce ince pullardan, levhalardan meydana gelmiştir. Bileşimlerine göre çok çeşitli adlar alır. Cam gibi renksizse de içindeki bileşiklere göre, renksiz hali değişerek sarı, kırmızımtırak, menekşe renklerinde olabilir. Mika, kimya bakımından, içinde potasyum, kalsiyum, flüor, lityum, demir, magnezyum elemanlarından bir

Bilgi Dünyası Petrol Kuyusu

Doğal Kaynakların Kullanımı

0

Doğal kaynaklar ve kullanım şekilleri nelerdir? Doğal kaynakların kullanım alanları hakkında bilgi. Doğal Kaynakların Kullanımı Geçmişten günümüze kadar insanlar, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynaklardan yararlanmışlardır. Bilinçsizce kullanılan her doğal kaynak çevreye zarar vermektedir. 1. Taşlar: Geçmişten günümüze insanoğlu kayaçlardar değişik şekillerde yararlanmıştır. Paleolitik dönemde ilk insanlar kendilerini vahşi hayvanlardan korumak, beslenmek, avlanmak ve zaman

Bilgi Dünyası

Logaritma Hakkında Bilgi

0

Logaritma nerelerde kullanılır? Logaritma nedir, özellikleri, logaritma sistemleri hakkında bilgi. Logaritma; Matematikte, bir sayının kuvvetini almak, kökünü bulmak gibi başka bir işlem daha vardır ki buna bir “sayının logaritmasını bulmak” denir. Bu işlem için “taban” adı verilen bir sayı seçilir, her sayının bu tabana göre logaritması alınır. ax = A eşitliğinden logaritma alınarak x =

Bilgi Dünyası

Hortum Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Hortum nedir, nelerden yapılır? Hortum ne işe yarar, özellikleri nelerdir, kullanımı hakkında bilgi. Hortum; sıvı ya da gaz iletiminde kullanılan esnek boru. Önceleri fazla kullanışlı olmayan deri hortumlar yapılırdı. 19. yüzyılda ise doğal kauçuktan hortumlar yapılmaya başladı. Bunun için bir çubuğun ya da mandrenin çevresine katmanlar halinde kauçuk dökülürdü; sonraları malzemeye kendir bezi ve sarmal

Bilgi Dünyası

Kalsiyum Nerelerde Kullanılır?

0

Kalsiyum neden gereklidir, bileşikleri nelerdir? Kalsiyum nerelerde kullanılır, kullanım alanları hakkında bilgi. Kalsiyum Nerelerde Kullanılır? Madensel bir eleman olan kalsiyum, besinlerimizde çok önemli bir yer tuttuğu gibi, yapı işleri, aydınlatma vs. gibi daha birçok alanlarda faydası dokunan bir maddedir. Kalsiyum serbest halde değil, bileşikler halinde bulunur. Kalsiyum en yaygın ve bol olarak yapı işlerinde kullanılır.

Bilgi Dünyası

Sebzeleri Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar

0

Sebzelerin kullanım alanları nedir? Sebzelerin kullanıldığı yerler ve kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar. Sebzelerin Kullanılması Sebze ve meyvelerin özellikle vitamin ve madensel maddelerinden en iyi şekilde yararlanmak için en doğru yol taze ve çiğ yenmeleridir. Bu durum doğal olarak her zaman ve her çeşit için mümkün değildir. Sebze ve meyve seçerken toplama sırasında zedelenmiş, rengi

Bilgi Dünyası

Tütsü Nedir? Tütsü Hakkında Bilgi

0

Tütsü nedir? Tütsü nasıl ve ne amaçla kullanılır? Tütsünün tarihçesi, özellikleri, yararları hakkında bilgi. Tütsü; Çeşitli amaçlarla dumanından faydalanılmak üzere bir maddenin yakılmasına tütsü, bir şeyi bu dumana tutmaya da tütsülemek denir. Tütsü, havayı değiştirmek, hastayı tedavi etmek, böcekleri öldürmek için yapılır. Çok eski çağlardan beri, ilkel topluluklarda tütsü bilinir, yapılırdı, Eski çağların insanları tütsüde

Bilgi Dünyası

Tunç Nedir? Kısaca

0

Tunç nedir? Tunç neden yapılır, özellikleri, nerelerde kullanılır? Tunç hakkında bilgi. Tunç; bakır-kalay bileşimidir. Değişik ölçüde kalay konarak, çeşit cins tunç yapılabilir. Genel olarak, tunçta bakır kalaydan çoktur. Tunç, daha çok özel döküm ve işleme işlerinde kullanılan bir madendir. Evlerimizde tunçtan yapılan eşya pek fazla değildir. Kalayla karıştığı için pas tutmaz. Bu yüzden heykellerin hemen

Bilgi Dünyası

Tanen (Tanik Asit) Nedir?

0

Tanen maddesi nedir? Tanenin (tanik asit) özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılır, hakkında bilgi. Tanen; Acı lezzetli bir maddedir, tanik asit de denir. Meşe palamudu, sumak, kestane, çay gibi birçok bitkilerde bulunur. Sâf halde sarı bir tozdur. En geniş kullanılış alanı dericiliktir. Derilerin sepilenmesinde tanenden geniş ölçüde faydalanılır. Ayrıca, şarabın, biranın berraklaştırılmasmda, kumaş boyalarının çıkmaz hale getirilmesinde

Bilgi Dünyası

Talk Nedir? Nerelerde Kullanılır?

5

Talk nedir? Talkın özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılır, Talk minerali hakkında bilgi. Talk; Günlük hayatta birçok bakımlardan bize faydalı olan bir mineraldir. Doğal halde yassı, beyaz, ya da yeşilimsi tabakalar halinde, çok yumuşaktır; tırnakla kolayca kazınabilir. Ticari hayatta çok büyük bir kullanış alanı olan talk, fabrikalarda çeşitli maksatlar için işlendikten sonra piyasaya çıkarılır. Çok yumuşak olması,

Bilgi Dünyası

Yumurtanın Mutfaktaki Kullanım Alanları ve Pişirilmesi

0

Yumurta nasıl kullanılır, hangi yemeklerde kullanılır, nasıl pişirilir, pişirme süresi, pişirirken dikkat edilmesi gerekenler. Yumurtanın Mutfaktaki Kullanım Alanları ve Pişirilmesi Yumurtanın kabuğu ile temas ettikten sonra eller çok iyi yıkanmalıdır. Mutfakta kullanıldığı yerler a. Yumurta çeşitli yöntemlerle pişirilip uygun garnitürlerle kahvaltı sofralarının esas yemeği olarak kullanılır (Haşlama, tavada, çırpılarak vb.) b. Çeşitli sıcak ve soğuk

Hayvanlar Alemi

Sünger Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Sünger nedir, nasıl bir hayvandır? Süngerin özellikleri nelerdir? Süngerin kullanım alanları hakkında bilgi. Sünger; Denizde yaşayan bazı hayvancıkların bir araya gelmelerinden doğan bir yığındır. Süngeri meydana getiren hayvancıklar yumurtadan çıkınca önce bir süre yüzerler, sonra denizin dibine yapışarak kendi cinslerinden daha başka hayvancıkların gelmesini beklerler. Böylece biriken süngerler çok çabuk büyür ve 7-8 yıl kadar

Bilgi Dünyası

Kauçuk Nedir? Nasıl Elde Edilir?

0

Kauçuk nasıl bir malzemedir? Kauçuğun özellikleri ve kullanım alanları nelerdir? Kauçuk nasıl elde edilir, hakkında bilgi. Kauçuk; Amerika, Asya ve Afrikada yetişen bazı ağaçlardan, özellikle kauçuk ağacından elde edilen dayanıklı, esnek bir maddedir. Çağımızdan yüzlerce yıl önce, Brezilya’daki Amazon bölgesinde yaşayanlar, kabuğu baltayla kesilince içinden beyaz, yapışkan bir sıvı damlayan bir ağaç bulmuşlardı. Yerliler, gözyaşına benzettikleri

Bilgi Dünyası

Kereste Nedir? Kereste Neden Yapılır?

0

Kereste nedir? Kereste çeşitleri nelerdir? Kereste neden yapılır, nasıl hazırlanır, özellikleri, kullanıldığı yerler hakkında bilgi. Kereste; yapı işlerinde ve marangozlukta kullanılmak üzere kesilip biçilerek işlenmeye hazırlanmış ağaçlara denir. Kerestenin doğal kaynağı ormanlardır. İnsanlar tarih boyunca ormanlardan büyük faydalar sağlamıştır. Bir kısım ilkel insanlar barınaklarını ağaç tepelerine yaparak düşmanlarından ve vahşi hayvanlardan korunma yollarını aramış; daha

Bilgi Dünyası

Ununpentiyum Nedir? Ununpentiyum Elementi Özellikleri?

0

Ununpentiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Ununpentiyum elementi ile ilgili bilgi. Ununpentiyum; yapılan çalışmalar sonucu bulunan süper ağır bir elementtir. Ununpentiyum’un atom numarası 115’dir. Daha önceleri Rusya’da yapılan çalışmalarda bulunan Ununpentiyum elementi IUPAC (Uluslarası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) tarafından geçici olarak isimlendirilmişti. Şimdi ise İsveç ve Almanya’da yapılan çalışmalar

Bilgi Dünyası

Alginik Asit Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Alginik Asit nedir? Alginik Asit nerelerde kullanılır, ne işe yarar? Alginik Asit özellikleri, Alginik Asit hakkında bilgi. Alginik Asit; kâğıtların akarlanmasında, kumaşların haşıllanmasında, briket yapımında, yapay boynuz, fildişi ve selüloit yapımında; mineral yağların emülsifiye edilmesinde kullanılan polimannuronik asittir. Molekül ağırlığı yaklaşık 240 bin. Alginik asidin kalsiyum, magnezyum ve öteki bazlarla oluşturduğu tuzlar, deniz yosunlarının hücre

1 2 3